Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1659-VIII
Прийняття: 06.10.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 44, ст.751)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 54, № 17, ст. 189, № 24, ст. 489, № 26, ст. 518, № 32, ст. 556, ст. 557, № 34, ст. 591; із змінами, внесеними Законом України від 8 вересня 2016 року № 1516-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці третьому цифри "674.518.822,7", "34.228.491,8" замінити відповідно цифрами "674.528.822,7", "34.238.491,8";

в абзаці п’ятому цифри "16.735.127,6", "14.984.174,7" замінити відповідно цифрами "16.725.127,6", "14.974.174,7";

2) статтю 32 доповнити частиною другою такого змісту:

"Установити, що у разі погашення у 2016 році місцевого боргу, що виник внаслідок зазначеного запозичення, за рахунок коштів міського бюджету міста Києва, Міністерством фінансів України частина зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, списується в обсязі витрат Київської міської ради, пов’язаних з погашенням цього місцевого боргу, в еквіваленті іноземної валюти, визначеному за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення такого погашення, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) внести зміни до додатків № 3, № 4 та № 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
№ 1659-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2016 РІК""}