Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 144-IX
Прийняття: 02.10.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку застосування особовим складом Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 46, ст.301)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410 із наступними змінами):

а) частину четверту статті 1 після слів "заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану" доповнити словами "заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

б) у статті 11:

назву доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

у частині першій:

в абзаці першому слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці", а після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях";

в абзаці першому частини другої слова "і підрозділи" замінити словами "підрозділи і військовослужбовці";

в) абзац восьмий статті 9 після слів "в мирний час" доповнити словами "та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану)";

2) у Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269 із наступними змінами):

а) частину дев’яту статті 5 виключити;

б) частину першу статті 9 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"затверджує положення про воєнізовану охорону Державної спеціальної служби транспорту".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

в) статтю 13 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту мають право використовувати і застосовувати зброю на підставах і в порядку, визначених Законом України "Про Збройні Сили України", статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Працівники воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту мають право застосовувати:

зброю:

для захисту свого життя і здоров’я від нападу, а також життя і здоров’я інших осіб, якщо їм загрожує небезпека;

для відбиття нападу на об’єкти, що охороняються, а також для звільнення цих об’єктів у разі їх захоплення;

для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить опір при затриманні;

для затримання озброєної особи, яка становить або може становити загрозу для інших осіб;

у разі спроби насильного заволодіння зброєю, якщо в інший спосіб та іншими засобами неможливо припинити цю спробу;

для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю працівника та/або інших осіб;

спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
№ 144-IX