Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1556-IX
Прийняття: 17.06.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 35, ст.295)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2849-IX від 13.12.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022}

3. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2016 р., № 51, ст. 833; 2017 р., № 27-28, ст. 312, № 31, ст. 343; 2019 р., № 44, ст. 277, № 45, ст. 289; 2020 р., № 45, ст. 387) доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18) здійснення державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення".

4. У пункті 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 43, ст. 371):

1) абзац другий підпункту 1 виключити;

2) підпункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відступом від умов програмної концепції вважається також припинення мовлення ліцензіата в обсязі не більше 35 відсотків загального обсягу мовлення, визначеного ліцензією".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради, оголошений до дня набрання чинності цим Законом, проводиться з урахуванням усіх поданих кандидатур.

3. Кабінету Міністрів України:

внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" № 1112 від 24 грудня 2019 року, передбачивши в окремому додатку умови оплати праці працівників патронатної служби Національної ради з коефіцієнтами, встановленими для визначення посадових окладів працівників патронатних служб Кабінету Міністрів України;

поінформувати у 2021 році Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 червня 2021 року
№ 1556-IX