Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 1695-III
Прийняття: 20.04.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.247 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Доповнити статтю 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453) після частини третьої новою частиною такого змісту:

"4. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу, за винятком тих, які не підлягають приватизації відповідно до цього Закону, приватизуються у порядку, встановленому окремим законом про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Фонду державного майна України привести свої рішення у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1695-III