Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1366-VIII
Прийняття: 17.05.2016
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 26, ст.515)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

частину п’яту статті 179 доповнити словами "крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих будинках сімейного типу";

у статті 1861 слова "прийомних батьків" замінити словами "одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів";

2) у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2010 р., № 20, ст. 204):

у частині третій статті 18 слова "та одним із прийомних батьків" замінити словами "одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів";

у статті 20:

у частині четвертій слова "прийомних батьків" замінити словами "прийомних батьків і батьків-вихователів";

у частині п’ятій слова "(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях)" замінити словами "(крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2016 року
№ 1366-VIII