Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1414-IV
Прийняття: 03.02.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання концесійної діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.254 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 155-IX ( 155-20 ) від 03.10.2019, ВВР, 2019, N 48, ст.325 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 155-IX ( 155-20 ) від 03.10.2019 }

3. У частині першій статті 7 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6):

1) пункт 35, внесений до частини першої статті 7 Законом України від 19 червня 2003 року N 980-IV ( 980-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 6), вважати пунктом 35-1;

2) доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40) страхування майна, переданого у концесію".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1414-IV