Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1448-VI
Прийняття: 04.06.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до Закону України "Про кооперацію" щодо набуття членами кооперативу права власності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 43, ст.639 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Закон України "Про кооперацію" ( 1087-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) доповнити статтею 19-1 такого змісту:

"Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно

Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.

У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.

Положення цієї статті не застосовуються до об'єктів права власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними законами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1448-VI