Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2047-IX
Прийняття: 15.02.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192; 2010 р., № 10, ст. 105; 2021 р., № 20, ст.187) такі зміни:

1. Абзац одинадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"спеціально визначене місце - територія чи приміщення, відведене для реклами, розповсюдження продукції чи проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, з пристойним зовнішнім оформленням, максимально віддалене від місць масового відпочинку, закладів освіти, пам’яток історії й культури, сакральних і ритуальних об’єктів та військових частин".

2. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру

З метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється:

втягнення дітей у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед дітей;

використання образів дітей у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

створення та розповсюдження візуального запису образу дитини, зробленого у будь-який спосіб, зокрема фотографуванням, записом фільму та/або відеозаписом сексуального чи еротичного характеру;

виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;

пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію".

3. Частини шосту - восьму статті 8 викласти в такій редакції:

"Продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови її недоступності дітям і ненав’язування споживачам.

Рішення про обмеження обігу матеріалів і продукції сексуального чи еротичного характеру за віковою ознакою приймають органи державної влади та органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови герметичної упаковки, спеціального маркування і за наявності повідомлення "продукція сексуального характеру, продаж дітям заборонено".

4. У частині шостій статті 11 слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

5. У частині п’ятій статті 13 слово "неповнолітніми" замінити словом "дітьми".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 лютого 2022 року
№ 2047-IX