Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 176
Прийняття: 24.02.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2021 р. № 176
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань повернення активів збанкрутілих банків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 966 від 15.09.2021
Розпорядженням КМ
№ 92-р від 26.01.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 176

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань повернення активів збанкрутілих банків

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки, голова міжвідомчої робочої групи”;

Голова Національного банку, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Міністр юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Перший заступник (заступник) Міністра економіки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Голова Держфінмоніторингу

Генеральний прокурор (за згодою)

Генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента України (за згодою)

Директор Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021, Розпорядженням КМ № 92-р від 26.01.2022}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 176

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків

1. Міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань повернення активів збанкрутілих банків;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із поверненням активів збанкрутілих банків, зокрема розроблення стратегії повернення активів збанкрутілих банків з визначенням плану дій її реалізації, включаючи підготовку пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань;

3) підготовка і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій щодо шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із поверненням активів збанкрутілих банків.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних із поверненням активів збанкрутілих банків;

2) розглядає пропозиції, зокрема пропозиції центральних органів виконавчої влади, з питань, пов’язаних із поверненням активів збанкрутілих банків;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Голова міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання міжвідомчої робочої групи у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена міжвідомчої робочої групи в такому режимі у засіданні міжвідомчої робочої групи. У зазначеному засіданні беруть участь члени міжвідомчої робочої групи, а також інші особи, визначені головою міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності - один із заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні міжвідомчої робочої групи та організаційне забезпечення проведення засідання міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні (у разі проведення в режимі відеоконференції - беруть участь у ній) більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи, а також Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції і рекомендації, може викласти у письмовій формі не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня проведення засідання свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.