Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 131/97-ВР
Прийняття: 05.03.1997
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 18, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Доповнити статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43, N 41, ст.192, N 52, ст.306; 1997 р., N 6, ст.46, N 9, ст.70) пунктом 40 такого змісту:

"40) Державний комітет України по матеріальних резервах та підприємства, установи і організації системи матеріального резерву - за позовами, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду у справах щодо виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарської діяльності, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1997 року
N 131/97-ВР