Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1519
Прийняття: 17.11.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 листопада 2001 р. N 1519 Київ

Про внесення змін до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1519

ЗМІНИ, що вносяться до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів ( 1147-96-п )

1. Абзац перший пункту 1 після слів "на новобудовах і" доповнити словами "розширення та реконструкція на".

2. Пункти 4, 25, 37, 49, 54, 55, 68, 69, 70 і 73 після слова "Будівництво" доповнити словами "розширення та реконструкція".

3. Пункти 5 і 74 після слова "Будівництво" доповнити словами "та реконструкція".

4. Пункти 18 і 22 викласти в такій редакції:

"18. Організація виробництва, установлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря".

"22. Розроблення, організація виробництва пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними транспортних засобів".

5. Пункт 43 після слова "лісових" доповнити словами "та степових", а після слова "пожеж" доповнити словами "і пожеж торфовищ".

6. Пункт 76 виключити.

У зв'язку з цим пункти 77-84 вважати відповідно пунктами 76-83.

7. Пункт 83 викласти в такій редакції:

"83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами".