Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 187
Прийняття: 22.02.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2006 р. № 187
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 871 від 27.11.2013; в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 617 від 09.07.2008
№ 1097 від 01.12.2010
№ 252 від 17.03.2011
№ 5 від 11.01.2012
№ 35 від 25.01.2012
№ 1088 від 28.11.2012
№ 871 від 27.11.2013
№ 378 від 27.08.2014
№ 466 від 08.07.2015
№ 140 від 24.02.2016
№ 110 від 01.03.2017
№ 633 від 22.08.2018
№ 147 від 27.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187

ПОРЯДОК
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

{У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словами "Міністерство соціальної політики" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 252 від 17.03.2011}

{У тексті Порядку слова "Міністерство соціальної політики" у всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ № 5 від 11.01.2012}

{У назві і тексті Порядку слова "органи праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках замінено словами "структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 871 від 27.11.2013}

{У тексті Порядку слова "в міру надходження путівок" виключено згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

{У тексті Порядку слова “інвалід” та “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “особа з інвалідністю”  та “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі; слова “інваліди війни” замінено словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}


1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) санаторно-курортними путівками (далі - путівки) до санаторно-курортних закладів осіб відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, військовослужбовців і членів їх сімей, осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), та осіб, зазначених у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

2. Органи соціального захисту населення забезпечують відповідно до цього Порядку безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”, осіб з інвалідністю та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, - за рахунок коштів державного бюджету.

Особи зазначених категорій мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу, розміщеного на території України (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, правовий режим на яких визначається Законами України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” та “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”), відповідного профілю лікування, безоплатними путівками до якого вони забезпечуються.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, осіб з інвалідністю, які навчаються за очною (денною) формою навчання у закладах освіти, путівками забезпечують органи соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

Осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - осіб з інвалідністю, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей з інвалідністю до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

6. Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня по грудень).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 08.07.2015}

Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 871 від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 08.07.2015, № 633 від 22.08.2018}

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 день першочергово не частіше ніж один раз на два роки.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 617 від 09.07.2008}

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18-21 день не частіше ніж один раз на рік.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 08.07.2015, № 633 від 22.08.2018}

Учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із січня до грудня).

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 871 від 27.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 08.07.2015, № 633 від 22.08.2018}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 617 від 09.07.2008}

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, зазначені у статтях 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", забезпечуються путівками строком на 18-21 день не частіше ніж один раз на два роки.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 617 від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 08.07.2015, № 633 від 22.08.2018}

9. Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 466 від 08.07.2015}

10. Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості;

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 466 від 08.07.2015}

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.

Особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до санаторіїв (відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 252 від 17.03.2011}

11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих осіб з інвалідністю I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, установлено інвалідність (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, їй видається довідка про це закладу охорони здоров’я.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати путівками органи соціального захисту населення на загальних підставах у порядку черговості.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування про те, що особа з інвалідністю не одержувала у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 854 “Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 94, ст. 3086).

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 466 від 08.07.2015, № 633 від 22.08.2018}

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в органах соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

У разі коли особа за місцем обліку забезпечена санаторно-курортною путівкою у поточному році, повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) медичної довідки закладу охорони здоров’я за формою № 070/о, що додана до попередньої заяви, якщо строк її дії не закінчився.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 466 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

У разі відмови особи від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 466 від 08.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 01.03.2017}

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

16. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

17. Забезпечення путівками осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю”, шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 27.02.2019}

Зазначене відшкодування здійснюється органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, - у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Перелік  базових санаторно-курортних послуг, що надаються особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства за іншими нозологіями та особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням осіб з інвалідністю їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 633 від 22.08.2018}

171. З метою забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 17 цього Порядку, санаторно-курортні заклади подають органам соціального захисту населення:

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, у тому числі осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Органи соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією осіб з інвалідністю загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства, у тому числі осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які у десятиденний строк повідомляють відповідним структурним підрозділам про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою з інвалідністю, відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування орган соціального захисту населення інформує про це особу з інвалідністю та пропонує обрати інший заклад.

{Порядок доповнено пунктом 171 згідно з Постановою КМ № 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

172. Орган соціального захисту населення, санаторно-курортний заклад та особа з інвалідністю загального захворювання чи особа з інвалідністю з дитинства, у тому числі особа з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані керівником органу соціального захисту населення та особою з інвалідністю загального захворювання чи особою з інвалідністю з дитинства, у тому числі особою з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, і скріплені печаткою (за наявності) зазначеного органу, передаються особі з інвалідністю.

Після прибуття зазначеної особи з інвалідністю до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до органу соціального захисту населення, другий - передає особі з інвалідністю, а третій - залишає на зберіганні у закладі.

{Абзац третій пункту 172 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

Про відмову від санаторно-курортного лікування особа повинна повідомити санаторно-курортний заклад та орган соціального захисту населення не менше ніж за десять днів до дати заїзду.

{Пункт 172 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

{Порядок доповнено пунктом 172 згідно з Постановою КМ № 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

173. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору органу соціального захисту населення особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства, у тому числі особи з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а санаторно-курортний заклад - акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

Акт наданих послуг може оформлятися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису в разі його наявності в кожної із сторін з дотриманням вимог закону.

{Пункт 173 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

У разі дострокового вибуття особи з інвалідністю загального захворювання чи особи з інвалідністю з дитинства, у тому числі особи з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, із санаторно-курортного закладу орган соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

{Порядок доповнено пунктом 173 згідно з Постановою КМ № 140 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особам, зазначеним у статтях 61, 63 і 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартість самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 358).

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 617 від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснюється Мінсоцполітики.

Інформація про чисельність осіб, узятих на облік для забезпечення путівками, подається до 15 вересня поточного року органами соціального захисту населення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, які до 30 вересня поточного року подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

Інформація про чисельність осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, яких забезпечено путівками, подається щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, органами соціального захисту населення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій, які до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики.

{Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 633 від 22.08.2018}

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 110 від 01.03.2017}