Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1377-IV
Прийняття: 11.12.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.228 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 819-IX ( 819-20 ) від 21.07.2020 }

У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим", а після слів "Київського та Севастопольського міських" доповнити словом "головних".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }

3. Частину першу статті 13 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) після слів "цінні папери" доповнити словами "земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 )", а слово "землею" виключити.

4. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502) викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення.

На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.

Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України ( 2768-14 )".

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

6. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139):

1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

"об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;

охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому";

2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об'єкта трубопровідного транспорту визначаються законодавством України".

7. Частини першу і другу статті 6 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) викласти в такій редакції:

"Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ).

До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту".

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

9. У статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2002 р., N 4, ст. 31; 2003 р., N 45, ст. 360):

1) у пункті "б" частини першої:

а) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів";

б) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою";

2) у частині другій слова "місцевих землевпорядних органів, а також" виключити.

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 819-IX ( 819-20 ) від 21.07.2020 }

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015 }

12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) викласти в такій редакції:

"2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону".

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про форми власності на землю" ( 2073-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 225);

Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" ( 2242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 55);

Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю" ( 2074-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 226);

Постанову Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" ( 2201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25, ст. 356).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1377-IV