Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1323-VII
Прийняття: 05.06.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо найменування національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1166)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1953-IX від 14.12.2021}


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 частини третьої статті 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1953-IX від 14.12.2021}

3. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 7, ст. 53), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540):

1) частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";

2) у статті 4:

пункт "ґ" частини другої викласти в такій редакції:

"ґ) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у першому реченні абзацу другого частини третьої слова "міністерства та центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

у частині п’ятій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

3) у пункті "а" частини другої статті 5 слова "та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

4) у статті 9:

у пункті "ґ" частини четвертої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині п’ятій:

абзац перший після слів "центральним органом виконавчої влади" доповнити словами "державним колегіальним органом";

абзац другий після слів "центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "або державний колегіальний орган";

5) у статті 12:

у пункті "г" частини п’ятої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині шостій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами "іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

6) в абзаці другому частини першої статті 18 слова "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

7) у частині третій статті 23 слова "та інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами "інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";

8) у частині першій статті 24 слова "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами".

5. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 45, ст. 478; 2012 р., № 15, ст. 92):

1) абзац п’ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління)";

2) пункт 1 частини другої статті 5 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "та державні колегіальні органи".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1323-VII