Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1929-IV
Прийняття: 29.06.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (щодо уточнення терміну "сільськогосподарський товаровиробник")

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.552 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2000 р., N 51-52, ст. 451) викласти в такій редакції:

"сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий доход, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому числі й на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які ведуть особисте селянське господарство".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1929-IV