Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 173-VIII
Прийняття: 10.02.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.106)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192; 2010 р., № 10, ст. 105; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 2-3, ст. 12) такі зміни:

1. У другому реченні частини першої статті 2 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури".

2. У частині першій статті 8 слова "за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, і" виключити.

3. Частини сьому і восьму статті 9 викласти в такій редакції:

"Реєстрацію кіно-, аудіо- і відеопродукції, що має обмеження глядацької аудиторії, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Відомості про реєстрацію такої кіно- і відеопродукції включаються до державного реєстру фільмів.

Реєстрацію спеціалізованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації".

4. Статтю 10 виключити.

5. У частині першій статей 11 і 12 слова "за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі і" виключити.

6. У статті 13:

1) частину другу виключити;

2) у частині сьомій слова "позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі на кожен вид такої продукції" виключити;

3) у частині восьмій слова "позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі" виключити.

7. У статті 15:

1) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Контроль у сфері захисту суспільної моралі

Контроль за додержанням вимог цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері культури, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення";

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Громадський контроль за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі здійснюють творчі спілки, які діють у сфері культури та мистецтв, журналістики. Держава забезпечує фінансову підтримку здійснення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

8. Статті 17-20 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
10 лютого 2015 року
№ 173-VIII