Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1290
Прийняття: 17.11.1997
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 листопада 1997 р. N 1290 Київ

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 679 ( 679-2003-п ) від 13.05.2003 N 261 ( 261-2004-п ) від 04.03.2004 N 1674 ( 1674-2004-п ) від 16.12.2004 N 1290 ( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 N 1181 ( 1181-2012-п ) від 17.12.2012 N 192 ( 192-2016-п ) від 02.03.2016 N 741 ( 741-2016-п ) від 05.10.2016 N 767 ( 767-2022-п ) від 07.07.2022 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити:

відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, згідно з додатком N 1;

відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, згідно з додатком N 2.

Установити, що щорічні додаткові відпустки з кількох підстав (частина перша статті 10 Закону України "Про відпустки") ( 504/96-ВР ) надаються працівникам, професії та посади яких позначені у цих Списках значком (*).

2. Установити, що пропозиції щодо внесення змін до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об’єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 741 ( 741-2016-п ) від 05.10.2016 }

3. Міністерству соціальної політики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.

{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 741 ( 741-2016-п ) від 05.10.2016 }

   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 26

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679 ( 679-2003-п )

СПИСОК виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

------------------------------------------------------------------
Номер| Виробництва, роботи, цехи, професії та посади |Максимальна
пози-|                        |тривалість
ції |                        |щорічної
   |                        |додаткової
   |                        |відпустки
   |                        |за роботу
   |                        |із
   |                        |шкідливими
   |                        |і важкими
   |                        |умовами
   |                        |праці,
   |                        |календарних
   |                        |днів
------------------------------------------------------------------

I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ,
БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ

Підземні роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних шахтах

  1. Робітники, майстри гірничі             14* 

2. Працівники, зайняті на роботах з проходки, поглиблення вертикальних стволів 12*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, вугільних, сланцевих розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів

3. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки 7*

  4. Працівники,   зайняті   на  роботах  у 
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються,
вугільних, сланцевих, дренажних шахт,
розрізів; збагачувальні, брикетні й інші
фабрики; технологічний автотранспорт;
вантажно-транспортні управління; заводи;
технологічний комплекс; навантажування
вугілля, сланцю в залізничні вагони;
рекультивація земель; котельні, інші
виробництва, цехи, види робіт із
шкідливими і важкими умовами праці
5. Усі працівники 14
ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І
РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ
(БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ,
ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.). ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО
КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що
будуються, і дренажних рудниках (шахтах)

6. Робітники і майстри гірничі дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничокапітальної; буропідривних (бурових, підривних) робіт; внутрішньошахтного транспорту, закладних комплексів та комплексів підземного подрібнення, зайняті на роботах з розробки:

    ртутних руд                    27* 
інших корисних копалин 14*

7. Робітники і майстри гірничі інших підземних дільниць, а також робітники, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розробки:

    ртутних руд                    14* 
інших корисних копалин 10
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче

8. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики і електромеханіки дільниць 10*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів

9. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики і електромеханіки дільниць 7*

 10. Працівники,  зайняті  на   роботах   у 
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ
І ТОРІЄВОЇ РУД
Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, рудниках і шахтах
11. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
проходки гірничих виробок і видобутку руди 18*
12. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
ремонту гірничих виробок, дільниць вентиляції
і внутрішньошахтного транспорту 12*
13. Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням
обладнання в камерах і навколостовбурних
виробках 7*
Відкриті гірничі роботи в кар'єрах завглибшки
150 метрів і нижче
14. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 10*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах, включаючи ремонтні і
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт
15. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 7*
16. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*
ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ
Підземні гірничі роботи на проходці шахт та
гірничих виробок в геологорозвідці
17. Робітники і майстри гірничі, зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розвідки:
уранових руд 21*
інших корисних копалин 14*
18. Робітники, майстри гірничі та бурові, не
зайняті безпосередньо в забоях на роботах з
розвідки:
уранових руд 14*
інших корисних копалин 10*
ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах та полях видобутку торфу
(включаючи роботи з підготовки торфових
родовищ до експлуатації, рекультивації
земель та ремонтні роботи)
завглибшки до 150 метрів
19. Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих
гірничих роботах 7*

Роботи на поверхні: діючі і ті, що будуються, брикетні заводи; технологічний транспорт; вантажні роботи; котельні, інші виробництва, цехи, види робіт із шкідливими і важкими умовами праці

 20. Працівники,  безпосередньо  зайняті   на 
зазначених роботах 14
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ
Буріння свердловин
Р о б і т н и к и
21. Електромонтер з обслуговування бурових
установок, помічник бурильника
експлуатаційного та розвідувального буріння
свердловин під час електробуріння 7
22. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, слюсар-ремонтник та
слюсар з механоскладальних робіт, зайняті
обслуговуванням та ремонтом технологічного
устаткування і ліній електропередачі на
промислах з добування нафти та газу, що
виділяють вільний сірководень 7
Вилучення з руди озокериту та асфальтиту
23. Апаратник перегонки, апаратник екстрагування,
оператор товарний 14
24. Завантажувач-вивантажувач, гірник 14
25. Дробильник 7
26. Машиніст розливальної машини 14
27. Флотаторник 7
ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І
ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ,
ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ
СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ
(БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ,
ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ),
МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ;
ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І
БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ
ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ
Підземні гірничі роботи
28. Робітники і майстри гірничі на інших підземних
роботах 10*
29. Робітники і майстри гірничі, зайняті на
очисних (добувних), гірничопідготовчих,
гірничо-капітальних, закладних, буропідривних
(бурових, підривних) роботах та на
внутрішньошахтному транспорті і в гірничих
виробках 14*
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний та залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче
30. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниці 10*
Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний і залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах
31. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниць 7*
32. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ, АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА
КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ
КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ,
КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО
БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ,
СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО
АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО)
Підземні роботи
33. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:
видобуванні; гірничопідготовчих,
гірничокапітальних і буропідривних
(бурових, підривних) роботах; на
внутрішньошахтному транспортуванні
нерудних корисних копалин і різанні
каменю 14*
на інших підземних роботах 10*
34. Робітники, не зайняті безпосередньо у забоях 10*
Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і більше
35. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 10*
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничо-шляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а
також автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів,
на гірничих відвалах
36. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 7*
37. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*
ВИДОБУВАННЯ СОЛІ
Підземні роботи
38. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:
видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-
капітальних і буропідривних (бурових,
підривних) роботах, транспортуванні,
навантажуванні, розпилюванні солі 14*

інших підземних роботах 10*
Відкриті гірничі роботи, включаючи видобування
осадної солі в озерах і басейнах
Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний
і залізничний транспорт)
39. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 7*
40. Працівники, зайняті на роботах в
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
Роботи на поверхні шахт
41. Бункерувальник 7
42. Машиніст підйомної машини 7

43. Перекидальники, які виконують роботу способом:
ручної відкатки 14
механічної відкатки 7
44. Стовбуровий 14
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні
та агломераційні фабрики (цехи); випалювання
руд та нерудних копалин у чорній металургії
Р о б і т н и к и
45. Агломератник 14
46. Апаратник згущувачів, зайнятий обслуговуванням
відстійників 14
47. Апаратник конверсії, зайнятий на
сіркоуловлювальних установках 14
48. Бункерувальник 14
49. Вантажник, зайнятий вантаженням залізничних
вагонів біля приймальних бункерів
агломераційних фабрик 14
50. Вантажник, зайнятий вантаженням сировини та
палива 7
51. Вивантажувач пилу 14
52. Вогнезахисник 14
53. Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією
транспортерних стрічок 7
54. Газогенераторник 14
55. Гідромоніторник, зайнятий на промивальній
фабриці 14
56. Гірник, зайнятий відкаткою вагонеток ручним
способом 7
57. Горновий на агломерації та випалюванні 14
58. Грохотник 14
59. Грохотник-шурувальник 14
60. Дозувальник 14
61. Дозувальник гарячого повертання 14
62. Дозувальник та розчиняльник реагентів 14
63. Дробильник 14
64. Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей 14
65. Завантажувач мелючих тіл 14
66. Знімач брикетів 14
67. Контролер продукції збагачення, зайнятий на
гарячих ділянках робіт 14
68. Концентраторник 14
69. Коректувальник шламу 14
70. Лебідник, зайнятий підійманням
розвантажувальних платформ 14
71. Машиніст брикетного преса 14
72. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів 14
73. Машиніст ексгаустера, машиніст насосних
установок 14
74. Машиніст екскаватора, зайнятий на сульфітних
складах 14
75. Машиніст живильника 14
76. Машиніст змішувальних барабанів 14
77. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
виробничих приміщеннях 7
78. Машиніст конвеєра 14
79. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий вантаженням гарячого агломерату,
обслуговуванням крана у приміщенні фабрик,
обслуговуванням крана на рудному складі 14
80. Машиніст механічного устаткування та машиніст
електричного устаткування землесосних плавучих
несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок 14
81. Машиніст мішалок 7
82. Машиніст млинів 14
83. Машиніст мотовоза 7
84. Машиніст огрудковувача 14
85. Машиніст перевантажувачів, зайнятий
обслуговуванням пилових установок,
пневматичних і гідравлічних перевантажувачів 14
86. Машиніст перекидного жолоба 14
87. Машиніст промивальних машин 14
88. Машиніст промивальних машин, зайнятий:
веденням процесу зневоднення 14
обслуговуванням приводів зневоднювальних
ящиків 7
89. Машиніст скіпового підіймача, зайнятий на:
коксопідіймачах та скіпах 14
інших роботах та підіймачах 7
90. Машиніст установки з обробки транспортних
засобів, зайнятий обробкою гірничої маси і
товарної продукції в залізничних вагонах
речовинами, що захищають від замерзання та
прилипання 14
91. Обпалювач 14
92. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14
93. Оператор пульта керування, що знаходиться
безпосередньо у технологічному відділенні
фабрики 14
94. Прибиральник виробничих приміщень 14
95. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб
гарячого агломерату 14
96. Робітники (всіх професій) та майстри
збагачувальних та дробильно-сортувальних
фабрик, рудників, шахт і металургійних
заводів, зайняті дробленням, подрібненням,
помелом та шихтуванням руд чорних металів та
плавикового шпату, що містять не менш як 10
відсотків вільного двоокису кремнію:
сухим способом 28
мокрим способом 14
97. Робітники, зайняті вантаженням у залізничні
вагони руди, вологость якої становить менш як
3 відсотки 21
98. Робітники, зайняті ремонтом устаткування на
дільницях, де проводяться роботи:
сухим способом 21
мокрим способом 14
99. Сепараторник, зайнятий збагаченням руди 14
100. Сортувальник, зайнятий сортуванням та
розбиранням рудних та нерудних копалин 14
101. Сушильник 14
102. Тесляр, зайнятий у приміщенні фабрики 7
103. Транспортувальник, зайнятий перевезенням та
розливанням реагентів 7
104. Фільтрувальник 14
105. Флотаторник 14
106. Шламівник-басейник 7
К е р і в н и к и
107. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників мають право на щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
4 календарних днів 14
7 календарних днів 7
108. Майстер та начальник зміни, зайняті на роботах
з вантаження у залізничі вагони руди,
вологость якої становить менш як 3 відсотки 21
Подрібнення, розмелювання та обробка
матеріалів у збагаченні кольорових металів
Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш
як 10 відсотків вільного двоокису кремнію
Р о б і т н и к и
109. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі
класифікації пульпи мокрого помелу 14
110. Бункерувальник 14
111. Вагар, зайнятий зважуванням шихти 7
112. Грохотник 14
113. Дозувальник 14
114. Дробильник, зайнятий дробленням гарячого спеку
у виробництві глинозему, інших руд, а також
плавикового шпату та матеріалів 14
115. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у шихтових цехах
(відділеннях) 14
116. Змішувальник 14
117. Машиніст вагоноперекидача 7
118. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням руди та
класифікацією подрібненого матеріалу 14
119. Машиніст просіювальних установок 14
120. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті у
шихтових цехах (відділеннях):
ремонтом устаткування 7
обслуговуванням устаткування 14
121. Сортувальник, зайнятий сортуванням руди 14
122. Транспортувальник та машиніст живильника,
зайняті транспортуванням гарячого спеку у
виробництві глинозему; транспортуванням руд та
матеріалів 14
123. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
124. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и
125. Майстер зміни, зайнятий у шихтових цехах та
відділеннях 14
Дробильні та шихтові цехи (відділення)
у виробництві свинцю
Р о б і т н и к и
126. Бункерувальник 14
127. Дозувальник та дробильник 14
128. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
129. Мастильник та змішувальник 14
130. Машиніст крана (кранівник) 14
131. Машиніст млинів, машиніст живильника 14
132. Машиніст скіпового підіймача 14
133. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом металургійного устаткування 14
134. Стропальник 14
135. Транспортувальник (такелажні роботи) 14
136. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
137. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и
138. Майстер 14
Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом не менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію
139. Робітники та майстри, зайняті у дробильних та
дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на
переробках збагачувальних фабрик,
металургійних заводів, шахт та рудників, а
також робітники, зайняті ремонтом устаткування
у перелічених цехах (відділеннях) 28
Вантажно-розвантажувальна станція
повітряно-канатної дороги
140. Бункерувальник 28
141. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий
відкаткою навантажених та порожніх вагонів 28
142. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
143. Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування, зайняті на
станції підвісної канатної дороги 28
Збагачення руд кольорових та рідкісних
металів, а також алмазної сировини та
плавикового шпату, крім ніобієвих
(лопаритових) руд
Р о б і т н и к и
144. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу вилуговування продуктів з відходів
виробництва 14
145. Апаратник-гідрометалург, зайнятий:
веденням ціанистих процесів
золотовитягувальних фабрик 14
на олов'яних доводочних фабриках 7
на інших процесах збагачення 14
146. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий обслуговуванням екстракторів у
ціанистих процесах золотовитягувальних фабрик
та інших процесах збагачення 14
147. Апаратник збагачення золотовмісних руд та
апаратник згущувачів, зайняті веденням
ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик
та інших процесів збагачення 14
148. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу амальгамації та
обробки амальгами 14
149. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий:
обробленням та вантаженням афелів ручним
способом 14
вантаженням афелів гідравлічним способом 7
150. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу обробки шламів 14
151. Апаратник приготування вапняного молока 14
152. Бетоняр, зайнятий:
у дробильних цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
153. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням отруйних хімікатів 14
154. Варник рідкого скла 14
155. Газозварник, зайнятий у цехах реагентів та на
дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик 14
156. Гідромоніторник, зайнятий розмиванням пісків у
бункерах 14
157. Гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою
вагонеток на збагачувальних фабриках 7
158. Дозувальник 14
159. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
цехах реагентів та на дільницях амальгамації
та ціанування золотовитягувальних фабрик 14
160. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий:
у цехах реагентів, на дільницях
амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, ремонтом
устаткування у цехах збагачення свинцю та
у дробильних цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
161. Завантажувач мелючих тіл 7
162. Контролер дорогоцінної продукції 7
163. Концентраторник, зайнятий веденням процесу
відсадження на концентраційних столах,
відсаджувальних машинах та іншому
збагачувальному обладнанні 7
164. Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий
обслуговуванням рентгенапарата 21
165. Машиніст бульдозера, зайнятий транспортуванням
руди та концентратів 14
166. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
екскаватора з:
двигуном внутрішнього згоряння 14
електричним двигуном 7
167. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням компресорів 7
168. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
на дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, у дробильних
цехах та відділеннях 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
169. Машиніст млинів, зайнятий на спіральних та
рейкових класифікаторах та гідроциклонах 7
170. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням вакуум-насосів та машиніст
газодувних машин 14
171. Машиніст насосних установок, зайнятий на
збагачувальних фабриках та хвостовому
господарстві 7
172. Машиніст промивальних машин, зайнятий
обслуговуванням кеоритної мийки, бутари,
скрубера 7
173. Оператор пульта керування, зайнятий у цехах
збагачення руди 7
174. Підсобний робітник 7
175. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в:
амальгамаційному відділенні 14
інших виробничих приміщеннях 7
176. Пробовідбірник, зайнятий на:
доводочних фабриках 14
інших дільницях 7
177. Регулювальник хвостового господарства,
зайнятий нарощуванням дамби та на роботах із
спостереження за розливанням хвостів по
дільниці 7
178. Робітники, зайняті ремонтом устаткування у
цехах збагачення свинцю 14
179. Розчиняльник реагентів 14
180. Сепараторник, зайнятий на:
сухому процесі сепарації 14
мокрому процесі сепарації 7
181. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного обладнання, зайняті
обслуговуванням та ремонтом устаткування:
у цехах реагентів та на дільницях
амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, у дробильних
цехах, відділеннях та у цехах збагачення
свинцю 14
в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
182. Тесляр, зайнятий в:
дробильних цехах та відділеннях 14
інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
183. Тракторист, зайнятий транспортуванням руди та
концентратів 14
184. Укладальник-пакувальник, зайнятий змішуванням
та пакуванням концентратів 14
185. Фільтрувальник 14
186. Флотаторник, зайнятий веденням процесу:
колективної та селективної флотації 14
флотогравітації на концентраційних столах
доводочних фабрик 7
187. Шліфувальник гірських порід, зайнятий на
доводочних фабриках 14
188. Шліхівник, зайнятий збагаченням золотовмісних
руд та пісків 14
189. Шлюзівник, зайнятий збагаченням золотовмісних
руд на шлюзах 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
190. Майстер, зайнятий в:
дробильному та амальгамаційному цехах
(відділеннях) на ціанистих процесах 14
інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7
191. Технік, зайнятий налагодженням
рентгенапаратури 14
Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд
Р о б і т н и к и
192. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу вилуговування продуктів з відходів
виробництва 28
193. Вантажник, зайнятий вантаженням концентрату 21
194. Газозварник 21
195. Грохотник 28
196. Дробильник 28
197. Електрозварник ручного зварювання 21
198. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
199. Концентраторник, зайнятий веденням процесу
відсадження на концентраційних столах,
відсаджувальних машинах та іншому
збагачувальному обладнанні 28
200. Машиніст конвеєра 28
201. Машиніст крана (кранівник) 28
202. Машиніст млинів 28
203. Прибиральник виробничих приміщень 21
204. Пробовідбірник 21
205. Регулювальник хвостового господарства 14
206. Сепараторник 28
207. Слюсар-ремонтник, зайнятий:
ремонтом устаткування 21
обслуговуванням устаткування 28
208. Сушильник, зайнятий сушінням концентратів 28
209. Тесляр, робітники з ремонту металургійного
устаткування 21
210. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
концентратів 28
211. Флотаторник 28
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
212. Директор та головний інженер фабрики, механік,
технолог старший 14
213. Начальник зміни та майстер дільниці технічного
контролю 14
214. Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу,
зайняті в хімічній лабораторії 21
215. Майстер, зайнятий на роботах із збагачення та
сушіння ніобієвих (лопаритових) руд 28
Збагачення азбесту
Р о б і т н и к и
216. Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на
збагачувальній фабриці 28
217. Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу
з пилових камер 28
218. Водій навантажувача, зайнятий роботою на
збагачувальній фабриці 14
219. Газозварник, зайнятий у цехах грубого і
дрібного дроблення та пакування 28
220. Гірник 28
221. Грохотник 28
222. Дробильник, зайнятий на роботі ручним
способом; обслуговуванням дробарок, дробильних
агрегатів та дробильно-сортувальних установок 28
223. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
цехах грубого і дрібного дроблення та
пакування 28
224. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий:
обслуговуванням збагачувального
устаткування безпосередньо у цехах грубого
та дрібного дроблення та пакування 7
обслуговуванням підстанцій збагачувальних
фабрик 28
225. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування 28
226. Завантажувач, зайнятий на роботах з азбестом 28
227. Контролер продукції збагачення 28
228. Лаборант хімічного аналізу, лаборант з фізико-
механічних випробувань 28
229. Лаборант з аналізу газів та пилу 28
230. Люковий 28
231. Маркувальник 28
232. Мастильник 28
233. Машиніст бульдозера, зайнятий роботою на
збагачувальних фабриках 14
234. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок 28
235. Машиніст дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 28
236. Машиніст екскаватора, зайнятий роботою на
збагачувальних фабриках 28
237. Машиніст електровоза, зайнятий роботою на
збагачувальних фабриках 14
238. Машиніст живильника 28
239. Машиніст крана (кранівник) 28
240. Машиніст фасувально-пакувальних машин 28
241. Моторист механічної лопати, зайнятий роботою
на збагачувальній фабриці 14
242. Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах
грубого і дрібного дроблення та пакування 14
243. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
роботою у цехах грубого і дрібного дроблення
та пакування 28
244. Пробовідбірник 28
245. Регулювальник азбестозбагачувального
устаткування 28
246. Ремонтувальник респіраторів та протигазів 28
247. Робітники електромеханічних та ремонтно-
будівельних цехів збагачувальних фабрик,
безпосередньо зайняті на роботах у цехах
грубого і дрібного дроблення та пакування 21
248. Слюсар-ремонтник 28
249. Сортувальник 28
250. Столяр, зайнятий у цехах грубого і дрібного
дроблення 28
251. Сушильник 28
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
252. Головний енергетик збагачувальної фабрики 14
253. Головний інженер збагачувальної фабрики 14
254. Головний механік збагачувальної фабрики 14
255. Головний технолог збагачувальної фабрики 14
256. Директор збагачувальної фабрики 14
257. Диспетчер цеху дрібного дроблення 14
258. Начальник виробничо-технічного відділу
збагачувальної фабрики 14
259. Начальник ВТК збагачувальної фабрики 14
260. Начальник зміни, майстер зміни, технолог,
механік та енергетик цехів грубого і дрібного
дроблення та пакування збагачувальної фабрики 28
261. Начальник лабораторії збагачувальної фабрики 14
262. Начальник (його заступник), механік, електрик
та майстер електричного, механічного цехів та
електропідстанції збагачувальної фабрики 7
263. Начальник ремонтно-будівельного цеху
збагачувальної фабрики та його заступник 7
264. Начальник (його заступник) цехів грубого і
дрібного дроблення, а також пакування
збагачувальної фабрики 21
Збагачення тальку
265. Грохотник, зайнятий просіюванням тальку в
закритих приміщеннях 7
266. Дозувальник реагентів 7
267. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо
обслуговуванням технологічного устаткування у
цехах збагачення тальку 7
268. Завантажувач, зайнятий вантаженням тальку
ручним способом 7
269. Машиніст млинів, зайнятий дробленням тальку
сухим способом у закритих приміщеннях 7
270. Сепараторник 7
271. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо
обслуговуванням технологічного устаткування у
цехах збагачення тальку 7
272. Сушильник 7
273. Транспортувальник 7
274. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
тальку ручним способом 7
275. Флотаторник 7
276. Центрифугувальник 7
277. Шламівник-басейник 7
Збагачення графітової руди
278. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті на
розмельних та розсівних агрегатах графіту під
час роботи у закритому приміщенні 7
Збагачення каоліну
279. Варник рідкого скла 7
280. Гасильник вапна 14
281. Готувач реактивної води 7
282. Дробильник 7
283. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо у
цехах збагачення каоліну 7
284. Завантажувач, зайнятий вантаженням каоліну 7
285. Машиніст електролафета 7
286. Машиніст живильника 7
287. Машиніст мийних машин 14
288. Машиніст насосних установок 7
289. Підсобний робітник, зайнятий у цехах
збагачення каоліну 14
290. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням фільтр-пресового відділення 7
291. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у
цехах збагачення каоліну 7
292. Сушильник, що обслуговує барабани:
з ручним завантаженням твердого палива 14
з механічним завантаженням твердого палива
та на рідкому паливі і газі 7
293. Транспортувальник 7
294. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
каоліну 7
295. Фільтр-пресувальник, зайнятий:
зарядженням чи очищенням фільтр-пресів 7
пресуванням на фільтр-пресах 14
Збагачення п'єзооптичної сировини
296. Інженер, старший інженер, технік та старший
технік, безпосередньо зайняті на роботах із
збагачення п'єзооптичної сировини 14
297. Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті
на роботах із збагачення п'єзооптичної
сировини 14
БРИКЕТУВАННЯ, СПІКАННЯ, ПРОЖАРЮВАННЯ,
ВИПАЛЮВАННЯ ТА СУШІННЯ РУД, КОНЦЕНТРАТІВ ТА
ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ (КРІМ СВИНЦЕВИХ)
Брикетування
Р о б і т н и к и
298. Автоклавник, зайнятий запарюванням брикетів 14
299. Апаратник приготування брикетної суміші 14
300. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
301. Знімач брикетів 14
302. Машиніст брикетного преса, зайнятий у
виробництві кольорових металів 14
303. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
металургійного устаткування 14
304. Робітники, зайняті ремонтом металургійного
устаткування 14
К е р і в н и к и
305. Майстер 14
Спікання та прожарювання
306. Агломератник 14
306а. Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему 14
обслуговуванням печей спікання, допоміжного
устаткування (мішалки, колектори, елеватори
та інше устаткування)
307. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий в агломераційних
цехах 14
308. Машиніст крана (кранівник) 14
310. Прожарювач 14
311. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
металургійного устаткування в
агломерараційних цехах 14
312. Робітники, зайняті ремонтом
металургійного устаткування в
агломераційних цехах 14
313. Шихтувальник 14
Шихтові відділення
314. Дозувальник 14
315. Дробильник 14
316. Змішувальник 14
317. Машиніст дробильно-помельно-сортувальних
механізмів 14
318. Машиніст просіювальних установок 14
319. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням
обпаленого агломерату 14
320. Транспортувальник 14
Цехи та відділення спікання
Р о б і т н и к и
321. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
322. Мастильник, що обслуговує стрічкові машини 14
323. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 14
324. Транспортувальник, зайнятий на відкочуванні
агломерату 14
К е р і в н и к и
325. Майстер цеху спікання та прожарювання 14
Випалювання
Р о б і т н и к и
326. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу класифікації піску із шламової пульпи,
недогарка та частки металу у ваннах
класифікатора 14
327. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
328. Дробильник 14
329. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
330. Завантажувач шихти 14
331. Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей 14
332. Кочегар технологічних печей 14
333. Мастильник 14
334. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
вилученням шлаку та золи із топок і бункерів
виробничої котельні та піддувал
газогенераторів 14
335. Машиніст крана (кранівник) 14
336. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням
файнштейна 14
337. Машиніст просіювальних установок, зайнятий
просіюванням недогарка 14
338. Обпалювач 14
339. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
цехах випалювання 14
340. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
341. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 14
342. Транспортувальник (такелажні роботи) 14
343. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
випалювальних печей 14
344. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
345. Форсунник 14
346. Чистильник, зайнятий очищенням від сажі та
золи топок, газоходів і димоходів виробничих
печей та сушильних установок у випалювальних
цехах 14
К е р і в н и к и
347. Майстер зміни у випалювальному цеху 14
Сушіння
348. Машиніст (кочегар) котельні, кочегар
технологічних печей, зайняті обслуговуванням
сушильних печей, барабанів 14
349. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14
350. Сушильник 14
351. Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах,
відділеннях, на складах та у бункерах сухих
концентратів і руди 14
Сушильні відділення
352. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
353. Мастильник 14
354. Машиніст живильника, зайнятий завантаженням
сушильних печей та барабанів 14
355. Машиніст крана (кранівник) 14
356. Підсобний робітник 14
357. Прибиральник виробничих приміщень 14
358. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
359. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 14
360. Стропальник 14

Цехи (відділення) сушіння-шихтування піритних концентратів та свинцево-олов'яних кеків

 361. Контролер  продукції кольорової металургії, 
зайнятий контролем якості продукції в
приміщеннях цих цехів (відділень) 14
362. Машиніст ексгаустера 14
363. Пробовідбірник 14
К е р і в н и к и
364. Майстер зміни, зайнятий у сушильних цехах та
відділеннях 14

II. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

Р о б і т н и к и

1. Бригадир бункерів, зайнятий на:

роботі з гарячим агломератом та сидеритом 14

    інших дільницях                  7 
2. Бригадир розливальних машин 14
3. Бригадир розроблення шлакового відвалу 14
4. Бригадир рудного двору 7

5. Бункерувальник доменних печей, який працює:

у підбункерному приміщенні або на роботах з гарячим агломератом та сидеритом 14

    на бункерах                    7 

6. Вагар, зайнятий зважуванням шихти у підбункерних приміщеннях та скіпових ямах 14

  7. Верховий доменної печі               14 

8. Вивантажувач на відвалах, зайнятий веденням робіт на шлаковому відвалі 14

  9. Водопровідник доменної печі             14 
10. Газівник доменної печі 14
11. Горновий доменної печі 14
12. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
термічних сумішей, зайнятий доставкою
льоточної маси до глином'ялки 7
13. Грануляторник доменного шлаку 14
14. Ковшовий 14
15. Ковшовий, зайнятий оббризкуванням вапновим
розчином шлаковозних ковшів, чаш і мульд
розливальних машин, а також виливниць для
розливання чавуну 14
16. Люковий 14
17. Машиніст вагон-вагів 14
18. Машиніст вагоноперекидача, зайнятий прийманням
та вантаженням сировини і палива 7
19. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті на:
роботах у тунелях та закритих галереях 14
інших дільницях 7
20. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий:
обслуговуванням крана на прийманні та
вантаженні сировини і палива 7
обслуговуванням грануляційного басейну або
установки; у ливарному дворі;
обслуговуванням глином'ялки, розливальної
машини 14
21. Машиніст шихтоподачі, зайнятий:
обслуговуванням підйомників доменної печі
і на шихтоподачі; біля коксового
транспортера 14
управлінням трансферкаром по набору сирих
матеріалів і коксу, транспортуванням і
вивантаженням їх у бункери доменних печей 7
22. Машиніст розливної машини 14
23. Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів 14
24. Прибиральник відходів металургійного
виробництва, зайнятий шуровкою і випусканням
пилу з пилеуловлювача в вагони 14
25. Робітники, зайняті приготуванням глин для
доменного виробництва 14
26. Скіповий 14
27. Транспортувальник шихти 14
Виробництво виробів з доменних шлаків
28. Робітники, зайняті на виготовленні виробів з
доменних шлаків (шлакобрущатка, тюбінги) 14
К е р і в н и к и
29. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ
Р о б і т н и к и
30. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та
феросплавному виробництвах 7
31. Бригадир двору виливниць 14
32. Бригадир з переміщення сировини,
напівфабрикатів і готової продукції у процесі
виробництва 14
33. Бригадир обдирно-зачисного відділення 7
34. Вагар, зайнятий на шихтовому дворі 7
35. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
термічних сумішей, зайнятий обслуговуванням
люнкеритової установки 14
36. Готувач сполук до розливання плавок, зайнятий
піднесенням до робочого місця сифонних трубок
та вогнетривких матеріалів для набирання
центрових і піддонів 14
37. Готувач сталерозливних канав 14
38. Ковшовий 14
39. Контролер брухту та відходів металу, зайнятий
знешкодженням брухту 7
40. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць 14
41. Машиніст дистрибутора 14
42. Машиніст завалочної машини 14
43. Машиніст заправної машини 14
44. Машиніст-транспортувальник гарячого металу,
зайнятий обслуговуванням розливального
електровізка 14
45. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням:
заливального крана, завантажувального крана,
крана міксерного відділення, розливального
крана, збирального крана, котельного крана
розливального прольоту; крана двору
виливниць, крана роздягання зливків, крана
на подаванні шихти у пічному прольоті, крана
на складі гарячих зливків; тельфера у
відділенні роздягання зливків та двору
виливниць 14
крана шихтового двору, на складі холодних
зливків, на інших дільницях роботи 7
46. Машиніст електровоза металургійного цеху, 14
машиніст тепловоза, зайняті у міксерних
відділеннях
47. Маркувальник, зайнятий маркуванням:
гарячого металу 14
холодного металу 7
48. Міксеровий 14
49. Набивальник блоків 14
50. Набирач стопорів 14
51. Оброблювач поверхневих дефектів металу,
зайнятий виведенням поверхневих дефектів
металу на зливках, слябах, заготовках методом
пневматичної вирубки 14
52. Оператор обдирних верстатів, безпосередньо
зайнятий у виробничих прольотах
сталеплавильних цехів або у зачисних
відділеннях 7
53. Оператор машини безперервного лиття заготовок,
зайнятий управлінням механізмами газової різки
слябів, заготовок і безперервного лиття на
мірну довжину або різанням відливної заготовки
ручними різаками; управлінням з пульту
стопорами проміжного і розливального ковшів,
кристалізаторами, тягнучими клітями, підйомно-
поворотними пристроями, механізмами качання
форсунок, механізмами подавання, переміщення,
різання, транспортування і прибирання металу 14
54. Оператор логоскопа 14
55. Плавильник синтетичних шлаків 14
56. Плавильник розкислювачів 14
57. Підручний сталевара конвертера 14
58. Підручний сталевара мартенівської печі 14
59. Підручний сталевара електропечі 14
60. Підручний сталевара печі прямого відновлення
заліза 14
61. Підручний сталевара установки електрошлакового
переплаву 14
62. Підручний сталевара вакуумної печі 14
63. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий
обслуговуванням:
електросталеплавильної печі 14
електрошлакової та вакуумної печі 7
64. Робітники, зайняті продуванням насадок
мартенівської печі 14
65. Розливальник сталі 14
66. Сортувальник-здавальник металу, зайнятий на
роботах:
з гарячими зливками 14
з холодними зливками 7
67. Сталевар вакуумної печі 14
68. Сталевар установки електрошлакового переплаву 14
69. Сталевар печі прямого відновлення заліза 14
70. Сталевар конвертера 14
71. Сталевар мартенівської печі 14
72. Сталевар електропечі 14
73. Шихтувальник, зайнятий:
подаванням шихти у пічному прольоті 14
на інших дільницях 7
74. Шлакувальник 14
Газове господарство та смоляна установка
75. Газівник 14
76. Газогенераторник 14
77. Дроворуб 7
78. Машиніст (кочегар) котельні 14
79. Машиніст насосних установок, зайнятий
перекачуванням смоли з баків до резервуарів та
подаванням її до мартенівських печей 14
80. Транспортувальник, зайнятий підвезенням палива 7
Шлакопомельне відділення
81. Водій навантажувача 14
82. Вивантажувач на відвалах, зайнятий на роботах
у шлаковому відвалі 14
83. Вантажник, зайнятий у шлакопомельному
відділенні 14
84. Машиніст млинів 14
85. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням магнітно-грейферного
крана 14
86. Оператор пульта керування, зайнятий
обслуговуванням шлакопомельного відділення 14
87. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14
88. Сепараторник, безпосередньо зайнятий у
шлакопомельному відділенні 14
89. Укладальник-пакувальник, безпосередньо
зайнятий у шлакопомельному відділенні 14
Доломітно-вапняно-випалювальне відділення
90. Дробильник 14
91. Машиніст скіпового підіймача 14
92. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням грейферного крана 14
93. Обпалювач 14
94. Сортувальник 14
95. Транспортувальник 14
Розбирання та підготовка брухту
96. Вибуховик (підривник) 7
97. Газорізальник, зайнятий різанням брухту і
відходів 7
98. Копрівник з обробки брухту та відходів металу 7
99. Пресувальник брухту та відходів металу 7
100. Сортувальник-складальник брухту та відходів
металу, зайнятий сортуванням брухту та
відходів на сортувальних столах і спеціальних
конвеєрних установках із застосуванням
краплинного випробування та стилоскопу, а
також складанням брухту та відходів за видами
і класами 7
Розбирання шлаку
101. Бригадир розроблення шлакового відвалу 14
102. Бурильник шпурів 14
103. Ковшовий, зайнятий оббризкуванням вапновим
розчином шлакових ковшів, чаш 14
104. Машиніст бульдозера, зайнятий на шлакових
відвалах 14
105. Машиніст скрепера (скреперист), зайнятий у
шлакових відділеннях 14
106. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням мостового
електромагнітного та магнітно-грейферного
кранів у шлакових відділеннях 14
107. Обпалювач відходів металу 7
108. Пресувальник брухту та відходів металу 7
109. Сепараторник, зайнятий подаванням здобутого
металу на транспортерну стрічку сепаратора,
веденням процесу сепарації на
електромагнітних сепараторах і вентиляторах
високого тиску 14
110. Сортувальник-складальник брухту та відходів
металу, зайнятий сортуванням брухту та
відходів на сортувальних столах і спеціальних
конвеєрних установках із застосуванням
краплинного випробування та стилоскопу, а
також складанням брухту та відходів за видами
і класами 14
111. Шлакувальник 14
112. Шихтувальник, зайнятий на:
розробленні шлаків та шлакових відвалів 14
інших роботах 7
К е р і в н и к и
113. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО
Р о б і т н и к и
114. Апаратник розчинення, зайнятий обробкою листів
листопрокатного виробництва 14
115. Апаратник електролітичного знежирення 7
116. Апаратник кристалізації, зайнятий на
купоросній установці 14
117. Апаратник нейтралізації, зайнятий на
купоросній установці 14
118. Апаратник очищення газу 14
119. Апаратник установки нейтрального газу,
зайнятий на газозахисній установці та
установці нейтрального газу 14
120. Апаратник установки нейтрального газу,
зайнятий на газозахисній установці у
листопрокатному виробництві 14
121. Апаратник центрифугування, зайнятий на
купоросній установці 14
122. Бригадир заготівельного відділення, зайнятий у
колесопрокатному виробництві 7
123. Бригадир колодязів сповільненого охолодження
металу 14
124. Бригадир, зайнятий безпосередньо у прольотах
цехів листопрокатного та колесопрокатного
виробництв на роботах з оброблення,
сортування, приймання, здавання, пакетування
та пакування металу і готової продукції 7
125. Бригадир огляду і механічного оброблення
коліс, зайнятий у колесопрокатному виробництві 7
126. Вальцювальник із складання та перевалки
клітей, зайнятий:
на стендах, розташованих біля
розкочувальних полів станів 14
на інших дільницях 7
127. Вальцювальник стана гарячого прокату 14
128. Вальцювальник стана холодного прокату,
зайнятий на роботах:
з підігрівання валків 14
без підігрівання валків 7
129. Варник пеку 14
130. Випробувач металу 7
131. Гартівник 14
132. Готувач електроліту та флюсу, зайнятий
обробленням листів та приготуванням розчинів
для лудіння і оцинкування 14
133. Електролізник із знімання олова з жерсті 14
134. Емульсовар, зайнятий у колесопрокатному
виробництві 7
135. Завантажувач термічних печей, зайнятий
обробкою листів листопрокатного виробництва;
вантаженням та вивантаженням відпалювальних
печей та роботою на термоколодязях 14
136. Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах
з:
гарячим металом 14
холодним металом 7
137. Кислотозахисник-гумовик 14
138. Клеймувальник гарячого металу, зайнятий
тавруванням гарячих бандажів 14
139. Коваль на молотах та пресах, зайнятий у
бандажному та вилопрокатному виробництвах 14
140. Коваль ручного кування, зайнятий у
вилопрокатному виробництві 14
141. Коваль-штампувальник, зайнятий у
вилопрокатному виробництві на:
гарячих роботах 14
холодних роботах 7
142. Коректувальник ванн, зайнятий у цехах (на
дільницях) оброблення листів 14
143. Кочегар технологічних печей 14
144. Лакувальник жерсті й труб, зайнятий обробкою
листів 14
145. Листобійник 14
146. Лудильник (оцинковувач) електролітичним
методом, зайнятий обробкою листів 14
147. Лудильник гарячим способом, зайнятий лудінням
жерсті та обробкою листів 14
148. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням кліщового крана біля
нагрівальних пристроїв та поворотного крана у
бандажному виробництві 14
149. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
зайнятий у бандажному виробництві 14
150. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий у
листопрокатному виробництві 14
151. Машиніст ведучого мотора прокатного стана 14
152. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
обслуговуванням підлогової машини,
гідроштовхача, шаржир-машини 14
153. Машиніст зливколамача 7
154. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням поворотного крана
(подаванням заготовок) та велокрана на:
гарячих роботах 14
холодних роботах 7
155. Машиніст машини вогневого зачищення 14
156. Машиніст насосних установок, зайнятий у
виробництві рейкових скріплень 7
157. Машиніст преса 14
158. Машиніст реверсивної парової машини прокатного
стана 14
159. Машиніст сталеструминної машини 14
160. Машиніст фрезерно-зачисної машини 14
161. Машиніст-транспортувальник гарячого металу 14
162. Мийник-сушильник металу, зайнятий
обслуговуванням мийно-сушильної машини на
гарячому прокаті жерсті та на покритті листів 14
163. Мийник-сушильник металу, зайнятий:
на роботах з оброблення листів у холодному
прокаті жерсті 7
у лакувальному відділенні листопрокатного
виробництва 14
164. Набирач пакетів листів та труб, зайнятий
листообробкою у гарячому прокаті жерсті,
покрівлі та кольорового покриття листів 14
165. Нагрівальник (зварник) металу, зайнятий на
дільниці шпицювання у вилопрокатному
виробництві 14
166. Нагрівальник (зварник) металу 14
167. Накатник полірувальних кругів, зайнятий у
вилопрокатному виробництві 7
168. Налагоджувальник ковальсько-пресового
устаткування, зайнятий настроюванням
розковувальних молотів у вилопрокатному
виробництві 14
169. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий настроюванням супортів
на:
гарячому прошиванні 14
холодному прошиванні 7
170. Обмазувальник листів та труб, зайнятий у цеху
холодного прокату листів та стрічки у рулонах 7
171. Обрубувач, зайнятий обрубуванням задирок у
вилопрокатному виробництві 7
172. Оператор свердлильного агрегата та преса,
зайнятий у сортопрокатному та бандажному
виробництвах 7
173. Оператор лінії оброблення рейок 7
174. Оператор поста керування агрегатами
безперервного травлення, знежирення, лудіння,
оцинкування, лакування та відпалювання,
зайнятий на:
роботах з обробки листів листопрокатного
виробництва 7
інших дільницях 14
175. Оператор поста керування станом гарячої
прокатки 14
176. Оператор поста керування станом холодної
прокатки 7
177. Оператор поста керування, зайнятий на:
гарячих ділянках роботи 14
холодних ділянках роботи 7
178. Освинцювальник, зайнятий освинцюванням листів 14
179. Оцинкувач гарячим способом, зайнятий
оцинкуванням та обробкою листів 14
180. Перемотувальник стрічки, зайнятий у холодному
прокаті жерсті 7
181. Підручний вальцювальника стана гарячого
прокату 14
182. Підручний вальцювальника стана холодного
прокату 7
183. Плавильник вторинного олова 14
184. Посадчик металу 14
185. Правильник ручним способом, зайнятий
правленням вил у вилопрокатному виробництві 7
186. Правильник прокату й труб, зайнятий
правленням:
гарячого металу 14
холодного металу 7
187. Пресувальник брухту та відходів металу,
зайнятий обробкою листів листопрокатного
виробництва 14
188. Пресувальник коліс та бандажів 14
189. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень,
зайнятий на роботах з:
гарячого прошивання 14
холодного прошивання 7
190. Прибиральник гарячого металу, зайнятий у
сортопрокатному виробництві 14
191. Приймальник сировини, напівфабрикатів та
готової продукції, зайнятий на купоросній
установці 14
192. Різальник гарячого металу 14
193. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
на роботах:
з гарячого різання 14
з холодного різання або на абград-машині 7
194. Різальник холодного металу, зайнятий на:
роботах з абразивними кругами сухим способом
та різанням гарячого металу у вилопрокатному
виробництві 14
на пилках холодного різання, на
механізованих, гільйотинних, дискових
ножицях, на агрегатах розпускання рулонів 7
195. Регенераторник відпрацьованого масла, зайнятий
обслуговуванням підземної маслоохолоджувальної
установки 14
196. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
гарячого прокату ручним способом тонколистової
електротехнічної (трансформаторної та
динамної) сталі 14
197. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
прокату кровельного заліза з підсмічуванням 14
198. Робітники, зайняті обслуговуванням
промащувальної машини на дільницях термічної
обробки та обробки у цеху холодного прокату
листів та стрічки у рулонах 14
199. Роздиральник пакетів, зайнятий на:
гарячих роботах, розбиванням листів та
обслуговуванням розбивальної машини 14
холодних роботах та обслуговуванням
роздиральної машини 7
200. Розмітник прокату, зайнятий на:
гарячих роботах 14
холодних роботах 7
201. Сепараторник, зайнятий на роботах з оброблення
листів у листопрокатному виробництві 7
202. Слюсар-провідник, зайнятий у сортопрокатному
виробництві 14
203. Сортувальник-здавальник металу 7
204. Талькувальник листів та стрічок 14
205. Терміст прокату й труб 14
206. Терміст, зайнятий термічною обробкою в печах у
виробництві рейкових скріплень 14
207. Токар, зайнятий ремонтом коліс у виробничому
приміщенні колесопрокатного виробництва 7
208. Токар, зайнятий на зливкорізальних верстатах у
бандажному виробництві 7
209. Токар, зайнятий різанням зливків у
колесопрокатному виробництві 7
210. Токар-карусельник, зайнятий на дільниці
механічної обробки коліс у колесопрокатному
виробництві 7
211. Травильник 14
212. Укладальник прокату, зайнятий на:
гарячих роботах 14
холодних роботах 7
213. Укладальник-пакувальник, безпосередньо
зайнятий пакуванням:
холодного листа та стрічки 7
гарячого листа та стрічки 14
214. Форсунник, зайнятий регулюванням надходження 14
палива у випалювальні печі бандажного
виробництва
215. Фрезерувальник, зайнятий на зачисній машині у 7
виробництві рейкових скріплень
216. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням вил у 14
вилопрокатному виробництві
217. Шлакувальник, зайнятий на нагрівальних 14
колодязях та нагрівальних пристроях
218. Штабелювальник металу 7
219. Штампувальник, зайнятий:
штампуванням гребінки (плічок вил) та
настроюванням абград-машини 7
пресуванням-заклепуванням трубок у
вилопрокатному виробництві 14
К е р і в н и к и
220. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО ТРУБ
Р о б і т н и к и
221. Асфальтувальник труб 14
222. Бригадир на:
роботах з оброблення, сортування, приймання,
здавання, пакетування та пакування металу й
готової продукції, зайнятий на дільниці
гарячої обробки труб, у трубообробному
відділенні на очищенні труб 14
дільниці холодної обробки труб 7
223. Бригадир бурильного відділення 14
224. Бригадир відділення відцентрових машин,
зайнятий у труболиварному виробництві 14
225. Бригадир дільниці приготування формувальної
суміші, зайнятий у землепідготовчому
відділенні труболиварного виробництва 7
226. Бригадир дільниці пресів-розширювачів 7
227. Бригадир молотового відділення, зайнятий на
роботах з холодного волочіння труб 7
228. Бригадир муфтозварювального відділення,
зайнятий на дільниці виготовлення кованих муфт 14
229. Бригадир підготовчого відділення, зайнятий на
дільниці зварювання труб методом опору 7
230. Бригадир підготовчого відділення, зайнятий у
травильному відділенні на роботах з холодного
волочіння труб 14
231. Бригадир трубоволочильного відділення,
зайнятий на роботах з холодного волочіння труб 7
232. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних
станів 14
233. Вагранник, зайнятий у труболиварному
виробництві 14
234. Вальцювальник калібрувального стана, зайнятий:
на роботах з пічного зварювання труб 14
у виробництві паяних труб 7
235. Вальцювальник стана гарячого прокату труб 14
236. Вальцювальник стана пічного зварювання труб 14
237. Вальцювальник стана холодного прокату труб,
зайнятий на прокаті труб:
з підігріванням 14
без підігрівання 7
238. Вальцювальник трубоформувального стана 14
239. Вогнетривник, зайнятий у флюсоплавильному
відділенні 14
240. Водій електро- та автовізка, зайнятий на
роботах з розливання металу на дільниці
відцентрового лиття труб 14
241. Волочильник труб 7
242. Газівник, зайнятий обслуговуванням
нагрівальних пристроїв у трубному виробництві 14
243. Газорізальник, зайнятий різанням труб 7
244. Гальванник, зайнятий на обміднювальній
установці 14
245. Готувач прокатного інструменту, зайнятий на
роботах з обслуговування станів гарячого
прокату 7
246. Гратознімач, зайнятий обробкою бурильних труб 7
247. Дробильник, зайнятий у флюсоплавильному
відділенні 14
248. Електрогазозварник, зайнятий у технологічному
процесі приварюванням на електрозварювальній
машині муфти до кінців труби 14
249. Електрозварник листів та стрічок, зайнятий:
у виробництві пічного зварювання труб та
зварювання труб під шаром флюсу 14
на інших дільницях та устаткуванні 7
250. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
електронаплавлюванням трубопрокатних валків 14
251. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
ремонтом труб 14
252. Електрозварник труб на стані, зайнятий
зварюванням:
методом аргонодугового та атомно-водневого
зварювання, а також під шаром флюсу 14
методом опору 7
253. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий на дільниці
відцентрового лиття труб 14
254. Електрополірувальник, зайнятий
електрополіруванням труб 14
255. Емульсовар, зайнятий у землепідготовчому
відділенні труболиварного виробництва 7
256. Завалювальник шихти у вагранки та печі,
зайнятий у труболиварному виробництві 14
257. Заварник труб та балонів, зайнятий у
трубообробному відділенні труболиварного
виробництва 14
258. Заливальник металу, зайнятий у труболиварному
виробництві 14
259. Заливальник-труболиварник 14
260. Зварник пічного зварювання труб 14
261. Калібрувальник труб на пресі, зайнятий у
виробництві електрозварних та паяних труб 7
262. Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах
з гарячим металом 14
263. Коваль на молотах і пресах, зайнятий
виготовленням кованих муфт 14
264. Коваль на молотах і пресах, зайнятий
забиванням кінців труб у виробництві
електрозварних та паяних труб 14
265. Копрівник з обробки брухту та відходів металу,
зайнятий розбиванням труб у труболиварному
виробництві 14
266. Коректувальник ванн, зайнятий на
обміднювальній установці 14
267. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням зварювальних печей на дільниці
пічного зварювання труб 14
268. Маляр, зайнятий фарбуванням труб 14
269. Маркувальник, зайнятий нанесенням трафарету на
труби 14
270. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням розливальної машини
(велокрана), шишельного крана (у стержньовому
відділенні), мостового та поворотного кранів,
каруселі у труболиварному виробництві 14
271. Машиніст розливної машини, зайнятий на
дільниці відцентрового лиття труб 14
272. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
обслуговуванням завантажувальних машин,
посадочних машин, шаржир-машин, виштовхувача
зливків (заготовок) 14
273. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
в технологічному процесі нагрівання труб і
зливків у нагрівальних печах 14
274. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
зайнятий виготовленням кованих муфт 7
275. Машиніст формувальної машини, зайнятий
зварюванням труб під шаром флюсу 7
276. Набирач пакетів листів та труб, зайнятий у
виробництві холодного волочіння труб 7
277. Нагрівальник (зварник) металу 14
278. Налагоджувальник автоматичних ліній і
агрегатних верстатів, зайнятий налагодженням
верстатів на дільниці холодної обробки труб 7
279. Намотувальник дроту та тросів, зайнятий
намотуванням електродного дроту на дільниці
електрозварних та паяних труб 7
280. Нейтралізаторник ціанистих розчинів 14
281. Обрубувач, зайнятий у труболиварному
виробництві 14
282. Оператор обдирних верстатів, зайнятий у
гарячих прольотах або зачисних відділеннях 7
283. Оператор поста керування станом гарячого
прокату труб 14
284. Оператор поста керування, зайнятий на:
гарячих ділянках роботи 14
холодних ділянках роботи 7
285. Оцинкувач гарячим способом 14
286. Оцинкувач-хромувальник дифузійним способом 14
287. Підручний вальцювальника стана гарячого
прокату труб 14
288. Підручний вальцювальника стана холодного
прокату труб, зайнятий на прокаті труб:
з підігріванням 14
без підігрівання 7
289. Паяльщик труб 14
290. Посадчик металу 14
291. Правильник прокату й труб, зайнятий
правленням:
гарячого металу 14
холодного металу 7
292. Пресувальник гарячих труб 14
293. Пресувальник на випробуванні труб і балонів,
зайнятий:
у труболиварних цехах та при застосуванні
травлення 14
в інших цехах 7
294. Прибиральник гарячого металу, зайнятий на
холодних стелажах (холодильнику) 14
295. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий у
флюсоплавильному відділенні виробництва
електрозварних та паяних труб 14
296. Різальник гарячого металу 14
297. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
на дільниці зварювання труб методом
аргонодугового та атомно-водневого зварювання 7
298. Різальник труб та заготовок, зайнятий у
технологічному процесі різання (ламання)
заготовок для труб на пресі (ножицях) 7
299. Різальник труб та заготовок, зайнятий:
різанням абразивними кругами та пилами 14
тертя сухим способом
різанням іншими способами 7
300. Робітники (землероби), зайняті у
труболиварному виробництві:
приготуванням формувальної суміші
безпосередньо у ливарному відділенні 14
у землепідготовчому відділенні 7
301. Робітники, зайняті приготуванням електроліту у
трубному виробництві 14
302. Робітники, безпосередньо зайняті прожарюванням
феросплавів на дільниці відцентрового лиття
труб 14
303. Робітники, зайняті промиванням піску
безпосередньо на дільниці відцентрового лиття
труб 7
304. Робітники, зайняті ремонтом труб за допомогою
наждаків 14
305. Слюсар механоскладальних робіт, зайнятий:
запилюванням кінців труб та муфт
абразивними кругами сухим способом 14
запилюванням кінців труб та муфт ручним
способом 7
306. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
настроюванням труб, муфтонарізних та
розточувальних голівок 7
307. Сортувальник-здавальник металу, зайнятий
піднесенням, сортуванням труб, муфт, кілець,
ніпелів та на замірюванні труб на складі
заготовок та штрипсів 7
308. Стрижневик ручного формування, стрижневик
машинного формування, зайняті у труболиварному
виробництві 14
309. Стругальник, зайнятий обслуговуванням
пругостругального агрегату та пругозшивального
верстата 7
310. Сушильник компонентів обмазки та флюсів,
зайнятий у флюсоплавильному відділенні 14
311. Сушильник стрижнів, форм та формувальних
матеріалів, зайнятий обслуговуванням сушильних
печей безпосередньо у ливарному відділенні
труболиварного виробництва 14
312. Сушильник, зайнятий сушінням труб у сушильних
печах у травильному відділенні на холодному
волочінні труб 14
313. Сушильник, зайнятий у флюсоплавильному
відділенні 14
314. Терміст прокату й труб 14
315. Токар, зайнятий обробкою труб у виробничих
прольотах:
труболиварних цехів 14
інших трубних цехів 7
316. Травильник 14
317. Труболиварник-формувальник 14
318. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
труб 7
319. Фарботерник, зайнятий роботами на шарових
млинах у землепідготовчому відділенні
труболиварного виробництва 7
320. Флюсовар, зайнятий у флюсоплавильному
відділенні 14
321. Форсунник, зайнятий на пічному зварюванні труб 14
322. Фрезерувальник, зайнятий виготовленням кованих
муфт 7
323. Фрезерувальник, зайнятий на обробці грат шва 7
324. Чистильник металу, відливок, виробів та
деталей, зайнятий на дробометальній та
дробоструминній установках 14
325. Чистильник, зайнятий у технологічному процесі
очищення труб:
у труболиварному виробництві 14
на холодній обробці труб 7
326. Шихтувальник, зайнятий у плавильному
відділенні труболиварного виробництва 7
327. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням валків,
калібрів та оправок:
сухим способом 14
із застосуванням емульсії 7
328. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням:
нарізного інструменту абразивними кругами
сухим способом 14
труб на безцентровошліфувальних верстатах 7
329. Шлакувальник, зайнятий у виробництві пічного
зварювання труб 14
330. Штампувальник, зайнятий штампуванням труб у
трубному виробництві 7
К е р і в н и к и
331. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО БАЛОНІВ
Р о б і т н и к и
332. Бригадир з переміщення сировини,
напівфабрикатів і готової продукції у процесі
виробництва, зайнятий на складі заготівельного
відділення 7
333. Бригадир на роботах з обробки, сортування,
приймання, здавання, пакетування та пакування
металу й готової продукції, зайнятий у
відділенні підготовки труб, з обробки та
здавання балонів 7
334. Вальцювальник обкатної машини 14
335. Електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах, зайнятий
заварюванням балонів (під високий тиск) 14
336. Заварник труб та балонів 14
337. Коваль на молотах і пресах 14
338. Коваль-штампувальник, зайнятий гарячим
штампуванням 14
339. Лудильник гарячим способом 14
340. Маляр, зайнятий фарбуванням балонів 14
341. Налагоджувальник ковальсько-пресового
устаткування, зайнятий настроюванням молотів,
обкатних машин та пресів 7
342. Пресувальник на випробуванні труб і балонів,
зайнятий обробкою балонів:
із застосуванням травлення 14
на інших роботах 7
343. Різальник труб та заготовок, зайнятий різанням
на дискових пилах, різанням заготовок і кілець
на верстаті 7
344. Складальник балонів 7
345. Слюсар-інструментальник, зайнятий
калібруванням штампів для кування балонів 14
346. Сушильник, зайнятий обслуговуванням сушильних
печей на обробці балонів 7
347. Терміст прокату та труб 14
348. Токар, зайнятий розточуванням, нарізуванням
балонів, фітингів та арматури до балонів, а
також обробкою спеціальних балонів 7
349. Травильник 14
350. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
заготовок та балонів 7
351. Шліфувальник, зайнятий видаленням дефектів
металу на заготовках:
сухим способом 14
абразивними кругами із застосуванням
емульсії 7
К е р і в н и к и
352. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО ФЕРОСПЛАВІВ
Р о б і т н и к и
353. Апаратник відпалу хрому, зайнятий у
виробництві електролітичного хрому 14
354. Апаратник вакуум-термічної печі 14
355. Апаратник електролізу, зайнятий у виробництві
електролітичного хрому 14
356. Апаратник осадження, зайнятий у виробництві
електролітичного хрому 14
357. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі
автоклавного вилуговування бокситу або іншої
сировини 14
358. Бригадир з переміщення сировини,
напівфабрикатів і готової продукції у процесі
виробництва 7
359. Бригадир на роботах з оброблення, сортування,
приймання, здавання, пакетування та пакування
металу і готової продукції, зайнятий на
розливанні та обробці феросплавів:
у гарячому прольоті 14
в охолоджувальному прольоті 7
360. Вивантажувач вапна з печей 14
361. Вивантажувач на відвалах, зайнятий очищенням
шлакових ковшів після зливу або
вивантажуванням шлаку на шлаковому відвалі або
в шлакову яму 14
362. Газогенераторник, зайнятий у цеху випалювання
вапна 14
363. Газозварник, зайнятий нарощуванням кожухів на
печах для виплавлення сплавів 14
364. Газорятівник, зайнятий у цеху випалювання
вапна 14
365. Горновий феросплавних печей 14
366. Дозувальник, зайнятий дозуванням шихти для
виплавлення сплавів 14
367. Дробильник, зайнятий дробленням антрациту у
виробництві та застосуванні електродної маси 14
368. Дробильник, зайнятий дробленням феросплавів та
шихти 14
369. Електродник, зайнятий у виробництві та
застосуванні електродної маси 14
370. Електролізник водних розчинів 14
371. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий у цеху випалювання
вапна 14
372. Змішувальник, зайнятий у феросплавному
виробництві на роботі з електродною масою 14
373. Катодник, зайнятий в електролітичному
виробництві 14
374. Кислототривник-гумовик 14
375. Кочегар технологічних печей, зайнятий у цеху
випалювання вапна 14
376. Маркувальник, зайнятий маркуванням феросплавів
у гарячому стані 14
377. Маркувальник, зайнятий на роботах в
охолоджувальних відділеннях 7
378. Машиніст ексгаустера, зайнятий обслуговуванням
насосів високого вакууму 14
379. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням
антрациту у виробництві та застосуванні
електродної маси 14
380. Машиніст розливної машини 14
381. Машиніст скіпового підіймача 14
382. Обпалювач вапна, зайнятий при газовому
випалюванні 14
383. Обпалювач 14
384. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14
385. Паяльщик по вініпласту, зайнятий ремонтом ванн
у виробництві електролітичного хрому 14
386. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 14
387. Пекоплавильник, зайнятий у виробництві та
застосуванні електродної маси 14
388. Плавильник феросплавів 14
389. Плавильник, зайнятий у процесі плавлення
п'ятиокису ванадію 14
390. Плавильник, зайнятий у феросплавному
виробництві при плавленні алюмінію в
металотермічному виробництві 14
391. Прожарювач, зайнятий у виробництві та
застосуванні електродної маси 14
392. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий
обслуговуванням феросплавних печей 7
393. Робітники, безпосередньо зайняті одержанням
металевого хрому та хромовмісних сплавів
алюмінотермічним методом 14
394. Робітники, зайняті безпосередньо виплавленням
кременистих сплавів у відкритих дугових печах 14
395. Робітники, зайняті прибиранням
молібденовмісного пилу 14
396. Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
ферованадію 14
397. Розбивальник феросплавів 14
398. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайнятий перебиранням ртутних
вентилів 14
399. Сушильник 14
400. Транспортувальник, зайнятий у цеху випалювання
вапна 14
401. Укладальник-пакувальник, зайнятий на пакуванні
феросплавів 14
402. Формувальник електродної маси, зайнятий у
виробництві та застосуванні електродної маси 14
403. Чистильник феросплавів 14
404. Шихтувальник, зайнятий підготовкою шихти для
виплавлення сплавів 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
405. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті у феросплавному
виробництві на дільницях, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
406. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
змінах на виплавленні кременистих сплавів у
відкритих дугових печах 14
407. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
змінах у виробництві ферованадію 14
408. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
змінах одержанням металевого хрому та
хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом 14
ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
Р о б і т н и к и
409. Бігунник змішувальних бігунів 14
410. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту 7
411. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей 14
412. Вогнетривник, зайнятий закладенням і
розбиранням пічних хідників та обмащенням
камер печей 7
413. Гасильник вапна 14
414. Дробильник 14
415. Завантажувач сировини та напівфабрикатів,
зайнятий завантаженням сировини на
транспортерну стрічку та у вагонетки:
при роботі у приміщенні 14
на зовнішніх роботах 7
416. Завантажувач сировини й напівфабрикатів,
зайнятий вантаженням печей та вагранок
сировиною та паливом 14
417. Завантажувач сировини й напівфабрикатів,
зайнятий:
вантаженням та вивантаженням тунельних
сушарок 14
вантаженням маси у преси, бункери пресів
або бункери формування, а також
закочуванням вагонів у тунельні печі 7
418. Знімач-укладальник заготовок, маси та готових
виробів, зайнятий на роботах:
біля печей, сушарок та у приміщенні
сушарок 14
в інших умовах 7
419. Коректувальник шламу 14
420. Лаборант з фізико-механічних випробувань,
зайнятий:
розмелюванням та просіюванням кварцових
матеріалів 14
на інших роботах 7
421. Лебідник 7
422. Мастильник, зайнятий змащуванням обертових
печей, а також в дробильних, помельних та
пічних відділеннях 14
423. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів,
вентиляторів електродвигунів 14
424. Машиніст електролафета 7
425. Машиніст мішалок 14
426. Машиніст млинів 14
427. Машиніст пневмотранспорту 14
428. Машиніст скіпового підіймача, зайнятий у
дробильно-помельних, вапняних та випалювальних
відділеннях 14
429. Машиніст скрепера (скреперист), зайнятий на
складі сировини та палива 7
430. Машиніст холодильника, зайнятий
обслуговуванням холодильних барабанів 14
431. Металізатор, зайнятий у процесі металізації
стержнів 14
432. Моторист механічної лопати 7
433. Насаджувач манжет 14
434. Обпалювач на печах 14
435. Оправник вогнетривких виробів 7
436. Підсобний робітник, зайнятий очищенням під
пресами 7
437. Пресувальник вогнетривких виробів, зайнятий на
роботах:
над печами, сушарками та у приміщенні
сушарок 14
в інших умовах 7
438. Просівач порошків на механічних ситах 14
439. Різальник брикету та заготовок, зайнятий на
роботах:
біля печей, сушарок та у приміщенні
сушарок 14
в інших умовах 7
440. Розвивальник-загладжувальник піномаси 14
441. Садчик у печі та на тунельні вагони, зайнятий
на:
випалювальних печах та тунельних вагонах
від сушарок 14
тунельних вагонах від пресів та у капселі 7
442. Сортувальник виробів, напівфабрикатів та
матеріалів, зайнятий вивантажуванням та
сортуванням 7
443. Сушильник 14
444. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
транспортних засобів під час переробки
подрібнених та молотих вогнетривких
матеріалів, вапна, вугілля та коксу:
на роботі у приміщеннях 14
на зовнішніх роботах 7
445. Транспортувальник, зайнятий:
транспортуванням сировини, вапна, піритних
недогарків, порошків, маси, сирцю,
шматкової глини, вогнетривких виробів,
палива та шлаку 14
підвезенням-піднесенням рамок та пластин 7
446. Укладач маси на мішалках 14
447. Формувальник вогнетривких виробів, зайнятий на
роботі:
біля печей, сушарок та у приміщеннях
сушарок, а також під час робіт з пневмо-
та електромолотками 14
в інших умовах 7
448. Чистильник димоходів, лежаків та топок 14
449. Шихтувальник-дозувальник 14
450. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів,
зайнятий шліфуванням карборундових деталей і
виробів на верстаті і ручним способом 14
К е р і в н и к и
451. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ
Р о б і т н и к и
452. Апаратник відновлення, зайнятий
обслуговуванням газовідновлювального
відділення 14
453. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий у процесі приготування пудри шляхом
розмелу в інертному середовищі 14
454. Просівач порошків на механічних ситах 14
455. Робітники, зайняті обслуговуванням муфельної
печі 14
К е р і в н и к и
456. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ЦЕХИ СРІБЛЯНКИ, КАЛІБРУВАЛЬНІ ТА ТЕРМІЧНІ
Р о б і т н и к и
457. Бригадир відділення калібрування, волочіння та 7
шліфування металу
458. Випробувач металу 7
459. Волочильник 7
460. Волочильник дроту 7
461. Гартівник, зайнятий у процесі нагрівання і 14
закалювання прокату
462. Завантажувач термічних печей, зайнятий:
пакетуванням холодного металу без
завантаження та вивантаження 14
на інших роботах 7
463. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах,
зайнятий гострінням штанг у гарячому стані 14
464. Мийник-сушильник металу, зайнятий сушінням
травленого металу 14
465. Налагоджувальник шліфувальних верстатів 7
466. Полірувальник 7
467. Правильник прокату і труб, зайнятий правленням
холодного металу 7
468. Різальник холодного металу 7
469. Терміст прокату і труб 14
470. Токар-напівавтоматник, зайнятий гострінням
штанг у холодному стані 7
471. Травильник 14
472. Шліфувальник 7
К е р і в н и к и
473. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ХОЛОДНИЙ ПРОКАТ ТА ВОЛОЧІННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ
СПЛАВІВ
Р о б і т н и к и
474. Бригадир на роботах з оброблення, сортування,
приймання, здавання, пакетування та пакування
металу і готової продукції 7
475. Відпальник прецизійної сталі та сплавів,
зайнятий на ковпакових, шахтових та протяжних
печах 14
476. Вальцювальник стана холодного прокату 7
477. Волочильник дроту 7
478. Гартівник, зайнятий термічною обробкою металу
в полуменевих електричних печах 7
479. Електрозварник листів та стрічок 7
480. Електрополірувальник 7
481. Оператор поста керування станом холодного
прокату 7
482. Оператор ультразвукових установок, зайнятий
свердлуванням алмазних волок 7
483. Підручний вальцювальника стана холодного
прокату 7
484. Перемотувальник стрічки 7
485. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
матеріалів 7
486. Полірувальник листів та стрічок 7
487. Різальник холодного металу, зайнятий різанням
на дискових ножицях 7
488. Талькувальник листів та стрічок 14
489. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів 7
К е р і в н и к и
490. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Р о б і т н и к и
491. Бригадир заготівельного відділення 7
492. Бригадир колодязів сповільненого охолодження
металу 7
493. Електрохімоброблювач, зайнятий на роботі з
анодно-механічного різання 14
494. Кантувальник-укладальник 7
495. Клеймувальник гарячого металу 14
496. Коваль на молотах та пресах 14
497. Коваль-штампувальник 14
498. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
зайнятий на:
обробці гарячого металу, обслуговуванні
кувального маніпулятора, а також
парогідравлічного преса 14
обробці холодного металу 7
499. Нагрівальник (зварник) металу 14
500. Налагоджувальник ковальсько-пресового
устаткування, зайнятий налагодженням штампів
на гарячих дільницях роботи 14
501. Оператор обдирних верстатів, зайнятий у
ковальському прольоті 7
502. Посадчик металу 14
503. Прибиральник гарячого металу 14
504. Різальник гарячого металу 14
505. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
зайнятий різанням металу абразивними колами 7
506. Різальник труб та заготівок, зайнятий роботою
на пресі холодного зламу 7
507. Терміст прокату і труб 14
К е р і в н и к и
508. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
Р о б і т н и к и
Волочіння дроту
509. Волочильник дроту, зайнятий волочінням:
з підігріванням 7
без підігрівання 4
510. Шліфувальник, зайнятий на роботах:
сухим способом 7
з емульсією 4
Травлення металу та вилучення залізного
купоросу
511. Апаратник гашення вапна 7
512. Апаратник кристалізації, зайнятий вилученням
залізного купоросу 7
513. Апаратник нейтралізації 7
514. Апаратник центрифугування 7
515. Мийник-сушильник металу, зайнятий сушінням
травленого металу 7
516. Травильник 7
Термічна обробка
517. Гартівник, зайнятий загартовуванням кріпильних
виробів 7
518. Гартівник, зайнятий загартовуванням прокату 7
519. Гартівник, зайнятий відпалюванням дроту та
металу 7
520. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом
електропечей 4
521. Пірометрист, зайнятий замірюванням температури 4
522. Терміст, зайнятий роботою на печах 4
Виготовлення волок
523. Заточувальник, зайнятий точінням шліфувальних
голок сухим способом 4
524. Пресувальник на гарячому штампуванні, зайнятий
запресуванням волок 4
525. Розподілювач робіт, зайнятий у відділенні
виготовлення волок 4
526. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів,
зайнятий шліфуванням волок 4
Захисні покриття дроту
527. Консервувальник устаткування та металовиробів,
зайнятий захисним покриттям дроту 7
528. Лудильник дроту 7
529. Оцинковник гарячим способом 7
Звивання сталевих та комбінованих канатів
530. Машиніст з навивання канатів, зайнятий роботою
на прядезвивальних машинах та канатозвивальних
машинах 4
531. Намотувальник дроту та тросів 4
Виробництво прутків
532. Налагоджувальник шліфувальних верстатів 4
533. Полірувальник, зайнятий поліруванням прутків 4
534. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
рубанням прутків 4
535. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням прутків 4
Виробництво глухарів, гвинтів, шурупів та
шплінтів на спеціалізованих підприємствах та в
цехах
536. Автоматник холодновисаджувальних автоматів 4
537. Заточувальник, зайнятий заточуванням та
шліфуванням інструменту абразивними кругами
сухим способом 7
538. Машиніст промивальних машин, зайнятий у
виробництві шурупів промиванням
напівфабрикатів та виробів 4
539. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 4
540. Полірувальник, зайнятий у виробництві шурупів
поліруванням напівфабрикатів та виробів 4
Виробництво ланцюгів та дротових пружин
541. Зварник на машинах контактного (пресового)
зварювання, зайнятий зварюванням ланцюгів 4
Калібрування металу
542. Волочильник, зайнятий калібруванням металу:
з підігріванням 7
без підігрівання 4
543. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий налагоджуванням
гострильних верстатів та правильних машин 4
544. Правильник на машинах, зайнятий виправленням
та різанням металу 4
545. Токар-напівавтоматник, зайнятий гострінням
кінців прутків та штанг 4
Виробництво кріпильних виробів та цвяхів на
спеціалізованих підприємствах та в цехах
546. Автоматник холодновисаджувальних автоматів,
зайнятий роботою на вирубних гайкових пресах,
верстатах та автоматах 4
547. Автоматник холодновисаджувальних автоматів,
зайнятий виготовленням цвяхів 7
548. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів
та виробів, зайнятий сортуванням
напівфабрикатів та виробів у пресовому
відділенні 4
549. Нагрівальник (зварник) металу, зайнятий
вантаженням металу у нагрівальну піч та
зварюванням металу 7
550. Налагоджувальник ковальсько-пресового
устаткування, зайнятий установкою інструменту
на гарячих ділянках робіт 7
551. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий налагоджуванням
холодновисаджувальних та вирубних гайкових
пресів, верстатів та автоматів 4
552. Пресувальник на гарячому штампуванні, зайнятий
гарячим штампуванням та гарячим накатуванням
нарізки 7
553. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
цвяхів на механізованих пакувальних агрегатах 4
Виробництво товстопокритих металевих
електродів
554. Брикетувальник 4
555. Готувач обмазки, зайнятий дозуванням та
змішуванням шихти 7
556. Дробильник компонентів обмазки, зайнятий
просіюванням компонентів покриття та помелом
компонентів 7
557. Пакувальник електродів 4
558. Пресувальник обмазувального преса, зайнятий
обмазуванням електродів 7
559. Прожарювач на печах 7
560. Розварник силікатної брили, зайнятий у
виробництві силікатної брили 7
561. Сортувальник електродів 4
562. Сушильник електродів 4
563. Сушильник компонентів обмазки та флюсів 7
Виробництво біметалу
564. Вальцювальник, зайнятий вальцюванням біметалу 7
565. Волочильник дроту 7
566. Нагрівальник (зварник) металу 7
567. Плавильник металу та сплавів 7
568. Слюсар механоскладальних робіт, зайнятий
складанням виливниць 7
Виробництво порошкового дроту
569. Волочильник дроту 7
570. Дробильник компонентів обмазки, зайнятий
шихтуванням компонентів 7
Виробництво арматурної зварної сітки
571. Зварник на машинах контактного (пресового) 4
зварювання
К е р і в н и к и
572. Майстер, начальник зміни, безпосередньо
зайняті на дільницях, де більшість робітників
одержують щорічну додаткову відпустку за
роботу із шкідливими умовами праці тривалістю
до:

7 календарних днів 7
4 календарних днів 4
ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ
Р о б і т н и к и
573. Апаратник виробництва піридинових основ,
зайнятий у цеху уловлювання хімічних продуктів
коксування 14
574. Апаратник одержання сульфату амонію, зайнятий
у цеху уловлювання хімічних продуктів
коксування 14
575. Апаратник очищення стічних вод, зайнятий
обслуговуванням знефенолювальних установок та
біологічним очищенням стічних вод у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
576. Апаратник виробництва індолу, зайнятий у
виробництві піридинових продуктів 14
577. Апаратник карбонізації, зайнятий у виробництві
фенольно-крезольних продуктів 14
578. Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням
трубчастої печі під час роботи з пеком у цеху
смолоперегонки 14
579. Апаратник плавлення, зайнятий плавленням сірки
у цехах очищення коксового газу від сірководню 14
580. Апаратник приготування хімічних розчинів,
зайнятий у цеху очищення коксового газу від
сірководню 14
581. Апаратник промивання, зайнятий у цеху
ректифікації сирого бензолу, у
смолоперегінному цеху, у виробництвах
кристалічного нафталіну, кумаронової смоли та
фенольно-крезольних продуктів 14
582. Апаратник спалювання сірководню, зайнятий у
цеху очищення коксового газу від сірководню 14
583. Апаратник із завантаження пеку, апаратник
одержання високотемпературного пеку, зайняті у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу 14
584. Апаратник абсорбції, зайнятий у цеху очищення
коксового газу від сірководню 14
585. Апаратник вилуговування, зайнятий у
виробництві піридинових продуктів 14

 586. Апаратник випалювання, зайнятий випалюванням 
вапна у виробництві піридинових продуктів 14
587. Апаратник випарювання, зайнятий у виробництві
піридинових продуктів 14
588. Апаратник виробництва контактної сірчаної
кислоти, зайнятий у цеху очищення коксового
газу від сірководню 14
589. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 14
590. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів,
зайнятий у цеху ректифікації сирого бензолу 14
591. Апаратник виробництва піридинових основ,
зайнятий у виробництві піридинових продуктів 14
592. Апаратник гашення вапна, зайнятий у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
593. Апаратник згущувачів, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 7
594. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування
масел, зайнятий у виробництві фенольно-
крезольних продуктів 14
595. Апаратник карбонізації, зайнятий у виробництві
фенольно-крезольних продуктів; апаратник
приготування кам'яновугільного лаку 14
596. Апаратник конденсації, зайнятий у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
597. Апаратник кристалізації, зайнятий у
смолоперегінному цеху 14
598. Апаратник нейтралізації, зайнятий у цеху
очищення коксового газу від сірководню 14
599. Апаратник одержання кумаронової смоли 14
600. Апаратник одержання сирого бензолу, зайнятий у
цеху уловлювання хімічних продуктів коксування 14
601. Апаратник очищення газу, зайнятий у цеху
очищення коксового газу від сірководню та у
цеху вилучення та використання коксового газу 14
602. Апаратник перегонки, зайнятий у виробництві
бета-пікаліну та чистого піридину 14
603. Апаратник перегонки, зайнятий у виробництві
фенольно-крезольних продуктів, у цеху
ректифікації сирого бензолу, у виробництві
кристалічного нафталіну; у смолоперегінному
цеху під час роботи з пеком 14
604. Апаратник плавлення, зайнятий у виробництві
кристалічного нафталіну 14
605. Апаратник сублімації, зайнятий у виробництві
кристалічного нафталіну 14
606. Апаратник фільтрації, зайнятий у цехах
смолоперегонки 14
607. Апаратник фільтрації, зайнятий у цеху очищення
коксового газу від сірководню 14
608. Апаратник ціанування, зайнятий у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
609. Апаратник центрифугування, зайнятий у
смолоперегінному цеху та у цеху уловлювання
хімічних продуктів коксування 14
610. Барильєтник, зайнятий на пекових печах у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу; обслуговуванням газозбірника у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу та установки у цеху смолоперегонки 14
611. Бункерувальник, зайнятий механізованим
навантаженням коксу у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу 14
612. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий
у вуглепідготовчому цеху 7
613. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням нафталіну та антрацену на
складі у смолоперегінному цеху 14
614. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням пеку навалом 14
615. Водій навантажувача, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 7
616. Газівник коксових печей, зайнятий на пекових
печах у виробництві кам'яновугільного та
пекового коксу; регулюванням опалення коксових
печей у виробництві кам'яновугільного та
пекового коксу, а також обслуговуванням печей
у цеху вилучення та використання коксового
газу 14
617. Газогенераторник, зайнятий у цеху вилучення та
використання коксового газу 14
618. Готувач розчинів та мас, зайнятий у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу 7
619. Дверевий та робітники, зайняті підбиранням
коксу на залізничних коліях 7
620. Дверевий, зайнятий у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу на пекових
печах; промазуванням швів дверей та камер
коксування 14
621. Дозувальник, зайнятий дозуванням вугілля та
шихти у вуглепідготовчих цехах 7
622. Дробильник, зайнятий механізованим та ручним
дробленням вугілля у вуглепідготовчому цеху 7
623. Дробильник, зайнятий дробленням нафталіну 14
624. Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових
печей, зайнятий у виробництві термоантрациту 14
625. Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових
печей, зайнятий у процесі видавання
термоантрациту з печей у виробництві
термоантрациту 14
626. Заливальник коксу, зайнятий у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу на пекових
печах; на заливанні коксу 14
627. Кабінник-кантувач та прибиральник відходів
металургійного виробництва, зайняті у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу 14
628. Люковий, зайнятий у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу 14
629. Машиніст живильника, транспортувальник,
машиніст з обслуговування силосів та вугільної
башти, грохотник, дробильник, машиніст
вентиляційної та аспіраційної установок,
зайняті у вуглепідготовчих цехах 7
630. Машиніст коксових машин, зайнятий у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу 14
631. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий обслуговуванням грейферного крана на
очищенні шламового відстійника 14
632. Машиніст барабанного охолоджувача, зайнятий у
виробництві кумаронової смоли 14
633. Машиніст бульдозера, зайнятий на складі
вугілля у вуглепідготовчому цеху 7
634. Машиніст вагоноперекидача, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 7
635. Машиніст газодувних машин, зайнятий у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
636. Машиніст електровоза гасильного вагона,
зайнятий у виробництві кам'яновугільного та
пекового коксу 14
637. Машиніст коксонавантажувальної машини,
зайнятий у виробництві кам'яновугільного та
пекового коксу 14
638. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
цеху:
очищення коксового газу від сірководню 7
вилучення та використання коксового газу,
сіркоочищення 14
639. Машиніст крана (кранівник), машиніст
бульдозера та машиніст навантажувача
автомобільного, зайняті на роботах з пеком 7
640. Машиніст крана складу сульфату, зайнятий у
цехах уловлювання хімічних продуктів
коксування 14
641. Машиніст мийних машин, зайнятий у цеху
вуглемиття 7
642. Машиніст мостового перевантажувача, зайнятий у
вуглепідготовчих цехах 7
643. Машиніст насосних установок, зайнятий у:
вуглепідготовчому цеху та цеху вуглемиття; 7
бензольному відділенні та на складі смоли у
цеху уловлювання хімічних продуктів
коксування, а також обслуговуванням насосів
конденсації для уловлювання хімічних
продуктів коксування 14
виробництві фенольно-крезольних продуктів, у
цеху ректифікації сирого бензолу, у
смолоперегінному цеху та на складі смоли та
масел, у виробництві кристалічного нафталіну 14
644. Машиніст розморожувальної установки, зайнятий
у вуглепідготовчому цеху 7
645. Машиніст скрепера (скреперист) та лебідник,
зайняті підтягуванням вагонів у
вуглепідготовчому цеху 7
646. Машиніст сушильної установки, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 14
647. Машиніст установки сухого гасіння коксу 14
648. Машиніст холодильних установок, зайнятий у
виробництві піридинових продуктів 14
649. Обхідник лінійний, зайнятий оглядом
газопроводу у цеху вилучення та використання
коксового газу 14
650. Оператор газгольдерної станції, зайнятий у
цеху вилучення та використання коксового газу 7
651. Оператор коксосортувалки, зайнятий у
виробництві кам'яновугільного та пекового
коксу 7
652. Оператор пульта керування, зайнятий
безпосередньо у виробничому приміщенні
вуглепідготовчого цеху 7
653. Пресувальник нафталіну 14
654. Пресувальник нафталіну, зайнятий у
смолоперегінному цеху 14
655. Рампівник, зайнятий у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу 14
656. Робітники, зайняті очищенням колій
вагоноперекидачів та вуглеперевантажувачів, а
також підбиранням вугілля у вуглепідготовчому
цеху 7
657. Робітники, зайняті очищенням шламового
відстійника 14
658. Розливальник хімічної продукції, зайнятий
розливанням пеку у цеху смолоперегонки;
розливанням сірки цеху очищення коксового газу
від сірководню та розливанням нафталіну у
виробництві кристалічного нафталіну 14
659. Сепараторник, зайнятий у вуглепідготовчому
цеху 7
660. Скруберник-насосник, зайнятий у цеху
уловлювання хімічних продуктів коксування 14
661. Сортувальник коксу 14
662. Стрічковий прибиральник, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 7
663. Стрічковий прибиральник, зайнятий у
коксосортуванні 14
664. Тунельник, зайнятий у виробництві
кам'яновугільного та пекового коксу 14
665. Тунельник-моторист скіпового підіймача 14
666. Фільтрувальник, зайнятий у вуглепідготовчому
цеху 7
667. Флотатор, зайнятий у вуглепідготовчому цеху 7
668. Центрифугувальник, зайнятий у
вуглепідготовчому цеху 7
669. Чистильник, зайнятий очищенням апаратури у
цеху уловлювання хімічних продуктів коксування 14
670. Чистильник, зайнятий очищенням апаратури
пекових печей 14
671. Чистильник, зайнятий очищенням бункерів від
злеглих залишків вугілля, концентрату і
промпродукту у вуглепідготовчому цеху 14
К е р і в н и к и
672. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА
ВИРОБНИЦТВА КОКСУ
673. Арматурник, бетоняр, бондар, муляр, котельник,
клепальник, чеканник та тесляр з виготовлення
опалубки, зайняті на дільницях, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
674. Бригадир з переміщення сировини,
напівфабрикатів і готової продукції у процесі
виробництва, зайнятий на складі зливків,
заготовок та штрипсів 7
675. Бригадир на роботах з обробки, сортування,
приймання, здавання, пакетування та пакування
металу і готової продукції, зайнятий:
безпосередньо правленням, різанням та
сортуванням гарячого металу 14
на інших роботах 7
676. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням:
вогнетривких виробів 7
дроблених феросплавів 14
677. Водій навантажувача, зайнятий обслуговуванням
дільниць, де більшість робітників одержують
щорічну додаткову відпустку за роботу із
шкідливими умовами праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
678. Газозварник, зайнятий наплавленням валків 14
679. Газорізальник, зайнятий на роботах у
приміщеннях 14
680. Гардеробник, зайнятий у виробничих гардеробних 7
681. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
пропарюванням цистерн з нафтою, а також 14
зливанням та наливанням мазуту
682. Клеймувальник гарячого металу 14
683. Комірник, який працює на складі нафти, масел
та хімічних продуктів 14
684. Контролер у виробництві чорних металів,
зайнятий постійним контролем безпосередньо на
гарячих ділянках та дільницях, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
685. Мідник, зайнятий виготовленням форм 14
686. Маркувальник, зайнятий маркуванням металу у:
гарячому стані 14
холодному стані 7
687. Мастильник, зайнятий:
на гарячих ділянках робіт 14
змащуванням механізмів у холодному стані 7
688. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий ремонтом спецодягу 7
689. Машиніст бульдозера, стропальник, такелажник,
тракторист, транспортувальник, зайняті
обслуговуванням дільниць, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
690. Машиніст ведучого мотора прокатного стана 14
691. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням установок,
розташованих у виробничих приміщеннях 14
692. Машиніст гідропневматичної установки 14
693. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
екскаватора:
з двигуном внутрішнього згоряння та
паровим двигуном 14
з електричним двигуном 7
694. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті обслуговуванням дільниць, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами праці
тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
695. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням залізничного крана:
з двигуном внутрішнього згоряння та
паровим двигуном 14
з електричним двигуном 7
696. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням дільниць, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
697. Машиніст насосних установок, зайнятий:
перекачуванням масляних, нафтових
продуктів та хлорованої води 14
обслуговуванням насосів у підвальних
приміщеннях за відсутності денного світла 7
698. Машиніст розчинозмішувача пересувного 14
699. Муляр, зайнятий вогнетривкою кладкою 14
700. Оброблювач поверхневих дефектів металу 14
701. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 7
702. Оператор поста керування, зайнятий на гарячих
ділянках робіт 14
703. Пірометрист, зайнятий на роботах із
замірювання температури 7
704. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
гарячих ділянках робіт у металургійних,
коксохімічних та вогнетривних цехах 14
705. Прибиральник відходів металургійного
виробництва 14
706. Прибиральник гарячого металу 14
707. Прибиральник службових приміщень, зайнятий
прибиранням санітарно-побутових приміщень 14
708. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб
доменного газу, а також відбиранням проб на
гарячих ділянках та на дільницях, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
709. Робітники, зайняті на роботах з обслуговування
гарячих ділянок або на роботах із шкідливими
умовами праці 7
710. Робітники, зайняті очищенням газопроводу
доменних та мартенівських печей 14
711. Слюсар з такелажу і вантажозахватних пристроїв 7
712. Слюсарі та електромонтери всіх найменувань,
зайняті ремонтом та обслуговуванням агрегатів
і устаткування на дільницях, де більшість
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7
713. Сортувальник, зайнятий:
зніманням та сортуванням гарячого посуду 7
сортуванням гарячого металу 14
714. Сортувальник-здавальник металу, зайнятий на
дільницях холодної обробки готової продукції,
а також сортуванням та здаванням металу 7
715. Сушильник, зайнятий сушінням лудженого посуду 7
716. Токар, зайнятий:
обточуванням вогнетривких матеріалів 14
обробкою вальців 7
717. Чистильник, зайнятий:
чищенням лудженого посуду 7
очищенням пилових камер вентиляційних
установок 14
718. Штабелювальник металу, зайнятий на складі
зливків та заготовок, а також на складі
готової продукції, розташованих у прольотах
виробничих цехів 7
ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
ВИПЛАВКА МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ (КРІМ СВИНЦЮ)
Р о б і т н и к и
Плавильні цехи
719. Водій електро- та автовізка 14
720. Водій навантажувача 14
721. Газорізальник 14
722. Електрозварник ручного зварювання 14
723. Електромонтер з ремонту та обслуговуння
електроустаткування 14
724. Завантажувач шихти 14
725. Заливальник металу, зайнятий відливкою анодних
виливниць 14
726. Конвертерник 14
727. Контролер продукції кольорової металургії 14
728. Ливарник кольорових металів, зайнятий розливом
металів та сплавів 14
729. Машиніст електровоза 14
730. Машиніст крана (кранівник) 14
731. Машиніст просіювальних установок, зайнятий
просіюванням цинкового пилу 14
732. Обпалювач, зайнятий на випусканні розжареного
клінкеру 14
733. Оброблювач вторинних шламів 14
734. Оператор пульта керування 14
735. Печовий у виробництві цинкового пилу 14
736. Плавильник 14
737. Прибиральник виробничих приміщень 14
738. Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів 14
739. Пробовідбірник 14
740. Раймівник дистиляційних печей 14
741. Розливальник кольорових металів та сплавів 14
742. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
743. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 14
744. Слюсар-сантехнік, зайнятий обслуговуванням
металургійних агрегатів 14
745. Транспортувальник ( обслуговування механізмів) 14
746. Транспортувальник (такелажні роботи) 14
747. Форсунник, зайнятий на печах та котлах для
рафінування металу 14
748. Хлораторник з приготування двохлористого олова 14
749. Чистильник продукції, зайнятий очищенням сурми 14
750. Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та
прибиранням пилу 14
Цехи хлорування
751. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
752. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
753. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням 14
металургійного устаткування
Відділення переробки шлаків методом сублімації
на ф'юмінг-установці (у виробництві олова)
754. Завантажувач шихти 14
755. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
керуванням грейферним краном ф'юмінг-
установки 14
обслуговуванням мостового крана 7
756. Плавильник 14
757. Стропальник 14
758. Форсунник 14
759. Черговий та ремонтний персонал 14
760. Шихтувальник 14
Металургійні цехи
761. Маляр, зайнятий у металургійних цехах 14
762. Стропальник, зайнятий у металургійних цехах 14
763. Тесляр, зайнятий у металургійних цехах 14
764. Штукатур, зайнятий у металургійних цехах 14
Різні роботи
Р о б і т н и к и
765. Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом
плавильних печей 14
766. Вогнетривник, зайнятий обмазуванням труб для
продування печей 14
767. Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових
приміщеннях 7
768. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
термічних сумішей 14
769. Дробильник, зайнятий дробленням флюсів та
оборотних матеріалів 14
770. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий на підстанції
плавильних печей 7
771. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням спецодягу ручним способом 14
772. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
керуванням тельфера або електроталі 14
773. Підсобний робітник, зайнятий вибиванням та
латанням мішкотари з-під концентратів 14
774. Робітники, зайняті у піровідділенні цеху
переробки пилу 14
775. Транспортувальник, зайнятий на подаванні
окислів металу та цинкового пилу 14
776. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
та вивантажуванням флюсів та оборотних
матеріалів 14
777. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
окислів металу та цинкового пилу 14
778. Чистильник продукції, зайнятий обробкою
анодів, ваєрбасів, плит і чушок металів та
сплавів 14
779. Чистильник, зайнятий очищуванням анодів та
печей від дросів 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
780. Майстер металургійного (плавильного) цеху 14
781. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
піровідділенні цеху переробки пилу 14
ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ
Р о б і т н и к и
782. Агломератник 28
783. Апаратник випарювання, зайнятий на регенерації
лугів 14
784. Апаратник-гідрометалург, зайнятий
вилуговуванням продуктів з відходів
виробництва 14
785. Бункерувальник, зайнятий у шихтувальному
відділенні агломераційного цеху 28
786. Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових
приміщеннях 14
787. Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням)
кеків та штейну 14
788. Завантажувач шихти 28
789. Змішувальник 28
790. Конвертерник 28
791. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням:
печей та котлів Перкінса 28
рафінувальних котлів 14
792. Лебідник, зайнятий на колошниковому майданчику 14
793. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням котлів-утилізаторів 14
794. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів 14
795. Машиніст ексгаустера 14
796. Машиніст електровоза, зайнятий:
обслуговуванням плавильних печей 28
завантажуванням шахтних плавильних печей 14
797. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
прибиранням шлаку 28
у виробництві свинцю 14
798. Машиніст скіпового підіймача 14
799. Обпалювач, зайнятий випалюванням або спіканням
матеріалів у печах 28
800. Підсобний робітник, зайнятий у плавильних
цехах 14
801. Печовий на вельц-печах 28
802. Плавильник, зайнятий:
у процесах відновної плавки в печах
свинцевого агломерату та свинцевовмісних
матеріалів; плавки руди або агломерату;
вогневого та кисневого рафінування свинцю;
приготування свинцево-кальцієвої або іншої
лігатури та її завантаження; купеляції
свинцю; оглядом та чищенням фурм,
випусканням гарячого шлаку 28
на грануляції шлаку 14
803. Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів 14
804. Прожарювач, зайнятий завантажуванням
свинцевовмісних матеріалів (концентратів, пилу
та оборотних матеріалів) 14
805. Робітники, зайняті знепилюванням, пранням,
лагодженням спецодягу та спецвзуття 14
806. Робітники, зайняті профілактичним ремонтом
газоходів та вентиляційних систем 28
807. Робітники, зайняті на будівельних та монтажних
роботах у діючих цехах з виробництва свинцю
(плавильних, агломераційних, рафінувальних,
дистиляційних, купеляційних та ф'юмінгових) 14
808. Робітники, зайняті механічним сортуванням
коксу у закритих приміщеннях 14
809. Робітники, зайняті шихтоподаванням біля
плавильних печей 28
810. Розливальник кольорових металів та сплавів 28
811. Стропальник 28
812. Транспортувальник (обслуговування механізмів) 28
813. Транспортувальник, зайнятий доставлянням та
вивантажуванням руд, концентратів та шихти до
печей, а також веркблею 14
814. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14
815. Чистильник, зайнятий очищенням роторів і
трубопроводів вентиляційних систем та печей і
газоходів від свинцевого пилу 28
816. Шихтувальник 28
Металургійний цех
817. Контролер продукції кольорової металургії 14
818. Лаборант спектрального аналізу 14
819. Лаборант пробірного аналізу 14
820. Оператор пульта керування 14
821. Пробовідбірник 14
822. Прибиральник виробничих приміщень 14
Гарячі дільниці роботи
Р о б і т н и к и
823. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
824. Робітники, зайняті ремонтом устаткування 28
825. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
устаткування 28
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
826. Керівники і спеціалісти змін агломераційних,
плавильних, рафінувальних, ф'юмінгових та
купеляційних цехів:
майстер 28
механік та електрик 21
начальник цеху та заступник начальника
цеху, механік старший та електрик 14
827. Начальник цеху та заступник начальника цеху,
механік та електрик гідрометалургійного та
пилоуловлювального цехів 14
ВИРОБНИЦТВО РТУТІ
Р о б і т н и к и
828. Апаратник нейтралізації 21
829. Відбивник ртуті, зайнятий на відбиванні:
ручному 42
механічному 28
830. Взуттьовик з ремонту спецвзуття 14
831. Дробильник, зайнятий дробленням руди 28
832. Завантажувач шихти 28
833. Комірник, зайнятий на складі готової продукції 14
834. Конденсаторник 42
835. Машиніст із прання та ремонту спецодягу 21
836. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий ремонтом спецодягу 14
837. Машиніст живильника, зайнятий завантажуванням
живильника 28
838. Машиніст скіпового підіймача 21
839. Обпалювач, зайнятий веденням процесу
випалювання сировини та матеріалів 42
840. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 21
841. Ремонтувальник респіраторів та протигазів 21
842. Робітники виробничих лазень 14
843. Робітники підсобних та допоміжних цехів та
служб за час роботи у діючому металургійному
цеху 21
844. Робітники, зайняті на дільниці очищення ртуті 28
845. Розливальник ртуті 42
846. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики 21
847. Сушильник, зайнятий сушінням ртутно-сурм'яних
концентратів 28
848. Транспортувальник, зайнятий вивантажуванням
недогарка та шлаку з бункера печі 21
849. Шихтувальник, зайнятий дробленням руди та
приготуванням шихти з руди та концентрату 28
Плавильні цехи
850. Газозварник 28
851. Електрозварник ручного зварювання 28
852. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
853. Контролер продукції кольорової металургії 21
854. Маляр 14
855. Мастильник 21
856. Машиніст брикетного преса 21
857. Машиніст насосних установок 14
858. Підсобний робітник 21
859. Пірометрист 21
860. Пічник 21
861. Прибиральник виробничих приміщень 21
862. Пробовідбірник 21
863. Склодув 21
864. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 28
865. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 28
866. Тесляр 21
Переробка недогарків
867. Бункерувальник 28
868. Вагар, зайнятий зважуванням недогарків 14
869. Водій навантажувача 28
870. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28
871. Лебідник 28
872. Люковий 28
873. Машиніст екскаватора 28
874. Машиніст просіювальних установок 28
875. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 28
876. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 28
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
877. Майстер основної виробничої дільниці
плавильних цехів 42
878. Інші керівники і фахівці змін плавильних цехів 28
879. Керівники центральних лабораторій, лабораторій
автоматизації та механізації цеху КВП та
автоматики, постійним місцем роботи яких є
діючі або експериментальні металургійні цехи 21
880. Начальник дільниці, механік, майстер на
переробці недогарків 28
ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ, СИЛУМІНУ ТА
КРЕМНІЮ
Р о б і т н и к и
881. Анодник у виробництві алюмінію 14
882. Апаратник з вирощування монокристалів та
стрічок, зайнятий одержанням
напівпровідникових матеріалів 14
883. Вантажник, зайнятий вантаженням та
вивантажуванням глинозему, анодної та подової
маси, фтористих солей, содопродуктів, нефеліну 14
884. Виливальник-заливальник металу 14
885. Вогнетривник, зайнятий футеруванням ливарних
чаш 7
886. Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням)
пеку, анодної та подової маси 14
887. Електролізник розплавлених солей 14
888. Заливальник анодів, зайнятий заливанням
подових секцій катодів та анодів 14
889. Машиніст перевантажувачів, зайнятий
переміщенням глинозему 7
890. Монтажник з ремонту ванн, зайнятий бурінням
заглиблення під катодний стрижень; монтажем,
демонтажем та спецремонтом електролізних ванн 14
891. Монтажник з ремонту ванн, футерувальник-
шамотник з ремонту ванн; машиніст крана
(кранівник), електрослюсар-контактник, слюсар-
ремонтник; заливальник металу, виконуючий
роботу по заливці подових секцій
електролізерів; електрогазозварник,
безпосередньо зайняті на ремонті
електролізерів 14
892. Плавильник, зайнятий розливанням алюмінію та
силуміну 14
893. Робітники та майстри, зайняті у дробильно-
шихтарних та пічних цехах (відділеннях) в
електротермічному виробництві силуміну та
кремнію способом сплавлення електролітичного
алюмінію з кристалічним кремнієм 28
894. Робітники, зайняті плавкою та флотацією
кріоліту 14
895. Розливальник кольорових металів та сплавів,
зайнятий розливанням алюмінію та силуміну 14
896. Футерувальник-шамотник з ремонту ванн,
зайнятий ремонтом електролізних ванн у діючих
корпусах; готуванням подової маси 14
897. Хлораторник 14
898. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням площин
ніпелів та шинок 14
Електролізні цехи
899. Експедитор 7
900. Комірник 7
901. Контролер продукції кольорової металургії 14
902. Маркувальник 14
903. Прибиральник виробничих приміщень 14
Електролізні корпуси
904. Асфальтобетонник, зайнятий у діючих
електролізних корпусах 14
905. Водій навантажувача, водій електро- та
автовізка, зайнятий в електролізних корпусах 14
906. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
зварюванням шин під час монтажу та демонтажу
електролізних ванн у діючих корпусах 14
907. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий на
виробничих дільницях електролізних ванн
ремонтом мостових кранів в електролізних
корпусах 14
908. Машиніст крана (кранівник) 14
909. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом мостових кранів в електролізних
корпусах, а також безпосередньо зайняті
обслуговуванням та ремонтом устаткування на
виробничих дільницях електролізних ванн 14
910. Тесляр, зайнятий ремонтом устаткування у
діючих електролізних корпусах 7
911. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
сировини в електролізних корпусах 14
912. Чистильник, зайнятий очищенням газоходів та
шинних каналів 14
Електротермічні цехи (відділення) з
виробництва силуміну та кремнію способом
сплавлення електролітичного алюмінію
з кристалічним кремнієм
Р о б і т н и к и
913. Газозварник 21
914. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 21
915. Мастильник 21
916. Регулювальник електродів 21
917. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 21
918. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
металургійного устаткування 21
К е р і в н и к и
919. Майстер електролізного цеху 14

ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ

Р о б і т н и к и

 920. Виливальник-заливальник  металу,  зайнятий 
електролізом магнію 14
921. Електролізник розплавлених солей, зайнятий у
виробництві магнію 14
922. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у
прожарювальних, плавильних, електролізних
цехах та відділеннях; у шихтових цехах та
відділеннях 14
923. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий монтажем та
демонтажем ванн та печей 14
924. Електрослюсар-контактник, робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
925. Завантажувач шихти 14
926. Ливарник кольорових металів 14
927. Машиніст брикетного преса 14
928. Машиніст компресорних установок, зайнятий
подаванням хлору в цеху 14
929. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у
шихтових відділеннях 7
930. Машиніст млинів 14
931. Монтажник з ремонту ванн та монтажник з
ремонту печей, зайняті монтажем та демонтажем
ванн та печей 14
932. Плавильник, зайнятий веденням процесу плавки,
рафінування та розливання магнію та магнієвих
сплавів 14
933. Пробовідбірник, зайнятий відбором проб хлору 14
934. Прожарювач 14
935. Робітники, зайняті дробленням, вантаженням та
розвантаженням електроліту 7
936. Слюсар-ремонтник, зайнятий у компресорній
хлору, монтажем та демонтажем ванн і печей; у
шихтових цехах та відділеннях 14
937. Травильник, зайнятий на роботах з магнієм 14
938. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
сировини та продукції 14
939. Хлораторник 14
940. Хлоропровідник 14
941. Шихтувальник, дробильник 14
Плавильні та електролізні цехи та відділення
942. Водій навантажувача 14
943. Водій електро- та автовізка 14
944. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та
ремонтом металургійного устаткування 14
945. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
зварюванням шин 14
946. Маляр 14
947. Машиніст крана (кранівник) 14
948. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
обслуговуванням металургійного устаткування 14
949. Тесляр 14
Хімічні та електролізні цехи та відділення
950. Контролер продукції кольорової металургії 14
951. Маркувальник 14
952. Мастильник 14
953. Пошивник лимарно-сідельних виробів 14
954. Прибиральник виробничих приміщень 14
955. Пробовідбірник 14
Прожарювальні цехи та відділення
956. Машиніст крана (кранівник) 14
957. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
обслуговуванням металургійного устаткування 14
К е р і в н и к и
958. Майстер хімічних та електролізних цехів 14
ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ
Р о б і т н и к и
959. Апаратник з вирощування монокристалів і
стрічок 7
960. Апаратник з хімічного оброблення
напівпровідникових матеріалів, готувач шихти
напівпровідникових матеріалів 14
961. Апаратник у виробництві титану й рідкісних
металів 14
962. Вибивальник титанової губки 14
963. Вогнетривник, зайнятий у виробництві титану 14
964. Дозувальник 14
965. Дробильник 14
966. Змішувальник 14
967. Машиніст брикетного преса 14
968. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у
виробництві титану; на дільниці обробки
титанової губки 14
969. Машиніст млинів, зайнятий на подрібненні,
класифікації, сепарації та просіюванні
матеріалів 14
970. Монтажник реакційних апаратів, зайнятий на
дільницях відновлення та сепарації;
підготовкою технологічного устаткування 14
971. Монтажник реакційних апаратів, зайнятий
ремонтом та відновленням реакційних апаратів 14
972. Оператор прецизійного різання, зайнятий
доводкою 14
973. Печовий з переробки титановмісних та
рідкісноземельних матеріалів 14
974. Печовий на відновленні й дистиляції титану та
рідкісних металів 14
975. Плавильник, зайнятий на печах плавки шлаків;
на плавці металу або сплавів в електродуговій
печі 14
976. Пресувальник твердих сплавів, зайнятий
пресуванням титанової губки 14
977. Регулювальник електродів, зайнятий на
рудотермічних печах 14
978. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
та на дільницях хлорування та ректифікації
титанової сировини (шлаків) 21
979. Робітники, зайняті у цехах, відділеннях та на
дільницях плавки шлаків і у виробництві вогких
коксованих брикетів 14
980. Робітники, зайняті у цехах, відділеннях
(дільницях) відновлення тетрахлориду та
сепарації металу у виробництві металевого
титану 14
981. Сортувальник, зайнятий сортуванням титанової
губки 14
982. Токар, зайнятий обдиранням титанових зливків 7
983. Травильник, зайнятий травленням чушок магнію 14
984. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
гарячих зливків магнію 7
985. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
титанової губки 14
986. Шихтувальник 14

Цехи, відділення (дільниці) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду)

 987. Апаратник  очищення стічних вод,  зайнятий 
знешкодженням та нейтралізацією промислових
стічних вод 14
988. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
989. Газорятівник 14
990. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
991. Контролер продукції кольорової металургії 14
992. Маляр 14
993. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням аміачних установок 14
994. Машиніст крана (кранівник) 14
995. Машиніст холодильних установок 14
996. Підсобний робітник, зайнятий на господарських
роботах та на складі рідкого хлору 14
997. Пробовідбірник 14
998. Робітники, зайняті у цехах, відділеннях та на
дільницях виробництва чотирихлористого титану
(тетрахлориду) 14
999. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 14
1000. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування 14
Дільниця приготування напівпродуктів із
застосуванням пеку
1001. Дозувальник 14
1002. Дробильник 14
1003. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1004. Змішувальник 14
1005. Машиніст брикетного преса, зайнятий роботою з 14
пеком
1006. Машиніст млинів 14
1007. Слюсар-ремонтник 14
1008. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
1009. Майстер, зайнятий на складі рідкого хлору
виробництва чотирихлористого титану
(тетрахлориду) 14
1010. Майстер, механік, електрик та енергетик,
зайняті на дільницях відновлення тетрахлориду
та очищення чотирихлористого титану; на
дільницях виробництва титанових шлаків,
брикетів та металевого титану 14
1011. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
відділеннях та на дільницях хлорування та
ректифікації титанової сировини (шлаків) 21
Виробництво чотирихлористого титану
(з лопаритових концентратів)
Р о б і т н и к и
1012. Апаратник у виробництві титану та рідкісних
металів, зайнятий ректифікацією та дистиляцією
тетрахлориду, а також одержанням особливо
чистих окислів та хлоридів 21
1013. Апаратник приготування брикетної суміші 21
1014. Апаратник очищення стічних вод 21
1015. Апаратник нейтралізації 21
1016. Дозувальник 21
1017. Машиніст брикетного преса, зайнятий
брикетуванням матеріалів 21
1018. Машиніст компресорних установок, зайнятий
концентрацією газоподібного хлору 14
1019. Машиніст млинів 21
1020. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання, зайнятий сухою та мокрою
газоочисткою та електростатичним осадженням
пилу; машиніст установок для пилоуловлювання 21
1021. Печовий з переробки титановмісних та
рідкісноземельних матеріалів, зайнятий
коксуванням брикетів та хлоруванням коксованих
брикетів 28
1022. Печовий на відновленні та дистиляції титану і
рідкісних металів, зайнятий на ректифікації та
дистиляції тетрахлориду 21
1023. Робітники, зайняті видаленням відходів та
переробкою пічного недогарка та хлоридів 21
1024. Хлоропровідник 14
1025. Шихтувальник 21
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
1026. Начальник дільниці (майстер старший) та
майстер зміни дільниць коксування та
хлорування 28
1027. Начальник цеху та заступники начальника цеху,
майстер та начальник дільниці: виробництва у
цехах переробки лопаритового розмелювання,
брикетування та переробки твердих хлоридів,
ректифікації та дистиляції тетрахлориду;
майстер з обслуговування вентиляційних
установок, контрольно-вимірювальних приладів
та підготовки концентрату 21
1028. Механік та енергетик дільниці коксування та
хлорування 21
1029. Керівники і фахівці, зайняті дослідними
роботами, пов'язаними із переробкою
лопаритових концентратів 21
1030. Майстер зміни дільниці подавання хлору в
ізольованому приміщенні 14
Загальні професії виробництва титану з
лопаритового концентрату
1031. Вантажник, зайнятий навантажуванням
лопаритових концентратів 14
1032. Водій електро- та автовізка 14
1033. Газорятівник 21
1034. Гардеробник, зайнятий прийманням та
видаванням:
брудного спецодягу 21
чистого спецодягу 7
1035. Гумовик металовиробів 14
1036. Комірник, зайнятий роздаванням та прийманням
інструменту 14
1037. Лаборант хімічного аналізу 14
1038. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий вибиванням та ремонтом брудного
спецодягу, пранням спецодягу 21
1039. Машиніст крана (кранівник), зайнятий на:
дільницях коксування та хлорування 28
інших дільницях 21
1040. Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування 14
1041. Прибиральник службових приміщень, зайнятий
прибиранням побутових приміщень 14
1042. Прибиральник виробничих приміщень 21
1043. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики 14
1044. Транспортувальник, зайнятий вивезенням
відходів виробництва та транспортуванням
лопаритових концентратів 14
1045. Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з
лопаритовими концентратами 14
Цехи переробки лопаритового концентрату
1046. Газозварник 21
1047. Дозиметрист 21
1048. Електрозварник ручного зварювання 21
1049. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 21
1050. Контролер продукції кольорової металургії 21
1051. Лаборант з аналізу газів та пилу 21
1052. Маляр 14
1053. Монтажник реакційних апаратів 21
1054. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб 21
1055. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного устаткування 21
1056. Тесляр 14
1057. Токар 14
1058. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування 21
ВИРОБНИЦТВО РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ
Р о б і т н и к и
1059. Агломератник 14
1060. Апаратник з вирощування монокристалів та
стрічок 14
1061. Апаратник з хімічної обробки
напівпровідникових матеріалів, зайнятий
обробкою чистих рідкісних металів 14
1062. Апаратник у виробництві титану й рідкісних
металів 14
1063. Апаратник хімводоочищення 14
1064. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесів освітлення розчинів, згущення та
промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної
та гідратної пульпи 14
1065. Апаратник-гідрометалург, зайнятий
знешкодженням та нейтралізацією розчинів,
сульфатизацією 14
1066. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
1067. Газозварник, зайнятий ремонтом, монтажем та
обслуговуванням устаткування 14
1068. Електрозварник ручного зварювання 14
1069. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1070. Контролер продукції кольорової металургії 14
1071. Лаборант хімічного аналізу 14
1072. Машиніст компресорних установок 14
1073. Машиніст крана (кранівник) 14
1074. Машиніст млинів 14
1075. Машиніст просіювальних установок 14
1076. Машиніст холодильних установок 14
1077. Монтажник реакційних апаратів 14
1078. Монтажник технологічних трубопроводів 14
1079. Підсобний робітник 14
1080. Печовий з відновлення і дистиляції титану та
рідкісних металів, зайнятий відновленням
окислів 14
1081. Пресувальник твердих сплавів 14
1082. Прибиральник виробничих приміщень 14
1083. Пробовідбірник 14
1084. Прожарювач 14
1085. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики 14
1086. Слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-
технічних систем та робітники, зайняті
ремонтом, монтажем та обслуговуванням
устаткування 14
1087. Сушильник, зайнятий сушінням матеріалів у
вакуум-сушильній установці 14
1088. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням і
дозуванням напівфабрикатів та готової
продукції в тару 14
1089. Чистильник продукції 14
1090. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
1091. Майстер, механік, електрик дільниці (цеху) 14
ЕЛЕКТРОЛІЗ СВИНЦЮ, ЦИНКУ, КОБАЛЬТУ ТА КАДМІЮ
1092. Робітники та майстри, зайняті в електролізних
цехах 14
ЕЛЕКТРОЛІЗ МІДІ, НІКЕЛЮ ТА ІНШИХ
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
Р о б і т н и к и
1093. Апаратник приготування електроліту 14
1094. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням матриць, основ та металу 7
1095. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття 7
1096. Водій електро- та автовізка, зайнятий
безпосередньо у цеху 14
1097. Гірник, зайнятий обслуговуванням
внутрішньоцехового транспорту 14
1098. Електролізник водних розчинів 14
1099. Електролізник розплавлених солей 14
1100. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо
обслуговуванням технологічного устаткування 14
1101. Ізолювальник на гідроізоляції 14
1102. Катодник, зайнятий підготовкою матриць або
катодів, посадкою їх у ванни та здиранням з
них металу; чищенням та шліфуванням поверхні
катодних листів на катодоочисній машині 14
1103. Комірник 7
1104. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий контролем якості продукції 7
1105. Машиніст електровоза, зайнятий у цеху 14
1106. Машиніст крана (кранівник) 14
1107. Машиніст мотовоза, зайнятий у цеху 14
1108. Оброблювач матричних листів, зайнятий
різанням, приклеюванням та правленням листів 14
1109. Підсобний робітник, зайнятий:
спалюванням деревних відходів
електролітного цеху, що містять
дорогоцінні та рідкісні елементи (золото,
срібло, селен, телур) 14
у цехах електролізу 7
1110. Паяльщик по вініпласту 14
1111. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 14
1112. Плавильник, зайнятий плавленням анодів 14
1113. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
цехах електролізу 14
1114. Ремонтно-будівельні робітники, зайняті
ремонтом технологічного устаткування у
приміщенні цеху повний робочий день 7
1115. Слюсар-ремонтник, зайнятий:
безпосередньо обслуговуванням
технологічного устаткування 14
ремонтом устаткування 7
1116. Сортувальник, зайнятий сортуванням дросів 7
1117. Транспортувальник, зайнятий в електролізних
цехах 7
1118. Шламівник електролітних ванн 14
Цехи електролізу нікелю
1119. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
1120. Газозварник 14
1121. Електрозварник ручного зварювання 14
1122. Електролізник водних розчинів 14
1123. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1124. Машиніст крана (кранівник) 14
1125. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом устаткування 14
1126. Шламівник електролітних ванн 14
К е р і в н и к и
1127. Майстер, зайнятий у цеху електролізу нікелю 14
1128. Майстер, зайнятий в електролітному
(електролізному) цеху 14
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ТА РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ
ПІДСТАНЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1129. Працівники ртутно-перетворювальних підстанцій,
зайняті обслуговуванням діючих ртутно-
випрямних агрегатів 14
1130. Працівники, зайняті роботою у приміщеннях
механічних перетворювачів 7
1131. Робітники, зайняті перебиранням та ремонтом
ртутних випрямлячів 14
ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ,
ПУДРИ, ПИЛУ, СУЛЬФАТУ НІКЕЛЮ ТА
МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ МЕТОДОМ
ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Р о б і т н и к и
1132. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий на розсіванні, завантажуванні та
вивантажуванні порошків, пудри та пилу 14
1133. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий веденням процесу приготування порошку
шляхом розмелювання у млинах з наступним
просіюванням, а також приготування пудри з
кольорових металів шляхом розмелювання в
інертному середовищі 14
1134. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий поліруванням алюмінієвої та бронзової
пудри 14
1135. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий очищенням розчинів сульфату нікелю 14
1136. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий веденням процесу сушіння, промивання,
віджимання, подрібнення, змішування порошків 14
1137. Грохотник 14
1138. Електролізник водних розчинів 14
1139. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий в основних цехах
та відділеннях виробництва порошків, пудри та
пилу 14
1140. Змішувальник, зайнятий змішуванням порошків та
порошкових сумішей 14
1141. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий контролем якості продукції 14
1142. Лаборант хімічного аналізу 14
1143. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у цехах
та відділеннях виробництва порошків, пудри,
пилу 14
1144. Машиніст млинів, зайнятий у виробництві
алюмінієвої пудри та на обробці
порошкоподібного алюмінієвого шлаку 14
1145. Машиніст просіювальних установок 14
1146. Обпалювач 14
1147. Паяльщик, зайнятий паянням банок та барабанів
з металевими порошками, пудрою та пилом 14
1148. Печовий з відновлення нікелевого порошку 14
1149. Плавильник, зайнятий на відбивних печах та на
дистиляції цинкової піни 14
1150. Пресувальник твердих сплавів 14
1151. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням цехів 14
1152. Пробовідбірник 14
1153. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
зайнятий різанням анодів для виробництва
порошків 14
1154. Ремонтно-будівельні робітники, зайняті
ремонтом устаткування та споруд в основному
виробництві порошків, пудри та пилу 14
1155. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом устаткування, та слюсар-ремонтник,
зайнятий обслуговуванням устаткування в
основних цехах та відділеннях виробництва
порошків, пудри та пилу 14
1156. Спікальник 14
1157. Токар, зайнятий обробкою металокерамічних
виробів сухим способом 7
1158. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
готової продукції 14
1159. Формувальник ручного формування, зайнятий
формуванням карборунду у виробництві цинкового
порошку 14
1160. Фрезерувальник зливків, зайнятий фрезеруванням
магнієвих та бронзових кілець на стружку для
отримання бронзової фарбової пудри 7
1161. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування та
прибиранням пилу 14
1162. Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих
порошків та порошкових сумішей 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
1163. Майстер, механік, електрик цеху (дільниці) 14
ПЕРЕРОБКА ЕЛЕКТРОЛІТНИХ ТА ЦІАНИСТИХ ШЛАМІВ,
ЩО МІСТЯТЬ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА РІДКІСНІ
ЕЛЕМЕНТИ (ЗОЛОТО-СРІБНИЙ СПЛАВ, ПЛАТИНОЇДИ,
СЕЛЕН ТА ТЕЛУР)
Р о б і т н и к и
1164. Апаратник у виробництві титану і рідкісних
металів, зайнятий веденням процесу одержання
селену або телуру 14
1165. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу класифікації шламів 14
1166. Апаратник-гідрометалург, зайнятий видаленням
міді з шламів 14
1167. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
1168. Дробильник, зайнятий дробленням шлаків (від
плавки електролітних та ціанистих шламів) 14
1169. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1170. Комірник, зайнятий прийманням ціанистих
шламів, золото-срібного сплаву, селену та
телуру 14
1171. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий контролем якості продукції 14
1172. Машиніст із прання та ремонту спецодягу:
ручним способом 14
на машині 7
1173. Обпалювач, зайнятий випалюванням (спіканням)
шламів 14
1174. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання, машиніст установок для
пилоуловлювання 14
1175. Паяльщик по вініпласту 14
1176. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 14
1177. Підсобний робітник, зайнятий обслуговуванням
складу 7
1178. Плавильник, зайнятий плавкою і рафінуванням
шламів та плавкою селену 14
1179. Пробовідбірник, зайнятий випробуванням
електролітних та ціанистих шламів, золото-
срібного сплаву, селену та телуру 14
1180. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
устаткування 14
1181. Чистильник продукції, зайнятий обробкою золото-
срібного сплаву 14
1182. Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та
прибиранням пилу, шлаків 14
1183. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и
1184. Майстер та майстер контрольний 14
АФІНАЖ, ВИРОБНИЦТВО СОЛЕЙ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ
КОНТАКТІВ ТА ОБРОБКА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
Р о б і т н и к и
1185. Апаратник нейтралізації, зайнятий
нейтралізацією стічних вод 14
1186. Апаратник приготування каталізатора 14
1187. Апаратник у виробництві дорогоцінних металів 21
1188. Апаратник у виробництві металевих порошків,
зайнятий веденням процесу сушіння, промивки,
змішування, подрібнення та фільтрації порошків 21
1189. Апаратник-гідрометалург, зайнятий вилученням
металу із стічних вод 14
1190. Апаратник-гідрометалург, зайнятий
вилуговуванням продуктів з відходів
виробництва 14
1191. Відпальник кольорових металів, зайнятий
відпалюванням виробів з дорогоцінних металів 7
1192. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття 7
1193. Волочильник кольорових металів, зайнятий
волочінням виробів з дорогоцінних металів у
гарячому стані 14
1194. Давильник 7
1195. Електролізник водних розчинів, зайнятий
обробкою металів, важких сплавів та
напівпродуктів 21
1196. Змішувальник, зайнятий змішуванням порошкових
сумішей 14
1197. Коваль дорогоцінних металів 14
1198. Комплектувальник форм сухозлітних металів 14
1199. Лаборант пробірного аналізу, який працює у
цехах афінажного та хімічно-металургійного
виробництва 21
1200. Лаборант хімічного аналізу, який працює у
цехах афінажного та хімічно-металургійного
виробництва 21
1201. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий ремонтом спецодягу 7
1202. Машиніст насосних установок, зайнятий
перекачуванням кислот 14
1203. Машиніст просіювальних установок, зайнятий на
просіюванні шихти 14
1204. Монтувальник виробів з дорогоцінних металів 7
1205. Плавильник, зайнятий плавкою:
дорогоцінних металів та сплавів; плавкою
проб у муфельній печі або горні, що працює
у цехах афінажного та хімічно-
металургійного виробництва 21
срібних порошків 14
1206. Приймальник дорогоцінних металів та сировини,
зайнятий прийманням сировини, напівфабрикатів
та готової продукції 21
1207. Прокатник гарячого металу, зайнятий прокаткою
виробів з дорогоцінних металів та їх сплавів у
гарячому стані 14
1208. Просочувальник, зайнятий просочуванням
контактів 14
1209. Різальник сухозлітних металів 7
1210. Спікальник 14
1211. Травильник, зайнятий травленням виробів з
дорогоцінних металів 14
1212. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
солей срібла та порошків дорогоцінних металів 14
1213. Укладальник-пакувальник, зайнятий
розважуванням та розфасуванням солей срібла та
порошків дорогоцінних металів 14
1214. Цементаторник 21
1215. Чистильник, зайнятий очищенням та ремонтом
газоходів, котлів та виробничих печей 14
1216. Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих
порошків та порошкових сумішей ручним способом 14
1217. Штампувальник та пресувальник твердих сплавів,
зайняті:
штампуванням контактів із дорогоцінних
металів та їх сплавів у гарячому стані 14
на пресах-автоматах та підпресуванням
металокерамічних контактів 7
Афінажні, електролізні та хімічно-металургійні
цехи
1218. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням спецодягу ручним способом 21
1219. Підсобний робітник; робітники, зайняті
зливанням, наливанням та транспортуванням
кислот, електроліту та інших агресивних рідин 21
1220. Прибиральник виробничих приміщень 14
1221. Свердлувальник, зайнятий свердлінням проб 14
1222. Слюсар-ремонтник, монтажник санітарно-
технічних систем та обладнання, зайняті
обслуговуванням та ремонтом кислотних
комунікацій, кислотосховищ та трубопроводів 14
1223. Токар, зайнятий обробкою болванок та зливків
дорогоцінних та рідкісних металів 14
1224. Черговий та ремонтний персонал 21
Основні цехи афінажних заводів
1225. Комірник, зайнятий прийманням та зберіганням
дорогоцінних та рідкісних металів 14
1226. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий контролем якості продукції 14
1227. Ліфтер, зайнятий підніманням та спусканням
матеріалів в основних цехах афінажних заводів 14
1228. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий ремонтом спецодягу 14
1229. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням тепломережних бойлерних
установок 14
1230. Підсобний робітник 14
1231. Пробовідбірник 14
Центральні лабораторії афінажних заводів
1232. Гончар, зайнятий формуванням гончарних та
керамічних виробів 14
1233. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1234. Лаборант хімічного аналізу, лаборант
пробірного аналізу, лаборант спектрального
аналізу 14
1235. Підсобний робітник 14
1236. Слюсар-ремонтник 14

Цехи (відділення) виробництва солей та обробка благородних металів

1237. Контролер  продукції кольорової металургії, 
зайнятий:
контролем якості продукції у виробництві
солей 14
обробкою благородних металів 7
1238. Ремонтні та підсобні робітники, слюсар-
ремонтник, прибиральник виробничих приміщень
та електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті:
у виробництві солей 14
обробкою благородних металів 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
1239. Інженер, технік, які працюють у цехах та
центральних лабораторіях афінажних заводів 14
1240. Майстер зміни, зайнятий плавкою, афінажом
дорогоцінних металів у хімічно-металургійному
виробництві 14
ПИЛОГАЗОУЛОВЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА
КОЛЬОРОВИХ РІДКІСНИХ ТА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
ТА ЕЛЕКТРОДІВ
1241. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1242. Машиніст (кочегар) котельної, зайнятий
обслуговуванням котлів-утилізаторів 14
1243. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання, машиніст установок для
пилоуловлювання 14
1244. Прибиральник виробничих приміщень 14
1245. Ремонтний персонал 14
1246. Слюсар-ремонтник 14
1247. Чистильник, зайнятий чищенням топок,
газоходів, димоходів 14
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ
Виробничі процеси з розкладання,
вилуговування, осадження, випарювання,
фільтрації, кристалізації, промивання та
очищення розчинів та пульпи, обробки
руди та концентратів кислотами та лугами
Р о б і т н и к и
1248. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу автоклавного вилуговування бокситу або
іншої сировини, а також процесу
обезкремнювання алюмінатного розчину; веденням
процесу фракційного виділення з розчину
домішок та очищенням розчину; вилуговуванням
продуктів з відходів виробництва 14
1249. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у
виробництві глинозему та веденням процесу
карбонізації та кристалізації бікарбонату;
веденням процесу каустифікації карбонатної
соди у виробництві глинозему; приготуванням
целюлозної пульпи; веденням процесу
розкладання алюмінієвого розчину; веденням
процесу вилуговування спеку проточним методом
у дифузорній батареї 14
1250. Апаратник-гідрометалург, зайнятий обробкою
кислот, регенерацією, очищенням від шламів,
кеків та промивкою фільтрувальних тканин після
фільтрації 14
1251. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу класифікації піску із шламової пульпи,
пульпи мокрого помолу у виробництві глинозему,
недогарків та часток металу у ваннах
класифікатора 14
1252. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу очищення розчинів від металів та
домішок і регенерацією відпрацьованої шихти в
перколяторах (цементаторах) 14
1253. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу просвітлення розчинів, згущення та
промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної
та гідратної пульпи 14
1254. Апаратник кристалізації 14
1255. Апаратник приготування вапняного молока 14
1256. Апаратник, зайнятий у виробництві глинозему та
веденням процесів карбонізації та
кристалізації бікарбонату 14
1257. Апаратник приготування хімічних розчинів 14
1258. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
спецвзуття 7
1259. Водій електро- та автовізка 7
1260. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
та ремонтом металургійного устаткування 14
1261. Гальванник, зайнятий на оксидуванні 14
1262. Гумовик металовиробів 14
1263. Електролізник водних розчинів 14
1264. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 4
1265. Завантажувач лугу 14
1266. Ізолювальник на гідроізоляції 14
1267. Комірник 7
1268. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий у цехах 7
1269. Машиніст крана (кранівник) 14
1270. Машиніст мотовоза 7
1271. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням ручним способом 14
1272. Підсобний робітник, зайнятий на складі готової
продукції, а також вантаженням та
розвантаженням кислот та лугів 7
1273. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням гідрометалургійних цехів 14
1274. Приймальник балонів, зайнятий розряджанням
балонів з рідким хлором 14
1275. Пробовідбірник, зайнятий у цехах 7
1276. Робітники гідрометалургійного цеху та дільниць
з виробництва кобальту, сульфату нікелю та
кадмію 14
1277. Сепараторник, зайнятий на гідросепараторах 14
1278. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
устаткування 14
1279. Стропальник 7
1280. Складач поїздів 7
1281. Тесляр 14
1282. Транспортувальник 7
1283. Фільтрувальник 14
1284. Хлоропровідник 14
1285. Хлораторник 14
1286. Центрифугувальник 14
1287. Чистильник продукції, зайнятий обробкою
продукції 14
1288. Чистильник, постійно зайнятий чищенням та
ремонтом усередині резервуарів, баків, цистерн
та місткостей з-під хімічних речовин у
виробництві глинозему 14
1289. Шламівник електролітних ванн 14

Гідрометалургійне (очисне) відділення цеху електролізу нікелю

1290. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням 
процесу фракційного виділення з розчинів
домішок шляхом розчинення гідратів,
вилуговування, осадження концентратів, металів
металоїду і очищення розчину; обробкою кислот,
регенерацією, очищенням від шламів, кеку та
промиванням фільтрувальних тканин, що
надходять після фільтрації; веденням процесу
очищення розчинів від металів та домішок і
регенерацією відпрацьованої шихти у
перколяторах (цементаторах) 14
1291. Машиніст крана (кранівник) 14
1292. Тесляр 14
1293. Фільтрувальник 14
К е р і в н и к и
1294. Майстер зміни гідрометалургійного цеху 14
1295. Майстер зміни у гідрометалургійному (очисному)
відділенні цеху електролізу нікелю 14
1296. Майстер гідрометалургійного цеху та дільниці з
виробництва кобальту, сульфату нікелю та
кадмію 14
ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДИХ СПЛАВІВ
Р о б і т н и к и
1297. Апаратник електролізу, зайнятий веденням
процесу електролітичного одержання водню 7
1298. Апаратник карбідизації 14
1299. Апаратник з приготування сумішей та розчинів,
зайнятий:
замішуванням сумішей з каучуком 14
приготуванням розчинів синтетичного
каучуку 7
1300. Апаратник перегонки, зайнятий перегонкою
відходів спирту 7
1301. Апаратник печей відновлення, зайнятий
відновленням вольфраму, нікелю, кобальту та
молібдену 14
1302. Апаратник у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, зайнятий приготуванням
хлористого та вуглекислого кобальту, окису
титану, окису кобальту, хлористого кальцію 14
1303. Асфальтобетонник, зайнятий у виробничих цехах 14
1304. Волочильник дроту, зайнятий волочінням
тугоплавких металів у гарячому стані 14
1305. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий гарячим ремонтом
електропечей та у приміщенні ртутних
випрямлячів 14
1306. Зварник виробів з тугоплавких металів 14
1307. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах,
зайнятий куванням танталових, молібденових,
вольфрамових, ніобієвих штабіків та штабіків
із їх сплавів 14
1308. Комірник, зайнятий на роботах із сировиною та
матеріалами 7
1309. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий контролем якості продукції 7
1310. Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням
металевих порошків та сумішей; розмелюванням
компонентів шихти 14
1311. Машиніст повітророзділювальних установок,
зайнятий на кисневих установках 7
1312. Машиніст просіювальних установок, зайнятий
просіюванням металевих порошків на сухих
операціях; просіюванням матеріалів за
фракціями 14
1313. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий налагодженням та
ремонтом пресів 7
1314. Наповнювач балонів 7
1315. Обпалювач електрокерамічних виробів, зайнятий
випалом керамічних виробів 14
1316. Оброблювач прутків сормайту 14
1317. Оброблювач твердосплавних виробів, зайнятий:
обробкою абразивними кругами сухим
способом 14
на спеціальному заточувальному верстаті
або на наждачному точилі 7
1318. Оператор ультразвукових установок, зайнятий
свердлінням алмазних волок 7
1319. Підсобний робітник, зайнятий в основних цехах 7
1320. Пірометрист, зайнятий в основних цехах 7
1321. Плавильник, зайнятий плавкою брикетів та
випуском литих карбідів вольфраму; плавкою
металевого хрому, сірчистого натрію, відходів
твердих сплавів, металу або сплавів в
електродуговій (вакуумній) печі 14
1322. Пресувальник твердих сплавів, зайнятий:
гарячим пресуванням, пресуванням та
спіканням штабіків, пресуванням та
гранулюванням сумішей 14
на гідропресах, обтискних та
напівавтоматичних пресах 7
1323. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням основних цехів 7
1324. Приймальник балонів 7
1325. Пробовідбірник, зайнятий на всіх переробках 7
1326. Прожарювач 14
1327. Прокатник гарячого металу, зайнятий прокаткою
листів та стрічок з тугоплавких металів у
гарячому стані 14
1328. Рекуператорник алмазів, зайнятий розкладанням
та очищенням алмазно-металевих олівців та
коронок 14
1329. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
зайнятий виготовленням графітових виробів 7
1330. Робітники чергові та ремонтні, зайняті в
основних цехах 7
1331. Робітники, зайняті у виробництві хімічних
сполук вольфраму, кобальту, молібдену, титану
та нікелю 14
1332. Розфасовувач алмазів та алмазних порошків 7
1333. Свердлувальник, зайнятий виготовленням
графітних виробів 7
1334. Складальник алмазних інструментів, зайнятий
пресуванням алмазно-металевих коронок та
олівців 7
1335. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, зайнятий ремонтом приладів при
безпосередньому стиканні з ртуттю 14
1336. Слюсар-ремонтник, зайнятий:
гарячим ремонтом електропечей 14
у виробництві алмазно-металевих виробів 7
1337. Спікальник твердих сплавів та обпалювач,
спікальник інструментів з алмазів та
надтвердих матеріалів 14
1338. Сушильник 7
1339. Терміст, зайнятий термічною обробкою сталевих
пресформ 7
1340. Токар, зайнятий виготовленням графітових
виробів та у виробництві алмазно-металевих
виробів 7
1341. Транспортувальник (такелажні роботи) 7
1342. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням,
дозуванням напівфабрикатів та готової
продукції в тару 7
1343. Формувальник електрокерамічних виробів 14
1344. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування та
прибиранням пилу 7
1345. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів 7
1346. Шліфувальник виробів з твердих сплавів та
тугоплавких металів, зайнятий на сухому
шліфуванні виробів з твердих та тугоплавких
сплавів 14
1347. Штампувальник, зайнятий вирубуванням контактів 14
з тугоплавких металів у гарячому стані
Виробництво сплавів сормайту, сталініту та
вокару
1348. Дробильник 14
1349. Машиніст просіювальних установок 14
1350. Плавильник 14
1351. Шихтувальник 14
К е р і в н и к и і с п е ц і а л і с т и
1352. Керівники і спеціалісти змін, зайняті у
виробництві хімічних сполук вольфраму,
кобальту, титану, нікелю та молібдену 14
1353. Майстер кисневої установки та водневої станції 7
1354. Майстер та начальник дільниці, зайняті в
основних цехах виробництва твердих сплавів 14
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДІВ
Р о б і т н и к и
1355. Верстатник з механічної обробки електродної
продукції 14
1356. Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей
у виробництві електродів 14
1357. Газівник 7
1358. Дробильник 14
1359. Завантажувач-вивантажувач випалювальних та
графітувальних печей 14
1360. Заточувальник деревообробного інструменту,
зайнятий заточуванням рамних, стрічкових та
дискових пил, а також вальцюванням та правкою
полотен стрічкових пил 14
1361. Змішувальник 14
1362. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням ручним способом 14
1363. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням вугілля
та коксу 14
1364. Машиніст насосних установок, зайнятий
керуванням устаткування насосно-акумуляторної
станції 7
1365. Обпалювач 14
1366. Пекоплавильник 14
1367. Пресувальник електродної продукції, зайнятий:
гарячим пресуванням 14
холодним пресуванням 7
1368. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням цехів 14
1369. Прожарювач, зайнятий завантажуванням
матеріалів у прожарювальну піч та випусканням
прожарених матеріалів з печі або холодильника,
а також веденням процесу прожарювання 14
1370. Просочувальник, зайнятий просочуванням
електродних виробів 14
1371. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
зайнятий на різанні електродної продукції 14
1372. Стендовик, зайнятий:
на установках з гамма-дефектоскопії 21
на інших дільницях роботи 7
1373. Стропальник 7
1374. Транспортувальник, зайнятий у дробильно-
розмельних цехах та відділеннях 7
1375. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням:
спецпродукції 14
іншої готової продукції 7
1376. Формувальник електродної маси, зайнятий:
гарячим формуванням 14
холодним формуванням 7
1377. Хлораторник електродної продукції 14
1378. Чистильник продукції, зайнятий очищенням
обпаленої та графітованої електродної
продукції 14
1379. Шихтувальник 14
1380. Штабелювальник електродів 14
Основні виробничі цехи
1381. Пірометрист 7
1382. Підсобний робітник 7
1383. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
ремонтом та вулканізацією пасів 7
1384. Робітники, зайняті перебиранням термографіту 7
1385. Робітники, зайняті ремонтом та монтажем
основного технологічного устаткування 7
Цехи, відділення, дільниці механічної обробки
електродної продукції
1386. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням технологічного устаткування 7
1387. Машиніст крана (кранівник) 7
1388. Слюсар електродної продукції, безпосередньо
зайнятий обробкою деталей з графіту 7
1389. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом та обслуговуванням технологічного
устаткування 7
Цехи, відділення, дільниці випалювання,
графітування, литого графіту та
змішувально-пресові
1390. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1391. Машиніст крана (кранівник) 14
1392. Слюсар-ремонтник 14
Цехи, відділення та дільниці розмелювання та
просочування
1393. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
1394. Слюсар-ремонтник 14
Цехи графітування
1395. Електрослюсар-контактник 14

Склад сировини

1396. Машиніст крана (кранівник)             14 
Контроль якості продукції
1397. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий:
на технологічних процесах випалювання,
графітування, прокладки, просочування,
литого графіту та механічної обробки 7
на установках з гамма-дефектоскопії 21
К е р і в н и к и
1398. Майстер зміни, зайнятий в основних виробничих
цехах 14
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ У ВИРОБНИЦТВІ
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
1399. Бакелітник (просочувальник) 14
1400. Вантажник, зайнятий вантаженням та
вивантажуванням:
свинцевих та цинкових концентратів,
каустичної та кальцинованої соди 14
інших концентратів, кольорових металів та
сировини, що містить миш'як, сурму,
двоокис кремнію та окиси металів 7
1401. Варник ливарних мастил 14
1402. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття 7
1403. Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах 14
1404. Водій навантажувача, зайнятий:
на роботі всередині ливарних, плавильних,
гарячопрокатних, гарячопресових та
травильних цехів та відділень 14
на обрубно-оброблювальних дільницях
ливарних цехів 7
1405. Газівник, зайнятий ремонтом та чищенням 14
газопроводів та арматури
1406. Газозварник, зайнятий у цехах магнієвого лиття 14
1407. Гардеробник, зайнятий прийманням, сушінням та
видаванням спецодягу 7
1408. Гумовик металовиробів 14
1409. Дробильник, безпосередньо зайнятий
подрібненням вогнетривкого бою при роботі у
критих приміщеннях 14
1410. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
цехах магнієвого лиття 14
1411. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий в основних
виробничих цехах та у цехах з гарячими умовами
праці 7
1412. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий:
у ливарних, плавильних, рафінувальних,
розливальних, гарячопрокатних,
ковальськопресових та травильних цехах та
відділеннях виробництва кольорових металів 14
на холодних ділянках робіт в зазначених
цехах та відділеннях, а також у цехах
обробки та переробки кольорових металів (на
всіх дільницях роботи) 7
1413. Емульсовар 7
1414. Заточувальник, зайнятий:
обробкою виробів абразивними кругами
(сухим способом або із застосуванням
хромової пасти) 14
заточуванням дискових та стрічкових пилок
на автоматичних верстатах 7
1415. Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий на
гарячих роботах 14
1416. Кварцодув, зайнятий виробленням хімічного
посуду з жаротривкого скла 14
1417. Контролер продукції кольорової металургії,
зайнятий:
контролем рідкого металу магнієвих сплавів;
на дільницях, де більшість основних
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до 14 календарних днів 14
на дільницях, де більшість основних
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до 7 календарних днів (крім
випадків, коли за Списком в окремих
виробництвах кольорової металургії
контролерам установлено додаткову відпустку
понад 7 календарних днів) 7
1418. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням плавильних та нагрівальних
печей 14
1419. Лаборант з аналізу газу та пилу, зайнятий в
газорятівній станції 7
1420. Ліфтер, зайнятий на виробничих дільницях
плавильних цехів 7
1421. Лудильник гарячим способом 14
1422. Маркувальник, зайнятий тавруванням та 14
маркуванням гарячого металу
1423. Мастильник, зайнятий на:
гарячих ділянках робіт 14
холодних ділянках робіт 7
1424. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням, знепиленням та ремонтом
спецодягу 7
1425. Машиніст дробильно-помельно-сортувальних
механізмів та розподілювач робіт, зайняті:
на гарячих ділянках плавильних та ливарних
цехів магнієвого лиття; у металургійних та
ливарних цехах, а також у формувальних та
стержньових відділеннях, розташованих у
загальному приміщенні, де відбувається
плавка та розливання металу 14
у дробильно-шихтових цехах (відділеннях) 7
1426. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза,
зайняті на:
роботах всередині ливарних, плавильних, 14
гарячепрокатних, гарячепресових і травильних
цехів та відділень
обрубно-оброблювальних дільницях ливарних 7
цехів
1427. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
дробильних, ливарних, шихтових,
землепідоготовчих, травильних, гарячопресових,
ковальсько-пресових, гарячопрокатних і
плавильних цехах та відділеннях 7
1428. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням крана:
з паровим двигуном та двигуном 14
внутрішнього згоряння
з електричним двигуном 7
1429. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
у ливарних, плавильних, травильних,
гарячопрокатних цехах та відділеннях,
включаючи плавильні цехи заводів вторинної
переробки кольорових металів, переплавкою
брухту та відходів алюмінію та його сплавів
із застосуванням солей хлористого натрію,
фтористого калію та кріоліту; у ливарних,
плавильних, травильних, гарячопрокатних
цехах та відділеннях на плавці, прокатці та
травленні алюмінію та його сплавів 14
у шихтових, землепідготовчих, пресових,
штампувальних, волочильних цехах та
відділеннях 7
1430. Машиніст мотовоза, зайнятий:
на роботі всередині ливарних, плавильних,
гарячопрокатних, гарячопресових та
травильних цехів та відділень 14
на обрубно-оброблювальних дільницях
ливарних цехів 7
1431. Машиніст насосних установок, зайнятий
керуванням устаткуванням насосно-акумуляторної
станції в дробильних, ливарних, шихтових,
землепідготовчих, травильних, гарячопресових,
ковальсько-пресових, гарячопрокатних та
плавильних цехах та відділеннях, а також
обслуговуванням підвальних масляних установок 7
1432. Машиніст просіювальних установок,
безпосередньо зайнятий просіюванням
вогнетривкого бою під час роботи у зачинених
приміщеннях 14
1433. Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування, зайнятий:
у ливарних, плавильних, рафінувальних,
розливальних, гарячепрокатних,
ковальськопресових, травильних цехах та
відділеннях виробництва кольорових металів 14
на холодних ділянках робіт в зазначених
цехах та відділеннях, а також у цехах
обробки та переробки кольорових металів 7
1434. Моторист електродвигунів, зайнятий у
дробильних, ливарних, шихтових,
землепідготовчих, травильних, гарячепресових,
ковальсько-пресових, гарячепрокатних,
плавильних цехах та відділеннях 7
1435. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий у цехах:
травильних 14
гарячих 7
1436. Обпилювач форм та металу сірчаним порошком,
зайнятий у цехах магнієвого лиття 14
1437. Паяльщик 14
1438. Паяльщик по вініпласту 14
1439. Плакувальник виробів, зайнятий плакуванням із
застосуванням бензину 7
1440. Полірувальник, зайнятий:
поліруванням виробів абразивними колами
сухим способом або із застосуванням хромової
пасти 14
роботами із застосуванням гасу, бензину,
карборундової пасти, наждачного паперу,
масла та віденського вапна 7
1441. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
обслуговуванням транспортерів у тунелях
ливарного цеху 7
1442. Прибиральник службових приміщень, зайнятий
прибиранням душових та санвузлів 7
1443. Пробовідбірник, зайнятий на виробничих
дільницях, де більшість основних робітників
одержують щорічну додаткову відпустку за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці
тривалістю:
до 14 календарних днів 14
до 7 календарних днів (крім випадків, коли
за Списком в окремих виробництвах кольорової
металургії цим робітникам установлено
щорічну додаткову відпустку понад 7
календарних днів) 7
1444. Регенераторник відпрацьованого масла 7
1445. Робітники, зайняті приготуванням хромової
пасти та варінням крокусу 14
1446. Робітники, зайняті шліфуванням, поліруванням
та глянсуванням поліграфічного цинку 7
1447. Робітники, які безпосередньо керують
механізмами у гарячих прольотах, на гарячих
ділянках робіт та під час транспортування
металу, труб, шлаку та інших матеріалів та
продуктів плавки у гарячому стані 14
1448. Слюсар-ремонтник, зайнятий на газогенераторних
станціях 14
1449. Слюсар-ремонтник, зайнятий:
у ливарних, плавильних, рафінувальних,
розливальних, гарячепрокатних,
ковальськопресових та травильних цехах та
відділеннях виробництва кольорових металів 14
на холодних ділянках робіт в зазначених
цехах та відділеннях, а також у цехах
обробки та переробки кольорових металів (на
всіх дільницях роботи) 7
1450. Стропальник, зайнятий:
обслуговуванням розливання, заливання та
виливання гарячого металу, шлаку та інших
розплавлених матеріалів у цехах магнієвого
лиття 14
у гарячепрокатних, гарячепресових, ливарних
та плавильних цехах 7
1451. Токар, зайнятий обробкою графіту 14
1452. Транспортувальник, зайнятий:
на роботі всередині ливарних, плавильних,
гарячепрокатних, гарячепресових та
травильних цехів та відділень 14
на обрубно-оброблювальних дільницях ливарних
цехів 7
1453. Укладальник-пакувальник, зайнятий консервацією
із застосуванням гарячого мастила 7
1454. Чистильник металу, відливок, виробів та
деталей, зайнятий очищенням в очисних та
галтувальних барабанах 7
1455. Чистильник продукції, зайнятий чищенням
виробів абразивними колами сухим способом або
із застосуванням хромової пасти 14
1456. Чистильник, зайнятий очищенням трубопроводів,
каналів, систем пилоуловлювання 14
1457. Шліфувальник, зайнятий:
шліфуванням виробів абразивними колами сухим
способом або із застосуванням хромової пасти 14
роботами із застосуванням гасу, бензину,
карборундової пасти, наждачного паперу,
масла та віденського вапна 7
ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА ДІЛЬНИЦІ ЧОРНОЇ
ТА КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Залізничний транспорт
Р о б і т н и к и
1458. Бригадир (звільнений) підприємств залізничного
транспорту та метрополітенів, який працює у
службі ремонту шляху та монтери колії, зайняті
ремонтом колії на бункерних естакадах
вивантаження гарячого агломерату, на шлакових
відвалах, на чавунному та шлаковому боці
доменних цехів, у різних прольотах
мартенівських цехів 7
1459. Вантажник:
зайнятий вантаженням та розвантаженням
вантажів у гарячому стані: металу,
агломерату, шлаку та глинозему; подової та
анодної маси, хімічних продуктів
коксохімічного виробництва 14
зайнятий вантаженням та розвантаженням
вантажів у холодному стані: чорних та
кольорових металів, агломерату, шлаку; руд,
рудних концентратів, нерудних матеріалів,
вогнетривів, флюсів, коксу, глинозему,
кварцитів, магнезиту, металобрухту,
колошникового пилу, шламу та кеків 7
1460. Машиніст електровоза, машиніст тепловоза, 14
зайняті обслуговуванням залізничного складу з
гарячим агломератом, коксом, рідким і гарячим
металом, а також з гарячим шлаком та шлаком,
що швидко розкладається
1461. Машиніст мотовоза, зайнятий обслуговуванням
металургійних, агломераційних, хіміко-
металургійних, електродних, вогнетривких та
коксохімічних цехів 7
1462. Машиніст шляхоколієпересувача, зайнятий
роботою на шлакових відвалах 7
1463. Машиніст розморожувальної установки, зайнятий
рудорозморожуванням 7
1464. Оглядач вагонів, зайнятий на роботі з
вагонами, призначеними для перевезення
гарячого агломерату, руди, колошникового пилу,
шлаку, кеків та концентратів 7
1465. Складач поїздів, зайнятий обслуговуванням:
поїздів з гарячим агломератом, рідким та
гарячим металом, з гарячим шлаком та шлаком,
що швидко розкладається, гарячим коксом 14

поїздів з курними вантажами: доломітом обпаленим, вугіллям, коксом, рудою, меленими матеріалами, колошниковим пилом, цементом, флюсом, концентратами, подовою та анодною масою, пеками, фтористими солями, нефелінами, глиноземом, вапняком 7

Газове господарство

1466. Апаратник   очищення   газу,   зайнятий 
газоочищенням та обслуговуванням змішувально-
підвищувальної станції 14
1467. Газівник, зайнятий очищенням газопроводу
доменних та мартенівських печей;
обслуговуванням газгольдера, центральних
магістралей та відвідних магістралей та на
змішувальних станціях 14
1468. Газогенераторник 14
1469. Газогенераторник, зайнятий виконанням робіт
машиніста-кочегара котельні з видалення золи з
піддувал газогенераторів 14
1470. Газорятівник 14
1471. Машиніст газодувних машин 14
1472. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням газового компресора 14
1473. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням скруберів та установок
насосного газоочищення 14
1474. Наповнювач балонів 14
1475. Оброблювач вторинних шламів 14
1476. Шлакувальник 14
Водопостачання та каналізація
1477. Апаратник хімводоочищення, зайнятий на
хлораторних установках 14
1478. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням фекальної каналізації, на
радіальних відстійниках (басейн "Дорра" у
доменних цехах) 14
Паросилове господарство
1479. Апаратник хімводоочищення, зайнятий на роботі
із завантаження реактивів 7
1480. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням тепломережних бойлерних
установок 7
1481. Оператор котельні, який обслуговує котли-
утилізатори та інше теплоутилізаційне
устаткування 7
Кисневе господарство
1482. Апаратник повітроподілу, зайнятий
обслуговуванням блоків поділення 14
1483. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням кисневої станції 14
Ремонт металургійних печей
1484. Вибуховик 14
1485. Вогнетривник 14
1486. Коваль-бурозаправник 14
1487. Машиніст бульдозера, зайнятий очищенням
шлаковиків 14
1488. Машиніст розчинопомпи 7
1489. Машиніст скреперної лебідки, зайнятий
очищенням шлаковиків 14
1490. Тесляр, зайнятий на опалубних роботах 14
1491. Шлакувальник 14
К е р і в н и к и д о п о м і ж н и х
ц е х і в т а д і л ь н и ц ь
ч о р н о ї т а
к о л ь о р о в о ї м е т а л у р г і ї
1492. Майстер, майстер старший, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях робіт, де
більшість основних робітників одержують
щорічну додаткову відпустку за роботу із
шкідливими і важкими умовами праці тривалістю
до:
14 календарних днів 14
7 календарних днів 7

III. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
ВИРОБНИЦТВО НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Виробництво сірчаної кислоти всіх видів та
всіма способами, концентрація сірчаної
кислоти, денітрація-концентрація сірчаної
кислоти

  1. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво слабкої азотної кислоти
2. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво міцної азотної кислоти (всіма
методами)
3. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорної та хлорсульфонової кислоти
4. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво соляної кислоти
5. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фосфорної кислоти
6. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фтористого водню та плавікової
кислоти
7. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво синильної кислоти
8. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво кремнефтористоводневої кислоти,
кремнефтористого натрію, амонію, калію
9. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво рідкого сірчистого ангідриду
10. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво тіонілхлориду та хлористого
сульфурилу
11. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бензотрихлориду,
парахлорбензотрихлориду,
парахлорбензальхлориду, 2, 4 - дихлортолуолу
та інших похідних хлору від толуолу
12. Робітники, керівники і фахівці 18
Виробництво хлору

Відділення: приготування та очищення розсолу, електролізу за діафрагмовим способом (включаючи випробування потужних електролізерів), випарювання та плавлення каустику

 13. Робітники, керівники і фахівці            7 
Відділення електролізу ртутним способом
14. Апаратники електролізу, робітники з ущільнення
кераміки, складання та розбирання ванн в
електролізі 11
15. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво рідкого хлору
16. Апаратник конденсації, апаратник
випаровування; зливальник-розливальник,
зайнятий розливанням рідкого хлору у балони та
цистерни; машиніст компресорних установок,
слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
апаратурного обладнання, начальник зміни та
майстер у відділеннях (дільницях) зрідження та
розливання рідкого хлору 11
17. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорного вапна та гіпохлориту
кальцію, сульфохлоратів
18. Завантажувач-вивантажувач; вагар, зайнятий
зважуванням хлорного вапна; чистильник та
робітники, зайняті ремонтом камер Бакмана 11
19. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фосгену
20. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
фосгену у балони та контейнери 18
21. Апаратник конденсації, апаратник сушіння,
апаратник окислення, апаратник абсорбції,
слюсар-ремонтник 11
22. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлористого алюмінію
23. Робітники, керівники і фахівці, які працюють у
змінах: хлорування, сублімації, конденсації та
миття тари; слюсар-ремонтник; слюсар з
контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики; слюсар з ремонту та обслуговування
систем вентиляції та кондиціювання 11
24. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорного заліза кристалічного
25. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорокису міді, хлористого цинку,
олова хлорного безводного, хлоркальцію
26. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бертолетової солі, гіпохлориту
натрію, гіпохлориду кальцію
27. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфгідрату натрію
28. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сірчистого заліза
29. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сірковуглецю
30. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфату натрію, сульфату натрію
природного, бісульфату натрію, сульфату
амонію, сульфату амонію-натрію,
імідбісульфату амонію, тенардиту та
глауберової солі, сульфату калію
31. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гіпосульфіту з відходів
миш'яковисто-содового очищення газів
32. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфітних солей натрію, амонію,
калію та інших легких металів
33. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво сірки

 34. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво залізного, нікелевого та мідного
купоросів, сірчанокислого глинозему та
цинкового купоросу
35. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорокису фосфору та
тіотрихлористого фосфору
36. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво гіпофосфітів калію, натрію,
кальцію, барію та інших
37. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво добрив
(фосфатних, бормагнієвих та фосфоритного
борошна)
38. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво тукових сумішей
39. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
змінах на шихтуванні та розфасуванні 7
40. Інші робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво моноамонійфосфату,
моноцинкфосфату, гексаметафосфату натрію,
фосфористого кальцію, пірофосфату натрію,
поліфосфату натрію, діамонійфосфату,
динатрійфосфату, трикальційфосфату,
тринатрійфосфату, триполіфосфату натрію
41. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво кріоліту та фтористого алюмінію
42. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ураліту
43. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фтористих натрію, калію, бору та
магнію
44. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво тетрафторборату калію та елегазу
45. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аміаку
46. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво карбаміду, аміачної та
вапняковоаміачної селітри і азотнокислих солей
47. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво вуглекислого амонію та
двовуглекислого амонію
48. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сірчистого амонію, нашатирю
(хлористого амонію) та сульфамату амонію,
фторид-біфториду амонію
49. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво продукту О-2 та О-3
50. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво кальцинованої соди, їдкого натру,
їдкого калію, бікарбонату натрію, содового
плаву, соди природної, соди сирцю
51. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво карбіду кальцію
52. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ціанистих солей
53. Робітники, керівники і фахівці, які працюють у
змінах 7
Виробництво залізистоціанистих калію
(синькалі) та натрію (синьнатрію) із ціанплаву
54. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво червоної кров'яної солі
55. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво свинцево-лужного сплаву
56. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництва сірчанокислого свинцю
та перекису свинцю з відходів
57. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво силікату свинцю
58. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво арсенату кальцію, арсеніту натрію, арсеніту кальцію, паризької зелені, протарсу,
фосфіду цинку та інших неорганічних
отрутохімікатів
59. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво чотирихлористого кремнію
60. Робітники цехового складу 4
61. Інші робітники, керівники і фахівці 18
Виробництво генераторного газу та водню з
генераторного газу
62. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перекису водню
(непрямим органічним методом)
63. Виробничі, чергові та ремонтні робітники,
керівники і фахівці, які працюють у змінах,
безпосередньо зайняті у виробництві продукту 11
64. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перекису водню іншими методами
65. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перекісних сполук
66. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво металевих калію, натрію, кальцію
та літію
67. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво селену металевого та селенистого
шламу
68. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво карбонілу заліза
69. Робітники, керівники і фахівці 11
70. Робітники, керівники і фахівці генераторного
відділення 7
Виробництво карбонілу нікелю
71. Робітники, керівники і фахівці, крім 11
перелічених у наступному пункті
72. Робітники, керівники і фахівці генераторного
відділення 7
Виробництво роданістого амонію, роданістого
алюмінію, роданістого калію та інших
роданістих сполук
73. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво цинкового пилу
74. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво брому, бромистого заліза та інших
бромистих сполук
75. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво йоду, йоду сублімованого та
йодистого калію
76. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво твердих каталізаторів на основі
хрому, нікелю, марганцю, ванадію та
каталізаторів для виробництва
аміаку та спиртів
77. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нікель-алюмінієвих каталізаторів,
каталізаторів для виробництва каучуку
78. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сполук барію
79. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво окису алюмінію, активного окису
алюмінію, алюмо-калієвих галунів, алюмо-аміачних
галунів з гідрату окису алюмінію або
алюмінієвих шлаків
80. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво корунду
81. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво магнезії альба, уста та ньювель,
епсоміто-сірчанокислого магнію та хлористого
магнію
82. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перекису марганцю, двоокису
марганцю, піролюзиту (ГАП) та мажефу
83. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво вапна, вуглекислоти рідкої,
вуглекислого газу та вапняного молока
84. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво десульфуратора
85. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво світлосполук
86. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво новооксиду
87. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бури
88. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нефелінового коагулянту
89. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво електроліту
90. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво кухонної солі
91. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво графітних колоїдних препаратів
92. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво рідкого скла
93. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво феромагнітного порошку
94. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво срібного електрохімічного
активного порошку
95. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво окису цинку з відходів
96. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфовугілля
97. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво трифоліну
98. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
змінах мокрого відділення 4
99. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво недогарка сульфатизованого
100. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво контактної ванадієвої маси
101. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво силікагелю, кремнегелю та аерогелю
102. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сорбентів
103. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво карбюризатора
104. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво піногенераторного порошку та
пожежогасильних порошків
105. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хімпоглинача ртутного
106. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гератолу
107. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нітросумішей
108. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництва гідразин-гідрату та
гідразин-сульфату
109. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво персолі
110. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво білої сажі (двоокис кремнію)
111. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво "аеросили"
112. Робітники, майстер та начальник зміни, зайняті
одержанням "аеросили", на дільницях
розмелювання, просіювання, пакування;
абсорбції хлористого водню та знехлорування
газів 7
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ
Виробництво продуктів хлорування бензолу,
толуолу та хлористого бензилу
113. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 4-хлор-2-амінофенолу,
2-хлор-5-амінотолуол-4-сульфокислоти
114. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорзаміщених похідних бензолу та
його гомологів: ортохлорбензальдегіду,
парахлорбензальдегіду,
4-хлоранілін-3-сульфокислоти,
2,5-дихлоранілін-4-сульфокислоти,
3,4,6-трихлор-2-амінофенолу (хлорамоль),
4-хлор-2-амінофено-6-сульфокислоти,
4-хлор-3-амінотолуолу, парахлоранізидину
та інших аналогічних хімічних
речовин цього ряду
115. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво індофенолу, азину, індаміну,
нітрозофеноляту, нітрозофенолу
116. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво монохлораміну ХБ та
гексахлормеламіну (ДТ-6)
117. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорамінів
118. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бензатрону, його похідних та
кубового яскраво-фіолетового "К"
119. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво арилідів ацетооцтової кислоти та
ациламінів: 2,4-динітроацетаніліду,
5-аміно-2-ацетил-аміноанізолу,
оксаліл-парафенілен-діаміну,
4-хлор-3-аміно-6-оксаліламіноанізолу,
4-ацетаміно-1-нафтіламін-6-сульфокислоти,
хлораніліду ацетооцтової кислоти,
паранітроацетаніліду, аніліду ацетооцтової
кислоти, метаксилід-ацетооцтової кислоти,
ортотолуїдид-ацетооцтової кислоти,
ацетаніліду, ацетпараамінофенолу та інших
аналогічних хімічних речовин цього ряду
120. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво анізидинів, амінофенолів,
нітроанізолів, нітрофенетолів, фенетидинів,
крезидину, нітроаміноанізолів та
нітроамінофенолів
121. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфохлоридів вуглеводнів
(паратолуолсульфохлориду, бензолсульфохлориду,
ортонітрохлорбензолпарасульфохлориду,
саліцилсульфохлориду,
парафенілуретілансульфохлориду,
хлорбензолсульфохлориду) та інших аналогічних
хімічних речовин цього ряду
122. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аніліну та його нітро- та
хлорпохідних, нітропохідних толуїдинів,
ксилідинів та хлоранілу
123. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 2-нітроанізол-4-сульфодіетиламіду,
2-нітрохлорбензол-4-сульфодіетиламіду,
2-амінофенол-4-сульфоаміду,
1-хлор-2-нітробензол-4-сульфоаміду
та інших хімічних речовин,
аналогічних переліченим у цьому пункті
(похідних анізидинів, фенетидинів,
амінофенолів та анізолів)
124. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво діацилгідразину
125. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво
паранітрохлорбензол-ортосульфокислоти
126. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфанілату
127. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нафтіонату
128. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво терефталевої кислоти,
парааміносаліциловокислого натрію (паснатрій)
129. Робітники, керівники і фахівці
Виробництво амінокситу сульфопохідних
карбонових кислот бензолу та нафталіну
(оксинафтойних, крезотинових кислот та їх
похідних; саліцилової, антранілової бензойної
кислот та їх похідних:
сульфосаліцил-Аш-кислоти,
карбоксифеніл-гамма-кислоти, хромана
червоного, хроман-кислоти та інших
аналогічних продуктів цього ряду)
130. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво азуринової кислоти, 1,5-нафтиламінсуль-

фокислоти, 1,5-дисульфонафталіну, пері-кислоти, аміно-

тобіас-кислоти, 2,5 та 2,8-нафтиламінсульфокислоти,

нафтиламін-2-сульфокислоти, амінонафтолсульфокислоти,

2,4-нафтол-сульфокислоти, 2-нафтол-7-сульфокислоти, 2,7-нафталіндисульфокислоти, нафталінбетасульфокислоти- натрієвої солі, 2,8-диоксиннафталін-6-сульфокислоти, 2,6-нафталіндисульфокислоти, діоксинафталіну,

аміноепсилонкислоти, Клеве-кислоти-1,6 та 1,7, Невіль-

Вінтер-кислоти, Чікаго С кислоти, ехткислоти, анілін- омегасульфокислоти, бензолсульфокислоти, 3-амінотолуол-6- сульфокислоти, 3-амінотолуол-6-сульфокислоти, 4-аміноанізол-2-сульфокислоти, 2-аміноанізол-4- сульфокислоти, 4-амінотолуол-2,5-дисульфокислоти,

4-амінотолуол-3-сульфокислоти, паратолуолсульфокислоти, нітро-Клеве-кислоти, нітроацет-Клеве-кислоти, паранітротолуол-ортосульфокислоти, метанітробензолсульфокислоти, 3 нітроанілін-4-

сульфокислоти, ортонітрохлорбензол-парасульфокислоти,

5-нітро-2-аміноанізол-4-сульфокислоти, 4-нітроанілін-2- сульфокислоти, динітростильбендисульфокислоти, 6-нітро-2- амінофенол-4-сульфокислоти, параанізил-І-кислоти, динафтил-І-кислоти, тіоаніліндисульфокислоти, динітроди- фенілсульфідсульфокислого натрію, етокси-Клеве-кислоти, а

етокси-Шеффера солі, супрамін-пурпуринової кислоти, 2-етиламінотолуол-4-сульфокислоти, 2-етокси-1-нафтиламін- 6-сульфокислоти, хлорбензолсульфокислоти, паранітрохлор- бензол-ортосульфокислоти-амонійної солі, Бренера-кислоти, Клеве-кислоти, етилбензиланілін-сульфокислоти, окситобіас- кислоти, аміно-Ц-кислоти, Г-солі, кроцеїнової солі, Р-солі, хромотропової кислоти, Шеффера-солі, діаміностиль-

бендисульфокислоти, аміно-С-кислоти, Чікаго СС кислоти, Аш-кислоти, Гамма-кислоти, І-кислоти, нафтолового жовтого, метанілової кислоти та інших аналогічних продуктів, перелічених у цьому пункті (нітроамінооксисульфокислот бензолу, толуолу, фенолу та нафталіну)

 131. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво бензоїлхлориду
132. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бензоїлхлоридів та бензоїлованих
продуктів: паранітробензоїлхлориду,
метанітробензоїлхлориду,
1,5-дибензоїлнафталіну,
параметоксибензоїлхлориду,
параметоксин-бензоїлоцтового ефіру,
паранітробензоїлоцтового ефіру,
параамінобензоїлціаноцтового ефіру,
параамінобензоїл-І-кислоти,
параамінобензоїл2-І-кислоти,
бензоїл-Аш-кислоти, бензоїл-І-кислоти,
параамінобензоїл-3-аміно-5-сульфосаліцилової
кислоти, метаамінобензоїл2-І-кислоти,
парахлор-бензоїлхлориду та інших
хімічних речовин, аналогічних переліченим у
цьому пункті
133. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво параоксидифеніламіну, виробництво
екстраліну
134. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво похідних дифеніламіну,
4,4-діамінодифенілциклогексану,
діамінодитолілциклогексану,
діамінодіанізидинциклогексану
135. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етилованих та метилованих
ароматичних амінів та їх похідних:
диметиланіліну, етилбензиланіліну,
моноетиланіліну, діетиланіліну,
етилортотолуїдину, паранітродіетиланіліну,
моноетилальфанафтиламінбром-
гідрату, 2-етиламіно-4-окситолуолу,
паранітрозодиметиланіліну сірчанокислого,
діоксиетилметатолуїдину, оксиетиланіліну,
діоксиетиланіліну, діетилметаамінофенолу,
нітрозодіетиланіліну, параамінодіетиланіліну,
діетилмета-нілової кислоти, монометиланіліну
та інших аналогічних продуктів цього ряду
136. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво моноетиламіну, монометиламіну,
триметиламіну, триеталу, сульфату диметиламіну
та інших аналогічних продуктів (етильованих та
метильованих амінів жирного ряду)
137. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ізопропілоктадециламіну та
високомолекулярних амінів бутилу С7 - С9
138. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво феніл-пері-кислоти, толіл-пері-
кислоти, толіл-пері-кислоти-магнієвої солі,
феніл-І-кислоти, феніл-гамма-кислоти,
дифенілепсилон кислоти
139. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бетанафтолу, фенолу, резорцину,
оксидифенілів, оксидифенілів натрієвої солі
140. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво альфанафтолу
141. Робітники на стадії автоклавування 11
142. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гідрохінону
143. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бензидиндисульфокислоти
144. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво бензидину, діанізидину, толідину,
бензидиндикарбонової кислоти, толуїдинів
145. Робітники, керівники і фахівці 32
Виробництво кетону Міхлера, централіту, клею
лейконату, червоної кислоти, карбаніліду
146. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аміноазобензолу (азоамін
коричневий О), аміноазотолуолу (азоамін гранат
Ж), діазоамінобензолу, діазодинітробензолу,
діазодиметиланіліну
147. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво стійких діазосполук: діазолю
синього "О", діазолю червоного "2Ж", діазолю
синього "К", діазолю рожевого "О", діазолю
оранжевого "О", діазолю темно-фіолетового "К",
діазолю червоного "К", нітродіазооксиду,
діазооксиду, діазоамінолу оранжевого та інших
хімічних речовин, аналогічних переліченим у
цьому пункті
148. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво моно- та полінітросполук бензолу,
толуолу, ксилолу, фенолу та їх хлорпохідних
(нітробензолу, мононітротолуолів,
нітроксилолів, мононітрохлорбензолів,
динітрохлорбензолу, трихлорнітробензолу,
динітрофенолу, пікринової кислоти,
динітротолуолу, ортонітрофенолу,
паранітрофенолу, 2, 5-дихлорнітробензолу,
4-нітро-6-хлор-2-амінофенолу, динітробензолу
та інших хімічних речовин, аналогічних
переліченим)
149. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво парасульфофенілметилпіразолону,
фенілметилпіразолону,
метасульфофенілметилпіразолону,
паратолілфенілпіразолону
150. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво метатолуїлендіаміну
(хутряний коричневий "Т"),
нітрофенілендіаміну (хутряний жовтий "Н"),
парафенілендіаміну (хутряний чорний "Д"),
метафенілендіаміну, ацетпарафенілендіаміну,
хлорметафенілендіаміну,
діфенілпарафенілендіаміну, ортофенілендіаміну,
1, 2, 4-нітродіацетметафенілендіаміну,
моноформіл-1, 3-фенілендіаміну, моноформіл-3,
4-толуїлендіаміну
151. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво метафенілендіамінсульфокислоти,
метатолуїлендіамінсульфокислоти, хутряного
сірого "А"
152. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 2, 4 ДО (2, 4-дихлорфеноксіоцтова
кислота), бутилового ефіру 2, 4 ДО
153. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво натрієвої солі
трихлорфеноксіоцтової кислоти
154. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво каптаксу, неозонів А та Д,
альтаксу, тіурамів
155. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво альнафту
156. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво дифенілгуанідину
157. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфенаміду БТ, трихлортіофенолу

(ренацит), прискорювача 808, прискорювача-К-1, К-45, цимату, тіокарбаніліду, диетилдитіокарбамату, диметилдитіокарбамату натрію, ацетонанілу, диметиламінової солі каптаксу, натрієвої солі, монометилдитіокарбомінової кислоти, цинкової

солі диметилдитіокарбомінової кислоти та інших хімічних речовин, аналогічних переліченим у цьому пункті (хімікатів для гуми)

 158. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво малеїнового ангідриду
159. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фталевого ангідриду
160. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво альфанафтиламіну
161. Робітники, керівники і фахівці 32
Виробництво етилксантогенату та
бісетилксантогену
162. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво дифеніламіну, тіодифеніламіну
163. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво селінону (динок)

 164. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво трихлорфеноляту натрію, метилового
ефіру альфанафтилоцтової кислоти
165. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво трихлорфеноляту міді
166. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нітронафталіну та динітронафталіну
167. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 1-бутил-4-окси-2-хінолону
168. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво пікрамінової кислоти
169. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нафталіну з відходів
170. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво азобарвників (прямі, кислотні,
основні, протравлювальні, лаки, пігменти та
для ацетатного шовку)
171. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво азобарвників із бензидину,
діанізидину, дихлорбензидину, толідину та
альфанафтиламіну
172. Робітники, керівники і фахівці на синтезі та 11
фільтруванні
173. Робітники, керівники і фахівці на сушінні,
розмелюванні, змішуванні та фасуванні 7
Виробництво сірчистих барвників (чорні та
кольорові)
174. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фосгенованих барвників: прямого білого, прямого рожевого, світлотривкого "С",
прямого жовтого світлотривкого "ЗХ", прямого
фіолетового світлотривкого "2К", прямого
коричневого світлотривкого "2Ж" та інших
175. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фталоціанінових барвників,
пігментів та лаків, фталоціаніну міді
176. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво індуліну та нігрозинів
177. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво арилметанових барвників та
напівпродуктів; основного фіолетового "К",
основного яскраво-зеленого, кислотного
яскраво-блакитного "З", метиленового
блакитного "Ц", метиленового блакитного
хлоргідрату, родамінів "Ж", "С", сафраніну,
основного синього "К", основного бірюзового,
основного жовтого "Ж", корволіну, основного
синього "2К", основного блакитного "З",
кислотного фіолетового "С", кислотного зеленого,
кислотного блакитного "О", кислотного
темно-блакитного "З", кислотного блакитного,
кислотного яскраво-синього, кислотного
темно-блакитного, кислотного зеленого "Ж",
кислотного темно-блакитного "К", пігменту
синього трифенілметанового, кислотного
хром-фіолетового "2С", кислотного
хром'яскраво-фіолетового "С", фіолетового "К",
жиророзчинного, аураміну, флоресцеїну, еозину,
прямого яскраво-блакитного світлотривкого
4,4-діетиламінодифенілметану,
тетраметилдіамінодифенілметану,
бензальдегід-2-сульфокислоти, фуксинів,
парарозаніліну, ураніну та інших хімічних
речовин, аналогічних переліченим
178. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво алізарину червоного "О", алізарину
синього, кислотного червоного алізаринового,
пігменту рожевого антрахінонового, пігменту
жовтого антрахінонового, кислотного синього
антрахінонового, кислотного чисто-блакитного
антрахінонового "К", пігменту синього,
пурпурину, сріблистої солі, синього "К" для ацетатного шовку, алізаринсафіролю "Б", основи
синього "К" для ацетатного шовку, хінізарину
та інших алізаринових барвників та
напівпродуктів для них
179. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво азотолів
180. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бутиліндантрену, кислоти дина,
метилового ефіру, бензосульфокислоти, кубового
золотисто-жовтого ЖХ"
181. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво барвників: кислотного синьо- чорного антрахінонового, кислотного фіолетового антрахінонового, кислотного зеленого антрахінонового "2Ж", кислотного чисто-блакитного антрахінонового сигма/м, кислотного зеленого антрахінонового

 182. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво кубових барвників: блакитного "К",
блакитного "О", жовтого "ЗХ", синього "О", яскраво-блакитного "З", яскраво-зеленого "С", бордо "С", синього "2К", чисто-синього "О" та
інших
183. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво тіоіндигоїдних барвників:
тіоіндиго чорного, тіоіндиго червоного " С",
тіоіндиго червоного "Ж", тіоіндиго
червоно-коричневого " Ж", тіоіндиго
червоно-фіолетового "С" та інших
184. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фенілтіоглікольортокарбонової
кислоти, ортотолуїдину солянокислого,
парафенетидину солянокислого, кислотного
хромжовтого
185. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво напівпродуктів для кубових
антрахінонових барвників: толуїлбензойної
кислоти, бензоїлбензойної кислоти,
хлорбензоїлбензойної кислоти,
бетахлорантрахінону, індиго,
бетааміноантрахінону,
1-нафтиламін-8-карбонової кислоти,
1,5-діоксиантрахінону,
1,4-ді-4-метилфеніламіно-5,8-діоксиантрахінону,
1,2-діокси-3-аміноантрахінону,
антрахінон-1,5-дисульфокислоти, бензофенон-2-карбонової
кислоти, 1,2-нітрокарбонової кислоти
антрахінону, 1-аміно-2-хлорантрахінону,
2-аміно-3-хлорантрахінону,
3-хлор-2-ацетиламіноантрахінону,
дихлорнафтахінону, 2,6 - 2,7-дисульфокислоти
антрахінону, калієвої солі альфасульфокислоти
антрахінону, 2,6-2,7-діоксиантрахінону, нафтсультаму,
нафтсультамфеназину, нафтохінону, триолоксиду
віолантрону (ізовіолантрон), діоксивіолантрону,
дихлорантрахінону, 2-етилантрахінону, хлорантрахінону,
антрахінону, сублімація антрахінону,
альфааміноантрахінону та інших хімічних
речовин, аналогічних переліченим у цьому пункті
186. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аценафтенхінону та ізатину
187. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дихлорізатину,
окситіонафтенкарбонової кислоти,
нафтил-2-тіогліколевої кислоти,
6-етокси-3-окситіонафтену, ортотолілтіогліколевої
кислоти, амінонафталевої кислоти,
альфанафтилоцтової кислоти, ортотіогліколевої
кислоти, калієвої солі альфанафтилоцтової
кислоти, окситіонафтену
188. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво барвників та напівпродуктів із
застосуванням ціанистих солей: тіоіндиго
оранжевого "КХ", тіоіндиго яскраво-рожевого
"Ж", тіоіндиго рожевого "2С",
1,8-хлорнафталінсульфокислого натрію,
1,8-ціансульфонату нафталіну та інших
189. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво індигозолів: яскраво-рожевого "Ж",

червоно-коричневого "Ж", сірого "С", яскраво- оранжевого "К", яскраво-фіолетового "С"

 190. Робітники, керівники і фахівці            7 

Виробництво кубозолів: золотисто-жовтого "ЖХ", яскраво-зеленого "С", яскраво-зеленого "Ж", блакитного "К", яскраво-фіолетового "К"

 191. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво броміндиго, бромізатину,
диброміндиго, тетраброміндиго,
4-бромметиламіноантрахінону, броміндигозолю,
бромтолілтіогліколевої кислоти, бромамінової
кислоти, тетраброметану, бромнафталіну,
бромформаліну, бромбензолу, бромметилену,
бромметилу, бромоформу
192. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бромованих барвників: кубового
золотисто-жовтого "КХ", кубового яскраво-
зеленого "Ж", кубового яскраво-оранжевого "КХ"
та інших
193. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво брометилу
194. Робітники, керівники і фахівці змінні та
відділень: реакторів, конденсації, відновлення
бромзаліза та зливання готового продукту 11
195. Інші робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дибромпропану
196. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво парафенолсульфокислоти,
парафенолсульфонату та діоксидифенілсульфону
197. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво протимольного препарату
198. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво змочувачів ОП та ДБ, препарату АМД
та флотореагентів (хлоргідрат амінопарафіну)
199. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво диспергатора НФ, солюційної солі,
змочувача "НБ" (Некаль), лейкотропів "В" та
"О", вирівнювача "А" сульфіролю "8",
диметилсульфоновокислого натрію, емульфора
"ФМ", закріплювачів "ДЦМ" та "ДЦУ", стійкого

N 2; препаратів: 105, стеарокс-6, стабітолів НО та Р-1 та ОС-20 та інших хімічних допоміжних речовин для текстильної промисловості

 200. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво алкомонів
201. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дикетену
202. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хімікатів для кольорових
кінофотоматеріалів та проміжних продуктів
(напівпродуктів) для них
Компоненти пурпурні, жовті, блакитні та інші.
Проявники кольорові: змочувачі; фільтрові барвники (тетразин Ф, червоний фільтровий Ф-1,
синій фільтровий Ф-1 та інші). Допоміжні

речовини: бензол сульфоновокислий натрій, воск

синтетичний Ф, пом'якшувач Ф-1, стабілізатори Ф-1, Ф-2, тіогліколева кислота, триацетат,

діетилсульфат, бензотриазол, 2-метилтіазолін, 6-метоксихінолін, дифенілформамідин, ортопропіоновоетиловий ефір, пропіонітрил, 2-метил-5-фенілбензоксазол, лепідин, N-етил-6-метокситіохінолон, 2, 5-діамінобензойна кислота; протиореольні барвники (жовтий

протиореольний Ф-1, чорний лаковий Ф, зелений протиореольний Ф-2 та Ф-3 та інші); барвники для гідротипного друку (блакитний гідротипний-2, зелений гідротипний-1, бензофіолетовий Р, прямий червоний, прямий рожевий світлостійкий С та інші); проміжні продукти (напівпродукти): ангідрид оксидециляторної кислоти, аразол, жирна кислота із стеарину, жирна кислота із кашалотового жиру, гідразин-169, 4,4-діметоксин-2,2-динітродифенілдисульфід, диметиловий ефір аміноізофталевої кислоти, 4,4-диметилокситрифенілметан, діацетилмоноетиланілін, лейко-1,4-діаміноантрахінон, метилстеариламін, метилат натрію, метилвінілкетон, нітроізофталева кислота, нафтосалол, 4-нітродифеніловий ефір-2-сульфокислота, октадецилхлорид,

октадециловий спирт, октадециламін, октадецилен,

основа Т-32, промпродукти N 650, 535, 654, 546, 103 та інші; парахлорбензойна кислота, парааміноомега-ціанацетофенон, стеароїлхлорид, стеароїлоцтовий ефір, стеароїлнітрит, трифенілфосфіт, 4-хлор-3-нітробензойна кислота, 2-хлор-5-амінобензойна кислота,

2-хлор-5-нітробензойна кислота, 2-хлорбензойна кислота, ефір ацетооцтовий та інші

 203. Робітники, керівники і фахівці            7 
Сушіння, розмелювання та змішування органічних
напівпродуктів та барвників
204. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво
моноетилальфанафтиламінбромгідрату,
дифенілепсилонкислоти, барвника основного
синього "К", барвника кислотного
хромфіолетового "2С" супрамінпурпуринової
кислоти, метанітробензолсульфокислого натрію
205. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
зайняті в зазначених виробництвах, за умови
розташування цих виробництв в одному цеху 7
Виробництво хлоретилу, чотирихлористого
вуглецю та окису вуглецю
206. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорметилу, хлороформу,
дихлоретану, трихлоретану, гексахлоретану,
тетрахлоретану, вініліденхлориду,
трихлорпропану, хлорнафталіну, депресатору,
хлорованого скипидару, хлорвінілу,
метиленхлориду, трихлоретилену,
1,2-дихлорбутену, 1,4-дихлорбутену та інших
хімічних речовин, аналогічних переліченим у
цьому пункті (хлорпохідних вуглеводнів)
207. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво головаксу, рематолу, соволу та
інших
208. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво холінхлориду
209. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлорпікрину
210. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фенілметилуретану
211. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сечовини, тіосечовини,
дихлоральсечовини; виробництво меламіну
212. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво диціандіаміду
213. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гексаметилендіізоціанату, толуїлен
ізоціанату, нафтиленізоціанату
214. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво окису етилену, окису пропілену,
етилцелозольву, фенілетилового спирту,
етаноламінів, діетаноланіліну та хлорексу
215. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фторорганічних кислот
216. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бензотрифториду та фторованих
етиламінів
217. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво мурашинонатрієвої солі, мурашиної
кислоти, щавлевої кислоти, масляної кислоти,
аміноенантової, амінопеларгонової кислоти,
щавлевокислого нікелю, оцтовокислого натрію,
оцтової кислоти, оцтовокислого кальцію,
себацинової кислоти, натрієвої солі
монохлороцтової кислоти, регенерація оцтової та масляної кислот та інших хімічних речовин,
аналогічних переліченим (кислот жирного ряду
та їх солей)
218. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво масляного ангідриду, оцтового
ангідриду через кетен
219. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво монохлороцтової кислоти, оцтового
ангідриду через фосген та оцтової кислоти
ртутним способом
220. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво пентаеритриту, 1,2-бутандіолу,
1,4-бутандіолу, бутиролактону, бутилового спирту,
хлорованого етилового спирту, фурилового
спирту
221. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бутилових спиртів методом
оксосинтезу із застосуванням карбонілів
кобальту
222. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво епіхлоргідрину, дихлоргідрин
гліцерину
223. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво антифризу (гальмівна рідина)
224. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво етилового спирту синтетичного
225. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво спиртів жирного ряду та їх
хлорпохідних: метанолу, ізобутилового спирту,
ізопропилового спирту, етиленгліколю,
діетиленгліколю, триетиленгліколю,
етиленхлоргідрину, гліцерину синтетичного,
алілового спирту, жирних спиртів С7-С9,
метилвінілацетилвінілкарбінолу,
диметилфенілкарбінолу, діетиленхлоргідрину та
інших хімічних речовин, аналогічних
переліченим у цьому пункті
226. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етилену, поліетилену, ізопрену,
гексадієну, псевдобутилену, піперилену,
ізобутилену, бутилену, поліпропилену,
пропилену та інших негранічних вуглеводнів
227. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво поліетиленполіамінів
228. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ацетилену
229. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво стиролу, етилбензолу,
альфаметилостиролу, акролеїну
230. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дивінілбензолу, толуолу
синтетичного, ізопропілбензолу
231. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ацетальдегіду ртутним способом
232. Апаратник регенерації, зайнятий регенерацією
ртуті 18
233. Інші робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво ацетальдегіду методом окислення
етилену
234. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ацетальдегіду іншими методами,
бензальдегіду, масляного альдегіду, формаліну,
параформу, поліформальдегіду
235. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ацетону, ацетофенону,
парометилацетофенону, метилетилкетону
236. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво лактаму, капролону
237. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво АГ та СГ солей, динітриладипінової
кислоти та гексометилендіаміну
238. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фреонів
239. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво вапняного каменю
(виробництво вапна, крейди, рідкої
вуглекислоти, вапняного молока, вуглекислого
газу, відокремлення компресії)
240. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво вінілхлориду, полівінілхлориду
241. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо 18
зайняті у цих виробництвах
Приймання та підготовка хімсировини

Станція (відділення) зливання та подавання до цехів амінонітропродуктів, органічних

розчинників (фенолу, пластифікаторів та інших аналогічних продуктів)

 242. Робітники, керівники і фахівці змін         7 

Станція (відділення) розчинення хімічних продуктів - аш-кислоти та інших органічних продуктів, соди, кухонної солі, нітриту натрію та інших неорганічних продуктів

 243. Робітники, керівники і фахівці змін         7 
ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН
Виробництво етилової рідини
Основне виробництво
244. Робітники, керівники і фахівці 18
Дегазація спецодягу, пральня та санпропускник
виробництва етилової рідини
245. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
перелічених у наступному пункті 18
246. Робітники з обробки та дегазації спецодягу,
робітники чистої роздягальні та робітники з
ремонту спецодягу 7

Відділення вентиляції

 247. Робітники,  керівники  і  фахівці,  які 
обслуговують виробництво етилової рідини 18
Цеховий склад етилової рідини
248. Робітники, керівники і фахівці 7
Водооборотна станція, що обслуговує
виробництво етилової рідини
249. Робітники, керівники і фахівці 4
Робітники, керівники і фахівці ВТК
250. Робітники ВТК з обслуговування виробництва
етилової рідини, за винятком зазначених у
наступному пункті 18
251. Лаборанти ВТК - загального контролю сировини
та напівпродуктів без етилової рідини 7
Моторно-випробувальна станція з дослідження
етилової рідини
252. Робітники, керівники і фахівці 18
Робітники, керівники і фахівці лабораторій
253. Робітники, керівники і фахівці науково-
дослідних та заводських лабораторій, що
провадять роботи з етиловою рідиною 18
Інші робітники
254. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, робітники з доставлення сировини,
прибиральник виробничих приміщень, тесляр,
бляхар, скляр та маляр, що обслуговують
виробництво етилової рідини 11
Виробництво кремнійорганічних мономерів,
полімерів, алюмоорганічних сполук та їх
хлорпохідних
Виробництво кремнійорганічних мономерів
255. Робітники, керівники і фахівці 18
Виробництво кремнійорганічних полімерів,
алюмоорганічних сполук та їх хлорпохідних
256. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етиленціангідрину
257. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ацетонціангідрину
258. Робітники, керівники і фахівці 11
Виробництво фенолацетону, гідроперекису
ізопропілбензолу, гідроперекису
діізопропіленбензолу
259. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ефірів та поліефірів метакрилової
та акрилової кислот, їх полімерів та
співполімерів; нітрилу акрилової
кислоти
260. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво БФ
261. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво уротропіну
262. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дифенілолпропану
263. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво формальгліколю
264. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво паратретичного бутилфенолу,
дифенілетану, дитретинного бутилфенілсульфіду
(БУПС), диметилфенілпаракрезолу
265. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво порофорів
266. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фурфуролового спирту та
тетрагідрофурфуролового спирту
267. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво камфори
268. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перекису бензоїлу та інших
перекисних ініціаторів
269. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфонолу та алкилсульфатів
270. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво сульфонату
271. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ефірсульфонату
272. Робітники, керівники і фахівці 7
Піроліз гасу
273. Робітники, керівники і фахівці 7
Поділення пірогазу
274. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нафтококсу
275. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етилмеркаптану (одорант) та
2-оксидіетилсульфіду
276. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аерофлотів
277. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво жирових сумішей та пом'якшувачів
278. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво монокристалів органічних
та галоїдно-лужних сполук
279. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво осеїну
280. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво совідену
281. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етилсірчаної кислоти
282. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво диметилсульфату
283. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ізоакрилового спирту
284. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво міпорсепараторів
285. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлортену
286. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво інгібіторів
287. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво парахінондіоксиму
288. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нітрометану, нітропропану,
нітроетану, гексанітроетану
289. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 2-нітро-2-метилпропандіолу-1,3;
2-нітро-2-етилпропандіолу-1,3 та
триоксиметилнітрометану
290. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нітроамінооцтової кислоти
291. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво колекторів АНП-1 та АНП-2
292. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво високомолекулярних нітропарафінів
293. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво етилсинтинаміну
294. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво полікарбонатів
295. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 1,2- та 1,4-диціанбутенів
296. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво аміназину
297. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гідроксиламіну та аміногуанідину
298. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хромолану
299. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ронгаліту
300. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дивінілу, включаючи переробку
побічних продуктів
301. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво емульсійних співполімерних
каучуків та латексів
302. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво поліізобутилену
Цехи дегідратації спирту
303. Робітники, керівники і фахівці 11
Цехи ректифікації та полімерізації
304. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво тіоколів
305. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлоропренових каучуків
Севаніту
306. Робітники, керівники і фахівці 18
Наїриту та хлорнаїриту
307. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хлоропрену та хлоропренових
латексів
308. Робітники, керівники і фахівці 18
Виробництво поліізопренового (СКІ-3) каучуку
309. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво полібутадієнового (СКД) каучуку
310. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво інших каучуків
311. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво актинапу
312. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво діпроксиду
313. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво 1,1-дифенілетану
314. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво перхлорвінілових та
поліхлорвінілових смол та латексів на їх
основі
315. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фенолформальдегідних, поліамідних,
карбамідних, поліуретанових, поліефірних,
фурфурольних, фурилових, іонообмінних і епоксидних смол та копалів; лаків та клеїв на
основі цих смол
316. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво іонообмінних, поліефірних та
епоксидних смол на основі стиролу; лакових
фенолових смол на основі паратретичного
бутилфенолу
317. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво нітроклітковини
318. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво простих та складних ефірів
целюлози (крім нітроклітковини)
319. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво целулоїду та переробка його
відходів
320. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво етролів: нітроцелюлозного, етилцелюлозного, ацетобутиратцелюлозного та ацетилцелюлозного, маси ЕЗО та целону

 321. Робітники, керівники і фахівці            7 
Виробництво пластмас на основі
поліхлорвінілової смоли та співполімерів
хлорвінілу, міпластових сепаратів та
ізоляційної стрічки з поліхлорвінілових
пластикатів
322. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво склопластиків, склошпону та
склотекстоліту
323. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво шаруватих пластиків: текстоліту,
азботекстоліту, бакелітових плівок,
декоративних шаруватих пластиків,
намотувальних виробів, просочених тканин,
виробів із шаруватих пластиків
324. Робітники відділень просочування: лакувальник,
пресувальник листових матеріалів, виробник
виробів методом намотування, машиніст
рубальної машини, зайнятий обслуговуванням
коноплеганчіркорубки, різальник на пилах,
ножівках та верстатах, зайнятий різанням
просоченої тканини та труб; слюсар-ремонтник
та керівники і фахівці 7
325. Інші робітники 4
Виробництво фтороорганічних мономерів,
полімерів та співполімерів
326. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фторопластів, їх співполімерів та
виробів з них
327. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво поропластів та виробів з них
328. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фенопластів, амінопластів,
пульвербакеліту, фаоліту, волокніту,
азбестових мас, азбовінілу, арзаміту, АТМ,
ФКФ, міпори, ВДУ
329. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво вінілових ефірів та їх полімерів
330. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво полістиролу, плівки та нитки
з полістиролу та співполімерів стиролу
331. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво галоїдопохідних стиролу, їх
полімерів та співполімерів з
бетавінілнафталіном
332. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво асфальто-пекових мас
333. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво асфальто-бітумних мас
334. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво акумуляторних баків та пробок
335. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво трикрезілфосфату та
трифенілфосфату
336. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво дибутилфталату, діоктилфталату,
діетилоксалату, диметилфталату,
дибутилсебацинату, дибутиладипінату,
пластифікаторів на основі вищих кислот,
діоктилсебацинату, термостабіліну, фталату НС-7-9,
поліетилентерефталату, метилтерефталату,
трибутилфосфату, диметилтерефталату та інших
хімічних речовин, аналогічних переліченим у
цьому пункті (пластифікаторів та їх сумішей)
Виробництво креоліну
337. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фенолу та його гомологів з
кам'яновугільних, буровугільних, торфових,
сланцевих та інших смол та масел
338. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво вінілацетату, полівінілацетату,
полівінілового спирту та його ацеталів
339. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво полівінілпіролідону
340. Робітники, керівники і фахівці 7
Сушіння та розмелювання кізельгуру
341. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво деревної муки
342. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво бавовноочищення
343. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво стеарату кальцію
344. Робітники, керівники і фахівці 7
ВИРОБНИЦТВО ЛАКІВ ТА ФАРБ
Виробництво свинцевого глету та сурику
345. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво свинцевих і цинкових пігментів
346. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво цинкових білил
347. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
виробництві цинкових білил із цинковмісної
сировини 7
348. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
виробництві цинкових білил із металевого цинку 4
Виробництво свинцевих білил та мідянки
349. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво берлінської лазурі (мілори)
350. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво літопону, двоокису титану,
залізоокисних пігментів, вохри та сухих фарб
351. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ультрамарину
352. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво олов'яних кеків
353. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво ефіроцелюлозних і смоляних лаків
та емалей, розчинників та допоміжних
матеріалів: нітроцелюлозні, перхлорвінілові,
поліхлорвінілові, вініфлексові та інші лаки,
емалі та шпаклівки; рідини для змивання та
допоміжні матеріали: мийні сполуки,
полірувальна вода, гідрогальмівна рідина,
водозапірні пасти, шумопоглинальні мастики
354. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво лаків N 67 та 68
355. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво масляних, алкідних,
алкідно-стирольних, бітумно-масляних лаків,
оліфи, закріплювачів, сикативів
та затверджувачів на основі
гексаметилендіамінів
356. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво емалевих, густотертих та
водоемульсійних фарб
357. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво необростаючих сполук
358. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво художніх фарб
359. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво кольорових поліграфічних фарб
360. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво суховальцьованої пасти з
технічного вуглецю (сажі)
361. Робітники та керівники і фахівці, зайняті у
змінах в основних цехах та дільницях 7
362. Інші керівники і фахівці 4
Виробництво туші
363. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво свинцевих туб
364. Робітники, керівники і фахівці 7
Сушіння та розмелювання пігментів і
наповнювачів
365. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво поліграфічних фарб
(чорних фарб, фарб для глибокого друку)
366. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво поліграфічних шпалерних сухих фарб
367. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво фольги
368. Робітники, керівники і фахівці 7
ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦІЛЕЙ
Виробництво напівпровідникових матеріалів
Р о б і т н и к и
369. Апаратник з виробництва та хімічного очищення
напівпровідникових матеріалів, зайнятий
знешкодженням та нейтралізацією розчинів 14
370. Апаратник з одержання високочистих матеріалів
для напівпровідникового виробництва 14
371. Апаратник відновлення напівпровідникових
матеріалів, зайнятий відновленням хлоридів 14
372. Апаратник з вирощування монокристалів та
стрічок 14
373. Апаратник з хімічної обробки
напівпровідникових матеріалів 14
374. Вимірювач електрофізичних параметрів, зайнятий
у виробничих цехах випробуванням
напівпровідникових матеріалів 14
375. Готувач шихти напівпровідникових матеріалів 14
376. Контролер продукції кольорової металургії 14
377. Лаборант-рентгеноструктурник 14
378. Машиніст компресорних установок 14
379. Машиніст крана (кранівник) 14
380. Машиніст холодильних установок 14
381. Оператор прецизійного різання, зайнятий
доводкою 14
382. Оператор пульта керування 7
383. Прибиральник виробничих приміщень 14
384. Пробовідбірник 14
385. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
різанням металевого кремнію 14
386. Травильник 14
387. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
готової продукції 7
388. Чистильник продукції 14
389. Шихтувальник 14
Ремонт, налагодження, монтаж
та обслуговування устаткування у цеху
390. Газозварник 14
391. Електрозварник ручного зварювання 14
392. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14
393. Маляр 14
394. Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування 14
395. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом устаткування 14
396. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
устаткування 14
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
397. Майстер, механік, електрик дільниць 14
Виробництво матеріалів, речовин, що
використовуються для обробки у текстильній
промисловості та виробництві шкіри та
шкіряного взуття
398. Апаратник випалювання 7
399. Апаратник сушіння, зайнятий сушінням пігментів 7
400. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
розливанням у виробництві хімфурнітури 4
401. Прибиральник виробничих приміщень 4
402. Слюсар-ремонтник, зайнятий роботами на 4
дільницях марсів та монтанвоску
403. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
взуттєвих кремів, обробних восків, хімічної
фурнітури та покривних фарб 4
404. Керівники і фахівці змін цехів марсів та
монтанвоску 4
Виробництво чорнила та туші
405. Робітники, керівники і фахівці 4
Виробництво каталізаторів та їх регенерація
Каталізатори для виробництва аміаку та спиртів
406. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Каталізатори фтористого бору
407. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Нікель-алюмінієві та всі інші каталізатори
408. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Тверді каталізатори на основі хрому, нікелю,
міді, марганцю, ванадію
409. Робітники, керівники і фахівці змін 7
ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ
АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН
Виробництво штучного або синтетичного клоччя,
штучного або синтетичного волокна, яке не
пройшло процес кардочесання чи іншої обробки
перед прядінням; виробництво штучної або
синтетичної волокнистої пряжі з високоміцної
або низькоміцної нитки
410. Робітники, керівники і фахівці 7
Загальні професії виробництва штучних або
синтетичних волокон
411. Апаратник приготування хімічних розчинів,
зайнятий розчиненням вапна; апаратник
нейтралізації, зайнятий нейтралізацією стічних
вод 7
412. Бакелітник (просочувальник) 7
413. Підсобний робітник, зайнятий транспортуванням
вапна 7
414. Робітники, керівники і фахівці, зайняті
регенерацією сірковуглецю 7
415. Робітники, керівники і фахівці сукальних,
ткацьких, перемотувальних цехів та сортування 4
416. Робітники фільєрної майстерні 7
417. Робітники гарнітурної майстерні (набиральне
відділення) 7
418. Робітники електроверетенної майстерні 7
419. Робітники майстерні прядильних насосиків 7
420. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом та
чищенням каналізації виробничих вод 7
421. Чистильник каналізаційних тунелів та каналів,
транспортувальник, зайнятий транспортуванням
кислого шовку 7
422. Чистильник, зайнятий чищенням прядильних машин 7
ВИРОБНИЦТВО ФОТОХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ;
ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ДЛЯ
АУДІО- ТА ВІДЕОЗАПИСУ
Виробництво фотоплатівок, фотоплівок,
фотопаперу, хімічних препаратів для
використання у фотографії; виробництво касет,
дисків, магнітної стрічки для звуко- та
відеозапису; виробництво чистих дисків та
магнітних стрічок для запису даних на
комп'ютерах
423. Робітники, керівники і фахівці 7
ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ
Виробництво неорганічних ртутних солей,
фтористих солей, свинцевих солей, солей, що
містять ціанисті сполуки, селен та миш'як
424. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
перелічених у наступному пункті 7
425. Комірник, підсобний робітник, прибиральник
виробничих приміщень 4
Виробництво неорганічних солей, що містять
кремній, берилій, кадмій, марганець, фосфор,
хром, кобальт, барій та інші метали;
неорганічних кислот та всіх інших неорганічних
реактивів
426. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
перелічених у наступному пункті 7
427. Комірник, підсобний робітник, прибиральник
виробничих приміщень 4
Виробництво органічних реактивів із
застосуванням сильнодіючих отрут: ціаністого
водню та ціанистих солей, миш'яковистого
ангідриду, сулеми та сірковуглецю
428. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
перелічених у наступному пункті 7
429. комірник, підсобний робітник, прибиральник
виробничих приміщень 4
Виробництво ітаконової кислоти
430. Робітники, керівники і фахівці 7
Усі інші органічні реактиви
431. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
робітників перелічених у наступному пункті 7
432. Комірник, підсобний робітник, прибиральник
виробничих приміщень 4
ФАСУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ,
БАРВНИКІВ ТА РЕАКТИВІВ
Гіпосульфіт натрію, сульфіт натрію безводного
фото
433. Робітники, керівники і фахівці 7
Крейда мелена та бура
434. Робітники, керівники і фахівці 4
КММ емульсії на ДДТ, дезінсекталь, детойль,
концентрат зеленого масла
435. Робітники, керівники і фахівці 7
Концентрати ОП-7, ОП-10 та універсол
436. Робітники, керівники і фахівці 4
Лакофарбові продукти
437. Робітники, керівники і фахівці 7
Органічні хімпродукти та барвники
438. Робітники, керівники і фахівці 7
Проявник метол-гідрохіноновий
439. Робітники, керівники і фахівці 7
Продукт М-1
440. Робітники, керівники і фахівці 7
Сода кристалічна та кальцинована, бікарбонат
441. Робітники, керівники і фахівці 7
Соляна кислота, акумуляторна кислота, сірчана
кислота
442. Робітники, керівники і фахівці 7
Сірка дисперсна
443. Робітники, керівники і фахівці 7
Синька для білизни
444. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням 7
ручним способом
445. Інші робітники, керівники і фахівці 4
Суперфосфат, тукова суміш, гексаметафосфат
446. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням
та дозуванням напівфабрикатів та готової
продукції або окремих її компонентів у тару 7
447. Інші робітники, керівники і фахівці 4
Тринатрійфосфат та трикальційфосфат
448. Клеїльник паперу, картону та виробів з них,
зайнятий на роботах із застосуванням
нафтобітуму 7
449. Інші робітники, керівники і фахівці 4

Фоспор (пральний порошок)

 450. Робітники, керівники і фахівці            7 
Хімреактиви
451. Укладальник-пакувальник, зайнятий на фасуванні
і дозуванні напівфабрикатів та готової
продукції, машиніст мийної машини, зайнятий
миттям тари розчинниками, керівники і фахівці 7
452. Комплектувальник, машиніст мийної машини та
всі інші професії 4
Хлорне вапно
453. Робітники, керівники і фахівці 7
ПРИЙМАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ
Станція зливання їдких речовин
454. Робітники, керівники і фахівці 7
Станція зливання та подачі до цехів
амінонітропродуктів, органічних розчинників,
фенолу, пластифікаторів та інших аналогічних
продуктів
455. Робітники, керівники і фахівці 7
Станція із розчинення хімічних продуктів
аш-кислоти та інших органічних продуктів,
соди, кухонної солі, нітриту натрію та
інших неорганічних продуктів
456. Робітники, керівники і фахівці 7

Примітка. Робітникам на розчиненні бензидину, діанізидину та інших аналогічних продуктів надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 32 календарних днів.

ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧІ УСТАНОВКИ

 457. Робітники, керівники і фахівці            7 
ЛАБОРАТОРІЇ
458. Працівники цехових лабораторій 4-18

Примітка. Тривалість додаткової відпустки працівникам цехових лабораторій має відповідати тривалості, встановленої для працівників цього виробництва в зазначених межах

 459. Працівники    центральних   (заводських) 
лабораторій 7
ОЧИЩЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ СТІЧНИХ
ТА НАДСМОЛЬНИХ ВОД
460. Робітники, керівники і фахівці 7
ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ (САЖІ)
461. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
змінах, основних цехах та складах готової
продукції 7
462. Робітники відділення мокрого сіркоочищення із
застосуванням миш'яку 7
463. Інші робітники 4
464. Інші керівники і фахівці 7
Дослідно-експериментальне виробництво
465. Робітники, керівники і фахівці 7
ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА СЛУЖБИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ
ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Загальні професії допоміжних цехів та служб,
що обслуговують хімічні виробництва
466. Возій, зайнятий відвезенням шлаку та інших
хімічних відходів, сміття 4
467. Возій, зайнятий перевезенням хімпродуктів та
відходів технічного вуглецю (сажі) 7
468. Зварник пластмас 7
469. Машиніст екскаватора та машиніст крана
(кранівник) під час роботи з двигунами
внутрішнього згоряння, електродвигунами 7
470. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
взуттьовик з ремонту взуття 4
471. Прибиральник виробничих приміщень,
прибиральник територій 4
472. Робітники, зайняті перевезенням хімпродуктів
на електро- та автовізках 7
Каменеливарне виробництво
473. Робітники, керівники і фахівці (крім
перелічених у наступному пункті) 7
474. Вантажник, машиніст компресорних установок,
модельник виплавних моделей, тесляр,
транспортувальник, прибиральник виробничих
приміщень 4
Цехи і майстерні антикорозійних (захисних)
покриттів та виробів
475. Робітники, керівники і фахівці 7
ВИРОБНИЦТВО КЛЕЮ ТА ЖЕЛАТИНУ
476. Апаратник вакуум-апаратів, зайнятий у
виробництві желатину, кісткового та міздрового
клеїв 4
477. Апаратник варіння 4
478. Апаратник виробництва казеїнового клею 7
479. Апаратник виробництва кісткового клею;
завантажувач-вивантажувач дифузорів;
завантажувач-вивантажувач харчової продукції 4
480. Апаратник виробництва силікатного клею 7
481. Апаратник газового консервування 4
482. Апаратник гашення вапна 7
483. Апаратник екстрагування, зайнятий веденням
процесу знежирення кістки бензином 4
484. Апаратник зоління та апаратник нейтралізації 4
485. Апаратник перегонки 4
486. Апаратник сушіння кістки-паренки 4
487. Апаратник сушіння клею та желатину 4
488. Дозувальник харчової продукції, зайнятий
пакуванням кісткового борошна у тару 7
489. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
розливанням галерти; різальник галерти 4
490. Контролер харчової продукції, зайнятий у
желатинному виробництві 4
491. Мацератор, зайнятий мацерацією кістки соляною
кислотою 4
492. Машиніст дробильних установок, зайнятий
дробленням сухого клею та желатину; знімач
клею; укладальник-пакувальник, зайнятий
пакуванням желатину 4
493. Машиніст дробильного агрегата, зайнятий
дробленням-калібруванням кістки 4
494. Полірувальник шроту 4
495. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням цехів та дільниць желатинового
виробництва 4
496. Просівальник (розсівальник) 4
497. Просівальник фтористого натрію та гашеного
вапна 7
498. Приймальник сировини для клею та вантажник,
зайняті на роботах із сировиною для клею та
желатину 7
499. Розмелювач (мельник) кістки-паренки 7
500. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті
ремонтом технологічного устаткування
желатинового виробництва 4
501. Сортувальник кістки 4
502. Транспортувальник, зайнятий у сушильно-
млиновому цеху, відділенні 4
503. Шнеківник 4
ВИРОБНИЦТВО БАРВНИКІВ ТА ПІГМЕНТІВ
504. Робітники, керівники і фахівці змін 4
ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНИХ
АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН
Виробництво альдегідів
Бензальдегід, геліотропін,
гідрооксицитронелаль, дециловий альдегід,
діметилацеталь фенілацетальдегіду,
жасминоальдегід, коричневий альдегід,
куміновий альдегід, лауриновий альдегід,
метилнонілацетальдегід, обепин, пропіоновий
альдегід, саліциловий фенілацетальдегід,
цикломенальдегід, цитраль, енантовий альдегід
та інші
505. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво ваніліну та гваяколу
506. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво кетонів
Аїрол, ацетиланізол, ветиверкетон, іонон,
ізометиліонон, ксилітон, метиліонон,
метилнонілкетон, параметилацетофенон,
метилфенілпентанол, псевдоіонон,
псевдометиліон, окис мезітилу та інші кетони
507. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво лактонів (кумарин, ундекалактон)
508. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво макроциклічних лактонів
Пентадеканоліт, оксалактон, макроцикличні
лактони з вуглецевим ланцюгом С13-С17 та вище,
дигідроамбретоліт та інші лактони цього ряду
509. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво простих та складних ефірів
Анізол, анізилацетат, бензилацетат,
бензилбензоат, бензилсаліцилат,
бутилпропіонат, ветиверилацетат,
декалілацетат, дибутиловий ефір, дифенілоксид,
ізоамілацетат, ізоамілутират,
ізоамілізовалеріанат, ефір, ізоамілсаліцилат,
ізобутилбензоат, ізопропілбензонат,
ізоевгенол, кумінілацетат, ліналілацетат,
метилабієтат, метилантранілат, метилсаліцилат,
неофоліон, піхтасин, ромовий ефір,
терпінілацетат, фенілетилацетат, циклоацетат,
етилацетат, етилізобутират, етилізовалеріанат,
евгенол, етилвалеріанокапроновий ефір,
етиллауринат, етилфенілацетат,
етилфеноксиацетат, етилсаліцилат, етилцинамат,
метиловий ефір метакрезолу, метиловий ефір
бетанафтолу, етиловий ефір бетанафтолу міель,
ацетатний розчинник та інші цього ряду
510. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво мускусів
Мускус амбровий, мускус кетон
511. Робітники, керівники і фахівці змін 7
512. Робітники на дільниці нітрування та 7
кетонізації
Виробництво складних фенолів
Метиловий ефір 2-третичнобутилметакрезолу,
бутилфенол, циклогексанол та інші цього ряду
513. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво спиртів
Бензиловий спирт, бутилгексанол, гераніол,
декалол, дециловий спирт, діацетоновий спирт,
ізоаміловий спирт, ізобутиловий спирт,
коричний спирт, ліналоол,
метилциклогексилпентанол, нерол, ноніловий
спирт, санталідол, терпінеол,
триізопропілбензиловий спирт, фенілетиловий
спирт, фенілпропіловий спирт, цитронелол,
н-пропіловий спирт та інші спирти цього ряду
514. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво пластифікаторів
Діетиловий ефір себацинової кислоти, моноефір
себацинової кислоти, діетиловий ефір
адипінової кислоти, діетилфталат,
дібутиладипінат та інші пластифікатори цього
ряду
515. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво стеаратів цинку та кальцію
516. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво розчинника N 1
517. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво енантової, коричної та інших
кислот цього ряду
518. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво продукту N 2
519. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво імерсійного масла
520. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Продукти розгонки натуральних масел, мустен,
анетол
521. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво фтористого бору та проведення
операцій із застосуванням фтористого бору
522. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво хлорованих, бромованих продуктів
і напівпродуктів
Кумінілхлорид, триізопропілбензилхлорид,
форцикламенальдегід, ундециленова кислота,
бромундеканова кислота та інші цього ряду
523. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво фенілдіоксану
524. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво ефірів сірчаної кислоти та
метилсульфату
525. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво тетраліну
526. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво синтетичних харчових барвників
Індигокармін та інші барвники
527. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво лаків для нігтів та рідин для
зняття лаку
528. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво ароматичних есенцій
529. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво косметичних фарб
530. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Ефіроолійне виробництво
531. Робітники, керівники і фахівці змін 7
ВИРОБНИЦТВО МИЛА, ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ,
ОЧИЩУВАЛЬНИХ І ПОЛІРУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
Парфумерне виробництво
532. Апаратник приготування парфумерних композицій
та рідин, фільтрувальник, зайняті
фільтруванням парфумерних рідин 7
533. Робітники цеху розливу парфумерних рідин 4
Виробництво сипкої косметики
Виробництво пудри
534. Робітники, керівники і фахівці змін,
безпосередньо зайняті в цеху 7
Виробництво зубного порошку
535. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Виробництво густої косметики
536. Вальцювальник косметичної маси 4
537. Варник косметичної маси 4
Виробництво кремів та мазей з ртутним
преципітатом
538. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво хни та басми
539. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Тубне виробництво (обробка свинцю)
540. Лакувальник туб 7
541. Терміст 4
Розщеплювально-гліцеринове виробництво
542. Апаратник випарювання, зайнятий випарюванням
гліцеринових вод 4
543. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 4
544. Апаратник перегонки, зайнятий дистиляцією
жирів та гліцерину 4
545. Апаратник розщеплення жирів 4
546. Машиніст (кочегар) котельної, зайнятий на
дільниці дистиляції гліцерину та жирних кислот 4
547. Апаратник нейтралізації 4
Виробництво мийних засобів
548. Апаратник вакуум-сушильної установки 4
549. Апаратник миловаріння 4
550. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 7
551. Готувач розчинів барвників 7
552. Дозувальник харчової продукції 7
553. Заготівник основи для мийних засобів 7
554. Машиніст насосних установок 4
555. Плавильник харчового жиру 4
556. Сушильник, зайнятий сушінням мильної стружки 4
Виробництво синтетичних мийних засобів
557. Робітники, керівники і фахівці змін,
безпосередньо зайняті у виробництві 7
Виробництво пральних та мильних порошків
558. Завантажувач-вивантажувач; контролер виробів,
напівфабрикатів та матеріалів; готувач суміші
мийних засобів; сушильник; укладальник-
пакувальник 7
Виробництво синтетичних жирних кислот та
спиртів
559. Робітники, керівники і фахівці змін, 7
безпосередньо зайняті у виробництві
ВИРОБНИЦТВО ТА ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ
Водяний газ
560. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Водень (парозалізним способом)
561. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Водень (електролітичним способом при
розкладанні води)
562. Робітники, керівники і фахівці змін 4
Генераторний газ
563. Робітники, керівники і фахівці змін 7
Етаноламінове та сухе очищення газу
564. Робітники, керівники і фахівці змін 7
ВИРОБНИЦТВО ВУГЛЕКИСЛОТИ СКРАПЛЕНОЇ
565. Робітники, керівники і фахівці змін 7
ВИРОБНИЦТВО ГРАМПЛАТІВОК
Млиново-вальцьовий цех
Р о б і т н и к и
566. Апаратник варіння 7
567. Апаратник підготовки сировини та відпускання
напівфабрикатів та продукції 7
568. Вагар, який працює безпосередньо у цеху 4
569. Вальцювальник 7
570. Вантажник 4
571. Водій електро- та автовізка, який працює
безпосередньо у цеху 4
572. Дробильник 7
573. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, що працює безпосередньо у
цеху 7
574. Комірник, який працює на:
складі основної сировини 7
інших складах 4
575. Підсобний робітник, зайнятий підвезенням та
піднесенням сировини, напівфабрикатів та
готової продукції у цеху 7
576. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
безпосередньо у цеху 7
577. Слюсар-ремонтник, який працює безпосередньо у
цеху 7
578. Укладальник-пакувальник, зайнятий
безпосередньо у цеху 7
579. Чистильник металу, відливок, виробів та
деталей, зайнятий зачищенням відливок 7
580. Шихтувальник, зайнятий готуванням шихти 7
Пресовий цех
Р о б і т н и к и
581. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, який працює безпосередньо
у цеху 4
582. Комірник 4
583. Комплектувальник, зайнятий на комплектуванні
готової продукції у цеху 4
584. Маркувальник, зайнятий обслуговуванням пресів
для наклеювання етикеток 4
585. Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий
шліфуванням виробів з пластмас 7
586. Підсобний робітник, зайнятий на
внутрішньоцеховому транспорті 4
587. Пресувальник виробів з пластмас 7
588. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
безпосередньо у цеху 4
589. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням цехового устаткування 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
590. Керівники і фахівці, зайняті у пресових та
млиново-вальцьових цехах 4-7

Примітка. Тривалість додаткової відпустки має бути аналогічною відпустці, встановленої для більшості робітників дільниць, що обслуговуються ними.

       IV. НАФТОПЕРЕРОБКА, КОНДЕНСАЦІЯ 
І РЕГАЗИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ВИРОБЛЕННЯ ГАЗУ, НАФТОВИХ
МАСЕЛ, МАСТИЛ, ШТУЧНОГО РІДКОГО ПАЛИВА ТА
СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ,
СМОЛ ТА ГАЗУ
Деемульсація та знесолювання нафти

1. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок під час переробки:

    нафти, що виділяє вільний сірководень       7 
інших видів нафти 4
Перегонка нафти, переробка газу,
газоконденсату та термічне крекінгування

2. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок під час переробки:

нафти та мазуту з сірчистої нафти, газу та сірчистого газоконденсату, що виділяють вільний сірководень 7

    інших видів нафти та мазуту            4 
Вторинна перегонка дистилятів,
перегонка мазуту, стабілізація бензину
та газоконденсату, переробка газоконденсату
та прямогінного бензину

3. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок 4

Каталітичне крекінгування та контактне коксування

4. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок під час переробки:

сірчистої нафти або дистилятів, отриманих із сірчистої нафти, що виділяє вільний сірководень 7

    інших видів сировини               14 
Піроліз та каталітичний риформінг

5. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок та змінний інженер піролізних установок 7

6. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист та слюсар з ремонту технологічних установок, зайняті на установках з перегонки смоли, ректифікації, азеотропної перегонки ароматичних вуглеводнів; інженер змінний газових та ректифікаційних цехів 7

Фракціювання (поділ), компресія, транспортування та очищення вуглеводневих газів, водяного газу, водню та газового конденсату

7. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, апаратник газогенерації, транспортувальник, слюсар з ремонту технологічних установок, інженер змінний (начальник зміни) на роботах з фракціювання, а також з миш'якосодового, фенолятного та фосфатного очищення сірковмісного нафтового газу; очищення від сірководню або окису вуглецю (відмивання) інших газів; при фракціюванні, а також миш'якосодовому, фенолятному та фосфатному очищенні сірковмісного нафтового газу під час переробки сланців 7

8. Оператор технологічних установок, машиніст технологічних насосів, машиніст компресорних установок, приладист, апаратник газогенерації, транспортувальник, слюсар з ремонту технологічних установок, інженер змінний (начальник зміни) на роботах з фракціювання (поділу) та компресії вуглеводневих газів, водяного газу та водню, а також під час очищення газів від вуглекислоти 4

9. Підсобний робітник, зайнятий на складах миш'якових продуктів 4

 10. Робітники, зайняті на роботах з плавки сірки 
та випарювання гіпосульфіту 4
11. Робітники, зайняті вантаженням та
вивантаженням адсорбенту сіркоочисних башт під
час сухого сіркоочищення газу 7
Очищення та сульфування нафтопродуктів
12. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, приладист, слюсар з
ремонту технологічних установок та інженер
змінний, зайняті на установках кислотно-
лужній, контактного очищення та вироблення
контакту 7
13. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів та слюсар з ремонту
технологічних установок на установках з
вироблення нейтралізованого чорного контакту;
на роботах з очищення ароматичних вуглеводнів
сірчаною кислотою, а інших нафтопродуктів -
олеумом та з сульфування сірчаним ангідридом 7
14. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок, приладист та слюсар з ремонту
технологічних установок, зайняті на установці
гідроочищення під час переробки сировини з
вмістом сірки 7
15. Оператор технологічних установок, слюсар з
ремонту технологічних установок та машиніст
технологічних насосів, зайняті на установках
залуження та плюмбітного очищення дистилятів,
отриманих із сірчистої нафти 7
16. Оператор технологічних установок, слюсар з
ремонту технологічних установок та машиніст
технологічних насосів, зайняті у виробництві
дистилятів 4
17. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок та слюсар з ремонту технологічних
установок, зайняті на установках
перколяційного очищення та очищення
алюмосилікатним каталізатором 4
18. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок, приладист та слюсар з ремонту
технологічних установок, зайняті на установці
карбамідної депарафінізації світлих
нафтопродуктів 7
19. Робітники, зайняті вантаженням та
вивантажуванням кислого гудрону та кислого
коксику 4
20. Робітники та інженери змінні, безпосередньо
зайняті очищенням, деасфальтизацією та
депарафінізацією масел селективними
розчинниками 7
Виробництво парафинів, мастил та
озокерито-церезинової продукції
21. Оператор технологічних установок, машиніст
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, слюсар з ремонту технологічних
установок та приладист, зайняті на установці
знемаслення парафину 7
22. Оператор (старший) технологічних установок,
оператор технологічних установок, машиніст
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, слюсар з ремонту технологічних
установок та приладист, зайняті у виробництві
озокерито-церезинової продукції у
кристалізаційних та розливальних відділеннях
установок для виробництва парафіну, озокерито-
церезинової продукції та холодильних
установок; зливальник-розливальник, зайнятий
розливанням парафіну та церезину; машиніст
розливальної машини, зайнятий розливанням
гірського воску (озокериту) 4
23. Оператор технологічних установок та слюсар з
ремонту технологічних установок, зайняті
обслуговуванням та ремонтом камер потіння 7
24. Оператор технологічних установок, зайнятий
варінням та затарюванням сплавів мастил, що
містять нафтенат міді та свинцеві мила, а
також приготуванням нафтенату міді, нафтенату
алюмінію 7
25. Оператор технологічних установок, оператор
технологічних установок, зайняті варінням та
затарюванням мастил, слюсар з ремонту
технологічних установок 4
Виробництво бітуму та нафтового коксу
26. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
гарячого бітуму 7
27. Робітники у виробництві бітуму 7
28. Робітники у виробництві коксу 7
29. Робітники, зайняті вантаженням коксу та бітуму
в залізничні вагони та на складах 4
Алкілування, полімеризація, гідрогенізація
діізобутилену та ректифікація продуктів,
одержаних на цих основах, виробництво
октолу
30. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок, приладист та слюсар з ремонту
технологічних установок на роботі з:
алкілування ароматичних вуглеводнів всіма
каталізаторами та алкілування інших
нафтопродуктів сірчаною кислотою та
хлористим алюмінієм 7
алкілування фосфорним каталізатором,
полімеризації та гідрогенізації 4
Виробництво алкіл-фенольних присадок
31. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, приладист, слюсар з
ремонту технологічних установок, інженер
змінний, підсобний робітник, зайнятий на
складі реагентів 7
Виробництво синтетичних жирних кислот,
мийних засобів та ливарного скріплювача
32. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок, приладист, слюсар з ремонту
технологічних установок 7
Виробництво сульфанолу
33. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
зайняті у виробництві 7
Виробництво асидолу, милонафту, емульсойлю,
сульфофрезолу, лаколіфи та коломазі
34. Оператор технологічних установок та слюсар з
ремонту технологічних установок, зайняті у
виробництві:
сульфофрезолу та лаколіфи 7
асидолу, милонафту, емульсойлю та коломазі 4
Виробництво нафталіну
35. Оператор технологічних установок, слюсар з
ремонту технологічних установок 4
36. Оператор технологічних установок, зайнятий на
центрифугах, машиніст технологічних насосів 7
Етилування бензину
37. Робітники, керівники і фахівці, зайняті
етилуванням бензину; робітник складу етилової
рідини, машиніст з моторних випробувань
палива, зайнятий випробуванням етилованого
бензину 7
Виробництво каталізаторів
38. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок, приладист, слюсар з ремонту
технологічних установок та керівники і фахівці
змінні у виробництві каталізаторів: залізних,
що містять хром, мідь, цинк, кобальт;
міднохромбарієвих, посірчаних та
фосфорнокислих, а також на одержанні
сірководню із гідросульфіту натрію 7
39. У виробництві алюмосилікатного,
алюмомолібденового та кобальтового
каталізаторів:
машиніст технологічних насосів, слюсар з
ремонту технологічних установок; вантажник,
зайнятий на вивантаженні сировини та
просіюванні готового каталізатора,
дробильник; підсобний робітник, зайнятий на
складі сировини; оператор технологічних
установок, оператор технологічних установок
у відділеннях: приготування розчинів,
просочування, сушіння та прожарювання
кулькового каталізатора, формування, сушіння
та прожарювання таблетованого каталізатора,
біля бігунів аеробільних млинів, з
просіювання каталізатора 7
такі ж професії у відділеннях: розведення,
осадження та активації розчинів, з
формування та промивання кулькового
каталізатора, з осадження пульпи, її
промивання, фільтрації та активації у
виробництві таблетованого каталізатора,
біля вертикальних топок 4
приладист, слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 4
40. Оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, машиніст компресорних
установок та слюсар з ремонту технологічних
установок, зайняті у виробництві нікелевого
каталізатора 7
41. Робітники та керівники, зайняті у виробництві
вольфрамсульфідних, платинових,
алюмоплатинових каталізаторів та каталізаторів
для виробництва водню 7
42. Робітники, які мають безпосередній контакт з
кобальтоторієвим та іншими радіоактивними
каталізаторами, в тому числі зайняті на
регенерації цих каталізаторів 7
Підготовка та подавання твердого палива
43. Працівники, зайняті підготуванням палива та
подаванням твердого палива 4
Напівкоксування вугілля та
газифікація сланцю у печах
44. Робітники, керівники і фахівці змінні 7
Газогенераторні цехи (виробництво водяного,
побутового та опалювального газу)
45. Оператор технологічних установок, машиніст
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, транспортувальник, машиніст (кочегар)
котельної, слюсар з ремонту технологічних
установок, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, приладист,
вогнезахисник, чергові та змінні керівники і
фахівці, робітники ремонтні 7
Деструктивна гідрогенізація
46. Працівники з переробки гідрогенізатів та з
деструктивної гідрогенізації залишків
сірчистої нафти 7
Переробка смоли та інших продуктів
сланцепереробних та газових заводів, а також
продуктів напівкоксування, гідрування,
дегідрування та синтезу
47. Оператор технологічних установок, машиніст
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, слюсар з ремонту технологічних
установок, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, приладист,
інженер змінний (начальник зміни) 7
Очищення та знефенолення стічних вод
заводів, що перероблюють тверде паливо
48. Оператор (старший) технологічних установок,
оператор технологічних установок, машиніст
технологічних насосів, слюсар з ремонту
технологічних установок, електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування,
приладист, інженер змінний (начальник зміни) 7

Розщеплення (конверсія) вуглеводнів для одержання водню, конверсія окису вуглецю, гідрогенізація у рідкій та паровій фазі, ароматизація бензину, синтез із газів

 49. Оператор  технологічних установок, машиніст 
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, слюсар з ремонту технологічних
установок, приладист, інженер змінний
(начальник зміни) 7
50. Робітники та керівники установок одержання та
спалювання сірководню 7
ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗЛИВАННЯ, НАЛИВАННЯ ТА
ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ
51. Наповнювач балонів, зайнятий наповненням
балонів зрідженим та стисненим газом 7
52. Оператор товарний, машиніст технологічних
насосів, слюсар з ремонту технологічних
установок, зливальник-розливальник,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, пробовідбірник:
на роботах з обслуговування спеціально
виділених резервуарних парків, естакад,
сірчаних ям, майданчиків для розливання
сірки, насосних, наливних та перекачувальних
станцій, зберігання, перекачування, зливання
та наливання тільки етилованого бензину,
сірчистої нафти, сірчистого газоконденсату
та дистилятів, що виділяють вільний
сірководень; зливальник-розливальник,
зайнятий на відпусканні етилованого бензину
в тару у закритих приміщеннях 7
такі ж професії (крім пробовідбірників) на
роботах з обслуговування резервуарних парків
з іншими видами нафти та нафтопродуктів, а
також естакад із зливання та наливання їх,
насосних, наливальних та перекачувальних
станцій; зливальник-розливальник, зайнятий
на відпусканні бензину; оператор заправних
станцій, зайнятий на бензозаправній станції 4
53. Оператор товарний, машиніст технологічних
насосів та слюсар з ремонту технологічних
установок, зайняті у товарних цехах та
реагентному господарстві заводів, що
перероблюють:
сірчисті нафти та сірчистий газоконденсат,
що виділяють вільний сірководень 7
інші види нафти 4
54. Оглядач нафтоналивних місткостей, контролер з
якості нафти та нафтопродуктів 4
55. Робітники нафтобаз, безпосередньо зайняті
вантаженням та відвантаженням аміачної води 4
МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОГАЗОПРОВОДИ ТА ГАЗОВЕ
ГОСПОДАРСТВО ПІДПРИЄМСТВ
56. Трубопровідник лінійний та слюсар з
експлуатації та ремонту підземних
газопроводів, зайняті експлуатацією, ремонтом
та монтажем підземних та магістральних
нафтогазопроводів 4
ВИРОБНИЦТВО ОБВАЖНЮВАЧІВ
57. Робітники, зайняті вантаженням, збагаченням,
дробленням, транспортуванням та сушінням
аглоруди та бариту, а також пакуванням та
прийманням готової продукції у виробництві
обважнювачів 4
ВИРОБНИЦТВО ГЛИН, ЩО ВИБІЛЮЮТЬ,
ГЛИНОПОРОШКІВ (БЕНТОНІТОВИХ ПОРОШКІВ)
СУХИМ СПОСОБОМ У ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ
58. Аспіраторник 4
59. Дробильник 4
60. Дозувальник 4
61. Кочегар сушильних барабанів 4
62. Машиніст сировинних млинів (мокрого або сухого
помелу), зайнятий сухим помелом 4
63. Машиніст гвинтових насосів (фулерувальник) 4
64. Машиніст крана (кранівник) 4
65. Оператор технологічних установок 4
66. Слюсар з ремонту технологічних установок 4
67. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті у
цехах сухого помелу 4
68. Транспортувальник, підсобний робітник 4
69. Укладальник-пакувальник 4
ЗАВОДИ ТА ЦЕХИ З ВИРОБНИЦТВА ГІРСЬКОГО
ВОСКУ ТА ВУГЛЕЛУЖНИХ РЕАГЕНТІВ
70. Апаратник виробництва реагентів 7
71. Дозувальник, дозувальник реагентів 7
72. Машиніст розфасувально-пакувальних машин,
машиніст насосних установок, машиніст
живильника, машиніст вентиляційної та
аспіраційної установок:
зайняті у виробничих цехах 7
з обслуговування насосних та вентиляційних
установок у спеціальних приміщеннях 4
73. Оператор пульта керування 4
74. Робітник, зайнятий на роботах:
з обслуговування лотків та жолобів; з
видавання та приймання брудного спецодягу, з
обслуговування сушарок виробничих лазень при
ручному пранні спецодягу, з чищення місць
загального користування та вигрібних ям; при
механічному пранні спецодягу та дезінфекції;
з підготовки лужних реагентів; прибиранням
виробничого пилу в основних цехах та
вибиранням породи у приміщеннях, у цехах з
виробництва гірського воску 7
з відбору проб воску та розчинників; з
відбору та розбирання проб; при механічному
пранні спецодягу та дезінфекції 4
75. Сушильник 7
76. Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування, зайняті
на підстанціях електрофільтрів 4
77. Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування під час
роботи з ремонту устаткування на дільницях, де
більшість робітників мають право на щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими та
важкими умовами праці тривалістю до:
7 календарних днів 7
4 календарних днів 4
78. Керівники і фахівці, зайняті у виробничих
цехах 7
79. Майстер відділу технічного контролю, диспетчер 4
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ
НАФТОПЕРЕРОБКИ
80. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, приладист, слюсар з
ремонту технологічних установок, підсобний
робітник, зайняті на діючих технологічних
установках, не передбачених у відповідних
виробництвах з переробки нафти, газу, сланцю
та вугілля 4
81. Мастильник, зайнятий у насосних та
компресорних станціях на промислах; обхідник
лінійний, зайнятий на промислах 4
82. Оператор технологічних установок, машиніст
компресорних установок, машиніст технологічних
насосів, мастильник, слюсар з ремонту
технологічних установок та механік, зайняті у
виробництві скрапленого газу 7
83. Робітники, зайняті на роботах з покривання
устаткування та труб склом, епоксидними
смолами, силікатними емалями та лаками із
застосуванням хімічних реагентів 7
84. Робітники станції із збирання та очищення
конденсату, забрудненого нафтопродуктами та
хімічними продуктами 4
85. Робітники з ремонту та обслуговування
промислової каналізації, пасток, очисних
споруд, нафтовіддільників та тунелів
нафтогазопереробних заводів, станцій, нафтобаз
та промислів 7
86. Чистильник, зайнятий внутрішнім очищенням
апаратури, коксових та асфальтових кубів,
амбарів, резервуарів, цистерн, мірників, барж,
суден з-під нафти тощо, нафтопродуктів та
хімпродуктів 7

V. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ.
ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Виробництво електроенергії тепловими,
атомними електростанціями
та гідроелектростанціями

1. Апаратник з приготування хімреагентів, зайнятий хімводоочищенням 7

2. Апаратник хімводоочищення електростанції, зайнятий:

    веденням процесу хлорування            14 
на інших роботах 7

3. Бляхар, зайнятий обшиванням термоізоляції котлів та теплопроводів на теплових електростанціях та у теплових мережах 7

4. Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням бункерів перед котлами, шнеків та автостел 14

5. Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням твердого палива, промислових відходів та колчедану 7

6. Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням екібастузького вугілля у закритих приміщеннях теплових електростанцій 14

7. Вогнезахисник, зайнятий обмуровуванням котлів та теплопроводів на тепловій електростанції та у тепловій мережі 14

8. Електромонтер головного щита керування електростанцією, зайнятий чергуванням біля щита, розташованого у приміщенні турбінного цеху (відділення) теплової електростанції 7

9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий розбиранням кабелю зі свинцевою оболонкою у лабораторії кабельної мережі 14

 10. Електрослюсар з обслуговування автоматики та 
засобів вимірювань електростанцій,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті обслуговуванням
електротехнічного устаткування, засобів
релейного захисту, контролю та автоматики,
пускорегулювальної апаратури у котлотурбінних,
котельних, турбінних цехах (відділеннях),
подаванням палива та пилоприготуванням, у
закритих приміщеннях паливно-транспортного
цеху і нафтогосподарствах теплових
електростанцій 7
11. Електрослюсар з ремонту електричних машин,
електромонтер з ремонту апаратури, релейного
захисту й автоматики, зайняті ремонтом
електротехнічного устаткування, засобів
релейного захисту, пускорегулювальної
апаратури, приладів контролю та автоматики у
котлотурбінних, котельних, турбінних цехах
(відділеннях), подаванням палива та
пилоприготуванням у закритих приміщеннях
паливно-транспортного цеху та
нафтогосподарствах теплових електростанцій 7
12. Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий
термоізоляцією устаткування теплових
електростанцій та теплових мереж 14
13. Котлочистильник, зайнятий чищенням котлів 14
14. Машиніст берегових насосних станцій, зайнятий
обслуговуванням устаткування та установок,
розташованих безпосередньо у приміщенні
турбінного відділення (цеху) 7
15. Машиніст блочної системи керування агрегатами
(котел-турбіна) 7
16. Машиніст вагоноперекидача 7
17. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів
та вентиляторів, установлених у приміщенні 7
18. Машиніст газотурбінних установок 7
19. Машиніст двигунів внутрішнього згоряння,
зайнятий обслуговуванням устаткування
дизельних електростанцій 7
20. Машиніст енергоблока, старший машиніст
енергоблока, зайняті обслуговуванням
енергоблока одиничною потужністю 150 тис. кВт
та більше 7
21. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
видаленням золи та шлаку з локомобіля 4
22. Машиніст котлів, старший машиніст
котлотурбінного цеху, старший машиніст
котельного устаткування під час роботи котлів
на газі, рідкому паливі та механічного
подавання твердого палива 7
23. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
вилученням золи та шлаку ручним способом 14
24. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах
(котельній), турбінному відділенні (цеху), у
закритому складі палива теплової
електростанції 7
25. Машиніст насосних установок, зайнятий
перекачуванням мазуту та інших нафтопродуктів 7
26. Машиніст-обхідник з котельного устаткування 7
27. Машиніст-обхідник з котельного устаткування,
зайнятий обдуванням та розшлакуванням котлів 7
28. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування 7
29. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування,
зайнятий обслуговуванням живильних насосів та
деараторів 7
30. Машиніст-обхідник з котельного устаткування,
старший машиніст котельного устаткування та
машиніст котлів, зайняті ручним
завантажуванням палива 14
31. Машиніст парової машини та локомобіля 7
32. Машиніст парових турбін, старший машиніст
турбінного відділення (цеху) 7
33. Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах
пилоприготування (у цехах з розмелу палива) 7
34. Машиніст сушильної установки, зайнятий у цехах
пилоприготування (у цехах з розмелу палива) 7
35. Машиніст подавання палива, зайнятий на:
теплових електростанціях, де спалюють
екібастузьке вугілля 14
інших теплових електростанціях 7
36. Моторист багерної (шламової) насосної 7
37. Моторист з прибирання устаткування
електростанцій, зайнятий у котлотурбінному та
котельному цехах (котельних), цехах подавання
палива 7
38. Оператор теплового пункту, зайнятий
обслуговуванням тепломережних бойлерних
установок, розташованих безпосередньо у
турбінних цехах 7
39. Підсобний робітник, зайнятий на
теплоізолювальних роботах 7
40. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у
паливно-транспортному цеху та на подаванні
палива 7
41. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах
(котельній) та на пилоприготуванні теплової
електростанції 7
42. Робітники, зайняті на антисептуванні деревини
і фарбуванні опор мереж електропередачі
кам'яновугільними та бітумними лаками 7
43. Робітники, зайняті на електростанції
відбиранням, розфасуванням та відвантаженням
золи 14
44. Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом
устаткування плавучих газотурбінних
електростанцій 7
45. Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом
устаткування підземних теплових електростанцій 14
46. Робітники, зайняті на теплових
електростанціях, які спалюють вугілля, що
видобувається відкритим способом (кансько-
ачинське, нюренгрінське, приморське), і те, що
сильно порошить; вантажник; машиніст
бульдозера, зайнятий укладанням штабелів
вугілля, що сильно порошить; машиніст котлів,
зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах
(котельнях); машиніст крана (кранівник),
зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах
(котельнях); машиніст-обхідник із
золовидалення, зайнятий у котлотурбінному та
котельному цехах (котельнях); машиніст-
обхідник з котельного устаткування, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах
(котельнях); моторист з прибирання
устаткування електростанцій, зайнятий у
котлотурбінному та котельному цехах
(котельнях), цехах подавання палива; моторист
автоматизованого подавання палива;
слюсар з обслуговування устаткування
електростанцій, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням подавання палива; слюсар з
ремонту устаткування подавання палива 14
47. Робітники, зайняті цементуванням бетонних
споруд у патернах та інших приміщеннях
гідротехнічних споруд 7
48. Слюсар з обслуговування теплових мереж 7
49. Слюсар з обслуговування теплових пунктів,
зайнятий у тепловій мережі 7
50. Слюсар з обслуговування устаткування
електростанцій, зайнятий обслуговуванням
устаткування котлотурбінного та котельного
цехів (котельні) 14
51. Слюсар з обслуговування устаткування
електростанцій, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням устаткування подавання палива
на:
теплових електростанціях, де спалюють
екібастузьке вугілля 14
інших теплових електростанціях 7
52. Слюсар з обслуговування устаткування
електростанцій, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням устаткування турбінного цеху
(відділення), закритого складу палива,
нафтогосподарства, на пилоприготуванні 7
53. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 7
54. Слюсар з ремонту парогазотурбінного
устаткування та теплових електростанцій 7
55. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж,
зайнятий ремонтом теплопроводів та споруд
теплових мереж 7
56. Слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів, зайнятий ремонтом
парових котлів теплових електростанцій 14
57. Слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів, зайнятий ремонтом
устаткування у котельних цехах та
пилоприготуванням 7
58. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
устаткування у закритих складах палива та
нафтогосподарств на теплових електростанціях,
а також ремонтом устаткування у тунелях та
теплофікаційних камерах на теплових
електростанціях та теплових мережах 7
59. Слюсар з ремонту устаткування подавання
палива, зайнятий роботами на:
теплових електростанціях, де спалюють
екібастузьке вугілля 14
інших теплових електростанціях 7
60. Такелажник, зайнятий на роботах у діючих
котлотурбінних та котельних цехах (котельнях),
турбінних відділеннях (цехах), цехах
пилоприготування (цехах з розмелу палива) і
подаванні палива теплових електростанцій 4
61. Тесляр, зайнятий виготовленням риштувань для
ремонту котлів теплової електростанції 4
62. Шурувальник палива, зайнятий роботами на
решітках котлів і в бункерах перед котлами 4
РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА
СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДІВ
63. Апаратник випарювальної установки 7
64. Генераторник ацетиленової установки 7
65. Електрогазозварник-врізальник 7
66. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням
зрідженого газу 7
67. Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий
ізоляцією гарячих поверхонь трубопроводів 7
68. Маляр, зайнятий фарбуванням газового
устаткування нітрофарбами 4
69. Машиніст газороздавальної станції, зайнятий у
насосно-компресорних цехах газороздавальної та
газонаповнювальної станцій при роботі на:
одоризованому газі 7
інших видах газу 4
70. Монтер із захисту підземних трубопроводів від
корозії, зайнятий вимірюванням блукаючих
струмів 4
71. Наповнювач балонів, зайнятий наповненням
балонів зрідженим та стисненим газом,
приймальник та випробувач балонів 7
72. Слюсар з експлуатації та ремонту газового
устаткування, зайнятий:
на роботах з обслуговування, ремонту та
регулювання устаткування газгольдерної та
газорегуляторної станцій; ремонтом газового
устаткування будинків, газової апаратури; на
роботах з обслуговування, експлуатації та
ремонту установок та місткостей зрідженого
газу; виконанням робіт з урізання та
вирізання діючих газопроводів 7
ремонтом балонів та устаткування
газороздавальної та газонаповнювальної
станцій; установленням балонів; контролем та
прийманням газової апаратури та
устаткуванням газових мереж 4
73. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів, зайнятий:
на роботах з ремонту та експлуатації
підземних газопроводів; таруванням, ремонтом
та регулюванням газових лічильників 7
обслуговуванням та ремонтом
конденсатозбірників; обходом трас 4
ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛА
74. Апаратник хімводоочищення 4
75. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом
електроустаткування паросилового господарства 4
76. Ізолювальник з термоізоляції 7
77. Котлочистильник 7
78. Машиніст котельної установки, зайнятий
обслуговуванням котлів, що працюють на нафті,
мазуті та газі 4
79. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
золовилученням:
механізованим або гідравлічним 4
ручним 7
80. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням котлів, що працюють на
твердому паливі:
при завантаженні ручним способом 7
при механічному завантаженні 4
81. Машиніст парових турбін 4
82. Машиніст парової машини та локомобіля 4
83. Підсобний робітник, зайнятий вантаженням
вугілля, сланців та торфу у закритих
приміщеннях; на ізолювальних та обмурувальних
роботах; обслуговуванням нафтогосподарства; у
приміщеннях котельних цехів 4
84. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
обслуговуванням паливно-транспортних цехів 4
85. Робітники, зайняті обслуговуванням
пиловугільних дробарок, шарових млинів,
вугільних бункерів, трясунів, транспортерів,
елеваторів, шнеків та інших механізмів
подавання палива та пилоприготування у
виробничих котельних 4
86. Слюсар-ремонтник, зайнятий:
ремонтом гарячих котлів 7
на інших роботах паросилового господарства 4
87. Тесляр, зайнятий ремонтом котельного
устаткування на гарячих дільницях роботи 4

VI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ

Р о б і т н и к и

  1. Вагранник                      7 

2. Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий на роботі з прокатки тонколистової сталі з підсмічуванням 7

3. Вибивальник відливок, зайнятий:

автоматичним вибиванням (пульт управління віддалений або ізольований від вибивної решітки) 4

    іншими роботами                  7 

4. Виробник каркасів, зайнятий виготовленням та ремонтом металевих каркасів 4

5. Водій електро- та автовізка, зайнятий у плавильному, заливальному, формувальному, стрижневому, сушильному та обрубному відділеннях ливарного цеху 4

  6. Гідропіскоструминник, гідрочистильник        4 

7. Завалювальник шихти у вагранки та печі:

    ручним способом                  7 
механізованим способом 4
8. Заварник відливок 7
9. Заливальник металу 7
10. Землероб 4
11. Ковшовий 4
12. Контролер у ливарному виробництві,
безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
на гарячих ділянках робіт у ливарних цехах; на
виробничих дільницях та робочих місцях в
обрубному, формувальному, стрижневому та
землепідготовчому відділеннях 4
13. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й
відцентрового лиття, зайнятий на машинах
відцентрового лиття 7
14. Ливарник на машинах для лиття під тиском 7
15. Маркувальник, зайнятий тавруванням лиття на
обрубувальній та вибивальній дільницях 4
16. Машиніст мотовоза, водій електро- та
автовізка, зайняті транспортуванням рідкого
металу 4
17. Модельник виплавних моделей, формувальник з
виплавлюваних моделей 4
18. Модельник дерев'яних моделей та модельник з
металевих моделей, зайняті ремонтом моделей та
шаблонів на формувальній та заливальній
дільницях 4
19. Налагоджувальник ливарних машин 7
20. Налагоджувальник формувальних і стрижневих
машин 4
21. Обрубувач 7
22. Плавильник металу та сплавів 7
23. Правильник на машинах, зайнятий правленням
лиття на пресах 4
24. Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий
обслуговуванням конвеєрів з прибирання горілої
землі у тунелях ливарних цехів 7
25. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням на гарячих ділянках робіт 4
26. Пультівник електроплавильної печі 4
27. Робітники на дільниці оболонкових форм,
зайняті формуванням оболонкових форм;
приготуванням сполук; клеєнням оболонкових
форм бакелітовим клеєм; виготовленням
оболонкових форм із пульвербакеліту 7
28. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
(на дільницях) заливання та вибивання лиття 4
29. Робітники, зайняті:
підвішуванням гарячого лиття на конвеєрі,
обслуговуванням та ремонтом устаткування у
тунелях ливарних цехів 7
на землепідготовчих дільницях ливарних цехів 4
30. Розмітник, зайнятий розмічуванням лиття в
обрубувальному відділенні 4
31. Розподілювач робіт, зайнятий на плавильній,
заливальній, землепідготовчій, формувальній,
стрижневій та обрубувальній дільницях ливарних
цехів 4
32. Складальник форм, зайнятий:
перекладанням вантажів на опоках при
заливанні 7
на решті видів робіт, у тому числі на
скріплюванні та розкріплюванні опок на
конвеєрі 4
33. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагоджуванням та
ремонтом кокілів у гарячому стані 7
34. Сталевар конвертера 7
35. Стрижневик машинного формування, стрижневик
ручного формування 4
36. Стропальник, безпосередньо зайнятий на
обрубувальних дільницях ливарних цехів 4
37. Сушильник стрижнів, форм та формувальних
матеріалів 4
38. Терміст, зайнятий відпалюванням лиття 4
39. Транспортувальник у ливарному виробництві 4
40. Формувальник машинного формування,
формувальник ручного формування 4
41. Чистильник металу, відливок, виробів та
деталей, зайнятий очищенням:
сухим піском та металевою тирсою;
дробоструминними машинами у дробоструминних
камерах (сухим способом) 7
на галтувальних барабанах 4
42. Шихтувальник, який працює у закритих
приміщеннях, пов'язаних з гарячими ділянками
робіт 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
43. Майстер і змінний інженер плавильної, 7
заливальної та обрубної дільниць
44. Майстер і змінний інженер у ливарному цеху на 4
інших дільницях
ВИРОБНИЦТВО МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФТОРИСТИХ ПРИСАДОК
Р о б і т н и к и
45. Пірометрист, безпосередньо зайнятий контролем
розплавленого металу 7
46. Робітники, зайняті на роботах у плавильному,
заливальному та вибивальному відділеннях у
цехах лиття магнієвих сплавів 7
47. Робітники, зайняті обробкою та підготовкою
стрижнів, холодильників, каркасів у загальному
залі, де ведеться заливання металу 7
48. Стрижневик машинного формування, зайнятий у
загальному залі, де ведеться заливання металу 7
49. Стрижневик ручного формування, зайнятий у
загальному залі, де ведеться заливання металу 7
50. Укладач фтористих присадок, зайнятий
приготуванням флюсів, що містять хлористі та
фтористі солі для плавки магнієвих сплавів, у
залі, де ведеться заливання металу 7
51. Формувальник машинного формування, зайнятий у
загальному залі, де ведеться заливання металу 7
52. Формувальник ручного формування, зайнятий у
загальному залі, де ведеться заливання металу 7
К е р і в н и к и
53. Майстер зміни плавильного, заливального та
вибивального відділень 7
КУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, КАРБУВАННЯ
Р о б і т н и к и
54. Вальцювальник стана гарячого прокату 7
55. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий на гарячих
ділянках робіт 4
56. Клепальник 7
57. Коваль на молотах та пресах 7
58. Коваль ручного кування 7
59. Коваль-штампувальник 7
60. Контролер ковальсько-пресових робіт,
безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
на гарячих дільницях робіт у ковальсько-
пресових цехах 4
61. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
зайнятий обробленням гарячого металу 7
62. Нагрівальник (зварник) металу 7
63. Налагоджувальник ковальсько-пресового
устаткування, зайнятий на гарячих ділянках
робіт 7
64. Підсобний робітник, зайнятий у ковальському
цеху та на дільницях гарячого штампування 4
65. Правильник на машинах та правильник ручним
способом, зайняті правленням гарячого металу 4
66. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням на гарячих ділянках робіт 4
67. Пружинник, зайнятий на гарячих роботах 7
68. Різальник гарячого металу 4
69. Розподілювач робіт, зайнятий на гарячих
ділянках робіт 4
70. Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках
робіт 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
71. Майстер і змінний інженер ковальсько-пресового 4
цеху, зайняті на гарячих ділянках робіт
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ
Р о б і т н и к и
72. Контролер з термообробки, безпосередньо
зайнятий поопераційним контролем на гарячих
ділянках робіт у термічних цехах 4
73. Нейтралізаторник ціанистих розчинів, зайнятий
нейтралізацією відходів виробництва, що
містять ціанисті сполуки 7
74. Підсобний робітник, зайнятий у термічних цехах 4
75. Правильник ручним способом та правильник на
машинах, зайняті правленням гарячих виробів 4
76. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням на гарячих ділянках робіт 4
77. Робітники, зайняті розфасуванням ціану та
ціанистих солей 7
78. Розподілювач робіт, зайнятий на дільницях
термічної обробки 4
79. Терміст, зайнятий роботою на:
свинцевих та ціанистих ваннах; хлористо-
барієвих та селітрових ваннах 7
всіх інших видах термічного оброблення 4
80. Терміст на установках НВЧ, терміст 4
К е р і в н и к и
81. Майстер термічного цеху 4
ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ
Р о б і т н и к и
82. Воронувальник 7
83. Гальванник, зайнятий на:
ціанистих ваннах 7
інших ваннах 4
84. Готувач емалевих порошків, зайнятий заготовкою
вихідних матеріалів для шихти 7
85. Емалювальник, безпосередньо зайнятий
нанесенням холодної емалювальної маси на
вироби гарячим способом (не гальванічним) 4
86. Контролер емалевого покриття, безпосередньо
зайнятий поопераційним контролем на виробничих
дільницях та робочих місцях в емалювальному
цеху 4
87. Контролер робіт на металопокриттях,
безпосередньо зайнятий контролем процесу
покриття сталевої стрічки свинцевим сплавом 7
88. Контролер робіт на металопокриттях,
безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
на виробничих дільницях та робочих місцях у
гальванічних цехах; обпаяних радіаторів
свинцевими сплавами та освинцьованих
бензобаків 4
89. Коректувальник ванн, зайнятий на:
ціанистих ваннах, оксидуванні та воронуванні 7
інших ваннах 4
90. Лудильник гарячим способом 7
91. Мельник емалевих матеріалів, безпосередньо
зайнятий приготуванням емалювальної маси з
шихти 7
92. Металізатор, зайнятий роботами з міддю та її
сплавами, свинцем, цинком та кадмієм; на інших
роботах 7
93. Мідник 7
94. Обпалювач емалі, зайнятий випалюванням
виробів, покритих емалями 7
95. Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим
способом (не гальванічним) 7
96. Оцинковник гарячим способом, зайнятий на
оцинкуванні гарячим способом (не гальванічним) 7
97. Робітники, безпосередньо зайняті
обслуговуванням машин для нанесення
розплавленого свинцевого сплаву на сталеві
стрічки 7
98. Робітники, зайняті золотінням гарячим способом
(не гальванічним) 7
К е р і в н и к и
99. Майстер емалювального цеху та дільниці,
безпосередньо зайнятий заготовкою емалювальної
маси та випалюванням емальованих деталей 7
100. Майстер на дільниці покриття металів 4
ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ,
БУДУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДЕН
Металеві судна та котельне виробництво
101. Арматурник залізобетонних суден, зайнятий
роботою на вібростолах, вібромайданчиках,
касетних установках та з ручними вібраторами 4
102. Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією
гребних валів та переробкою гумових сумішей 4
103. Гумівник металовиробів, зайнятий на роботах з
гумування суднових конструкцій 7
104. Електромонтажник судновий, зайнятий:
роботою на суднах (за винятком відкритих
безпалубних суден) та на берегових підземних
спорудах; заготовленням, перемотуванням
свинцевого кабелю, обробкою та окінцюванням
кінців кабелю, набиванням кабельних пробок
та сальників на суднах 4
на суднах, що ремонтуються (крім відкритих
безпалубних суден) 7
105. Електрохімоброблювач, зайнятий на анодно-
механічному різанні 7
106. Зварник пластмас, зайнятий зварюванням
пластикату 4
107. Ізолювальник судновий 7
108. Клепальник, зайнятий клепанням пневматичним
молотком ручним способом суднових виробів та
металоконструкцій; нагріванням заклепок 7
109. Кольчужник у суднобудуванні 7
110. Котельник судновий та котельник, зайняті:
безпосередньо виготовленням котлів,
резервуарів, цистерн, посудин та інших
металевих місткостей та на згинанні виробів
(деталей) з котельного заліза 4
ремонтом металоконструкцій та устаткування,
на роботах пневматичним інструментом,
ремонтом гарячих котлів 7
111. Мідник з виготовлення суднових виробів,
зайнятий на гарячих роботах 7
112. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у
заготівельних, корпусоскладальному цехах та в елінгу 4
113. Перевірник судновий, зайнятий на роботах з
секційного, блокового та стапельного складання
надводних суден 4
114. Плавильник, зайнятий плавкою периклазу 7
115. Правильник ручним способом, зайнятий
правленням перегородок та інших суднових
конструкцій з місцевим нагріванням 4
116. Радіомонтажник судновий, зайнятий:
роботою на суднах (за винятком відкритих
безпалубних суден) 4
роботою на суднах, що ремонтуються (за
винятком відкритих безпалубних суден) 7
117. Робітники машинної команди плавучих кранів 7
118. Робітники, зайняті приготуванням смоли та
пластики з формаліну 7
119. Рубач судновий, зайнятий роботами з ручним
пневматичним інструментом 7
120. Свердлувальник-пневматик, зайнятий роботами з
пневмоінструментом на суднах 7
121. Складальник корпусів металевих суден, зайнятий
на роботах з секційного, блокового та
стапельного складання надводних суден:
за умови постійного суміщення своєї роботи з
електроприхоплюванням, газорізкою і обробкою
металу ручним пневматичним інструментом 7
на інших роботах 4
122. Складальник корпусів металевих суден, зайнятий
ремонтом суден 7
123. Складальник-добудовник судновий, зайнятий на
роботі всередині суден, що будуються та
ремонтуються (крім відкритих безпалубних
суден) 4
124. Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий
виготовленням хвилеводів із застосуванням
абразивних матеріалів сухим способом, припоїв
та зварювання 4
125. Слюсар-механік з випробувань установок та
апаратури, зайнятий регулюванням та
випробуванням суднових дизелів у закритих
приміщеннях та всередині суден 7
126. Слюсар-монтажник судновий, зайнятий:
монтажем всередині суден (крім відкритих
безпалубних суден) 4
монтажем всередині суден при ремонті (крім
відкритих безпалубних суден); регулюванням
та випробуванням газових турбін, суднових
дизелів та холодильних установок у закритих
приміщеннях та всередині суден 7
127. Слюсар-судноремонтник, зайнятий на роботах
всередині суден (крім відкритих безпалубних
суден) 7
128. Столяр судновий, зайнятий у закритих відсіках
суден 4
129. Суднокорпусник-ремонтник 7
130. Такелажник судновий, зайнятий монтажем
устаткування на суднах та ремонтом суден (крім
відкритих безпалубних суден) 4
131. Тесляр судновий, зайнятий у відкритих відсіках
суден 4
132. Трубозгинальник судновий, зайнятий
виготовленням суднових трубопроводів з
нагріванням 7
133. Трубопровідник судновий, зайнятий монтажем та
ремонтом 7
134. Чеканник, зайнятий на роботах ручним
пневматичним інструментом 7
Виробництво суднових конструкцій
з пластмас
Р о б і т н и к и
135. Апаратник приготування зв'язувальних (смол),
зайнятий на роботах із застосуванням
поліефірних та епоксидних смол 7
136. Апаратник оброблення та складальник
пластмасових суден, зайнятий формуванням
корпусу та складанням (обробленням)
склопластикових конструкцій та виробів 7
137. Оброблювач виробів із пластмас, зайнятий:
обробленням склопластикових деталей та
матеріалів 7
зачищенням виробів з пластмас та інших
фенолвмісних матеріалів із застосуванням
абразивних матеріалів 4
138. Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий
обробкою виробів з поропластів 7
139. Підсобний робітник, зайнятий у цехах та на
дільницях виробництва поропластів та виробів з
них 7
140. Підсобний робітник, зайнятий на дільницях
виробництва суднових конструкцій з пластмас 7
141. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайнятий у
цехах та на дільницях виробництва поропластів
та виробів з них 7
142. Столяр, зайнятий клеєнням та обробленням
склопластикових конструкцій та виробів з них 7
143. Формувальник склопластикових виробів та
виробник склопластикових гребних гвинтів,
зайняті на роботах з поліефірними та
епоксидними смолами 7
144. Формувальник виробів з поропластів 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
145. Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо
зайняті у формуванні та обробленні
пластмасових суднових конструкцій 7
146. Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо
зайняті у виробництві поропластів та виробів
із них 7
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ
147. Газорізальник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах,
резервуарах, баках, відсіках, трюмах);
роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном;
роботах стисненим повітрям ручним способом 7
машинному різанні; зовнішніх роботах 4
148. Газозварник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах,
резервуарах, баках, відсіках, трюмах);
роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном;
роботах стисненим повітрям ручним способом;
зварюванням освинцьованих деталей 7
зовнішніх роботах 4
149. Генераторник ацетиленової установки 7
150. Електродник 4
151. Електрозварник на автоматичних машинах,
електрозварник на напівавтоматичних машинах,
електрозварник ручного зварювання,
електрогазозварник, зайнятий на:
роботах у закритих місткостях (котлах,
резервуарах, баках, відсіках, трюмах);
роботах у приміщеннях; роботах з
високомарганцевими сталями та титаном;
зварюванням освинцьованих деталей; роботах у
приміщенні 7
зовнішніх роботах 4
152. Машиніст крана (кранівник), зайнятий в
електрозварних, котельно-зварних та зварно-
складальних цехах 4
153. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в
електродних та флюсових цехах та на дільницях 4
154. Слюсар з механоскладальних робіт:
зайнятий зачищенням зварних швів терпугом
та пневмозубилом 4
який безпосередньо працює з газозварником та
електрозварником у замкнених посудинах
(котлах, резервуарах, баках, цистернах,
відсіках суден) 7
155. Слюсар з механоскладальних робіт, слюсар із
збирання металевих конструкцій та слюсар-
монтажник, які постійно суміщують роботу з
електрогазорізанням або прихваткою 4
156. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
ацетиленових установок, трубопроводів та
апаратури 7
157. Стропальник, безпосередньо зайнятий у зварних,
котельних, котельно-зварних та зварно-
складальних цехах 4
158. Флюсувальник 4

VII. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І
АПАРАТУРИ
ВИРОБНИЦТВО ІЗОЛЬОВАНОГО ДРОТУ ТА КАБЕЛЮ

Р о б і т н и к и

1. Апаратник на виготовленні мікропроводів у скляній ізоляції, зайнятий в електротермічному виробництві найтонших мідних та манганінових проводів у скляній ізоляції 7

  2. Бронювальник кабелів                 4 

3. Вальцювальник гумових сумішей, зайнятий змішуванням ізоляційних сумішей 7

  4. Вальцювальник холодного металу            4 
5. Варник кабельної маси 4

6. Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 7

7. Випробувач проводів та кабелів, зайнятий тільки випробуванням ізольованих жил на апаратах сухого випробування 4

8. Виробник фільєр, зайнятий обробкою волок з твердого сплаву та алмазів 4

  9. Відпальник кабельних виробів             4 
10. Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з
кольорових металів 4
11. Вулканізаторник кабельних виробів 7
12. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
цехах та відділеннях:
емалювання лаками електроізоляційними;
гарячопрокатних, травильних та свинцевих
пресів 7
гумозаготівельному та гуморобному; лудіння
та відпалювання 4
13. Електрополірувальник, зайнятий поліруванням
дроту електрохімічним способом 4
14. Емалювальник дроту, зайнятий:
емалюванням дроту електроізоляційними та
кремнійорганічними лаками гарячим способом;
у цехах та відділеннях гарячепрокатних,
травильних, свинцевих пресів 7
у цехах та відділеннях лудіння та
відпалювання; у гумозаготівельних та
гуморобних цехах та відділеннях 4
15. Знімач оболонки з кабельних виробів, зайнятий
тільки зніманням свинцевої оболонки 4
16. Ізолювальник жил кабелю, зайнятий ізолюванням:
стирофлексом, дельтаазбестом, капроном,
гумовою та фторопластовою стрічкою 4
скловолокном, склотканиною, склострічкою,
а також ізолюванням із застосуванням
кремнійорганічних лаків 7
17. Ізолювальник проводів, зайнятий ізолюванням:
стирофлексом, дельтаазбестом, капроном,
гумовою та фторопластовою стрічкою 4
скловолокном, склотканиною, склострічкою, а
також із застосуванням кремнійорганічних
лаків 7
18. Каландрувальник гумових сумішей 7
19. Контролер кабельних виробів, зайнятий:
у відділенні свинцевих пресів, обробки волок
із твердих сплавів та алмазів; у цехах та
відділеннях емалювання, гарячого прокату та
накладення скляної ізоляції, а також у цехах
та відділеннях лудіння дроту 4
міжопераційним контролем у цехах та
відділеннях емалювання електроізоляційними
лаками 7
20. Лакувальник проводів та кабелів, зайнятий
лакуванням:
лаками, що містять бензол, метанол та їхні
похідні (толуол, ксилол та складні спирти);
проводів із фторопластовою ізоляцією
кремнійорганічними лаками з одночасним
термотренуванням 7
бронестрічки бітумними лаками 4
21. Лудильник гарячим способом, зайнятий лудінням
кабельних виробів та арматури 7
22. Мастильник, який працює на:
гарячих ділянках робіт у прокатному цеху 7
дільницях гуморобній та гумоприготувальній 4
23. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
у волочильних та холоднопрокатних цехах та
відділеннях; на гарячих ділянках робіт
біля свинцевих пресів 4
у травильному відділенні; у гарячепрокатних
цехах та відділеннях 7
24. Машиніст стрейнера, зайнятий обробленням:
фторопластової маси у гарячому стані 7
інших матеріалів 4
25. Монтажник технологічних трубопроводів,
зайнятий:
роботою біля гарячепрокатних станів 7
обслуговуванням бітумосховища та
трубопроводів з гарячою бітумною та
кабельною масою 4
26. Монтер кабельного виробництва, зайнятий тільки
на роботах з паяння свинцем та його сплавами 7
27. Нагрівальник (зварник) металу, зайнятий
нагріванням мідних та алюмінієвих зливків 7
28. Намотувальник дроту та тросів, зайнятий на
роботах із скловолокном та дротом, лудженим
свинцево-олов'янистими сплавами 7
29. Обплітальник проводів та кабелів, зайнятий
обплетенням дроту, проводів та кабелів
скловолокном та дротом, лудженим свинцево-
олов'янистими сплавами 7
30. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками
та гумою, зайнятий обпресуванням:
гумою гарячим способом на шприц-пресах та
агрегатах безперервної вулканізації, а
також гумовою стрічкою в холодному стані 4
пластмасами гарячим способом; фторопластом
та його співполімерами гарячим способом 7
31. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками
та гумою, зайнятий ізолюванням фторопластом та
його співполімерами проводів та кабелів у
гарячому стані 7
32. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм,
зайнятий обпресуванням гарячим способом:
свинцем 7
алюмінієм 4
33. Оператор дротового прокатного стана, зайнятий
на роботах з:
гарячим металом 7
холодним металом 4
34. Перемотувальник, зайнятий:
перемотуванням та ремонтом освинцьованого
кабелю; проводів, емальованих лаками
електроізоляційними та кремнійорганічними;
кабельних виробів, ізольованих скловолокном;
перемотуванням та гарячим лагодженням
кабельних виробів із поліхлорвініловими
покриттями; перемотуванням просоченого
джгуту 4
перемотуванням кабельних виробів, просочених
кремнійорганічними лаками у сирому вигляді 7
35. Підсобний робітник, зайнятий у цехах та
відділеннях ізолювання проводів із
застосуванням кремнійорганічних лаків; у цехах
та відділеннях емалювання лаками
електроізоляційними; вантаженням та
розвантаженням технічного вуглецю (сажі) 7
36. Пресувальник електротехнічних виробів 7
37. Прокатник гарячого металу 7
38. Пропарювач 7
39. Просівальник сипких матеріалів, зайнятий у
кабельному виробництві 7
40. Просочувальник електротехнічних виробів 7
41. Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий
просочуванням:
кремнійорганічними лаками 7
сполуками із застосуванням бітуму,
озокериту, парафіну; просочуванням та
сушінням кабелів, джгуту та паперу,
маслонаповнених кабелів з одночасним
застосуванням паяння свинцево-олов'янистими
припоями 4
42. Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий
сушінням поліхлорвінілового пластику, проводів
та кабелів, ізольованих поліхлорвініловим
пластиком 4
43. Різальник матеріалів кабельного виробництва,
зайнятий різанням гуми, склотканини,
прогумованої тканини 4
44. Робітники, зайняті відвезенням гарячого металу
у прокатному цеху 7
45. Робітники, зайняті очищенням та лагодженням
тари та сит з-під сипких інгредієнтів гуми 4
46. Розчиняльник лаку 7
47. Складач навісок інгредієнтів, зайнятий
складанням гумової маси 7
48. Скручувальник виробів кабельного виробництва,
зайнятий на три-чотириліхтарних крутильних
машинах 4
49. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий:
у цехах та відділеннях емалювання лаками
електроізоляційними 7
емалюванням іншими лаками гарячим способом
(у тому числі масляними лаками) 4
50. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням
устаткування у цехах та відділеннях
волочильних, бронювальних, гарячепрокатних,
травильних, емалювальних, ізолювання із
застосуванням кремнійорганічних лаків,
освинцювання 4
51. Термообробник проводів та кабелів, зайнятий на
роботах з пластикатовою, фторопластовою та
пластмасовою ізоляцією 7
52. Термопластикаторник, зайнятий термообробленням
каучуку 7
53. Токар, зайнятий обробленням прокатних валків 4
54. Травильник, зайнятий травленням мідної катанки
та підкатки 7
55. Шліфувальник, зайнятий обробкою прокатних
валків 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
56. Майстер, зайнятий:
у цехах та відділеннях емалювання лаками
електроізоляційними; цехах, відділеннях,
дільницях: емалювання, лакування лаками, що
містять бензол, метанол та їхні похідні
(толуол, ксилол та складні спирти);
гумозаготівельному та гуморобному; свинцевих
пресів; опресування пластмасами у гарячому
стані; у цехах, відділеннях, дільницях:
гарячепрокатному, лудильному, травильному,
відпалювальному 7
волочильному 4
57. Інженер-технолог, технік старший та технік,
безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях
емалювання електроізоляційними лаками 4
ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНИХ ТА ГРАФІТОВИХ
ЕЛЕКТРОДІВ
58. Робітники, керівники і фахівці цехові,
безпосередньо зайняті у виробництві
електровугільних та електрощіткових виробів на
основі зв'язувальних кам'яновугільного пеку та
смоли, із застосуванням металевих порошків
свинцю, міді та олова 7
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ
Р о б і т н и к и
59. Армувальник електрокерамічних виробів,
зайнятий на роботах із застосуванням:
свинцевих сплавів 7
цементного розчину 4
60. Вибивальник виробів із гіпсових форм, зайнятий
вибиванням електрокерамічних виробів 4
61. Вибірник фарфорових, фаянсових і керамічних
виробів, зайнятий вибиранням керамічних
виробів із капселів після випалу 4
62. Глазурувальник електрокерамічних виробів 4
63. Готувач мас, зайнятий заготовкою капсельної
маси та готуванням керамічної маси 7
64. Дробильник-розмелювач, зайнятий:

дробленням (розмелюванням) керамічних матеріалів на дробарках та бігунах 7

розмелюванням керамічних матеріалів у млинах 4

 65. Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних 
виробів, зайнятий забиранням електрокерамічних
виробів 4
66. Ливарник гіпсових форм 4
67. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
деталей бензином 4
68. Модельник керамічного виробництва 4
69. Обпалювач електрокерамічних виробів, зайнятий:
під час випалу у круглих горнах 7
у тунельних печах 4
70. Оправник електрокерамічних виробів, зайнятий
на роботі сухим способом 7
71. Оправник-чистильник, зайнятий чищенням
керамічних виробів сухим способом 7
72. Пресувальник електрокерамічних виробів у
гумових формах 4
73. Робітники, зайняті на електричних та термічних
випробуваннях фарфорових ізоляторів 4
74. Робітники, зайняті механічною обробкою
керамічних виробів сухим способом 7
75. Склеювач електрокерамічних виробів, зайнятий
на роботі з діановою та епоксидною смолами 4
76. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
устаткування на дільницях приготування
керамічної та капсельної маси та на дільницях
круглих горнів 4
77. Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий
роботою біля:
круглих горнів 7
тунельних печей 4
78. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
виробів і сировини, зайнятий сушінням
керамічних виробів 4
79. Фільтр-пресувальник, зайнятий фільтр-
пресуванням керамічної маси 4
80. Формувальник електрокерамічних виробів 4
81. Шліфувальник електрокерамічних виробів,
зайнятий шліфуванням сухим способом 7
К е р і в н и к и
82. Майстер, безпосередньо зайнятий у гарячих та
глазурувальних цехах 7
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Р о б і т н и к и
83. Апаратник-сушильник, зайнятий сушінням
електроізоляційних матеріалів та виробів,
просочених:
кремнійорганічними лаками та лаками, що
містять 40 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу, токсичні розчинники та
токсичні компоненти 7
іншими лаками 4
84. Варник електроізоляційних лаків, смол та
мастик, зайнятий варінням синтетичних смол на
основі фенолу, крезолу, аніліну, формаліну, а
також варінням смол та лаків із застосуванням
як розчинники ацетону, бутанолу, метанолу та
ароматичних вуглеводів 7
85. Дробильник, зайнятий розмелюванням смоли 7
86. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
цехах та відділеннях виробництва штучних смол,
лаків, емалей, шаруватих пластиків, у
просочувальному та пресовому цехах 7
87. Кабестанник 7
88. Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням
мікаслюдиніту, мікафолію, міканіту та
мікастрічок із застосуванням лаків, що містять
токсичні розчинники 7
89. Клеїльник плівкоелектрокартону 7
90. Комірник, зайнятий відпусканням хімсировини та
хімпродуктів у закритих складах 4
91. Контролер, безпосередньо зайнятий у пресових
цехах та відділеннях виробництва пластмас та
шаруватих пластиків 4
92. Контролер у виробництві електроізоляційних
матеріалів, безпосередньо зайнятий:

у цехах та відділеннях: просочувальному, лаковарильному та намотувальному, смоловарильному (штучні смоли); приготування кремнійорганічних лаків та лаків, що містять 40 та більше відсотків бензолу, толуолу, ксилолу 7

    випробуванням фольгованих матеріалів        4 
93. Лакувальник електроізоляційних виробів та
матеріалів, зайнятий роботою з лаками, що
містять токсичні речовини 7
94. Накатник-обкатник 7
95. Намотувальник електроізоляційних виробів 7
96. Обпалювач слюди 4
97. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий:
у цехах та відділеннях виробництва штучних
смол, лаків, емалей та у просочувальних
цехах 7
у пресових цехах та відділеннях виробництва
пластмас та шаруватих пластиків 4
98. Пресувальник ізоляційних матеріалів 7
Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий:
прибиранням виробничих приміщень у цехах та
відділеннях виробництва штучних смол, лаків,
емалей та у просочувальному цеху 7
у пресових цехах та відділеннях виробництва
пластмас та шаруватих пластиків 4
99. Просочувальник паперу та паперових виробів 7
100. Просочувальник паперу та тканини 7
101. Регенераторник слюди 7
102. Робітники, зайняті механічною та ручною
обробкою деталей (виробів) із склотекстоліту 7
103. Робітники, зайняті зачищенням виробів із
склотканини, просоченої епоксидними смолами
або кремнійорганічними лаками 7
104. Розподілювач робіт, зайнятий безпосередньо у
просочувальному та пресовому цехах та
відділеннях 4
105. Розчиняльник лаку, зайнятий приготуванням
кремнійорганічних лаків та лаків, що містять
40 та більше відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу; електроізоляційних лаків, що містять
токсичні розчинники та токсичні компоненти 7
106. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням
устаткування у цехах та відділеннях
приготування та застосування лаків, що містять
токсичні розчинники та токсичні компоненти 7
107. Слюсар-ремонтник та монтажник технологічних
трубопроводів, слюсар з виготовлення вузлів та
деталей технологічних трубопроводів,
безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях
виробництва штучних смол, лаків, емалей,
шаруватих пластиків, у просочувальних та
пресових цехах 7
108. Сортувальник електроізоляційних матеріалів 4
109. Укладальник-пакувальник, який працює
безпосередньо у цехах та відділеннях
просочувальному та пресовому 4
110. Фрезерувальник, токар, шліфувальник,
свердлувальник, зайняті механічною обробкою
текстоліту, міканіту, гетинаксу та інших
шаруватих пластиків 4
К е р і в н и к и та ф а х і в ц і
111. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті в
цехах та відділеннях виробництва штучних смол,
лаків, емалей, шаруватих пластиків,
просочувальних та пресових цехах 7
ЗАГОТІВЕЛЬНО-ІЗОЛЯЦІЙНІ ТА
НАМОТУВАЛЬНО-ОБМОТУВАЛЬНІ РОБОТИ
Р о б і т н и к и
112. Бандажувальник, зайнятий паянням бандажів
свинцево-олов'янистим припоєм 4
113. Виробник трафаретів, шкал та плат, зайнятий на
роботах із травлення та гальванопокриття 4
114. Електромонтажник-схемник, зайнятий більше
половини робочого часу паянням свинцево-
олов'янистими сплавами в електротехнічній
промисловості 4
115. Заготівник ізоляційних деталей, зайнятий на
роботі із заготовлення ізоляційних матеріалів:
просочених кремнійорганічними лаками та
лаками, що містять 20 відсотків та більше
бензолу, толуолу, ксилолу 7
із скловолокна, склотканини, склострічки, а
також матеріалів, просочених лаками, що
містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу та інших токсичних розчинників 4
116. Ізолювальник, зайнятий ізолюванням секцій та
котушок:
сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках,
що містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу або скломікострічкою,
промазаною кремнійорганічними лаками;
скляною ізоляцією (склотканина, скловолокно,
склострічка) із застосуванням
кремнійорганічних лаків 7
сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках,
що містять менше 20 відсотків бензолу,
толуолу, ксилолу або інші токсичні
розчинники; скляною ізоляцією (склотканина,
скловолокно, склострічка), поліхлорвініловою
стрічкою у гарячому стані та листовим
азбестом 4
117. Ізолювальник, зайнятий ізолюванням обмоток
трансформаторів епоксидними та поліефірними
смолами; виробник стрічкових осердь та
відпальник-вакуумник, зайняті на роботах із
застосуванням чотирихлористого вуглецю 7
118. Контролер у виробництві електроізоляційних
матеріалів, безпосередньо зайнятий в
ізоляційних, обмотувальних цехах (дільницях)
контролем обмоток секцій та котушок,
ізольованих склоізоляцією (склотканина,
скловолокно, склострічка) 4
119. Контролер у виробництві електроізоляційних
матеріалів, безпосередньо зайнятий прийманням
та контролем секцій, котушок та ізоляційних
матеріалів, а також підсобний робітник та
майстер, безпосередньо зайняті у цехах
(дільницях), де застосовується сира
мікастрічка, виготовлена:
на кремнійорганічних лаках та лаках, що
містять 20 відсотків і більше бензолу,
толуолу, ксилолу 7
на лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4
120. Лакувальник електроізоляційних виробів та
матеріалів 7
121. Намотувальник котушок для електроприладів та
апаратів, безпосередньо зайнятий на роботах із
застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу 7
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
склострічка), сирої мікастрічки, що містить
менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
або інші токсичні розчинники 4
122. Намотувальник котушок та секцій електромашин,
безпосередньо зайнятий намотуванням із
застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу 7
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
склострічка), сирої мікастрічки, що містить
менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу або інші токсичні розчинники 4
123. Намотувальник котушок трансформаторів,
безпосередньо зайнятий намотуванням із
застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу 7
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
склострічка), сирої мікастрічки, що містить
менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
або інші токсичні розчинники 4
124. Обмотувальник елементів електричних машин,
зайнятий ізолюванням схем та з'єднань із
застосуванням:
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу або скломікастрічки,
виготовленої на кремнійорганічних лаках 7
сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
ксилолу або інші токсичні розчинники;
скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
склострічка), а також із застосуванням
електрозварювання 4
125. Обмотувальник елементів електричних машин,
зайнятий обмотуванням із застосуванням
кремнійорганічних лаків 7
126. Обмотувальник елементів електричних машин,
зайнятий обмотуванням статорів та роторів:
проводом та секціями, ізольованими скляною
ізоляцією (склотканина, скловолокно,
склострічка) 4
скляною ізоляцією з одночасним застосуванням
матеріалів, що містять токсичні хімічні
речовини 7
127. Паяльщик, зайнятий лудінням та паянням обмоток
електричних машин 7
128. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
намотувальному, обмотувальному та ізоляційному
цехах (дільницях), де застосовується скляна
ізоляція 4
129. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
цехах (дільницях), де застосовується сира
мікастрічка, виготовлена на:
кремнійорганічних лаках та лаках, що містять
20 відсотків та більше бензолу, толуолу,
ксилолу 7
лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4
130. Пресувальник ізоляційних матеріалів, зайнятий
пресуванням ізоляційних матеріалів у гарячому
стані 7
131. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних
деталей електричних машин і апаратів, зайнятий
гарячим пресуванням ізоляційних матеріалів,
виготовлених із застосуванням:
кремнійорганічних, бакелітових та інших
лаків, що містять токсичні розчинники 7
інших лаків 4
132. Прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайнятий прибиранням виробничих
приміщень у намотувальному, обмотувальному та
ізоляційному цехах (дільницях), де
застосовується скляна ізоляція 4
133. Просочувальник електротехнічних виробів,
зайнятий просочуванням лаками, що містять
токсичні речовини, та бітумом 7
134. Робітники, зайняті зачищенням мідних автошин
та проводів від скляної ізоляції 7
135. Робітники, зайняті жолобуванням колекторів з
ізоляцією з міканіту 4
136. Робітники підприємств, що виробляють
турбогенератори та гідрогенератори, зайняті
приготуванням ізоляційної суміші, ізоляції та
пресуванням стрижнів турбогенераторів та
гідрогенераторів із застосуванням епоксидної
смоли, стиролу, малеїнового ангідриду та
поліефірів 7
137. Робітник, зайнятий зважуванням сирої
мікастрічки, виготовленої на:
кремнійорганічних лаках, що містять 20
відсотків та більше бензолу, толуолу,
ксилолу 7
лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4
138. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий в
ізоляційному, намотувальному, обмотувальному
цехах (дільницях) комплектуванням виробів
(деталей), ізольованих скляною ізоляцією та
кремнійорганічними лаками 4
139. Розтягальник секцій та котушок електричних
машин, зайнятий розтяганням та рихтуванням
секцій, ізольованих скляною ізоляцією 4
140. Свердлувальник, зайнятий на роботах з обробки
азбоцементу 4
141. Складальник обмоток трансформаторів 4
142. Складальник-обробник котушок трансформаторів,
зайнятий на роботах із стягування, обробки та
пресування гарячих обмоток, просочених лаками 4
143. Складальник трансформаторів, зайнятий
заливанням трансформаторів маслом та совтолом 4
144. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 4
145. Токар, зайнятий проточуванням колекторів
якорів з ізоляцією з міканіту 4
146. Токар, зайнятий обробленням азбоцементу 4
147. Фрезерувальник, зайнятий обробленням
азбоцементу 4
К е р і в н и к и
148. Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах, на
дільницях, де застосовується сира мікастрічка,
виготовлена:
на кремнійорганічних лаках та лаках, що
містять 20 відсотків та більше бензолу,
толуолу, ксилолу 7
лаках, що містять менше 20 відсотків
бензолу, толуолу, ксилолу 4
ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ
ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ
Виробництво кислотних (свинцевих)
акумуляторів
Р о б і т н и к и
149. Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів 7
150. Апаратник електролізу, зайнятий одержанням
водню електролізом 4
151. Вантажник, зайнятий завантаженням та
вивантаженням свинцю, свинцевих окислів та
виробів з них у цехах: млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному,
складальному 7
152. Варник електроізоляційних лаків, смол та
мастик, зайнятий варінням мастик для свинцевих
акумуляторів 7
153. Варник суспензій 7
154. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
спецвзуття, забрудненого свинцем 4
155. Випробувач-формувальник, зайнятий
випробуванням-формуванням акумуляторів 7
156. Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
кислотних (свинцевих) акумуляторів 7
157. Водій електро- та автовізка, зайнятий у
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному та складальному
цехах 7
158. Гардеробник, безпосередньо зайнятий у
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
та складальному цехах 4
159. Готувач активних мас 7
160. Готувач розчинів та електролітів, зайнятий
приготуванням електролітів 7
161. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо в
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
та складальному цехах 7
162. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом обмоток
електродвигунів з основних цехів виробництва
кислотних (свинцевих) акумуляторів поза
приміщеннями цих цехів 4
163. Комірник, зайнятий безпосередньо в млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному та
складальному цехах 7
164. Комірник, зайнятий зберіганням спецодягу,
забрудненого свинцем 4
165. Контролер в акумуляторному й елементному
виробництві, зайнятий у виробництві кислотних
(свинцевих) акумуляторів прийманням та
поопераційним контролем у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
глетомішальному, трубконабивальному,
складальному цехах та прийманням готової
продукції 7
166. Лаборант хімічного аналізу, зайнятий відбором
та аналізом проб у млиновому, намазувальному,
формувальному, ливарному, глетомішальному,
трубконабивальному, складальному цехах 7
167. Ливарник виробів із свинцевих сплавів 7
168. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням спецодягу, забрудненого
свинцем 7
169. Машиніст млина, зайнятий розмелюванням
свинцевого порошку 7
170. Мішальник сухої маси (для свинцевих
акумуляторів) 7
171. Намазувальник акумуляторних пластин 7
172. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 7
173. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, глетомішальному, трубконабивальному
та складальному цехах 7
174. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням тари
з-під глету та сурику та відходів
акумуляторного виробництва на території заводу 7
175. Плавильник свинцевих сплавів 7
176. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
ремонтом та зшиванням стрічок на намазувальних
машинах в акумуляторному виробництві 7
177. Робітники, зайняті зачищенням свинцевих
деталей ручним способом 7
178. Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий
штампуванням-розділенням відформованих пластин 7
179. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей,
зайнятий складанням кислотних (свинцевих)
акумуляторів 7
180. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у
млиновому, намазувальному, формувальному,
ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
та складальному цехах 7
181. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
свинцевих пластин ручним способом; свинцевих
акумуляторів у приміщенні складального цеху 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
182. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
виробничих дільницях у млиновому,
намазувальному, формувальному, ливарному,
трубконабивальному, глетомішальному та
складальному цехах акумуляторного виробництва 7
Виробництво лужних акумуляторів
Р о б і т н и к и
183. Апаратник з окислення кадмію, зайнятий у
виробництві лужних акумуляторів 7
184. Апаратник хімводоочищення, зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас 4
185. Випробувач-формувальник, зайнятий
амальгамуванням:
електродних пластин 7
інших видів пластин 4
186. Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
лужних акумуляторів 4
187. Водій електро- та автовізка, безпосередньо
зайнятий на дільницях виготовлення активних
мас та ламельних електродів 4
188. Готувач активних мас 7
189. Готувач розчинів та електролітів, зайнятий:
у цехах активних мас 7
приготуванням електроліту 4
190. Електродник безламельних чи ламельних
акумуляторів та елементів, зайнятий:
засипанням прес-форм порошком окису кадмію
та окису цинку, клеєнням сепарації
дихлоретаном, амальгуванням електродних
пластин ртутною амальгамою; виготовленням
негативного електрода для срібно-цинкових
акумуляторів 7
на інших видах робіт 4
191. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних і безламельних електродів 4
192. Комірник, безпосередньо зайнятий тільки на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів 4
193. Комірник, зайнятий прийманням, зберіганням та
відпусканням кислот та лугів 4
194. Контролер в акумуляторному та елементному
виробництві, зайнятий в акумуляторному
виробництві на дільницях приготування активних
мас, виготовлення електродів, складання та
зварювання акумуляторів та батарей,
фарбування, формування та гальванічній 4
195. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
безпосередньо зайнятий пранням спецодягу
робітників, зайнятих на дільницях виготовлення
активних мас, електродів та складання
акумуляторів 4
196. Машиніст механічного чи флотаційного
збагачення руди, зайнятий у виробництві лужних
акумуляторів з механічного збагачення руди; з
хімічного збагачення руди, приготування
рудного концентрату та окису заліза 7
197. Монтажник технологічних трубопроводів,
безпосередньо зайнятий на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних
електродів 4
198. Налагоджувальник автоматичних ліній і
агрегатних верстатів, безпосередньо зайнятий
на дільницях виготовлення активних мас та
ламельних і безламельних електродів 4
199. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів 4
200. Намазувальник акумуляторних пластин, зайнятий
роботю:
з активними масами, що містять окис кадмію,
цинку, ртуті, свинцю 7
з іншими активними масами 4
201. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів 4
202. Підсобний робітник, зайнятий на складі
прийманням, зберіганням та відпусканням кислот
та лугів 4
203. Підсобний робітник, зайнятий у формаційних
цехах 4
204. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням дільниць виготовлення активних
мас, ламельних електродів та дільниць
формування 4
205. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
різанням електродних пластин на ножицях та
пресах безпосередньо на дільниці складання
електродів 4
206. Робітники, безпосередньо зайняті ремонтом
серветок на дільницях виготовлення активних
мас 4
207. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів 4
208. Складальник лужних акумуляторів та батарей,
зайнятий:
складанням лужних акумуляторів під час
роботи з лаками та клеями, що містять
токсичні розчинники; заливанням грунт-
шпаклівкою срібно-цинкових акумуляторів 7
на інших роботах 4
209. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
ремонтом устаткування на дільницях
виготовлення активних мас та ламельних і
безламельних електродів 4
210. Фільтр-пресувальник, зайнятий у цехах активних
мас 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
211. Майстер, майстер старший, начальник дільниці,
інженер зміни, безпосередньо зайняті на
дільницях виготовлення активних мас та
ламельних електродів 4
Виробництво електричних батарей
Р о б і т н и к и
212. Автоматник елементного виробництва 4
213. Варник електроізоляційних лаків, смол та
мастик 7
214. Готувач активних мас 7
215. Готувач розчинів та електролітів 7
216. Заварник пасти 4
217. Заливальник смолкою, зайнятий на роботах з:
пековою смолкою 7
бітумною смолкою 4
218. Ізолювальник елементного виробництва, зайнятий
на роботах із застосуванням лаків або
епоксидних смолок або інших композицій, що
містять поліхлорвініл; з парафінування
парафіно-каніфольною композицією на потоці 4
219. Контролер в акумуляторному й елементному
виробництві, зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та в пастонамазувальному відділенні 4
220. Машиніст млинів 7
221. Налагоджувальник автоматів елементного
виробництва, зайнятий у складальному
відділенні 4
222. Намазувальник електропровідного шару 4
223. Намазувальник пасти 4
224. Обв'язувальник агломератів 4
225. Обклеювач батарей, зайнятий на конвеєрі 4
226. Підсобний робітник, зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та в пастонамазувальному відділенні 4
227. Пресувальник агломератів 7
228. Прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайнятий прибиранням виробничих
приміщень:
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та в пастонамазувальному відділенні 4
229. Просівальник сипких матеріалів 7
230. Просочувальник електротехнічних виробів 7
231. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий:
у млиново-змішувальному, пресовому та
електролітному цехах та відділеннях 7
на дільницях складання галетних елементів,
батарей та в пастонамазувальному відділенні 4
232. Складальник гальванічних елементів та батарей,
зайнятий складанням галетних елементів,
секцій, батарей у виробничому потоці;
заряджанням елементів 4
233. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням
устаткування пресового та млиново-
змішувального відділень 7
234. Сушильник елементного виробництва 7
235. Шприцювальник 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
236. Керівники і фахівці змін, безпосередньо
зайняті у млиново-змішувальному та пресовому
цехах та відділеннях 7
237. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві джерел струму (елементів та
батарей) на основі ртуті та її сполук 7
Виробництво елементів і батарей на основі
свинцю та його сполук
238. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
виробництві джерел струму (елементів та
батарей) на основі свинцю та його сполук 7
ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ
Р о б і т н и к и
239. Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням
змішувачів 7
240. Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та
облагородженням пеку 7
241. Апаратник сушіння, зайнятий сушінням
кізельгуру 7
242. Вантажник, зайнятий підвезенням пеку 7
243. Гардеробник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням працівників виробництва 7
244. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий в
основних виробничих цехах 7
245. Ізолювальник з термоізоляції 7
246. Комірник, зайнятий зберіганням та видаванням
хімсировини 7
247. Кочегар технологічних печей 7
248. Машиніст шприц-машини 7
249. Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням
кізельгуру 7
250. Прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайнятий в основних виробничих
цехах 7
251. Пробовідбірник, зайнятий відбором проб та
контролем безпосередньо у виробництві
асфальтопекової маси 7
252. Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих
матеріалів 7
253. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням устаткування в основних
виробничих цехах 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
254. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
виробництві асфальтопекової маси 7
ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ
ТА ПРЕС-МАТЕРІАЛІВ
Р о б і т н и к и
255. Апаратник змішування, зайнятий виготовленням
композицій 7
256. Вантажник, зайнятий підвезенням сировини та
відвезенням баків 7
257. Виробник деталей та вузлів трубопроводів з
пластмас, зайнятий згинанням царг 7
258. Гардеробник, безпосередньо зайнятий у
виробничих цехах 7
259. Дробильник, зайнятий дробленням відходів
пресування 7
260. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
пресовому цеху 7
261. Зварник пластмас, зайнятий зварюванням вставок
струмами високої частоти 7
262. Комірник, зайнятий на складі баків, феноліту,
ігеліту, свинцевих втулок 7
263. Контролер, зайнятий прийманням асфальтопекових
баків та виробів з пластмас 7
264. Лаборант хімічного аналізу, безпосередньо
зайнятий у виробництві виробів з пластмас 7
265. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням установок, розташованих
безпосередньо у пресовому цеху 7
266. Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий
зачищенням:
баків, а також обробкою свинцевих втулок,
запресованих у кришках 7
кришок 4
267. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
пресовому цеху 7
268. Пресувальник виробів з пластмас 7
269. Прибиральник виробничих приміщень та
прибиральник службових приміщень, зайняті
прибиранням душових та санвузлів 7
270. Різальник заготовок та виробів з пластичних
мас, зайнятий рубанням заготовок з
асфальтопекової маси 7
271. Робітники, зайняті приготуванням клею для
склеювання виробів з асфальтопекової маси та
прес-матеріалів 7
272. Склеювач, зайнятий склеюванням вставок 7
273. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом,
налагодженням та обслуговуванням устаткування
в основних виробничих цехах 7
274. Таблетувальник 7
275. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
акумуляторних баків безпосередньо у пресовому
цеху 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
276. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
виробничих дільницях 7
ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ
КОНДЕНСАТОРІВ
277. Контролер складання електричних машин,
апаратів та приладів, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
278. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
279. Прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайнятий у просочувальному цеху 4
280. Просочувальник електротехнічних виробів,
зайнятий:
вантаженням та вивантаженням конденсаторів
у вакуумні шафи для просочування
трихлордифенілом та його похідними;
просочуванням конденсаторним маслом та
одночасним виконанням роботи з вантаження
та вивантаження конденсаторів із вакуум-
установки та запаювання заливальних отворів
свинцевими припоями 7
веденням та контролем технологічного процесу
просочування 4
281. Робітники, зайняті регенерацією
трихлордифенілу 7
282. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий у
просочувальному цеху 4
283. Складальник потужнострумових конденсаторів,
зайнятий монтажем з паянням свинцевими
припоями, а також ремонтом просочених
конденсаторів 7
284. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням та ремонтом устаткування у
просочувальному цеху 4

VIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

       ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ І 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

1. Аквадувальник, зайнятий:

    на роботах з плавиковою кислотою          7 
нанесенням суспензій пульверизатором 4
2. Алундувальник 7

3. Апаратник газогенерації, зайнятий у виробництві масок кольорових кінескопів 7

4. Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві масок кольорових кінескопів 7

5. Апаратник печей відновлення, зайнятий відновленням металевих порошків тугоплавких металів 7

6. Вальцювальник холодного металу, зайнятий вальцюванням тугоплавких металів 4

7. Випробувач деталей та приладів, зайнятий випробуванням:

електровакуумних приладів на установках УКХ та на дільницях із застосуванням ртуті 7

освітлювальних електроламп та електровакуумних приладів 4

8. Відкатник-вакуумник, зайнятий роботами:

на постах та багатопозиційному устаткуванні з парортутними насосами або з апаратурою, що має відкриті поверхні ртуті 7

на багатопозиційному устаткуванні з газовими пальниками; на постах з газовими пальниками 4

9. Відпальник-вакуумник, зайнятий відпалюванням:

    у електричних і газових печах           4 
на установці з ртутними контактами 7
10. Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з
тугоплавких металів під час роботи на газових
печах 7
11. Дистилювальник ртуті 18
12. Дозувальник ртуті, зайнятий у виробництві
електровакуумних приладів дозуванням:
відкритої ртуті ручним способом 18
ртуті механізованим способом 7
13. Заварник електровакуумних приладів, заварник
напівпровідникових приладів 7
14. Заварник на високочастотному індукторі 4
15. Заготівник газопоглинача 4
16. Заготівник деталей електровакуумних приладів,
зайнятий:
на дільницях із застосуванням відкритої
ртуті; на складальних лінійках, де
встановлені автомати з газовими пальниками;
вийманням деталей із бракованих радіоламп 7
на дільницях, де встановлені автомати з
газовими пальниками; операціями з
виготовлення підігрівачів, покритих алундом 4
17. Заготівник хімічних напівфабрикатів, зайнятий:
роботами із застосуванням солей барію,
свинцю, ванадію, сурми, срібла, розчинників,
міцних кислот, лугів та кремнієорганічних
сполук 7
приготуванням мастики для цоколівки 4
18. Заготівник хімічних напівфабрикатів
тугоплавких металів 7
19. Заливальник компаундами, зайнятий лакуванням
переходів і деталей лаками, що містять бензол,
метанол, толуол, ксилол та складні спирти 7
20. Заливальник цоколів:
розплавленим склом 7
мастикою та іншими матеріалами 4
21. Зварник виробів з тугоплавких металів 7
22. Зварник електровакуумних приладів 4
23. Карбідувальник 4
24. Карбонізатор 7
25. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 7
26. Контролер деталей та приладів, зайнятий
контролем електровакуумних приладів:
на складальних лінійках електроламп; на
дільниці виготовлення оксидних катодів 7
безпосередньо на дільницях, де встановлені
автомати з газовими пальниками, гарячої
обробки скла, термообробки металу, нанесення
люмінофора, технохімічних операцій,
скловарних, виготовлення спіралей 4
27. Ливарник радіокераміки та феритів 4
28. Люмінофорник-екранувальник 7
29. Магнезувальник-вакуумник 7
30. Маркувальник деталей та приладів, зайнятий
маркуванням:
електровакуумних приладів на устаткуванні
з газовими пальниками 4
на автоматах з газовими пальниками 7
31. Матувальник-вакуумник 7
32. Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням
ручним способом методом травлення плавиковою
кислотою 7
33. Машиніст просіювальних установок, зайнятий
просіюванням порошків тугоплавких металів 7
34. Мийник колб із застосуванням кислотних
розчинів, зайнятий на роботах з плавиковою
кислотою 7
35. Монтажник-вакуумник, зайнятий роботами на
складальних лінійках, де встановлені автомати
з газовими пальниками; виготовленням
рентгенівських трубок із застосуванням
свинцевого порошку 7
36. Налагоджувальник автоматів зварювання виводів,
зайнятий газовим зварюванням 4
37. Налагоджувальник технологічного устаткування,
зайнятий:
налагодженням та регулюванням устаткування
з газовими пальниками 7
на дільницях випробування та відкачування
рентгенівських трубок 4
38. Налагоджувальник технологічного устаткування,
зайнятий налагодженням та регулюванням
устаткування з газовими пальниками у
напівпровідниковому виробництві 7
39. Намотувальник дроту та тросів, зайнятий
перемотуванням дроту та спіралей з тугоплавких
металів 4
40. Обпалювач ламп 7
41. Обпалювач радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів, зайнятий обпалюванням (за умови
завантаження ручним способом) у:
електричних печах 4
газових печах 7
42. Оксидувальник-вакуумник, зайнятий на роботах з
пульверизатором та електрофорезом 7
43. Оператор прецизійного різання, оператор
дифузійних процесів, зайняті різанням
напівпровідникових матеріалів 4
44. Оператор нанесення газопоглинача та оператор
прецизійної фотолітографії 7
45. Оператор із захисних покриттів у виробництві
масок кольорових кінескопів 7
46. Оператор термоз'єднань, зайнятий паянням
напівпровідників свинцево-олов'янистим
припоєм 4
47. Оператор ультразвукових установок 4
48. Плавильник-ливарник прецизійних сплавів,
зайнятий на роботах з токсичними речовинами
(фосфором, сурмою, кадмієм, свинцем) 7
49. Плавильник металу та сплавів, зайнятий у
виробництві напівпровідникових приладів та у
виробництві електровакуумних приладів
плавленням припоїв; приготуванням свинцевого
припою; виплавленням танталу 7
50. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
матеріалів 4
51. Пресувальник твердих сплавів, зайнятий
пресуванням тугоплавких металів 7
52. Промивальник деталей та вузлів, зайнятий
промиванням із застосуванням кислотних
розчинів та органічних розчинників:
трихлоретилену, дихлоретану та плавикової
кислоти 7
різних кислот 4
53. Прокатник гарячого металу, зайнятий
прокатуванням тугоплавких металів 7
54. Протиральник електровакуумних приладів,
зайнятий роботами:
із застосуванням токсичних розчинників 4
на складальних лінійках, де встановлені
автомати з газовими пальниками 7
55. Складальник напівпровідникових приладів,
зайнятий на роботах з механічної обробки
графіту 4
56. Терміст 4
57. Травильник прецизійного травлення, зайнятий
травленням кристалів та переходів на роботах з
кислотами, перекисом водню та лугами 7
58. Укладальник деталей та виробів, зайнятий
укладенням деталей електровакуумних приладів
(катодів) на дільниці виготовлення оксидних
катодів 7
59. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
приладів на складальних лінійках, де
встановлені автомати з газовими пальниками 7
60. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах з фарбами та лаками, що містять
бензол, метанол та їх похідні (толуол, ксилол
і складні спирти) 7
61. Цокольник:
зайнятий на операції паяння виводів
свинцево-олов'янистими припоями 7
який працює на устаткуванні з газовими
пальниками 4
62. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів 4
63. Штампувальник ніжок, який працює на
устаткуванні з газовими пальниками 7
ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ
Р о б і т н и к и
64. Видувальник скловиробів 7
65. Витягальник з вироблення скляних труб та дроту 7
66. Гончар 4
67. Готувач шихти напівпровідникових матеріалів 7
68. Дробильник-розмелювач 7
69. Засипальник шихти 7
70. Знімач скла і скловиробів, зайнятий
сортуванням гарячих трубок та дроту 4
71. Калібрувальник скловиробів, зайнятий гарячим
калібруванням скла 7
72. Кварцодув 7
73. Кварцоплавильник 7
74. Лакувальник форм, зайнятий на роботах з
токсичними розчинниками 7
75. Оплавлювач скла 7
76. Оператор склоформувальних машин 7
77. Пресувальник гарячого скла 7
78. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням на дільницях варіння та гарячої
обробки скла 4
79. Різальник скла на вогні 4
80. Різальник скла, зайнятий різанням сухим
колесом 7
81. Розвальцювальник скла, зайнятий
розвальцюванням скла ручним способом та на
простих машинах з газовим підігріванням скла 7
82. Складальник скломаси 7
83. Скловар 7
84. Склодув, зайнятий:
на склодувно-арматурних та склодувно-
операційних роботах 4
на склодувно-універсальних роботах та
видуванням з дроту 7
85. Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових і
керамічних виробів, зайнятий сортуванням глини
та шамоту 4
86. Формотримач 7
87. Хальмівник 7
88. Шліфувальник скловиробів, зайнятий шліфуванням
скла сухим способом 7
89. Штенгелювальник, зайнятий роботами:
на багатопозиційному устаткуванні з газовими
пальниками 7
ручним способом 4
К е р і в н и к и
90. Майстер, майстер старший, безпосередньо
зайняті на дільницях готування шихти та
варіння скла 7
ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА
РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ
91. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів,
заготівник радіотакелажу та
електрорадіоелементів, зайняті на роботах із
застосуванням свинцево-олов'янистого припою, а
також на роботах із склоізоляції 4
92. Градуювальник радіоапаратури, зайнятий на
роботах:
з плавиковою кислотою 7
інших 4
93. Малювальник світними фарбами 7
94. Монтажник радіоелектронної апаратури та
приладів, зайнятий паянням свинцево-
олов'янистими сплавами не менше половини
робочого часу 4
95. Просочувальник електротехнічних виробів,
зайнятий у виробництві радіо- та телефонної
апаратури 7
96. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах із застосуванням фарб, що містять
бензол, метанол та їхні похідні (толуол,
ксилол і складні спирти) 4
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ
ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ І АПАРАТУРИ ДЛЯ
ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ
97. Апаратник електролізу, зайнятий на
електролізерах відкритого типу 4
98. Виробник трафаретів, шкал і плат, зайнятий на
роботах з лудіння, травлення та
гальванопокриття 4
99. Водій електро- та автовізка, підсобний
робітник, транспортувальник і вантажник,
зайняті підвезенням шихти та скляного бою у
цехах 4
100. Випробувач герметичності, зайнятий перевіркою
конденсаторів на герметичність у гарячому
маслі, етилен-гліколі та інших токсичних
речовинах 4
101. Виробник стрічкових осердь 4
102. Гравер на роботах:
з плавиковою кислотою 7
інших 4
103. Доводжувач-притиральник, зайнятий на роботах
сухим способом на верстатах з абразивним
інструментом 7
104. Комплектувальник виробів та інструменту,
розподілювач робіт, підсобний робітник,
прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайняті на дільницях
випробування та відкачування рентгенівських
трубок 4
105. Контролер деталей та приладів, контролер
скляного виробництва, слюсар-ремонтник,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, безпосередньо зайняті на
дільницях варіння скла, гарячої обробки скла,
термообробки металу, сушіння виробів,
нанесення люмінофорів, з газовими пальниками;
у виробництві тугоплавких металів на дільницях
приготування шихти, випробування та
відкачування рентгенівських трубок 4
106. Металізатор, зайнятий металізацією:
пульверизатором 7
хімічним способом, а також деталей у вакуумі 4
107. Працівники, зайняті випробуванням
електровакуумних приладів з анодною напругою
понад 20 кВ 7
108. Працівники, безпосередньо зайняті
виготовленням та застосуванням пасти "Цето" з
вмістом 80 відсотків торію 21
109. Робітники, зайняті на роботах у цехах
складання, де у шихту вводиться свинець,
свинцевий сурик та миш'як 7
110. Робітники, керівники і фахівці змін,
безпосередньо зайняті у цехах та на дільницях
виготовлення і регенерації електровакуумних
приладів із застосуванням ртуті 7
111. Слюсар-ремонтник; електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті
ремонтом лінії виготовлення масок кольорових
кінескопів 4
112. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
ртутних приладів 7
ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ
113. Готувач розчинів і сумішей, зайнятий
приготуванням срібної пасти із технічного
вуглецю (сажі) 4
114. Готувач розчинів і сумішей, зайнятий
приготуванням маси із штучних смол (у тому
числі електроізоляційної маси з нагріванням)
із застосуванням токсичних розчинників 7
115. Графітувальник 4
116. Заварник ізоляторів, який працює на
устаткуванні з газовими пальниками та на
муфельних печах 7
117. Зачищувач, який працює із застосуванням
абразивних кругів та піскоструминного апарату 7
118. Калібрувальник магнітопроводів 4
119. Металізатор, зайнятий металізацією
радіодеталей 7
120. Металізатор, зайнятий срібленням ручним
способом та пульверизатором 4
121. Навивальник магнітопроводів 4
122. Намотувальник котушок, зайнятий на роботах із
застосуванням сирої мікастрічки та
склоізоляції 4
123. Оператор-нарізувач, зайнятий нарізуванням
кераміки сухим способом 4
124. Оператор-намазувальник, зайнятий нанесенням
суспензій ручним способом; у виробництві
магнітопроводів 4
125. Паяльщик радіодеталей, зайнятий паянням
свинцем, оловом та їх сплавами:
конденсаторів та корпусних деталей 7
інших деталей 4
126. Просочувальник, зайнятий просочуванням у
вакуумних установках:
при температурі розчинів від 100 град. C і
вище, а також у відкритих ваннах 7
при температурі розчину нижче ніж 100
град. C 4
127. Різальник магнітопроводів 4
128. Робітники, зайняті зачищенням рамок та
очищенням вакуумних установок від срібла 7
129. Скляр резисторів 7
130. Спікальник стрічкових осердь 4
131. Травильник радіокераміки, зайнятий травленням
плавиковою кислотою 7
132. Травильник фольги 4
133. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах з нітролаками, що містять бензол,
метанол та їх похідні (толуол, ксилол і
складні спирти), під час лакування:
у відкритих ваннах 7
у закритих ваннах та напівавтоматах 4
134. Формувальник фольги 4
135. Юстирувальник деталей та приладів, зайнятий
шліфуванням абразивними кругами сухим способом 7
ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРАМІКИ, П'ЄЗОКЕРАМІКИ
ТА ФЕРИТІВ
Р о б і т н и к и
136. Глазурувальник електрокерамічних виробів,
зайнятий на роботах із свинцевою глазур'ю 7
137. Дробильник-розмелювач 7
138. Контролер деталей і приладів, слюсар-
ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування і
прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайняті у приміщеннях з
виробництва порошків та виробів із феритів 7
139. Ливарник радіокераміки та феритів, зайнятий
литтям:
кераміки, що містить свинець 7
керамічних деталей 4
140. Налагоджувальник холодноштампувального
устаткування, зайнятий налагодженням пресів та
штампів на пресуванні виробів із феритів 7
141. Обпалювач радіокераміки, п'єзокераміки та
феритів 7
142. Парафінувальник 4
143. Пресувальник виробів електронної техніки,
зайнятий пресуванням:
феритових виробів; кераміки, що містить
свинець 7
керамічних виробів (деталей) 4
144. Різальник радіокераміки та феритів 4
145. Сушильник деталей та приладів, зайнятий
сушінням керамічних заготовок та радіодеталей
після просочування, фарбування та лакування 4
146. Формувальник радіокераміки 4
147. Шліфувальник виробів електронної техніки, який
працює із застосуванням абразивних кругів
сухим способом 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
148. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
виробництві порошків та виробів із феритів 7
ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ І КУПРОКСНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ
Р о б і т н и к и
149. Апаратник-сірнильник 4
150. Апаратник, зайнятий веденням процесу
покривання заготовок селену 7
151. Апаратник з регенерації селену 7
152. Варник селену 7
153. Вимірювач випрямлячів та елементів, зайнятий
на роботах із селеновими випрямлячами та
елементами 4
154. Клеїльник-обпресувальник, зайнятий на роботах
з:
триацетатною плівкою та хлороформом 7
іншими клеями 4
155. Контролер деталей і приладів, комплектувальник
виробів та інструменту, комірник, підсобний
робітник і прибиральник виробничих приміщень,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
застосовується селен 4
156. Плавильник, зайнятий плавленням
оловокадмієвого сплаву 7
157. Різальник металу на ножицях та пресах,
зайнятий різанням алюмінієвих листів з
нанесеним селеном 4
158. Робітники, зайняті протиранням кадмійованих
пластин 7
159. Складальник випрямлячів 4
160. Слюсар з ремонту і обслуговування систем
вентиляції та кондиціювання, який зайнятий
ремонтом вентиляційних пристроїв у виробництві
селенових і купроксних випрямлячів 4
161. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті у
виробництві селенових випрямлячів 4
162. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайняті
гарячим ремонтом селенових та шоопувальних
апаратів (устаткування) 7
163. Терміст купроксних та селенових випрямлячів 4
164. Травильник купроксних випрямних елементів 4
165. Формувальник селенових елементів, зайнятий
формуванням:
елементів 7
випрямлячів 4
166. Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією
селенових елементів 7
167. Штампувальник, зайнятий вирубуванням селенових
елементів 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
168. Майстер, інженер-технолог, технік-технолог,
зайняті безпосередньо у виробництві селенових
випрямлячів 4
ВИРОБНИЦТВО П'ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
Штучне вирощування та обробка
п'єзокварцу
169. Зарядник автоклавів 7
170. Оператор вирощування кристалів п'єзокварцу 4
171. Оператор прецизійного різання 7
172. Слюсар-обпресувальник, зайнятий очищенням
автоклавів від кварцу та ремонтом їх
азбестової теплоізоляції 7
173. Травильник прецизійного травлення, зайнятий
травленням п'єзокварцу на роботах з плавиковою
кислотю 7
174. Шліфувальник п'єзокварцових пластин та
кристалів, зайнятий шліфуванням:
мокрим 4
із застосуванням плавикової кислоти 7
Обробка водорозчинних кристалів та
п'єзокераміки
175. Апаратник з кристалізації 4
176. Графітувальник 4
177. Поляризатор, зайнятий на роботах з керамічними
пластинами, що містять свинець 4
178. Склеювач п'єзоелементів, зайнятий на роботах з
бензольними лаками 4
179. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
роботах з лаками, що містять бензол, метанол
та їх похідні (толуол, ксилол і складні
спирти) 7
Складання п'єзорезонаторів
180. Випробувач деталей та приладів, зайнятий
випробуванням п'єзорезонаторів із
безпосереднім перебуванням у барокамерах при
температурі +40 град. C і вище та -60 град. C
і нижче 7
181. Відкатник-вакуумник, зайнятий на роботах з
газовим пальником 4
182. Складальник кварцових тримачів, зайнятий
пресуванням тримача склопорошком гарячим
способом 4
Загальні професії виробництва
п'єзотехнічних приладів
183. Контролер деталей і приладів, зайнятий у
виробництві п'єзотехнічних приладів на
керамічній, травильній та шліфувальній
дільницях 4
184. Металізатор, зайнятий металізацією деталей
гальванічним способом 4
185. Рентгенгоніометрист 7
186. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, підсобний
робітник, безпосередньо зайняті на керамічних
дільницях, де застосовується шихта, що містить
свинець 4
187. Токар, зайнятий обробкою керамічних виробів
сухим способом 4

IX. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВА
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

Випробувальні станції, установки та стенди з випробування авіаційних двигунів

Р о б і т н и к и

1. Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті на роботах з випробування, доведення і лаштування реактивних, турбогвинтових авіаційних двигунів та спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і деталей до них 7

2. Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті на випробувальних станціях біля банажирів та стендів з підготовки до випробувань, на роботах з випробування, доведення та усунення дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині:

    у боксах                      7 
на станціях відкритого типу 4
у боксах із застосуванням чистого бензину 4

3. Випробувач-механік двигунів та інші робітники, безпосередньо зайняті випробуванням, контролем і доведенням блокових установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та доведенням гвинтів під час роботи двигунів на етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7 
на стаціонарних установках відкритого типу 4

4. Слюсар-складальник двигунів та інші робітники, зайняті розбиранням, перебиранням і промиванням двигунів та карбюраторів, що працювали на етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7 
надворі 4

5. Слюсар-складальник двигунів; контролер складально-монтажних та ремонтних робіт, зайняті ремонтом та контролем двигунів та карбюраторів, що працювали на етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7 
надворі 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

6. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на роботах з випробування, доведення та лаштування реактивних, турбогвинтових двигунів та спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і деталей до них 7

7. Майстер, безпосередньо зайнятий на випробувальних станціях біля банажирів та стендів з підготовки до випробувань, доведення та усунення дефектів двигунів, що працювали на етилованому бензині:

    у боксах                      7 
на станціях відкритого типу 4
у боксах із застосуванням чистого бензину 4

8. Майстер, зайнятий випробуванням та доведенням блокових установок, карбюраторів, жиклерів, масляних помп, нагнітачів та доведенням гвинтів у разі роботи двигуна на етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7 
на стаціонарних установках відкритого типу 4
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ
Складальні роботи

9. Герметизаторник, зайнятий приготуванням:

герметизувальної пасти (ВТУР), що містить діізоціанти, епоксидні смоли та ароматичні вуглеводні, та покриттям цією пастою вузлів і виробів авіаційної техніки 7

інших герметизувальних паст, шпаклівок та покриттям цими пастами вузлів та виробів авіаційної техніки 4

 10. Складальник-клепальник, зайнятий  складанням 
вузлів і виробів авіаційної техніки із
застосуванням пневмоінструментів 7
11. Слюсар-випробувач, зайнятий випробуванням
вузлів і агрегатів виробів авіаційної техніки
щодо герметичності 4
Шпалерні роботи
12. Оббивальник, зайнятий:
розкроюванням і оббиванням виробів
матеріалами із склотканини та скловолокна
із застосуванням клеїв 7
підготовкою виробів до наклеювання шпалерних
матеріалів із застосуванням рідин для
змивання бензину, ацетону та інших
розчинників і наклеюванням шпалерних
матеріалів із застосуванням клею N 88 та
інших спеціальних клеїв 4
13. Прибиральник виробничих приміщень і підсобний
робітник, зайняті прибиранням з робочих місць
розкрійного та оббивального відділень відходів
склотканини 4
Виробництво свинцево-цинкових штампів
Р о б і т н и к и
14. Плавильник металу та сплавів; заливальник
металу, зайняті плавленням, розливанням та
рафінуванням свинцево-цинкових сплавів 7
15. Слюсар-інструментальник, зайнятий обробкою
свинцево-цинкових штампів 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
16. Майстер та начальник дільниці (зміни), зайняті
на дільницях плавлення, розливання та
рафінування свинцево-цинкових сплавів 7
Аерогідродинамічні випробування авіаційної
техніки
Р о б і т н и к и
17. Машиніст крана (кранівник), безпосередньо
зайнятий обслуговуванням випробувань
авіаційної техніки в аеродинамічних трубах з
рівнем високочастотного шуму:
від 90 до 100 децибел 4
100 децибел і вище 7
18. Модельник аерогідродинамічних моделей з
металу, модельник аерогідродинамічних моделей
з неметалу, безпосередньо зайняті доведенням
моделей в аеродинамічних трубах з випробування
авіаційної техніки з рівнем високочастотного
шуму 90 децибел і вище 7
19. Слюсар-випробувач та інші робітники,
безпосередньо зайняті підготовкою та
проведенням випробувань виробів у натурі,
моделей та деталей в аеродинамічних трубах з
рівнем високочастотного шуму 90 децибел і вище 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
20. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті
підготовкою та проведенням випробувань виробів
у натурі, моделей та деталей в аеродинамічних
трубах з рівнем високочастотного шуму 90
децибел і вище 7
21. Працівники, безпосередньо зайняті
випробуванням спецвиробів на буксирувальних
візках гідроканалів НДІ 7
ОПТИКО-МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Виробництво вогнетривких
та керамічних виробів
22. Виробник скловарних керамічних місткостей 4
23. Гончар, зайнятий виготовленням виробів:
ручним способом 4
за допомогою пневматичного інструменту 7
24. Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням:
керамічних матеріалів 7
шамоту, що містить понад 10 відсотків
вільного двоокису кремнію 7
25. Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та
керамічних виробів, зайнятий на дільниці
розмелювання та дроблення прийманням
керамічних матеріалів 4
26. Обпалювач електрокерамічних виробів 7
27. Плавильник виробів з кварцового непрозорого
скла 7
28. Різальник скловиробів, зайнятий на роботах
сухим способом 4
29. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
виробів і сировини, зайнятий обслуговуванням
сушильних печей 4
30. Шихтувальник, зайнятий готуванням керамічної
шихти 7
Виробництво скла та скловиробів
31. Відламувач скла від машин 7
32. Відпальник скловиробів 4
33. Видувальник скловиробів, зайнятий видуванням
ручним способом 7
34. Дробильник-розмелювач, зайнятий приготуванням
шихти або дробленням гірського кришталю 7
35. Засипальник шихти, зайнятий засипанням шихти
та бою у печі 7
36. Кварцоплавильник 7
37. Контролер скляного виробництва, зайнятий
прийманням гарячого скла 4
38. Машиніст машин витягування скла 7
39. Молірувальник скла, зайнятий на роботах у
плазмових та електричних печах 7
40. Муляр (пічник) черговий біля печей, зайнятий
обслуговуванням та поточним ремонтом гарячих
печей 7
41. Плавильник зневодненого кварцового скла,
зайнятий переплавленням кварцового скла 4
42. Пресувальник виробів з оптичного скла та
кристалів 7
43. Різальник скла 4
44. Різальник скла, зайнятий різанням скла після
перевірки його у розчині альфа-
монобромнафталіну 7
45. Розбирач оптичного скла та кристалів 4
46. Розвідник (розпускальник) халяв 7
47. Сепараторник 4
48. Складальник скломаси 7
49. Скловар 7
50. Укладач шихти 7
Обробка скла
51. Аерозольник, зайнятий нанесенням
струмопровідних плівок 7
52. Блокувальник скловиробів, зайнятий на роботах
з наклеювання оптичних деталей із
застосуванням кам'яновугільної та деревної
смол 4
53. Варник гіпсу 7
54. Варник смолки 7
55. Виробник світлофільтрів та поляроїдів 4
56. Виробник світлофільтрів та поляроїдів, який
працює з органічними розчинниками 7
57. Виробник шкал та сіток фотоспособом, зайнятий
на роботах із застосуванням азотної та
сірчаної кислот 4
58. Гартівник скла 4
59. Готувач оптичних клеїв, зайнятий:
виготовленням бальзаму та бальзаміну 4
виготовленням клеїв ОК-50, акрилового,
компаундів-31 7
60. Градуювальник оптичних деталей, зайнятий на
роботах з плавиковою кислотою 7
61. Класифікаторник крокусу та наждаку, зайнятий
виготовленням шліфувально-полірувальних
порошків 7
62. Контролер оптичних деталей та приладів, який
працює із сульфамонобромнафталіном, плавиковою
кислотою 4
63. Лакувальник оптичних деталей, який працює з
лаками, що містять бензол, толуол, ксилол та
інші токсичні речовини 7
64. Нормалізаторник, який працює з органічними
розчинниками 7
65. Оператор з вирощування кристалів,
безпосередньо зайнятий у виробництві кристалів
та солей фторидів 7
66. Оператор з нанесення просвітлювальних та
захисних покриттів, зайнятий на роботах із
застосуванням ефіроспиртових сумішей,
титанових та кремнієвих ефірів 4
67. Оптик, зайнятий шліфуванням та поліруванням
деталей хромовою пастою 4
68. Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на
роботах із застосуванням свинцевих припоїв 7
69. Полірувальник оптичних деталей,
налагоджувальник устаткування оптичного
виробництва, шліфувальник оптичних деталей та
оптик, зайняті поліруванням та шліфуванням
оптичних деталей із застосуванням поляриту 4
70. Складальник скловиробів, зайнятий:
на роботах з органічними розчинниками 7
склеюванням виробів з органічного скла 4
71. Склеювач оптичних деталей, який працює:
з бальзамом та бальзаміном, а також із
застосуванням епоксидної смоли 4
з клеями ОК-50, ПУ-2, N 88 та іншими
спецклеями 7
72. Склодув, зайнятий:
на роботах із застосуванням гасових та
газових пальників 4
виготовленням виробів з жароміцного
кварцового скла 7
73. Спікальник кювет 4
74. Сріблильник, зайнятий на роботах з оптичними
деталями 4
75. Травильник скла плавиковою кислотою 7
76. Фацетник, зайнятий на роботах ручним способом 4
77. Шліфувальник оптичних деталей, зайнятий на
роботах ручним способом 4
Оптико-механічні роботи
78. Чистильник оптики, зайнятий на роботах із
застосуванням сірчаного ефіру 4
Загальні професії оптико-механічного
виробництва
79. Контролер скляного виробництва, зайнятий на
роботах з шамотом, доломітом, магнезитом та
склом 4
80. Підсобний робітник та прибиральник виробничих
приміщень, зайнятий на дільницях виготовлення
шліфувально-полірувальних порошків 4
81. Полірувальник оптичних деталей, зайнятий
шліфуванням скла та синтетичних кристалів 4
82. Промивальник оптичних деталей, зайнятий на
роботах:
з ацетоном, бензолом, толуолом 7
з бензином 4
83. Розпилювач оптичного скла, зайнятий роботами
на алмазних пилках з охолодженням гасом або
соляровим маслом 4
84. Центрувальник оптичних деталей, зайнятий
роботою із застосуванням масла, гасу та
наждакових порошків 4
85. Шліфувальник оптичних деталей, зайнятий
шліфуванням скла абразивами 4
ПІДПРИЄМСТВА ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА
Р о б і т н и к и
86. Випробувач двигунів, зайнятий випробуванням
двигунів внутрішнього згоряння та агрегатів на
двигунах 4
87. Випробувач двигунів та інші робітники,
безпосередньо зайняті випробуванням двигунів,
силових установок, дизельних моторів та
генераторів у закритих боксах з рівнем
високочастотного шуму 100 децибел і вище 7
88. Маляр, зайнятий фарбуванням деталей на
установках електростатичного поля 4
89. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям деталей
оптичних приладів бензином та уайт-спіритом 4
90. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям машин,
агрегатів та деталей бензином та газойлем
після випробувань 4
91. Пресувальник виробів з пластмас, зайнятий
пресуванням виробів з капрону гарячим способом 4
92. Різальник теплоізоляційних та акустичних
виробів, зайнятий виготовленням пакетів з
міпори та пінопласту 4
93. Робітники, зайняті приготуванням хромової
пасти 7
94. Робітники, зайняті хімічною обробкою майна 4
95. Слюсар з ремонту бойових систем та установок,
зайнятий виготовленням графітомарлевих
сальників 4
96. Слюсар з ремонту бойових та спеціальних машин,
зайнятий ремонтом танкових корпусів 4
97. Чистильник металу, відливків, виробів та
деталей, зайнятий очищенням кісточковою
крихтою 7
98. Чистильник оптики 4
99. Чистильник та машиніст мийних машин, зайняті
зніманням старої фарби з бойової техніки,
машин та озброєння сухим способом та із
застосуванням мийних розчинів та розчинників 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
100. Інженер та технік, безпосередньо зайняті на
випробуванні двигунів, силових установок,
дизельних моторів і генераторів у закритих
боксах з рівнем високочастотного шуму
100 децибел і вище 7
ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ АВІАЦІЙНОГО ТА ОБОРОННОГО
ВИРОБНИЦТВА (У ТОМУ ЧИСЛІ РЕМОНТ ЛІТАКІВ
ТА АВІАДВИГУНІВ)
101. Апаратник електролізу, зайнятий виробленням
водню та кисню з води 4
102. Апаратник повітроподілу, зайнятий одержанням
кисню на спеціальних кисневих установках 4
103. Випробувач агрегатів, приладів та чутливих
елементів, слюсар-випробувач, зайняті
випробуванням агрегатів, приладів та виробів
на вібростендах, а також механічним
випробуванням на спеціальних стендах щодо
віброміцності 7
104. Виробник тензорезисторів, зайнятий
виготовленням тензодатчиків із застосуванням
клеїв способом зварювання та паяння 4
105. Давильник, зайнятий видавлюванням ручним
способом спеціальних виробів із сталі та
спеціальних сплавів з підігріванням газовими
пальниками або на горні 4
106. Електроерозіоніст та електрохімоброблювач,
зайняті обробкою металовиробів анодомеханічним
та електроіскровим способами із застосуванням
гасу, масла, рідкого скла та інших рідин 4
107. Заливальник компаундів, зайнятий заливанням
приладів і вузлів виробів компаундами, що
містять фенольно-формальдегідні та інші смоли 7
108. Клеїльник силової арматури та м'яких баків,
слюсар з механоскладальних робіт, зайняті
складанням та розбиранням форм усередині
м'яких гумових баків під час їх виготовлення
та монтажу 4
109. Контролер складально-монтажних та ремонтних
робіт, зайнятий поопераційним контролем на
прийманні виробів, склеєних клеєм ВІАМ Б-3 4
110. Машиніст висотно-компресорної установки та
інші робітники, безпосередньо зайняті на
роботах у висотно-компресорних станціях на
випробуванні авіаційної техніки 7
111. Машиніст компресорних установок, який працює
на аміачних та фреонових компресорах 4
112. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням кранів і тельферів на гарячих
ділянках робіт, у травильному відділенні та
на дільницях заливання і вибивання литва, а
також у цехах, де як технологічне паливо
застосовується високосірчистий мазут 7
113. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням шаржирних та мостових кранів у
скловарних цехах 7
114. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
бензозаправників та бензоцистерн 4
115. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
деталей із застосуванням рідини для змивання
"РДВ" та креоліну у закритих приміщеннях 4
116. Металізатор 7
117. Монтажник тензорезисторів, зайнятий
підготовкою поверхні для наклеювання датчиків,
нанесенням підшару та наклеюванням
тензодатчиків на деталі, вузли та агрегати 4
118. Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням
керамічних виробів 4
119. Оператор заправних станцій, зайнятий
приготуванням сумішей авіаційного палива для
заправлення літальних апаратів та
випробуванням двигунів:
ручним способом 7
механічним способом 4
120. Паяльщик, зайнятий на роботах із золотими,
срібними, мідно-цинковими та мідно-фосфорними
припоями 7
121. Полірувальник лопаток, зайнятий поліруванням
абразивними та м'якими кругами сухим способом 7
122. Полірувальник, зайнятий поліруванням
керамічних вставок (напрямних вставок
соплового апарата) 7
123. Пресувальник електрокерамічних виробів з
порошкових мас 7
124. Робітники, зайняті безпосередньо
електрогідравлічною обробкою деталей 4
125. Робітники, безпосередньо зайняті підготовкою
та проведенням випробувань на маслі АГМ,
МГЕ-10А та АМГ-10 гідроприводів та їх
елементів 7
126. Робітники, безпосередньо зайняті приготуванням
компонентів та нанесенням жароміцного покриття
на метал, а також силіціюванням графітових
виробів 7
127. Робітники, зайняті виготовленням селенових
фотоелементів 7
128. Робітники, зайняті герметизацією всередині
кесонбаків 7
129. Робітники, зайняті спіканням ковару із склом 7
130. Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий
обробкою металокерамічних деталей авіадвигунів
абразивними кругами сухим способом 4
131. Слюсар з виготовлення та ремонту
трубопроводів, зайнятий згинанням труб ручним
способом з підігріванням газовим пальником 4
132. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
змішувальних установок та заправних колонок,
приладів, що працювали на етилованому бензині 4
133. Слюсар-складальник авіаційних приладів,
слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів і
монтажник радіо- та спеціального устаткування
літальних апаратів, зайняті не менше половини
робочого часу паянням свинцево-олов'янистими
сплавами 4
134. Слюсар-складальник виробів з органічного скла,
зайнятий склеюванням органічними розчинниками 4
135. Слюсар-складальник двигунів, безпосередньо
зайнятий консервацією та розконсервацією із
застосуванням спецмастил та розчинників 4
136. Слюсар-складальник двигунів, зайнятий
розбиранням двигунів літальних апаратів та їх
агрегатів 4
137. Токар, зайнятий обточуванням виробів із
вставними елементами з кераміки абразивними
кругами сухим способом 4
138. Фотоплазокопіювальник, зайнятий виготовленням
та нанесенням світлочутливої плівки на метал,
фотодрукуванням та проявленням плазових кривих 4
139. Фрезерувальник, токар та інші робітники,
зайняті обробкою на верстатах деталей
авіаційної техніки і спецвиробів, склеєних
спеціальними клеями, що містять високотоксичні
речовини 4
140. Шихтувальник, зайнятий дробленням та
готуванням шихти для керамічних виробів 7

X. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ
ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ, ВАПНА ТА ГІПСУ

Підготовка сировини для виробництва цементу

1. Бункерувальник, зайнятий розбиванням та зваленням сировини 4

2. Дозувальник, зайнятий обслуговуванням вагових дозаторів шихти 4

  3. Дозувальник-змішувач на шнеках            4 
4. Дробильник 4
5. Змішувальник борошна на силосах 7

6. Машиніст сировинних млинів, зайнятий:

    мокрим помелом                   4 
сухим помелом 7

7. Машиніст скреперної лебідки, зайнятий на роботах у клінкерних та закритих вугільних складах 7

  8. Моторист трієра                   4 

9. Помічник машиніста сировинних млинів, зайнятий:

    мокрим помелом                   4 
сухим помелом 7
10. Робітники, зайняті приготуванням суміші 4
11. Робітники, зайняті подаванням суміші у преси
та вальці при сухому способі виробництва 4
Випал клінкеру та помел цементу
12. Аспіраторник 4
13. Вантажник, зайнятий відвезенням мішків з
цементом 7
14. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий завантаженням
шахтних печей; завантажувач мелючих тіл,
зайнятий завантаженням млинів з одночасним
очищенням міжкамерних перегородок 4
15. Завантажувач сушильних барабанів, зайнятий
обслуговуванням сушильних барабанів та
бункерів 4
16. Кочегар сушильних барабанів 4
17. Маркувальник, зайнятий на роботах в одному
приміщенні з пакувальниками цементу 4
18. Машиніст вугільних млинів 4
19. Машиніст гвинтових помп (фулерувальник),
зайнятий обслуговуванням бункерів і
електрофільтрів обертових печей 7
20. Машиніст гранулятора, зайнятий обслуговуванням
обертових печей 7
21. Машиніст кальцинаторів, зайнятий роботами на
обертових печах та конвеєрних кальцинаторах 7
22. Машиніст крана (кранівник), що обслуговує
грейферний кран на складах клінкеру та
домішок, що здіймають пил 7
23. Машиніст (випалювач) обертових печей 7
24. Машиніст пакувальної машини, зайнятий
пакуванням цементу 7
25. Машиніст пневматичних помп, зайнятий
подаванням сировинного борошна, цементу 7
26. Машиніст цементних млинів 7
27. Насипальник цементу 7
28. Оператор механізованих та автоматизованих
складів, зайнятий подаванням цементу 7
29. Пакувальник цементу 7
30. Помічник машиніста вугільних млинів 4
31. Помічник машиніста цементних млинів 7
32. Помічник машиніста (обпалювача) обертових
печей 7
33. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб
цементу та проб для титрування 4
34. Транспортувальник гарячого клінкеру, зайнятий
у закритих приміщеннях транспортуванням
клінкеру, цементу, гарячої сировини та
домішок, що здіймають пил 7
35. Футерувальник-муляр, зайнятий:
футеруванням цементних печей 7
виламуванням футерівки цементних печей 4
36. Чистильник з очищення пилових камер 7
37. Шламівник, зайнятий обслуговуванням печей
випалювання клінкеру, що працюють на:
природному газі та рідкому паливі 4
твердому паливі 7
Обслуговування виробництва цементу
Р о б і т н и к и
38. Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням
цементних бункерів 7
39. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, який працює у цехах
сухого помелу, сушіння домішок, випалювання та
пакування цементу; на підстанціях
обслуговування електрофільтрів 4
40. Моторист-мастильник, який працює у цехах:
випалювання 7
сухого помелу, сушіння домішок,
вуглеготування, пакування цементу 4
41. Підсобний робітник, зайнятий у цехах сухого
помелу, сушіння домішок, випалювання та
пакування цементу 4
42. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
цехах сухого помелу, сушіння домішок,
випалювання та пакування цементу 4
43. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та
ремонтом устаткування у цехах сухого помелу,
випалювання, сушіння домішок та пакування
цементу 7
44. Слюсар-ремонтник та робітники, безпосередньо
зайняті середнім і капітальним ремонтом
технологічного устаткування та виробничих
комунікацій у цехах сухого помелу, сушіння
домішок, випалювання, пакування, цементних
силосів 7
45. Чистильник з очищення шламових басейнів та
кописток 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
46. Керівники і фахівці, які працюють позмінно і
зайняті безпосередньо у цехах випалювання,
сухого помелу, сушіння домішок та пакування 7
Виробництво вапна та гіпсу
47. Апаратник перегонки 7
48. Варник гіпсу 7
49. Вивантажувач вапна з печей 7
50. Готувач розчинів та мас, зайнятий у
виробництві гіпсової маси 4
51. Дробильник вапна 7
52. Дробильник, зайнятий дробленням каменю 4
53. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування у цехах сухого
помелу вапна 7
54. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий завантаженням
шахтних печей 4
55. Клеєвар, зайнятий приготуванням лужної
емульсії у виробництві сухої штукатурки 4
и 56. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням топок сушильних барабанів,
сушарок, гіпсоварильних котлів, що працюють на
твердому паливі, із завантаженням палива
ручним способом 7
57. Машиніст (кочегар) котельні 7
58. Машиніст пакувальної машини, зайнятий
пакуванням гіпсу 7
59. Мельник мінеральної сировини 7
60. Мельник вапна 7
61. Моторист холодильного барабана, який працює у
закритому приміщенні 7
62. Обпалювач стінових та в'яжучих матеріалів, що
обслуговує печі, які працюють:
на твердому паливі 7
на рідкому паливі та газі 4
63. Підсобний робітник та вантажник, зайняті
вантаженням і вивантаженням вапна на вапняних
заводах 7
64. Робітники, зайняті пакуванням вапна 7
65. Розмелювач 4
66. Садчик каміння у випалювальні печі, зайнятий
саджанням вапняку у випалювальні печі 7
67. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування у цехах сухого
помелу вапна 7
68. Сортувальник вапна 4
69. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
вапна та силікатної маси у закритих
приміщеннях 7
70. Транспортувальник, який працює на вапняних
заводах і обслуговує транспортери, елеватори,
живильники під час транспортування вапна та
силікатної маси у закритих приміщеннях 7
71. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
гіпсу, крейди 4
72. Чистильник, зайнятий чищенням бункерів з-під
сипких матеріалів 4
73. Шихтувальник, зайнятий дозуванням сипких
матеріалів 4
АСФАЛЬТОБІТУМНЕ ВИРОБНИЦТВО
74. Апаратник окислення бітуму 4
75. Бункерувальник, зайнятий заповненням бункера:
пеком 7
бітумом, розливанням бітуму 4
76. Варник асфальтової маси, зайнятий роботами:

з пеком і (чи) бітумом у закритому приміщенні 7

    на зовнішніх роботах                4 
77. Дозувальник дробленого каменю та бітуму,
зайнятий біля варильної печі 4
78. Дробильник 7
79. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
бітуму 4
80. Котлочистильник, зайнятий очищенням варильних
котлів:
толевих котлів та ванн 4
бітумних котлів 7
81. Кочегар технологічних печей, що працюють на:
твердому паливі 7
рідкому та газовому паливі 4
82. Пресувальник асфальтових плиток, зайнятий
пресуванням гарячих плиток 4
83. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
технологічного устаткування бітумоварильних
цехів 4
84. Формувальник асфальтових плиток 4
ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ З ГЛИНИ
85. Вагар, зайнятий зважуванням вапна у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) у виробництві силікатної цегли 7
86. Виставник 7
87. Вогнетривник 4
88. Водій навантажувача, зайнятий транспортуванням
цегли у кільцеву піч, а також під час
пакетного саджання 7
89. Гасильник вапна 7
90. Готувач розчинів і мас, зайнятий у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) у виробництві силікатної цегли 7
91. Дробильник 7
92. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) силікатної цегли 4
93. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий:
завантаженням сировини та палива в шахтні
печі 4
завантаженням сировини та палива, а також
переміщенням вагонеток в інших печах 7
транспортуванням вагонеток з виробами до
штучних сушарок 4
засипанням палива в паливні трубочки або
шурапарати 7
94. Знімач-укладальник у виробництві стінових та
в'яжучих матеріалів, зайнятий:
укладанням та сортуванням випалених виробів
у камерах печей 7
зніманням силікатної цегли 4
95. Клеєвар 4
96. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням:
випалювальних печей, штучних сушарок,
підтоплюванням сушарок та сушильних
барабанів 4
димоходів та газоходів 7
97. Мельник мінеральної сировини 7
98. Моторист передавального візка, зайнятий
транспортуванням цегли до гарячих автоклавів 4
99. Обпалювач стінових та в'яжучих матеріалів,
зайнятий обслуговуванням печей, що працюють
на:
твердому паливі 7
рідкому та газовому паливі 4
100. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням
камерних та тунельних сушарок 4
101. Пресувальник стінових виробів, зайнятий у
виробництві силікатної цегли 4
102. Пропарювач стінових матеріалів 4
103. Просівальник матеріалів, зайнятий:
просіюванням спіснювачів (крім тирси) 4
роботою на ситах 7
104. Робітники, зайняті обслуговуванням
паропроводів у масозаготівельних та вапняних
цехах (дільницях) силікатної цегли 4
105. Розподілювач силікатної маси 7
106. Садчик, зайнятий саджанням цегли, вапна,
черепиці та інших виробів у піч 7
107. Слюсар-ремонтник, зайнятий у масозаготівельних
та вапняних цехах (дільницях) силікатної цегли 4
108. Сушильник виробів 4
ВИРОБНИЦТВО ЗБІРНИХ БЕТОННИХ
ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
109. Дозувальник компонентів бетонних сумішей,
зайнятий дозуванням цементу 4
110. Дробильник, зайнятий обслуговуванням
каменедробарки 4
111. Дробильник-розмелювач, зайнятий
обслуговуванням агрегатів на помелі цементу та
піску 7
112. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
електроустаткування камер пропарювання,
змішувальних вузлів та устаткування з
розвантаження та транспортування в'яжучих
матеріалів 7
113. Емульсовар, зайнятий приготуванням мастила з
мильної емульсії, сірчаної кислоти та масел 4
114. Зварник арматурних сіток та каркасів 4
115. Ізолювальник на гідроізоляції, зайнятий
ізоляцією сантехнічних кабін бітумом 4
116. Машиніст устаткування конвеєрних та поточних
ліній, зайнятий управлінням роботою механізмів
бетоноукладача 4
117. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням мостового крана, що працює у
приміщенні 4
118. Машиніст формувального агрегата, зайнятий
обслуговуванням бетонувального комбайна,
формувальної машини, центрифуги 4
119. Моторист бетонозмішувальних установок,
зайнятий на роботах у закритих приміщеннях 4
120. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий
обробкою керамічного облицювання ручним
способом із застосуванням кислот 4
121. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий
промиванням на мийній установці 4
122. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий у
трубному виробництві 4
123. Оператор пульта керування устаткуванням
залізобетонного виробництва, який працює на
складах цементу 7
124. Оператор установок для теплової обробки
бетону, який працює в автоклавах та камерах 4
125. Різальник бетонних та залізобетонних виробів,
зайнятий розпилюванням виробів сухим способом 7
126. Різальник теплоізоляційних та акустичних
виробів, зайнятий розрізанням та укладанням
мінеральних виробів 7
127. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування камер пропарювання
змішувальних вузлів та устаткування для
розвантаження та транспортування в'яжучих
матеріалів 7
128. Транспортувальник, зайнятий:
подаванням та розвантаженням цементу, гіпсу,
шлаку 7
подаванням інертних матеріалів, що здіймають
пил; під час роботи у підземних галереях та
під час подавання матеріалів, що здіймають
пил, до бункерів підігрівання 4
129. Формувальник залізобетонних виробів та
конструкцій, зайнятий на вібростолах,
вібромайданчиках, віброштампах, касетних
установках з ручними вібраторами під час
проведення бетонних робіт; на роботах з
очищення касет у повноскладальному житловому
будівництві 4
ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТУ
Р о б і т н и к и
130. Бігунник, зайнятий на роботах:
під час сухого способу обробки 7
під час зволоження азбесту, що обробляється 4
131. Бункерувальник, зайнятий на роботах із
цементом 7
132. Голендорник 4
133. Грунтувальник азбестоцементних та
азбестосилітових виробів, зайнятий на роботах
із складання порожнистих азбестоцементних
виробів 4
134. Дозувальник азбесту, зайнятий на роботах з
неавтоматичним дозуванням 7
135. Машиніст листоформувальної машини 7
136. Машиніст трубної машини 7
137. Моторист змішувача та мішалки 7
138. Обшивальник циліндрів 7
139. Оператор заготівельного відділення, зайнятий в
азбоцементному виробництві 7
140. Пропарювач азбестоцементних та
азбестосилітових виробів 7
141. Різальник азбестоцементних та азбестосилітових
виробів, зайнятий обрізанням азбестоцементних
виробів сухим способом 7
142. Токар з обробки азбестоцементних труб та муфт,
зайнятий обробкою азбестоцементних виробів
сухим способом 7
ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ
ПЛИТКИ
143. Дозувальник компонентів бетонних сумішей 4
144. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, який відносить плитку до
камери та вивантажує її з камери 4
145. Робітники, зайняті пресуванням цементно-
піщаної плитки 4
146. Шихтувальник 4
ОБРОБКА ПЕКУ
Р о б і т н и к и
147. Завантажувач, зайнятий вантаженням пеку
навалом 7
148. Маляр, зайнятий фарбуванням азбестоцементних
облицювальних плит перхлорвініловими,
нітроцелюлозними та іншими емалями і лаками,
що містять метанол, бензол та їх похідні
(толуол і ксилол) 7
149. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
устаткування у заготівельному відділенні та
відділенні фарбування азбестоцементних
облицювальних плит 4
150. Транспортувальник, зайнятий на роботі у
закритому приміщенні транспортуванням:
цементу 7
азбесту 4
151. Фрезерувальник азбестоцементних плит, зайнятий
на роботі з пеком 7
152. Шліфувальник азбестоцементних та
азбестосилітових плит, зайнятий обробкою
азбестоцементних виробів сухим способом 7
К е р і в н и к и
153. Майстер, зайнятий безпосередньо на дільниці
фарбування азбестоцементних облицювальних плит
перхлорвініловими, нітроцелюлозними та іншими
емалями і лаками, що містять бензол, метанол
та їх похідні (толуол і ксилол), у закритих
приміщеннях 7
154. Майстер, зайнятий у виробництві
азбестоцементних плит із застосуванням пеку 7
ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТА
КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ
155. Ангобувальник санітарно-будівельних виробів 7
156. Варник рідкого скла 4
157. Глазурувальник виробів будівельної кераміки,
зайнятий на роботах із глазур'ю, що містить
свинець 7
158. Готувач ангобу та глазурі, зайнятий
приготуванням ангобу та глазурі, що містить
свинець 7
159. Готувач мас, зайнятий заготовленням капсельної
маси ямним способом 7
160. Дозувальник керамічних матеріалів, зайнятий
дозуванням під час готування шихти 4
161. Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням
сировини, шамоту, глини 7
162. Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей,
зайнятий вибиранням шамоту з печей періодичної
дії 7
163. Завантажувач-вивантажувач сушарок, зайнятий
обслуговуванням немеханізованих сушарок 4
164. Завантажувач дробильно-помольного
устаткування, зайнятий завантаженням бігунів
під час сухого помелу та кюбелів порошками 7
165. Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та
керамічних виробів, зайнятий зачищенням
виробів сухим способом 4
166. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням сушильних барабанів, череневих
і тунельних сушарок 4
167. Ливарник гіпсових форм 4
168. Машиніст мийних машин, зайнятий:
миттям мішалок із застосуванням лугів
та кислот 4
миттям-дубленням фільтрпресових полотен 4
169. Обпалювач виробів будівельної кераміки,
зайнятий роботами на печах безперервної та
періодичної дії, що працюють:
на твердому паливі 7
на газовому, рідкому паливі 4
170. Обпалювач виробів будівельної кераміки,
зайнятий роботами на електропечах 4
171. Обпалювач матеріалів, що обслуговує печі
безперервної та періодичної дії, що працюють:
на твердому паливі 7
на газовому, рідкому паливі 4
172. Обпалювач матеріалів, зайнятий роботами на
електропечах 4
173. Оправник-чистильник, зайнятий чищенням
опресованих виробів 7
174. Оправник-чистильник, зайнятий чищенням сухим
способом:
фаєртонових виробів 7
фаянсових виробів 4
175. Пресувальник виробів будівельної кераміки,
зайнятий пресуванням керамічних виробів 4
176. Просівальник порошків, зайнятий на роботі:
механізованим способом 4
на трясунах та ручним способом 7
177. Різальник керамічних та фарфорових виробів 4
178. Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий
вибиранням-вивантаженням виробів з печей;
саджанням напівфабрикату та виробів у печі;
ставленням-вибиранням під час роботи у печах 7
179. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
виробів і сировини, зайнятий сушінням виробів
у тунельних та камерних сушарках 4
180. Транспортувальник, зайнятий відвезенням шлаку 7
181. Фритівник, зайнятий варінням свинцевої фрити 7
182. Чистильник, зайнятий чищенням лежаків печей,
топок та вхідних лійок сушильних барабанів 7
183. Шихтувальник, зайнятий:
дозуванням шихти 4
змішуванням (готуванням) шихти 7
184. Шліфувальник виробів будівельної кераміки,
зайнятий притиранням виробів із застосуванням
шліфувальних абразивних порошків 4
ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Виробництво мінеральної вати та виробів з
мінеральної вати
Р о б і т н и к и
185. Бітумник 7
186. Бункерувальник 7
187. Вагар, зайнятий зважуванням мінеральної вати
та виробів з мінеральної вати 7
188. Вагранник 7
189. Варник бітуму 7
190. Водій навантажувача, зайнятий перевезенням
мінеральної вати та виробів з мінеральної вати 7
191. Дробильник теплоізоляційної сировини 7
192. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування у цехах
мінеральної вати та виробів з мінеральної вати 7
193. Знімач теплоізоляційних виробів, зайнятий на
роботах з мінеральною ватою та виробами з
мінеральної вати 7
194. Машиніст крана (кранівник), зайнятий на роботі
з переміщення мінеральної вати та виробів з
мінеральної вати 7
195. Машиніст скіпового підйомника, зайнятий
вантаженням вагранок 7
196. Моторист передавального візка 7
197. Оператор конвеєрної лінії устаткування,
зайнятий у виробництві виробів з мінеральної
вати 7
198. Оператор установки волокноутворення 7
199. Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах
мінеральної вати та виробів з мінеральної
вати; на складі готової продукції мінеральної
вати та виробів з мінеральної вати 7
200. Пресувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий роботою на карусельних, гідравлічних
та вакуумних пресах 7
201. Робітник, зайнятий обробкою відвалів шлаку,
габро та інших 7
202. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
устаткування у цехах мінеральної вати та
виробів з мінеральної вати 7
203. Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів, зайнятий на роботах з мінеральною
ватою та виробами з мінеральної вати 7
204. Сушильник теплоізоляційних виробів 7
205. Укладальник-пакувальник, зайнятий зантаженням
та вивантаженням сушильних вагонеток;
прийманням виробів 7
206. Фенольник, зайнятий приготуванням зв'язки 7
207. Шихтовар 7
208. Шихтувальник 7
К е р і в н и к и
209. Майстер, начальник зміни, зайняті у
виробництві мінеральної вати та виробів з
мінеральної вати 7
Виробництво совеліту
210. Бігунник, зайнятий на роботах з розпушування
азбесту 7
211. Гасильник вапна, зайнятий обслуговуванням
апаратів безперервної та періодичної дії з
гасіння випаленого доломіту 7
212. Завантажувач тунельних печей, зайнятий
обслуговуванням печей під час випалювання
доломіту 7
213. Змішувальник, зайнятий обслуговуванням
голендора 4
214. Карбонізаторник 4
215. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів, зайнятий випалюванням доломіту 7
216. Перекристалізаторник 4

217. Пресувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий пресуванням виробів із совеліту 4
218. Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів, зайнятий пакуванням совелітового
порошку ручним способом 4
219. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
обслуговуванням штучних сушарок 4
Виробництво вулканіту
220. Автоклавник 4
221. Дробильник теплоізоляційної сировини 7
222. Змішувальник, зайнятий змішуванням азбесту,
вапна та діатоміту 4
223. Мастильник, зайнятий змащуванням форм 4
224. Розпалубник теплоізоляційних та акустичних
виробів, зайнятий розпалубкою вулканітових
виробів у гарячому стані 4
225. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
обслуговуванням штучних сушарок 4
226. Формувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий формуванням вулканіту 4
Виробництво торфоплит
227. Варник бітуму 7
228. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням сушильних камер, варильних
чанів та іншого технологічного устаткування у
цехах виробництва торфоплит 4
229. Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси
у виробництві торфоплит 7
230. Пресувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий пресуванням торфоплит 7
231. Склеювач, зайнятий склеюванням торфоплит 7
232. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням сушильних камер, варильних
чанів та іншого технологічного устаткування у
цехах виробництва торфоплит 4
233. Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів, зайнятий сортуванням торфоплит 4
234. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
сушінням торфоплит 4
235. Шихтувальник, зайнятий дозуванням сировини 7
Виробництво вермикуліту
236. Бігунник, зайнятий обслуговуванням голендора 4
237. Бункерувальник 7
238. Водій навантажувача, зайнятий безпосередньо у
цеху виробництва вермикуліту 4
239. Дробильник теплоізоляційної сировини 7
240. Змішувальник 4
241. Моторист передавального візка 4
242. Налагоджувальник устаткування у виробництві
теплоізоляційних матеріалів, зайнятий
обслуговуванням технологічного устаткування у
цеху 4
243. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів 7
244. Оператор завантажувальної та розвантажувальної
установки 4
245. Підсобний робітник, зайнятий вантаженням
вермикулітових виробів у цеху 4
246. Пресувальник теплоізоляційних виробів 4
247. Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів, який безпосередньо працює у цеху 4
248. Сушильник теплоізоляційних виробів 4
249. Формувальник теплоізоляційних виробів 4
Виробництво перліту
250. Дробильник теплоізоляційної сировини 7
251. Завантажувач тунельних печей, зайнятий
вивантаженням перлітового порошку та виробів з
випалювальних печей та сушарок 7
252. Завантажувач тунельних печей, зайнятий
завантаженням сирого порошку у печі 4
253. Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси 4
254. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів, зайнятий випалюванням виробів з
перліту 7
255. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів, зайнятий випалюванням перліту 7
256. Пресувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий пресуванням виробів з перліту 4
257. Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних
виробів, зайнятий сортуванням-пакуванням
виробів з перліту 4
258. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
сушінням виробів з перліту 4
Виробництво керамзиту
259. Завантажувач печей 4
260. Налагоджувальник устаткування у виробництві
теплоізоляційних матеріалів, зайнятий у
виробництві керамзитового гравію 7
261. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів (в обертових печах), зайнятий
випалюванням керамзитового гравію 7
262. Сортувальник керамзиту 4
Виробництво випалювальних діатомітових
та порошкоподібних матеріалів
263. Дробильник теплоізоляційної сировини 7
264. Завантажувач тунельних печей, зайнятий
вивантаженням з випалювальних печей та
сушарок; саджанням сирцю 7
265. Знімач теплоізоляційних виробів 4
266. Обпалювач у виробництві теплоізоляційних
матеріалів, зайнятий обслуговуванням печей
безперервної та періодичної дії (крім
підлогових печей) 7
267. Пресувальник теплоізоляційних виробів,
зайнятий пресуванням діатомітових виробів 4
268. Різальник теплоізоляційних та акустичних
виробів, зайнятий на роботах з діатомітовими
виробами 4
269. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
сушінням діатомітових виробів та діатоміту 4
270. Формувальник теплоізоляційних виробів 4
271. Шихтувальник 7
ОБРОБКА КАМЕНЮ ТА ВИРОБНИЦТВО
КАМЕНЕЛИВАРНИХ ВИРОБІВ
Обробка каменю
272. Грохотник, зайнятий на роботах із збагачення
сухим способом 4
273. Дробильник, зайнятий дробленням кам'яних
будівельних матеріалів сухим способом у
приміщеннях 7
274. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий безпосередньо у
цехах обробки та переробки каменю 4
275. Каменотес 7
276. Колій плит та блоків, який працює у приміщенні 4
277. Кочегар-випалювач, зайнятий випалюванням
абразивного інструменту 7
278. Машиніст живильника, зайнятий дробленням
кам'яних будівельних матеріалів сухим способом
у приміщеннях 7
279. Машиніст скреперної лебідки, зайнятий на
роботах у шламових відстійниках та тунелях 4
280. Налагоджувальник устаткування для обробки
каменю 4
281. Розпилювач каменю 4
282. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у
цехах обробки та переробки каменю 4
283. Транспортувальник, зайнятий подаванням
матеріалів, що здіймають пил, у цехах
переробки та галереях 4
284. Формувальник абразивних виробів на
бакелітовій, вулканітовій та епоксидній
зв'язках; на керамічній зв'язці 7
285. Фрезерувальник каменю 4
286. Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю 4
287. Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю,
зайнятий роботою:
на кругах сухим способом у закритих
приміщеннях 7
із застосуванням абразивних кругів; на
виготовленні розчинів та укладанні плит 4
Виробництво каменеливарних виробів
Р о б і т н и к и
288. Заливальник каменеливарних виробів 7
289. Каменевар 7
290. Формувальник каменеливарного виробництва 7
291. Шихтувальник 4
К е р і в н и к и та ф а х і в ц і
292. Майстер, а також керівники та фахівці, які
працюють позмінно 4
ОБРОБКА СЛЮДИ
Р о б і т н и к и
293. Вагар, зайнятий зважуванням слюди 4
294. Дробильник слюди 7
295. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування в основних
виробничих цехах 4
296. Заготівник мікалексової маси 7
297. Зачищувач електроізоляційних матеріалів,
зайнятий на роботах із шелаком та лаками 4
298. Калібрувальник, зайнятий калібруванням слюди 4
299. Калібрувальник-розкрійник, зайнятий різанням-
калібруванням слюди 4
300. Калібрувальник слюди (обробка слюди) 4
301. Класифікаторник слюди 4
302. Клеїльник міканітів 4
303. Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням:
міканіту та пакетів слюдопластів у процесі
виробництва заготовок міканіту на баштовій
установці 4
термотривкого міканіту 7
304. Колій слюди, зайнятий коленням (підколенням)
промислового сирцю 4
305. Контролер виробів із слюди, зайнятий
прийманням слюдяних виробів на міжопераційному
контролі; контролем просочених та пресованих
слюдопластів; прийманням слюди 4
306. Лаковар, зайнятий на роботах з амофосом та
едитоловим лаком 7
307. Машиніст слюдопласторобної машини 4
308. Машиніст сушильних агрегатів 7
309. Машиніст установки для приготування пульпи 4
310. Машиніст установки для розщеплення слюди 4
311. Намотувальник електроізоляційних виробів,
зайнятий намотуванням слюдопластових трубок 7
312. Посипальник слюдою 4
313. Пресувальник міканіту та мікалексу 7
314. Пресувальник слюдопластів, зайнятий
пресуванням слюдопластів та виробів з них 4
315. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
виробництві слюдопластів 4
316. Прокатник слюди 4
317. Просочувальник слюдопластових матеріалів,
зайнятий просочуванням заготовок слюдопласту
кремнієорганічними лаками, що містять бензол
та толуол, у закритому приміщенні 7
318. Різальник електроізоляційних матеріалів 4
319. Різальник слюди, зайнятий різанням слюди та
мікалексу 4
320. Свердлувальник, зайнятий свердлінням слюди та
мікалексу 4
321. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування в основних
виробничих цехах 4
322. Сортувальник сировини та виробів із слюди 4
323. Терміст з обробки слюди 4
324. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
слюди 4
325. Шліфувальник мікалексу, зайнятий шліфуванням
слюди та мікалексу 4
326. Штампувальник виробів із слюди 4
К е р і в н и к и
327. Майстер, зайнятий безпосередньо у виробництві
міканіту та міканітових виробів 4
ВИРОБНИЦТВО АБРАЗИВНИХ ВИРОБІВ ТА
ІНСТРУМЕНТУ З НИХ
Виробництво абразивних виробів
Р о б і т н и к и
328. Апаратник з вироблення шліфувальної шкурки 7
329. Балансувальник-заливальник абразивних кругів,
зайнятий заливанням свинцем абразивних виробів 7
330. Вальцювальник маси на вулканітовій зв'язці,
зайнятий на гарячих роботах 7
331. Варник апрету, зайнятий приготуванням апрету
на основі синтетичних смол, крім підготовки
хімічних розчинів 4
332. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
спецвзуття в абразивному виробництві 4
333. Виробник абразивних дисків та полірувальних
виробів, зайнятий вирізанням шліфдисків 7
334. Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах 7
335. Вулканізаторник кругів на вулканітовій
зв'язці, зайнятий на гарячих роботах 7
336. Глазурувальник фарфорових та фаянсових
виробів, зайнятий ручним глазуруванням 4
337. Готувач абразивної маси, зайнятий:
змішуванням маси на керамічній зв'язці 7
заготовленням маси на керамічній зв'язці,
заготовленням силікатного клею в цеху
абразивних виробів (на дільниці приготування
зв'язки) 4
338. Дробильник шліфзерна, шліфпорошків та шихтових
матеріалів 7
339. Електродник, зайнятий обслуговуванням
електродного господарства 7
340. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у цехах на
дільницях, де більшість основних робітників
одержують щорічну додаткову відпустку за
роботу із шкідливими умовами праці тривалістю
до:
7 календарних днів 7
4 календарних днів 4
341. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
пічного відділення виробництва карбіду кремнію 4
342. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий на роботі у
плавильних цехах 7
343. Завантажувач печей опору 7
344. Завантажувач-вивантажувач абразивних виробів у
періодичні випалювальні печі, зайнятий
завантаженням і вивантаженням абразивних
виробів 7
345. Заготівник бакелітової, вулканітової та
епоксидної маси 7
346. Збагачувач шліфзерна та шліфпорошків 7
347. Знезводнювач шліфзерна та шліфпорошків 4
348. Класифікаторник шліфпорошків 4
349. Контролер абразивних матеріалів та виробів,
зайнятий у цехах з виробництва електрокорунду,
карбіду кремнію, карбіду бору та абразивних
виробів 4
350. Кочегар-випалювач, зайнятий на роботах у:
періодичних печах 7
тунельних печах 4
351. Мастильник, зайнятий змащуванням устаткування
на:
гарячих ділянках робіт 7
холодних ділянках робіт 4
352. Машиніст бульдозера, який працює на складі
матеріалів та сировини у виробництві абразивів 4
353. Машиніст бульдозера, який працює на гарячому
розробленні печей опору 7
354. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням, сушінням та ремонтом
спецодягу 4
355. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:
в електроплавильних цехах, у цехах
виробництва електрокорунду (дільниця
естакади та підготовчого відділення) 7
на дільницях формування абразивних виробів
та перевезенням шліфвиробів у складі готової
продукції 4
356. Налагоджувальник шліфувальних верстатів,
зайнятий налагоджуванням шліфувальних та
заточувальних верстатів, що працюють
абразивними кругами сухим способом в
абразивному виробництві 4
357. Натягач сіток, зайнятий натяганням сіток на
грохоти розсівання на дільниці шліфзерна та
мікропорошків 4
358. Обдувальник абразивних виробів, зайнятий
роботою у закритій камері 7
359. Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням
графітовмісних та тигельних виробів в
електропечах періодичної дії 4
360. Підсобний робітник, зайнятий:
транспортуванням сировинних та поворотних
матеріалів та шихти плавильного відділення;
очищенням каналів печей періодичної дії і на
естакаді абразивного виробництва 7
транспортуванням випалених абразивних
виробів на дільниці механічної обробки
абразивних виробів 4
361. Перегонник печей та трансбордерних установок 7
362. Плавильник абразивних матеріалів 7
363. Плавильник металу та сплавів карбіду кремнію 7
364. Подинник, зайнятий роботами у цеху виробництва
корунду 7
365. Постановник-вивантажувач абразивних виробів 7
366. Пресувальник електрокерамічних виробів з
пластичних мас, зайнятий заготовленням
графітовмісної маси 4
367. Прожарювач зерна та шліфпорошків 4
368. Регулювальник електродів 4
369. Розбирач печей опору, зайнятий у цеху
виробництва карбіду кремнію 7
370. Розпилювач невипалених кругів та брусків 7
371. Розсівальник шліфзерна та шліфпорошків,
зайнятий у цехах виробництва електрокорунду,
карбіду кремнію та карбіду бору 7
372. Сепараторник шліфзерна 4
373. Слюсар-ремонтник, зайнятий у цехах
обслуговуванням дільниць, де більшість
основних робітників одержують щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:
7 календарних днів 7
4 календарних днів 4
374. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням
пресів та токарних верстатів на дільницях
формування та механічної обробки абразивних
виробів 4
375. Сортувальник абразивних матеріалів, зайнятий
сортуванням електрокорунду 7
376. Сортувальник куска на печах опору, зайнятий
сортуванням карбіду кремнію та карбіду бору 7
377. Тесляр, зайнятий ремонтом устаткування у
дробильно-розсівальних відділеннях цехів
виробництва електрокорунду, карбіду кремнію та
карбіду бору 4
378. Токар з обробки абразивних виробів 7
379. Тракторист, який працює на складі матеріалів
та сировини у виробництві абразивів 4
380. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
абразивних матеріалів 4
381. Формувальник абразивних виробів на
бакелітовій, вулканітовій та епоксидній
зв'язках 7
382. Формувальник абразивних виробів, зайнятий
формуванням виробів на керамічній зв'язці 7
383. Шихтувальник у виробництві абразивів, зайнятий
готуванням шихти для плавки абразивного
матеріалу 4
384. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням абразивних
виробів сухим способом 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
385. Майстер та інженер плавильного цеху 4
Виробництво штучних алмазів, надтвердих
матеріалів та інструменту з них
386. Апаратник очищення алмазного концентрату 7
387. Випробувач інструментів з алмазів та
надтвердих матеріалів 4
388. Дробильник алмазів та надтвердих матеріалів 7
389. Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів 4
390. Класифікаторник порошків з алмазів та
надтвердих матеріалів 7
391. Контролер у виробництві алмазів, надтвердих
матеріалів та виробів з них, зайнятий на
дільницях, де більшість основних виробничих
робітників одержують щорічну додаткову
відпустку за роботу із шкідливими умовами
праці тривалістю до:
7 календарних днів 7
4 календарних днів 4
392. Налагоджувальник установок для синтезу алмазів
та надтвердих матеріалів 7
393. Наповнювач контейнерів 7
394. Оператор установок синтезу алмазів та
надтвердих матеріалів 7
395. Плакувальник алмазних порошків, кристалів та
надтвердих матеріалів 4
396. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
матеріалів 4
397. Пресувальник інструментів з алмазних порошків
та надтвердих матеріалів 7
398. Рекуператорник алмазів 7
399. Розфасовувач алмазів та алмазних порошків,
зайнятий розфасовуванням алмазних порошків і
шихти, що містить алмази 4
400. Складальник алмазних інструментів 4
401. Сортувальник алмазів 4
402. Спікальник інструментів з алмазів та
надтвердих матеріалів 7
403. Шихтувальник в алмазному виробництві 7
404. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів,
зайнятий шліфуванням:
сухим способом 7
із застосуванням емульсій 4
ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА
Приготування шихти
405. Готувач шихти, безпосередньо зайнятий
дозуванням сировинних матеріалів шихти,
зважуванням компонентів шихти та завантаженням
їх 7
406. Дробильник-розмелювач 7
407. Кочегар сушильних печей та барабанів 4
408. Просівальник 7
409. Сепараторник 4
410. Сушильник сировини та матеріалів,
безпосередньо зайнятий завантаженням
сировинних матеріалів та вивантаженням їх
після сушіння 4
411. Усереднювач сировини 4
Варіння скла
412. Варник рідкого скла 4
413. Газівник, зайнятий регулюванням подачі газу у
підігрівальні камери вироблюваного каналу 7
414. Гранулювальник 7
415. Засипальник шихти, зайнятий доставлянням і
засипанням шихти та склобою у скловарну піч 7
416. Зливальник скломаси 7
417. Обмазувальник заслонів 7
418. Скловар 7
419. Форсунник 7
420. Хальмівник 7
Вироблення виробів із скла
421. Відламувач скла від машин 7
422. Відрізальник стрічки скла 7
423. Калібрувальник скловиробів, зайнятий
безпосередньо гарячим калібруванням 7
424. Контролер скляного виробництва 4
425. Машиніст машин витягування скла 7
Прокатка скла
426. Ливарник скла 7
427. Машиніст прокатної машини 7
Видування та пресування
428. Відпальник скловиробів 4
429. Видувальник скловиробів 7
430. Готувач склеювальної суміші, що застосовується
для піноскла 7
431. Завантажувач печей, зайнятий роботою з
підготовки форм для спікання піноскла 7
432. Зварник скляних виробів 7
433. Калібрувальник скловиробів, який працює на
напівавтоматах 4
434. Оброблювач склоблоків, зайнятий обмазуванням
скляних блоків 4
435. Обробник видувних виробів 7
436. Опалювач на карусельній машині 4
437. Оператор автоматичної лінії для виробництва
піноскла 4
438. Оператор видувного напівавтомата 7
439. Оператор склоформувальних машин 7
440. Оператор склоформувальних машин, зайнятий
виготовленням виробів з дроту на
напівавтоматах 4
441. Повертальник 4
442. Повертальник, зайнятий виготовленням виробів
халявним способом та із жаротривкого скла 4
443. Правильник біля склоформувальної та
опалювальної машини 7
444. Пресувальник гарячого скла 7
445. Різальник на вогні 4
446. Різальник піноблоків 7
447. Складальник скловиробів, зайнятий на роботах
із склеювання піноблоків 7
448. Складальник скломаси 7
449. Складальник скломаси, зайнятий виготовленням
виробів халявним способом та із жаротривкого
скла 7
450. Склодув:
зайнятий на роботах з використанням
газового, газокисневого та гасових пальників 4
який працює із жаротривким кварцовим склом 7
451. Фідерник 7
452. Формотримач 7
453. Формувальник деталей із скла, зайнятий на
роботах гарячим способом 7
Обробка виробів
Різання скла
454. Заточувальник, зайнятий заточуванням та
заправленням склорізальних роликів з твердих
сплавів 7
455. Різальник на вогні, зайнятий різанням
порожнистих скловиробів на вогні 4
456. Різальник скла, зайнятий різанням гарячого
скла 4
457. Різальник скловиробів, зайнятий різанням сухим
способом 7
458. Розмітник скла, зайнятий розмічуванням листів
скла 4
Шліфування та полірування скла
459. Канавник 4
460. Накатник полірувальних кругів 4
461. Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий
роботами на індивідуальних та ротаційних
верстатах; шліфувальник скла, зайнятий
шліфуванням листового скла на індивідуальних
та ротаційних апаратах 4
462. Фацетник, зайнятий на роботі ручним способом 4
463. Шліфувальник скловиробів, зайнятий:
нанесенням на вироби з кришталевого скла, а
також на вироби з надкольором та з простого
скла великих розмірів (вази для фруктів та
печива, глечики, жбани, графини, вази для
квітів, таці тощо) оздоблення шляхом
спеціального шліфування алмазним грануванням 7
нанесенням на інші вироби сортового посуду
оздоблення шляхом спеціального шліфування
алмазним грануванням 4
464. Шліфувальник скловиробів, зайнятий
заправленням краю скловиробів із застосуванням
абразивних кругів (шайб) 4
Декорування
465. Аерографіст, зайнятий роботами з фарбами, що
містять свинець 7
466. Градуювальник, зайнятий натиранням шкал
фарбами, що містять свинець, азотнокисле
срібло та сірчанокислу мідь, а також зніманням
з виробів цих фарб ручним способом 4
467. Іризаторник 4
468. Піскоструминник скла, який працює сухим
способом та у закритому приміщенні 7
469. Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий на
роботах із застосуванням кислот 7
470. Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий
травленням (обробкою) скловиробів плавиковою
кислотою та відмиванням їх після травлення 7
471. Фотодрукар на склі 4
Термічна обробка скла
472. Витягальник з вироблення скляних труб та дроту 4
473. Відпальник скловиробів, зайнятий вибиранням
відпалених виробів з:
печей 4
опічків 7
474. Відкладник виробів в опічки 7
475. Відпальник скловиробів 4
476. Гартівник скла 7
477. Знімач скла і скловиробів, зайнятий
накладанням листів скла на форми для
молірування 4
478. Контролер скляного виробництва 4
479. Молірувальник скла, зайнятий на роботах з
гарячого молірування скловиробів 7
480. Навішувач скла 4
481. Оплавлювач скла, зайнятий змішуванням бісеру
та оплавленням суміші у печах 4
482. Оператор обдувної установки 4
483. Знімач гарячих виробів, зайнятий укладанням
гарячих скловиробів 4
Склеювання скловиробів
484. Автоклавник, зайнятий веденням процесу
пресування на роботах:
з парафіновим заповненням 7
з іншими компонентами заповнення 4
485. Автоклавник, зайнятий розклеюванням
скловиробів за допомогою термостатів та у
ваннах 4
486. Аерозольник 4
487. Вініпластник 4
488. Намазувальник целулоїду 7
489. Оброблювач триплексу та склопакетів ручним
способом 4
490. Оброблювач триплексу та склопакетів, зайнятий
обдиранням склеювальної плівки кардними
щітками сухим способом 4
491. Оброблювач склоблоків, зайнятий наклеюванням
захисної плівки парафіном 4
492. Оброблювач склоблоків, зайнятий на роботах із
застосуванням нафтобітумної мастики, емалі та
лаків 4
493. Оператор установки НВЧ, який бере участь в
укладанні, нагріванні, пресуванні скловиробів;
в установленні, вивантаженні горщика та
відливанні скломаси на ливарний стіл 7
494. Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на
роботах із застосуванням свинцевих припоїв 7
495. Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий
травленням склосіток 7
496. Пульфонник 4
Сріблення скловиробів
497. Апаратник регенерації, зайнятий утилізацією
срібла 4
498. Обміднювальник 4
499. Реактивник 4
500. Реставратор художніх виробів та декоративних
предметів 4
501. Сріблильник 4
502. Сушильник скловиробів 4
503. Фарбувальник дзеркал, зайнятий сушінням та
запіканням дзеркальних відбивачів у печі 4
Складання та пакування скловиробів
504. Вакуумник термосних колб 7
505. Запаювальник колб та посудин 7
Виробництво скловолокна, скловолокнистих
матеріалів і базальтового волокна
506. Робітники, зайняті безпосередньо у виробництві
скловолокна, скловолокнистих матеріалів і
базальтового волокна 7
Обслуговування устаткування
507. Балансувальник-заливальник абразивних кругів,
зайнятий обдиранням, обточуванням та
заправленням абразивних кругів 7
508. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий на роботах у
цехах (дільницях) приготування шихти, варіння
та вироблення скла 4
509. Муляр (пічник) - черговий біля печей, зайнятий
обслуговуванням гарячих печей, а також бере
участь у проведенні гарячих ремонтів 7
510. Налагоджувальник склоробних автоматів та
напівавтоматів, зайнятий на роботах у цехах
(на дільницях) приготування шихти, варіння та
вироблення скла 7
511. Слюсар-ремонтник, зайнятий у цехах (на
дільницях) приготування шихти, варіння та
вироблення скла 4
512. Чистильник, зайнятий:
чищенням, змащуванням, промиванням конвеєра
на дільницях шліфування та полірування скла 4
чищенням форм для пресів абразивними
матеріалами сухим способом 4
чищенням скруберів, гідравлічних затворів,
газопроводів, колекторів, флюсових канав,
циклових ям та градирень від флюсів, смоли
та технічного вуглецю (сажі) 7
Виготовлення допоміжних матеріалів
513. Варник гіпсу 7
514. Дробильник-розмелювач 7
515. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
плавикової кислоти 7
516. Класифікаторник крокусу та наждаку 7
517. Обпалювач у виробництві скла 7
Газифікація палива
518. Апаратник перегонки, зайнятий на
знефенолювальних установках 7
519. Бункерувальник, зайнятий вантаженням палива у
газогенератори 7
520. Газівник, зайнятий виробленням
висококалорійного газу, виведенням окалини з
реторт та очищенням газопроводу від конденсату 7
521. Газогенераторник 7
522. Газорятівник 4
523. Машиніст (кочегар) котельні 7
524. Машиніст газогенераторної станції 4
525. Форсунник 7
Інші професії у скляному виробництві
Р о б і т н и к и
526. Гравер скла, зайнятий нанесенням малюнка на
скло абразивними кругами 4
527. Контролер скляного виробництва, зайнятий
поопераційним контролем на гарячих ділянках
основних виробничих цехів 4
528. Кочегар сушильних печей та барабанів, що
працюють на твердому мінеральному і торфовому
паливі, який зайнятий:
завантаженням ручним способом 7
механізованим завантаженням твердого палива 4
529. Кочегар сушильних печей та барабанів, що
працюють на рідкому паливі та газі 4
530. Прибиральник виробничих приміщень,