Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1951-VIII
Прийняття: 16.03.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 18, ст.217)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234
№ 1871-IX від 05.11.2021
№ 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2}

{У тексті Закону слова "військовозобов’язаний (призовник)" в усіх відмінках та числах замінено словами "призовник, військовозобов’язаний та резервіст" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}


Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць (далі - призовники, військовозобов’язані та резервісти).

{Преамбула в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 1. Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України.

{Стаття 1 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення військового обліку громадян України;

2) забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом в мирний час та в особливий період;

3) інформаційне забезпечення громадян України, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо виконання ними військового обов’язку.

{Стаття 2 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру;

3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей - держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

{Стаття 3 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Національною комісією зі стандартів державної мови.

{Частина друга статті 4 в редакції Закону № 2704-VIII від 25.04.2019}

Стаття 5. Cуб’єкти Реєстру

1. Володільцем Реєстру є Міністерство оборони України (далі - володілець Реєстру), розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, Cлужба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України (далі - розпорядник Реєстру).

{Частина перша статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

2. Володілець Реєстру:

1) забезпечує технологічне функціонування Реєстру, для чого утворює уповноважений орган адміністрування володільця Реєстру;

2) затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

3) організовує взаємодію Реєстру з іншими реєстрами (базами даних) щодо отримання (обміну) інформації, визначеної статтями 6-9 цього Закону;

4) планує розвиток та забезпечує модернізацію програмних та апаратних засобів Реєстру;

5) надає органам адміністрування та ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру;

6) забезпечує резервування бази даних Реєстру, контроль за її цілісністю, дотриманням закону та порядку ведення Реєстру;

7) організовує підготовку персоналу підпорядкованого органу адміністрування;

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

3. Розпорядник Реєстру обробляє відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів від імені володільця Реєстру. Для цього із складу підпорядкованих йому органів визначаються органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.

4. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує організаційне функціонування Реєстру;

2) у межах своїх повноважень має доступ до відповідної інформації, що міститься в Реєстрі;

3) організовує підготовку підпорядкованих органів адміністрування та ведення Реєстру;

4) забезпечує контроль за повнотою, актуальністю та достовірністю внесених до Реєстру відомостей.

{Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

5. Органами адміністрування Реєстру в межах своїх повноважень є:

уповноважений орган адміністрування володільця Реєстру;

оперативні командування;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

Центральне управління Служби безпеки України;

відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України.

{Частина п'ята статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

6. Органи адміністрування Реєстру:

1) здійснюють аналітичну обробку даних;

{Пункт 1 частини шостої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

2) забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, наданої державними органами, контролюють виконання рішень володільця та розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру;

{Пункт 2 частини шостої статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

3) відомості або інші персональні дані про особу з Реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях.

{Частину шосту статті 5 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2}

7. Процедура обробки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів органами адміністрування Реєстру визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

8. Органами ведення Реєстру є районні (об’єднані районні), міські (районні у місті, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи Служби безпеки України, відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

{Частина восьма статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

9. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його бази даних.

{Частина дев'ята статті 5 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

10. Процедура обробки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів органами ведення Реєстру визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

11. Органи адміністрування та ведення Реєстру Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України здійснюють адміністрування та ведення Реєстру в частині збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в їх органах (підрозділах). Порядок ведення та адміністрування Реєстру, в якому встановлюються процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України, а також їх службові дані визначаються спільними наказами Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

{Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста

1. До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

{Пункт 8 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

8-1) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

{Статтю 7 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9-1) відомості про громадянство;

{Статтю 7 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність;

17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

{Статтю 7 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

{Статтю 7 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

{Статтю 7 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

{Статтю 7 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

{Статтю 7 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

22) відцифрований образ обличчя особи (за наявності).

{Статтю 7 доповнено пунктом 22 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021}

Стаття 8. Службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста

1. До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

Стаття 9. Права та обов’язки призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Призовник, військовозобов’язаний та резервіст має право:

1) отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру;

2) звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису про себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

2. Призовник, військовозобов’язаний та резервіст зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

Стаття 10. Гарантії захисту та безпеки персональних та службових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Володілець та розпорядники Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних, відповідно до цього Закону, законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

{Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

2. Володілець Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

{Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

3. Володілець Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язкові для органів адміністрування та ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.

{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

4. За внесення завідомо недостовірної інформації про призовників, військовозобов’язаних та резервістів органи ведення Реєстру несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 11. Створення Реєстру

1. Для створення Реєстру між володільцем Реєстру та розробником укладається договір згідно із законодавством України.

2. Обов’язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.

3. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 12. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру.

3. Персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, передбачених статтями 7 і 8 цього Закону.

Стаття 13. Формування Реєстру

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого володільцем Реєстру.

Стаття 14. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає:

1) внесення запису про призовників, військовозобов’язаних та резервістів до бази даних Реєстру для взяття на облік або при відновленні на військовому обліку з перевіркою відповідності персональних та службових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів існуючим обліковим даним;

2) внесення змін до персональних та службових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, а також відомостей, що подаються органу ведення Реєстру призовниками, військовозобов’язаними, резервістами;

{Пункт 2 частини першої статті 14 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

3) знищення повторного запису Реєстру в разі його виявлення.

2. У разі якщо відомості про призовника, військовозобов’язаного, резервіста вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (у електронній формі).

{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

3. Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені у цій частині.

Органи ведення Реєстру одержують в електронному вигляді від:

1) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, - відомості, зазначені у пунктах 1-5, 8, 8-1, 10, 11 частини першої статті 7 цього Закону;

2) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, - відомості, зазначені у пунктах 6, 7, 9 і 9-1 частини першої статті 7 цього Закону;

3) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, - відомості, зазначені у пунктах 12 і 13 частини першої статті 7 цього Закону;

4) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, - відомості, зазначені у пункті 15 частини першої статті 7 цього Закону;

5) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, - відомості, зазначені у пункті 16 частини першої статті 7 цього Закону;

6) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, - відомості, зазначені у пункті 17 частини першої статті 7 цього Закону;

7) Пенсійного фонду України - відомості, зазначені у пункті 17 частини першої статті 7 цього Закону, а також про встановлення і зміну групи інвалідності;

8) Офісу Генерального прокурора - відомості, зазначені у пункті 18 частини першої статті 7 цього Закону;

9) Державної судової адміністрації України - відомості, зазначені у пункті 19 частини першої статті 7 цього Закону;

10) Національної поліції України - відомості, зазначені у пункті 20 частини першої статті 7 цього Закону.

Інформаційна взаємодія між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, зазначені у цій частині, здійснюється відповідно до законодавства та в порядку, визначеному володільцем Реєстру спільно з відповідним державним органом.

{Частина третя статті 14 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

4. Надання громадянам України інформації відповідно до статті 9 цього Закону здійснюється шляхом взаємодії (обміну інформацією) через інформаційні (інформаційно-телекомунікаційні) системи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, в порядку, визначеному спільним наказом зазначеного органу з володільцем Реєстру.

{Частина четверта статті 14 в редакції Закону № 1357-IX від 30.03.2021}

5. Обмін відомостями здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".

{Статтю 14 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Частину першу статті 34 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., № 38, ст. 324; 2015 p., № 22, ст. 151) викласти в такій редакції:

"1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати".

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 березня 2017 року
№ 1951-VIII