Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 163-VII
Прийняття: 04.04.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 10, ст.109)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

у пункті 15 слова "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)" виключити;

пункт 23 після слова "трансферти" доповнити словами "плату за надання адміністративних послуг".

2. В абзаці третьому частини четвертої статті 13 слова "(включаючи плату за надання адміністративних послуг)" виключити.

3. Частину першу статті 23 доповнити словами "якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України".

4. Частину другу статті 29 доповнити пунктом 251 такого змісту:

"251) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Пункт 12 частини першої статті 64 виключити.

6. Пункт 3 частини другої статті 66 виключити.

7. Пункт 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "Державної служби автомобільних доріг України" доповнити словами "головних розпорядників бюджетних коштів, залучених ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 4-6 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квітня 2013 року
№ 163-VII