Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1461-III
Прийняття: 17.02.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.104 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11-12, ст.49, N 42, ст.257, N 49, ст.303; 1999 р., N 25, ст.211, N 38, ст.349, N 52, ст.465) такі зміни:

1. Пункт 1 статті 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

2. У статті 4:

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами третім і четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону";

{ Підпункт 2 пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Підпункт 3 пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

II. Частину другу статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10, N 32, ст.459; 1996 р., N 31, ст.146) виключити.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1461-III