Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1416-IV
Прийняття: 03.02.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.256 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39, ст. 332):

1) в абзаці другому пункту 21 статті 1 в позиції "платина" цифри і слова

"950 (дев'ятсот п'ятдесята)"

замінити цифрами і словами

"900 (дев'ятисота)

950 (дев'ятсот п'ятдесята)";

2) в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;

3) у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "Національний банк України також проводить".

{ Пункт 2 розділу І втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

3. Статтю 49 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Зберігання золотого запасу

Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1416-IV