Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1368-VIII
Прийняття: 17.05.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 26, ст.517)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111; 2015 р., № 6, ст. 40):

1) частину першу статті 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі";

2) статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів";

3) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів".

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1368-VIII