Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1304
Прийняття: 17.08.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 серпня 1998 р. N 1304 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 808 ( 808-2009-п ) від 23.07.2009 }

Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні

З метою створення умов для використання в агропромисловому виробництві досягнень біотехнологій, зокрема трансгенних сортів рослин, та дотримання заходів біобезпеки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні (додається).

Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1304

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізми ввезення, державного випробування, реєстрації та використання в Україні генетично модифікованих (трансгенних) сортів рослин, що відповідають вимогам біобезпеки.

Тимчасовий порядок не поширюється на сферу наукових досліджень та використання продукції, виробленої з сировини трансгенних сортів рослин.

2. До ввезення, державного випробування, реєстрації та використання в Україні допускаються лише трансгенні сорти рослин, визнані біологічно безпечними, офіційно зареєстровані та допущені до використання в будь-якій країні, яка є членом Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин.

3. Ввезення в Україну трансгенних сортів рослин здійснюється за дозволом Мінагропрому.

Підставою для отримання дозволу на ввезення трансгенних сортів рослин є позитивний висновок Міжвідомчої комісії з питань біобезпеки, яка створюється при Міннауки, про біобезпеку генетичної конструкції, включеної до геному цих сортів.

4. Для отримання дозволу на ввезення дослідних зразків трансгенних сортів рослин для державного випробування заявники - юридичні та фізичні особи подають Державній комісії по випробуванню та охороні сортів рослин Мінагропрому (далі - Комісія) заявку, в якій містяться відомості про походження сорту та його характеристика.

5. Комісія з метою проведення експертизи передає заявку Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук.

6. За наявності позитивного експертного висновку Комісія за погодженням з Міжвідомчою радою з питань регламентації випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин (далі - Рада) подає пропозиції Мінагропрому щодо ввезення дослідних зразків трансгенних сортів рослин для державного випробування.

7. Мінагропром розглядає заявку та відповідні документи протягом 30 днів з дня їх одержання.

8. Передача заявником виданого Мінагропромом дозволу на ввезення трансгенних сортів рослин іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

9. Ввезення трансгенних сортів рослин в Україну дозволяється за умови наявності на тарі (коробках, упаковках, розфасовках) позначки "ТГ!", а на внутрішній етикетці - відомостей про вид рослин, назву сорту, масу, найменування і адресу відправника.

Відомості зазначаються українською мовою.

10. Ввезення та митне оформлення трансгенних сортів рослин, що надходять для державного випробування, здійснюється відповідно до законодавства.

11. Після одержання дозволу на ввезення трансгенних сортів рослин Комісія включає їх до державного випробування в порядку, встановленому для інших сортів рослин.

12. Державне випробування трансгенних сортів рослин здійснюється за Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур під контролем експертів Комісії, а також робочих груп Ради.

13. Інститут агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук розробляє і погоджує з Радою регламент випробування трансгенних сортів рослин, який затверджується Комісією, та здійснює методичне забезпечення державного випробування.

14. З метою здійснення державної санітарно-гігієнічної експертизи Комісія під час державного випробування надає Інституту харчування МОЗ у погоджені терміни та в необхідній кількості рослинні зразки.

15. Умови зберігання дослідних зразків трансгенних сортів рослин повинні виключати будь-який контакт з насінням та садивним матеріалом інших культур. У місцях зберігання дослідних зразків трансгенних сортів рослин і на дослідних ділянках встановлюються таблички з позначкою "ТГ!".

16. У разі виявлення під час державного випробування не зазначеної в описі вади трансгенного сорту рослин, небезпечної для здоров'я людини або екології, такий сорт знімається з державного випробування, а насіння, бульби, рослинні рештки (солома, бадилля тощо) цього сорту та сортів-еталонів знищуються у порядку, встановленому законодавством.

17. Трансгенні сорти рослин, що пройшли державне випробування і одержали позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, за погодженням з Радою заносяться до спеціального розділу Реєстру сортів рослин України в порядку, встановленому для інших сортів рослин.

18. Після занесення трансгенного сорту до Реєстру сортів рослин України Комісія разом з Радою готують пропозиції Мінагропрому щодо можливих сфер використання цього сорту та надання заявникам дозволів на ввезення товарних партій його насіння для розмноження.

19. Мінагропром організовує контроль за надходженням і використанням дослідних зразків і товарних партій трансгенних сортів рослин в польових умовах і в закритому грунті та веде реєстр їх виробників.