Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1804-III
Прийняття: 08.06.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.317 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести такі зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2000 р., N 29, ст. 229 ):

1) пункт 1 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) із позовних заяв щодо захисту
прав громадян на земельну
частку (пай) і майновий пай 0,1 відсотка ціни позову";
2) підпункт "ж" пункту 3 доповнити абзацами такого змісту:

"за видачу свідоцтва про

право на спадщину земельної

частки (паю):

одному з подружжя, батькам,

повнолітнім дітям, онукам,

правнукам, братам, сестрам,

діду, бабі           0,1 відсотка суми спадщини
іншим спадкоємцям        0,5 відсотка суми спадщини".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 червня 2000 року
N 1804-III