Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Декрет
Номер: 15-92
Прийняття: 26.12.1992
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

{ Декрет втратив чинність на підставі Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.419 }

Про приватизацію земельних ділянок

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 10, ст. 79 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 27 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Сільським, селищним, міським Радам народних депутатів забезпечити передачу протягом 1993 року громадянам України у приватну власність земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого підсобного господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва, у межах норм, установлених Земельним кодексом України.

Забороняється передача у приватну власність земельних ділянок на територіях зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2. Установити, що передача громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок для цілей, вказаних у статті 1 цього Декрету, провадиться один раз, про що обов'язково робиться місцевими Радами народних депутатів відмітка у паспорті або документі, який його замінює.

3. Право приватної власності громадян на земельні ділянки, передані їм для цілей, передбачених статтею 1 цього Декрету, посвідчується відповідною Радою народних депутатів, про що робиться запис у земельно-кадастрових документах, з наступною видачею державного акта на право приватної власності на землю.

4. Установити, що громадяни України мають право продавати або іншими способами відчужувати земельні ділянки, передані їм для цілей, вказаних у статті 1 цього Декрету, без зміни їх цільового призначення.

Договір купівлі-продажу або іншими способами відчужування земельної ділянки посвідчується у нотаріальному порядку і реєструється у сільській, селищній, міській Раді народних депутатів, на території якої розташована земельна ділянка.

Продаж земельної ділянки провадиться за ціною, встановленою угодою сторін, але ця ціна не може бути меншою за нормативну ціну землі.

Ціна земельної ділянки за договором купівлі-продажу є підставою для сплати державного мита, а також для розрахунків при заставі земельної ділянки.

5. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів вирішити питання кадрового забезпечення виконання Декрету.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Кодексу N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001 )

7. Контроль за виконанням Декрету покласти на місцеві державні адміністрації.

8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України        А.ЛОБОВ
м. Київ, 26 грудня 1992 року
N 15-92
Опубліковано: "Голос України", 15.01.93