Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 187
Прийняття: 29.02.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 187
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 16, ст. 651, № 42, ст. 1721, № 74, ст. 2770) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 187

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163

1. У назві та постановляючій частині постанови слова “комплексної реалізації державної екологічної політики,” виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “комплексної реалізації державної екологічної політики,” виключити;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів” замінити словами “Здійснення природоохоронних заходів”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Дія цього Порядку не поширюється на видатки, які здійснюються на утримання установ природно-заповідного фонду за рахунок загального та спеціального (власних надходжень) фондів.”;

3) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“моніторинг навколишнього природного середовища.”;

4) у пункті 6 слова і цифри “від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 80, ст. 2694; 2009 p., № 41, ст. 1370)” замінити словами і цифрами “від 13 квітня 2011 p. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359)”;

5) у пункті 8 слова “органах Державної казначейської служби” замінити словами “органах Казначейства”, а слова “встановленому Державною казначейською службою” - словами “встановленому законодавством”;

6) у пункті 10 слово “Мінфіном” замінити словами “Мінфіну та Мінекономрозвитку”;

7) у тексті Порядку слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках замінити словом “Мінприроди”.