Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1518
Прийняття: 11.10.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 11 жовтня 2002 р. N 1518 Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1518

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 ( 1216-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1181):

а) у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 ( 1217-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 ( 1360-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):

а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";

б) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними";

в) у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ) "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):

а) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"відходи      - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і
не мають подальшого використання за місцем
утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи
видалення";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини, для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот та за умови відповідного підтвердження";

б) пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"42. Відпрацьовані нафтопродукти, A3020 Y8 AC030".
непридатні для використання
за призначенням (у тому
числі відпрацьовані моторні,
індустріальні масла та їх
суміші)