Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 133-IX
Прийняття: 20.09.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 43, ст.251)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"план оборони України - складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять третім;

2) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:

"Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України. Порядок розроблення плану оборони України визначається Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2019 року
№ 133-IX