Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1268-IV
Прийняття: 18.11.2003
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.141 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 46 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами "вчинення терористичних актів".

2. Абзац шостий частини першої статті 3 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) після слів "з метою вчинення" доповнити словами "терористичних актів та".

3. Частину першу статті 28 Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами "вчинення терористичних актів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1268-IV