Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1814-VI
Прийняття: 20.01.2010
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.101 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законом N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" ( 2660-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 261):

1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:

"Про розвиток літакобудівної промисловості

Цей Закон створює умови для розвитку літакобудівної промисловості, забезпечує виконання суверенних зобов'язань держави, спрямованих на розвиток літакобудівної промисловості, збереження та збільшення робочих місць на підприємствах суміжних галузей.

Цей Закон має на меті посилення цивільної та військової безпеки України, забезпечення конкурентоспроможності літаків, двигунів для них та авіаційного обладнання вітчизняного виробництва";

2) статті 2 і 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осіб - резидентів України, які здійснюють діяльність у галузі літакобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів (далі - суб'єкти літакобудування) та відповідають хоча б двом з таких критеріїв:

а) здійснюють розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;

б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;

в) забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів з розробки авіаційної техніки та авіаційних двигунів, постачання авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництва авіаційної техніки та авіаційних двигунів, ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.

Перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, формує Міністерство промислової політики України та затверджує Кабінет Міністрів України.

Суб'єкти літакобудування, які не відповідають критеріям, встановленим цією статтею, виключаються Кабінетом Міністрів України із затвердженого Переліку за поданням Міністерства промислової політики України.

Стаття 3. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, з метою створення належних умов для забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами (угодами) України, до суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, застосовуються особливості сплати ввізного мита щодо товарів за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) згідно з нормами пункту "р" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ), особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно з нормами статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), а також особливості сплати земельного податку, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, встановлені відповідними податковими законами".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Норми пунктів 2 і 4 розділу I цього Закону застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає день опублікування цього Закону, а пунктів 3, 5 і 6 розділу І цього Закону - починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування цього Закону.

2. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частинах, що не суперечать нормам цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

1) при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на черговий рік передбачати повну компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі зменшення надходжень до таких бюджетів у разі застосування особливостей сплати земельного податку суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" ( 2660-14 );

2) протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

розробити та привести у відповідність із нормами цього Закону свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1814-VI