Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1543-VI
Прийняття: 23.06.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти, у зв'язку з втратою годувальника

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.735 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. В абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1543-VI