Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1499-IX
Прийняття: 01.06.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 32, ст.258)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У тексті Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова "Фонд соціального захисту інвалідів" в усіх відмінках замінити словами "Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю" у відповідному відмінку.

2. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):

у частині третій статті 24-1 слова "Фонду соціального захисту інвалідів України" замінити словами "Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю";

у тексті Закону слова "Фонду соціального захисту інвалідів" замінити словами "Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 червня 2021 року
№ 1499-IX