Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1607-VII
Прийняття: 22.07.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 36, ст.1192)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2013 р., № 8, ст. 76, № 41, ст. 550, № 42, ст. 586) такі зміни:

1) у частині першій:

абзац другий доповнити словами "(крім нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів)";

абзац третій доповнити словами "та нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів";

2) у частині п’ятій:

абзац перший після слів "цього Закону" доповнити словами "та нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів";

абзац другий після слова "пропозицій" доповнити словами і цифрою "щодо передачі об’єктів, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"До пропозицій щодо передачі нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів, додаються документи, зазначені в абзацах чотирнадцятому - шістнадцятому частини четвертої цієї статті".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 липня 2014 року
№ 1607-VII