Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1576-IX
Прийняття: 29.06.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 35, ст.299)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший примітки до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) замінити двома абзацами такого змісту:

"Примітка. Суб’єктами правопорушень у цій статті (крім правопорушень, визначених частинами другою та третьою цієї статті, у частині неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані) є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Суб’єктами правопорушень, визначених частинами другою та третьою цієї статті, у частині неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані є суб’єкти декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище,  а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 51-3 Закону України "Про запобігання корупції".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

а) у статті 45:

частину першу після слів "крім корупційних кримінальних правопорушень" доповнити словами "або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією";

примітку доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу";

б) статтю 46, частину першу статті 47, статтю 48 та частину четверту статті 74 після слів "крім корупційних кримінальних правопорушень" доповнити словами "кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією";

в) частину першу статті 69 та частину першу статті 75 після слів "за корупційне кримінальне правопорушення" доповнити словами "кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією";

г) частину першу статті 79 після слів "за корупційні кримінальні правопорушення" доповнити словами "кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією";

ґ) у частині третій статті 81:

пункт 1 після слів "крім корупційних кримінальних правопорушень" доповнити словами "або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією";

пункт 2 після слів "за корупційний нетяжкий злочин" доповнити словами "або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією";

д) у частині четвертій статті 82:

пункт 1 після слів "крім корупційних кримінальних правопорушень" доповнити словами "або кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією";

пункт 2 після слів "за корупційний нетяжкий злочин" доповнити словами "або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією";

е) частину четверту статті 86 та частину третю статті 87 після слів "корупційних кримінальних правопорушень" доповнити словами "кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією";

є) частину другу статті 91 доповнити словами "або кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією";

ж) у статті 366-2:

у частині першій:

в абзаці першому цифри "4000" замінити цифрами "2000";

в абзаці другому слова "від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч" замінити словами "від трьох тисяч до чотирьох тисяч", а після слів "від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до двох років";

у частині другій:

в абзаці першому цифри "4000" замінити цифрами "2000";

в абзаці другому слова "від трьох тисяч" замінити словами "від чотирьох тисяч", а після слів "або обмеженням волі на строк до двох років" доповнити словами "або позбавленням волі на той самий строк";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Суб’єктами декларування у цій статті та статті 366-3 цього Кодексу є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

з) абзац другий статті 366-3 після слів "від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 червня 2021 року
№ 1576-IX