Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1829-III
Прийняття: 22.06.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Пункт 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) доповнити абзацом такого змісту:

"Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з 1 січня 2001 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1829-III