Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1661-VII
Прийняття: 02.09.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2031)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 52, ст. 564):

1) статтю 11 після слова "вважаються" доповнити словами "особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні";

2) у статті 16:

друге речення пункту 7 після слова "померлих" доповнити словами "осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні";

пункт 23 після слова "почестями" доповнити словами "померлої (загиблої) особи, нагородженої орденом Героїв Небесної Сотні".

2. Пункт 1 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 39, ст. 550; 2012 р., № 4, ст. 13) після слів "Героям України" доповнити словами "особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
№ 1661-VII