Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1255-VII
Прийняття: 13.05.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.912)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2465-IX від 27.07.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) частину першу статті 41 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) припинення повноважень посадових осіб";

2) статтю 44 доповнити словами і цифрами "у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток";

3) частину четверту статті 130 викласти в такій редакції:

"На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами";

4) частину першу статті 132 після слова "працівники" доповнити словами "крім працівників, що є посадовими особами";

5) у пункті 2 статті 133 після слів "зайвими грошовими виплатами" доповнити словом "працівникам", а слова "випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей" виключити.

2. У частині четвертій статті 89 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) слова "та установчими документами товариства" виключити.

3. Частину третю статті 99 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022}

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
№ 1255-VII