Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1475-III
Прийняття: 22.02.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статей 19 та 20 Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.107 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст.134; 1998 р., N 40-41, ст.250) такі зміни:

1. У першому реченні частини першої статті 19 слова "шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого)" замінити словами "шляхом поіменного голосування".

2. Доповнити статтю 19 новою частиною третьою такого змісту:

"3. Депутати, які з поважних причин відсутні на засіданні комітету, можуть брати участь у голосуванні з питань, внесених на розгляд комітету, шляхом подачі письмових заяв щодо позиції депутата з обговорюваних на засіданні питань. Такі заяви можуть бути подані до початку засідання комітету, на якому розглядається відповідне питання".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. У пункті 6 частини першої статті 20 слова "в тому числі поіменного, якщо таке проводилось" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1475-III