Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1836
Прийняття: 27.12.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 грудня 2006 р. N 1836 Київ

Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1234 ( 1234-2011-п ) від 23.11.2011 N 518 ( 518-2013-п ) від 17.07.2013 N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ( 875-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості; { Абзац другий постановляючої частини іззмінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 132 ( 132-2020-п )від 19.02.2020, N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. { Абзац третій постановляючої частиниіз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 132 ( 132-2020-п )від 19.02.2020, N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1836 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України) від 23 листопада 2011 р. N 1234 ( 1234-2011-п )

ПОРЯДОК надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

{ У тексті Порядку слова "інвалід" (крім офіційного найменування "Фонд соціального захисту інвалідів"), "безробітний інвалід", і "центр зайнятості" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "безробітна особа з інвалідністю", і "базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості" у відповідному відмінку і числі; слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінено словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємству, установі, організації (крім бюджетних і неприбуткових), у тому числі підприємству, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичній особі, яка використовує найману працю (далі - роботодавець), дотації на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні (далі - безробітні особи з інвалідністю).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) дотація на створення спеціальних робочих місць для безробітних осіб з інвалідністю (далі - дотація) - кошти, які спрямовуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд) на покриття витрат роботодавця на створення спеціальних робочих місць для безробітних осіб з інвалідністю; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

2) створення спеціального робочого місця для особи з інвалідністю з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю - працевлаштування безробітної особи з інвалідністю на наявне окреме робоче місце або наявну ділянку виробничої площі із здійсненням щодо них додаткових заходів з організації праці особи з інвалідністю (пристосування основного і додаткового устатковання, технічного обладнання) або працевлаштування безробітної особи з інвалідністю на нове робоче місце або нову ділянку виробничої площі, що створені із здійсненням додаткових заходів з організації праці особи з інвалідністю (встановлення основного і додаткового устатковання, технічного обладнання). { Абзац третій пункту 2 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від19.02.2020 }

Потреба у створенні для безробітної особи з інвалідністю спеціального робочого місця та вимоги до нього встановлюються індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю.

Робочі місця, створені за рахунок дотації, не враховуються під час проведення розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ( 875-12 ) до завершення виконання договору про працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю та надання дотації (далі - договір про надання дотації).

3. Дотація надається роботодавцю за місцем його обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Дотація надається за умови, що трудовий договір з особою з інвалідністю, яка працевлаштована на спеціальне робоче місце за направленням базового центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості, не буде протягом двох років з дня працевлаштування особи з інвалідністю розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності працівників чи за угодою сторін. { Абзац другий пункту 3 іззмінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від19.02.2020 }

Для працевлаштування безробітних осіб з інвалідністю, професійно-кваліфікаційний рівень та/або досвід роботи яких не відповідає вимогам роботодавця, державна служба зайнятості організовує професійне навчання таких осіб з інвалідністю відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ).

4. Дотація не надається роботодавцям, які:

не зареєстровані у територіальному відділенні Фонду;

не зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

не подали територіальному відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за останній звітний рік;

мають на день звернення заборгованість із сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ( 875-12 ), нараховану пеню та щодо яких застосовані протягом останніх трьох місяців фінансові санкції у зв'язку з наявністю зазначених видів заборгованості;

порушували протягом останніх трьох місяців, що передують місяцю розгляду питання про надання дотації, Закони України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), внаслідок чого до них застосовані відповідні санкції;

скорочували протягом останнього року чисельність працюючих осіб з інвалідністю більше ніж на 10 відсотків;

не забезпечили належне виконання умов укладеного з територіальним відділенням Фонду попереднього договору про надання дотації (у разі його наявності), згідно з яким роботодавцю вже надавалися кошти Фонду для працевлаштування та реабілітації осіб з інвалідністю.

5. Для отримання дотації роботодавець подає територіальному відділенню Фонду такі документи:

1) письмову заяву про отримання дотації;

2) видану базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості довідку про те, що на підприємстві, в установі, організації чисельність осіб з інвалідністю за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітна особа з інвалідністю, не скорочувалася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;

3) видане базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості направлення на працевлаштування із зазначенням письмової згоди роботодавця на прийняття особи з інвалідністю на спеціальне робоче місце. Форму такого направлення затверджує Мінсоцполітики;

4) розрахунок розміру дотації, що включає вартість устатковання, технічного обладнання або його виготовлення, надання послуг з його доставки в межах території України, монтажу, пусконалагоджувальних робіт;

5) довідку органів державної податкової служби про відсутність на день звернення заборгованості із сплати податків і зборів.

6. Територіальне відділення Фонду аналізує документи, що надійшли від роботодавця, з урахуванням фінансових можливостей і відомостей про:

1) реєстрацію роботодавця у територіальному відділенні Фонду;

2) відсутність у роботодавця заборгованості із сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ( 875-12 ) та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій;

3) стан виконання роботодавцем умов попереднього договору про надання дотації (у разі його наявності), укладеного з територіальним відділенням Фонду, згідно з яким роботодавцю вже надавалися кошти Фонду для працевлаштування та реабілітації осіб з інвалідністю.

7. У разі звернення за наданням дотації підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю територіальне відділення Фонду подає документи та відомості, що зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, протягом п’яти робочих днів з дати їх надходження обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим для прийняття рішення і надсилання Мінсоцполітики висновку-пропозиції про надання або відмову в наданні підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю дотації.

Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим протягом трьох робочих днів повідомляють територіальне відділення Фонду про прийняте рішення та надсилають Мінсоцполітики висновок-пропозицію та документи підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

Рішення про надання дотації підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю або відмову в її наданні приймається Мінсоцполітики з урахуванням їх соціальної значущості та відповідності критеріям, визначеним у пункті 8 цього Порядку. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2013-п )від 17.07.2013 }

8. { Абзац перший пункту 8 виключено на підставі Постанови КМN 518 ( 518-2013-п ) від 17.07.2013 }

Критеріями оцінки підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю для надання дотації є:

кількість осіб з інвалідністю, які працюють (працюватимуть) на підприємстві, в організації громадських організацій осіб з інвалідністю та яким надаються (надаватимуться) послуги;

розмір середньомісячної заробітної плати осіб з інвалідністю;

відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;

сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на потреби осіб з інвалідністю і на непромислову сферу для осіб з інвалідністю;

фінансовий стан підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю.

{ Абзац восьмий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 518 ( 518-2013-п ) від 17.07.2013 }

9. Мінсоцполітики за результатами розгляду документів роботодавця, зазначених у пункті 5 цього Порядку, протягом десяти робочих днів приймає рішення про надання або відмову в наданні дотації роботодавцю і повідомляє про це письмово роботодавця, Державну службу зайнятості, Фонд.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 518 ( 518-2013-п ) від 17.07.2013 }

10. Територіальне відділення Фонду та базовий центр зайнятості або філія регіонального центру зайнятості укладають з роботодавцем протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про надання дотації договір про надання дотації, в якому зазначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (реєстрації) особи з інвалідністю, що прийнятий на роботу за направленням базового центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості;

професія (спеціальність) та кваліфікація особи з інвалідністю;

професія (посада), за якою працевлаштовано особу з інвалідністю;

гарантії трудової зайнятості особи з інвалідністю, яку працевлаштовано;

порядок, строки та розмір перерахування роботодавцю дотації;

розмір витрат на створення спеціального робочого місця для особи з інвалідністю (склад устатковання, технічного обладнання або його встановлення, надання послуг з його доставки (в межах території України), монтажу та пусконалагоджувальних робіт);

строк введення в експлуатацію спеціального робочого місця для особи з інвалідністю, який становить не більш як 90 календарних днів з дати укладення договору;

дата прийняття особи з інвалідністю на постійну роботу на створене спеціальне робоче місце;

строк дії договору (договір набирає чинності з дня підписання та діє протягом двох років після працевлаштування особи з інвалідністю);

підстави його дострокового розірвання;

порядок повернення дотації у разі розірвання трудового договору з особою з інвалідністю та у разі нецільового використання дотації;

відповідальність сторін за порушення умов договору;

порядок розгляду спорів.

Форма примірного договору затверджується Фондом за погодженням із Державним центром зайнятості.

11. У разі розірвання за ініціативою роботодавця трудового договору з особою з інвалідністю, працевлаштованим за направленням базового центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості, до закінчення двох років з дня прийняття його на роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі шляхом реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення чисельності працівників, за угодою сторін або внаслідок невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору роботодавець письмово повідомляє про це наступного дня після розірвання трудового договору з особою з інвалідністю територіальне відділення Фонду та базовий центр зайнятості або філію регіонального центру зайнятості.

Роботодавець протягом десяти робочих днів з дня розірвання трудового договору з особою з інвалідністю повертає територіальному відділенню Фонду отриману дотацію в повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період отримання дотації.

12. У разі розірвання трудового договору з особою з інвалідністю з інших передбачених трудовим законодавством підстав, ніж ті, що зазначені в абзаці першому пункту 11 цього Порядку, роботодавець письмово повідомляє про зазначене базовий центр зайнятості або філію регіонального центру зайнятості, який здійснює пошук на створене роботодавцем спеціальне робоче місце іншої особи з інвалідністю відповідної кваліфікації, що за рекомендаціями МСЕК та відповідно до індивідуальної програми реабілітації може виконувати роботу на такому робочому місці. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

У разі працевлаштування роботодавцем іншої особи з інвалідністю сторонами укладається додатковий договір до договору про надання дотації на строк, що дорівнює різниці між плановим (протягом двох років після працевлаштування особи з інвалідністю) і фактичним (дата розірвання договору) періодом виконання основного договору. { Абзац другий пункту 12 із змінами, внесенимизгідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

У разі відмови роботодавця прийняти на вивільнене спеціальне робоче місце іншу особу з інвалідністю, такий роботодавець повертає отриману дотацію у повному обсязі з урахуванням індексу зростання цін на споживчі товари за період отримання дотації. { Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

У разі зняття інвалідності особа працює на створеному спеціальному робочому місці не менше двох років після її працевлаштування незалежно від того, чи матиме вона інвалідність у подальшому.

13. Розмір дотації на створення одного спеціального робочого місця для особи з інвалідністю не повинен перевищувати:

40 мінімальних заробітних плат, якщо таке місце створюється шляхом пристосування основного і додаткового устатковання, технічного обладнання на наявному робочому місці або на наявній ділянці виробничої площі;

100 мінімальних заробітних плат, якщо робоче місце створюється шляхом встановлення основного і додаткового устатковання, технічного обладнання у зв'язку з неможливістю пристосування наявного робочого місця або наявної ділянки виробничої площі чи відсутністю місць і ділянок.

14. Перерахування дотації роботодавцю здійснюється територіальним відділенням Фонду після проведення перевірки стану фактичного витрачання коштів для створення спеціального робочого місця та надання роботодавцем підтвердних документів про працевлаштування особи з інвалідністю.

Перерахування дотації здійснюється в розмірі проведених фактичних витрат на створення спеціального робочого місця, але не більше ніж у сумі, що зазначена у договорі про надання дотації.

15. Територіальне відділення Фонду (у разі коли дотація надана підприємству, організації громадської організації осіб з інвалідністю - за участю обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим) проводить щокварталу перевірку стану виконання умов укладеного договору про надання дотації (до закінчення його дії) та використання дотації на підставі звіту про використання коштів дотації, який подає роботодавець. Строк подання такого звіту визначається умовами відповідного договору і становить не менш як два роки з дати завершення його виконання. { Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 518 ( 518-2013-п ) від 17.07.2013 }

Договір про надання дотації вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання територіальним відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві дотацію. Результати оцінювання територіальним виділенням Фонду доводяться до відома роботодавця у письмовому вигляді.

Форму звіту про використання коштів дотації затверджує Мінсоцполітики.

У разі виявлення недостовірних відомостей про виконання умов договору про надання дотації, порушення гарантій трудової зайнятості особи з інвалідністю, працевлаштованої на створене спеціальне робоче місце, територіальне відділення Фонду приймає рішення про повернення роботодавцем перерахованої дотації в повному обсязі з урахуванням штрафних санкцій. { Абзац четвертийпункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1234 ( 1234-2011-п ) від 23.11.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1836

ПОРЯДОК проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020, N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

{ У тексті Порядку слова "інвалід" (крім офіційного найменування "Фонд соціального захисту інвалідів") і "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" і "суб’єкт освітньої діяльності" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм проведення за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд) професійної підготовки за робітничими професіями, підвищення кваліфікації та перепідготовки (далі - професійне навчання) осіб з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю (далі - особи з інвалідністю), з метою сприяння їх працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 991 ( 991-2021-п ) від 15.09.2021 }

2. Професійне навчання осіб з інвалідністю може проводитись у разі:

неможливості підібрати роботу через відсутність у особи з інвалідністю необхідної кваліфікації;

необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає професійним навичкам особи з інвалідністю;

втрати здатності виконувати роботу за попередньою професією;

відсутності професії;

необхідності підібрати роботу особі з інвалідністю, в тому числі з умовою виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), наявної кваліфікації та з урахуванням її побажань. { Абзац шостий пункту 2із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п )від 19.02.2020 }

3. Організація професійного навчання осіб з інвалідністю здійснюється державною службою зайнятості в порядку, визначеному Мінсоцполітики та МОН, за погодженням з місцевими органами праці та соціального захисту населення і відповідно до наявної кваліфікації з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю, за згодою особи з інвалідністю на договірній основі між особою з інвалідністю та базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

4. Професійне навчання особи з інвалідністю проводиться у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, на підприємствах, в установах та організаціях (далі - суб’єкт освітньої діяльності) незалежно від форми власності та підпорядкування (за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством), на договірній основі між суб'єктом освітньої діяльності, територіальним відділенням Фонду та державною службою зайнятості. { Абзац першийпункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

Суб’єкт освітньої діяльності подає Фонду розрахунки витрат на проведення професійного навчання осіб з інвалідністю, направлених базовим центром зайнятості або філією регіонального центру зайнятості. Фонд здійснює оплату зазначених витрат відповідно до законодавства та умов договору, укладеного з суб'єктом освітньої діяльності. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }

У разі коли особа з інвалідністю потребує спеціальних умов для професійного навчання відповідно до індивідуальних програм реабілітації, державна служба зайнятості організовує навчання у суб'єктах освітньої діяльності, в яких створені для цього необхідні умови.

Професійне навчання осіб з інвалідністю проводиться з урахуванням рекомендацій МСЕК, індивідуальної програми реабілітації, вимог державних стандартів освіти, інших нормативно-правових актів з питань професійної (професійно-технічної), вищої освіти та соціального захисту осіб з інвалідністю. { Абзац четвертий пункту 4 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від19.02.2020 }

5. До витрат, пов'язаних з організацією та проведенням професійного навчання осіб з інвалідністю, належить оплата навчання відповідно до договору, укладеного між суб'єктом освітньої діяльності, територіальним відділенням Фонду та державною службою зайнятості, проїзду особи з інвалідністю до суб'єкта освітньої діяльності (враховуючи витрати на пільговий проїзд особи з інвалідністю і проїзд особи, яка супроводжує особу з інвалідністю, відповідно до законодавства) та проживання в період професійного навчання, якщо навчання проводиться не за місцем постійного проживання особи з інвалідністю.

6. Професійне навчання осіб з інвалідністю фінансується Фондом за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, установленого частиною першою статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" ( 875-12 ), та пені, що нараховується за несвоєчасну сплату таких санкцій.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020 }