Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1622-IV
Прийняття: 18.03.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.353 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., N 25, ст. 211, N 44, ст. 386; 2000 р., N 29, ст. 229, N 38, ст. 317; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 14, ст. 100, N 28, ст. 214; 2004 р. N 2, ст. 6, N 7, ст. 58, N 11, ст. 140, N 17-18, ст. 250, N 19, ст. 268) такі зміни:

підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"за придбання вексельних 0,1 неоподатковуваного

бланків              мінімуму доходів громадян
за кожний бланк";

частину першу статті 6 після слів "а також" доповнити словами "за придбання вексельних бланків".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1622-IV