Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1869-IX
Прийняття: 05.11.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2022, № 5, ст.33)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197  із наступними змінами), такі зміни:

1) статтю 15 доповнити пунктом "б-1" такого змісту:

-1) дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення";

2) у статті 16 слова і цифри "передбачені пунктами "а" та "б" статті 15 цього Статуту" замінити словами і цифрами "передбачені пунктами "а"-"б-1" статті 15 цього Статуту";

3) у статті 18 слова і цифри "передбачені пунктами "а", "б" та "в" статті 15 цього Статуту" замінити словами і цифрами "передбачені пунктами "а"-"в" статті 15 цього Статуту";

4) доповнити статтею 26-1 такого змісту:

"26-1. Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення в порядку його черговості. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Військовослужбовець вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо його нагороджено державною нагородою, заохочено шляхом дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення або закінчився строк дії дисциплінарного стягнення.

Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до військовослужбовця не можуть застосовуватися заохочення, крім дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.

Строк дії дисциплінарних стягнень з дня їх оголошення військовослужбовцю становить:

зауваження - один місяць;

догана - два місяці;

сувора догана - три місяці;

позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег - до дня відбуття військовослужбовцем строкової військової служби та курсантом вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти;

попередження про неповну службову відповідність - шість місяців;

пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу), пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу) - один рік.

Військовослужбовці, на яких було накладено дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами "д"-"є" статті 48 цього Статуту, після закінчення строку їх дії або дострокового зняття у попередньому військовому званні та/або на посаді не поновлюються";

5) у статті 56 слова і цифри "передбачені пунктами "а"-"ж" (до підполковника включно) статті 48 цього Статуту" замінити словами і цифрами "передбачені пунктами "а"-"ґ", а також пунктами "д"-"ж" (до підполковника включно) статті 48 цього Статуту".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 листопада 2021 року
№ 1869-IX