Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1444-VI
Прийняття: 04.06.2009
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності використання меліорованих земель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.634 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 155-IX ( 155-20 ) від 03.10.2019, ВВР, 2019, N 48, ст.325 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 155-IX ( 155-20 ) від 03.10.2019 }

2) у Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):

статтю 28 після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами "крім витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які надані у концесію";

статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Дія цієї статті не поширюється на фінансування витрат на проектування, будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт і експлуатацію меліоративних систем, окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які надані у концесію";

3) абзац другий пункту 1 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" ( 3023-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 24, ст. 167) після слів "та кормовиробництві" доповнити словами "зрошувальна та поливна техніка для сільськогосподарського виробництва".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1444-VI