Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1401
Прийняття: 26.12.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1401
Київ

Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1401

ПОРЯДОК
подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

2. Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком.

До повідомлення надаються фотографії товару.

3. Якщо продукція, зазначена в пункті 2 цього Порядку, становить серйозний ризик, у такому повідомленні також зазначаються:

1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери (за наявності);

2) повний опис серйозного ризику, що становить відповідна продукція;

3) інша інформація, необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу;

4) опис заходів, вжитих з метою запобігання ризикам, які становить така продукція для споживачів (користувачів);

5) інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.

4. Виробник (розповсюджувач) не подає повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду у разі, коли:

1) на продукцію не поширюється дія Законів України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” та “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;

2) стосовно продукції існують спеціальні вимоги щодо надання повідомлень в інших нормативно-правових актах;

3) виробник (розповсюджувач) вжив усіх коригувальних заходів щодо всіх відповідних одиниць продукції та вилучив їх з обігу;

4) проблема стосується якості продукції, а не її безпечності;

5) виробнику (розповсюджувачу) відомо, що відповідні органи ринкового нагляду вже були поінформовані, у тому числі іншими суб’єктами господарювання, та володіють усією необхідною інформацією.Додаток
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції

___________________ № __________________
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач) _____________________________________________________

(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюджувача) _____________________________________________

Код виробника (розповсюджувача) _______________________________________________

(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції ________________________________________________________________

(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак)

Код згідно з ДКПП ______________________________________________________________

(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД ____________________________________________________________

(за наявності документального підтвердження класифікації товарів

______________________________________________________________________________

згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва __________________________________________________

Код країни-виробника __________________________________________________________

(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2)

Кількість продукції, номер партії __________________________________________________

(тільки для партії продукції)

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції ____________________________

Не відповідає вимогам ___________________________________________________________

(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції __________________________________

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції _______________________________________________________________________________

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

повний опис серйозного ризику ___________________________________________________

інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу _______________________________________________________________________________

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів) __________________________________________________________________

інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції ______________________________________________________________________

_____________________

_____________________

__________________________________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище посадової особи)