Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Не застосовується на території України Закон
Номер: 1293-XII
Прийняття: 05.07.1991
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
                             

                             

З А К О Н УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

{ Закон не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX ( 2215-20 ) від 21.04.2022 }

Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.445 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

I. Заснувати пост Президента Української Радянської
Соціалістичної Республіки.

( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВРвід 28.06.96 )

III. Встановити, що Президент Української РСР вступає на
посаду з моменту прийняття присяги. До вступу Президента на посаду
надані йому цим Законом повноваження виконуються тими ж органами і
посадовими особами, які їх до цього виконували.

IV. Цей Закон ввести в дію з моменту його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1293-XII