Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1657-III
Прийняття: 20.04.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст.229 )

З метою впорядкування справляння державного мита Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. У статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1996 р., N 16, ст. 71; 1999 р., N 25, ст. 211, N 52, ст. 470):

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:

а) із позовних заяв          1 відсоток ціни позову, але
не менше 3
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не
більше 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян
б) із скарг за неправомірні дії   0,2   неоподатковуваного
органів державного управління мінімуму доходів громадян і службових осіб, що ущемляють права громадян
в) із   позовних  заяв  про   0,5   неоподатковуваного
розірвання шлюбу мінімуму доходів громадян

із позовних заяв про 1 неоподатковуваний мінімум

розірвання повторного шлюбу доходів громадян

у разі  поділу  майна  при   мито      визначається
  розірванні шлюбу          відповідно до ціни позову
згідно з підпунктом "а"
цього пункту
г) із  позовних  заяв   про   0,2   неоподатковуваного
розірвання шлюбу з особами, мінімуму доходів громадян визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років
д) із позовних заяв про зміну або   0,5   неоподатковуваного
розірвання договору найму мінімуму доходів громадян житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
е) із  заяв (скарг) у справах   0,5   неоподатковуваного
окремого провадження мінімуму доходів громадян
є) із   позовних   заяв   з   0,5   неоподатковуваного
переддоговірних спорів мінімуму доходів громадян
ж) із позовних заяв про розгляд   1 неоподатковуваний мінімум
питань захисту честі та доходів громадян гідності
з) із касаційних скарг на рішення   50 відсотків  ставки,  що
судів і скарг на рішення, що підлягає сплаті при поданні набрали законної сили позовної заяви, іншої заяви
й скарги, а з майнових
спорів - ставки, обчисленої
виходячи з оспорюваної суми
и) за  повторну  видачу  копії   0,03   неоподатковуваного
судового рішення, вироку, мінімуму доходів громадян ухвали та іншої постанови суду за кожний аркуш копії";

2. Підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:

"а) із позовних заяв майнового   1 відсоток ціни позову, але
характеру не менше 3
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не
більше 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";

3. У пункті 3:

а) у підпунктах "а" і "б" слова "громадянина-продавця" замінити словами "громадянина, що здійснює таке відчуження";

б) підпункт "д" викласти у такій редакції:

"д) за   посвідчення   інших   1 відсоток суми договору,
договорів, що підлягають але не менше 1 оцінці неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян";

в) підпункт "о" викласти в такій редакції:

"о) за   вчинення  виконавчих   1 відсоток   суми,   що
написів стягується, або 1 відсоток
вартості майна, яке
підлягає витребуванню, але
не менше 3
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не
більше 100
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1657-III