Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 177-XIV
Прийняття: 14.10.1998
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 49, ст.301 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 72/98-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 24, ст.138 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. Статтю 2 Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440) після слів "підприємницької діяльності" доповнити словами "крім казенних підприємств".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА