Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1878-IV
Прийняття: 24.06.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.528 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. У розділі XV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376):

1) у пункті 8:

абзац перший доповнити словами "(крім підпункту 5, який діє протягом строку, визначеного Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників" від 24 червня 2004 року)";

доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) сільськогосподарські підприємства - суб'єкти спеціального режиму оподаткування сплачують страхові внески до солідарної системи за та від імені найманих працівників, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, за спеціальною ставкою.

Якщо працівник платника фіксованого сільськогосподарського податку займається діяльністю, відмінною від виробництва сільськогосподарської продукції, то страховий внесок до солідарної системи сплачується за ставкою, визначеною в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ).

Періоди сплати страхових внесків за спеціальною ставкою зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески за загальною ставкою. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується фактичний розмір нарахованої заробітної плати.

Для цілей цього підпункту термін "виробництво сільськогосподарської продукції" визначається згідно із статтею 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР );

2) підпункт 8 пункту 14 викласти у такій редакції:

"8) щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для компенсації Пенсійному фонду України суми втрат від застосування спеціальної ставки сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування у сумі різниці між коштами, сплаченими за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"( 400/97-ВР ). Для визначення сум такої компенсації та обчислення коефіцієнта заробітної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так і за спеціальною ставкою, що відображається в обов'язковій звітності, та сплачує страховий внесок за спеціальною ставкою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. З дня набрання чинності цим Законом інші нормативно-правові акти втрачають чинність у частинах, що суперечать нормам цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1878-IV