Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 198/96-ВР
Прийняття: 16.05.1996
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 146 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:

частину другу після слів "витрати на виплату" доповнити словами "і доставку", а слова і цифри "у 1996 році" замінити словами і цифрами "з 1996 року";

частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;

у частині третій слова і цифри "У період до 1996 року" виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 травня 1996 року
N 198/96-ВР