Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію зупинено Постанова
Номер: 1233
Прийняття: 09.12.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2020 р. № 1233
Київ

Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1257 від 16.12.2020}

Відповідно до Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок звернення та надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1257 від 16.12.2020}

2. Установити, що інформація про осіб, яким надавалася соціальна підтримка, передбачена Законом України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, та періоди її надання обліковується в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі відомостей органів, що надавали відповідну соціальну підтримку. Структура та формат інформації, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються органами, що надавали соціальну підтримку, разом з Пенсійним фондом України.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1233

ПОРЯДОК
звернення та надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1257 від 16.12.2020}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм звернення та надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбаченої статтею 2 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі - одноразова матеріальна допомога).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1257 від 16.12.2020}

2. Одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - обмежувальні протиепідемічні заходи), та фізичним особам - підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та яка відповідає переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 1 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі - застрахована особа).

Одноразова матеріальна допомога не надається особам, зазначеним у частині другій статті 2 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі - Закон).

3. Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання одноразової матеріальної допомоги.

4. Надання одноразової матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Звернення за виплатою одноразової матеріальної допомоги

5. Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється на підставі заяви про надання одноразової матеріальної допомоги, поданої застрахованою особою у період до 31 грудня 2020 р. включно (далі - заява). Заява формується та подається застрахованою особою, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - мобільний додаток Дія).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1257 від 16.12.2020}

Для подання заяви з використанням мобільного додатка Дія застрахованій особі необхідно встановити мобільний додаток Дія на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну автентифікацію.

Застрахована особа заповнює заяву, яка формується програмними засобами Порталу Дія, за формою, наведеною у додатку 1.

У заяві зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

адреса місця проживання;

підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статті 2 Закону, що здійснюється шляхом проставлення відповідної позначки заявником;

номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги, відкритий на ім’я застрахованої особи, - за стандартом IBAN.

6. Заява вважається поданою у разі заповнення ідентифікованою особою всіх полів форми.

Обробка персональних даних застрахованих осіб, які подають заяву, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Формування відомостей та перевірка інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві

7. Для перевірки інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві, Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, про страхувальників та застрахованих осіб формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, що містить актуальні на дату та час її формування відомості, що обробляються в реєстрі.

Порядок інформаційної взаємодії реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Порталу Дія, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті і пункті 9 цього Порядку, що передається, механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, обліку інформаційних файлів визначаються Мінцифри разом з Пенсійним фондом України.

8. Перевірка інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві, здійснюється під час її формування та подання заяви на відповідність вимогам надання одноразової матеріальної допомоги, передбаченим Законом, із використанням програмних засобів Порталу Дія, у тому числі шляхом автоматичного порівняння з інформацією, переданою згідно з пунктом 7 цього Порядку, про страхувальників та застрахованих осіб та яка обробляється у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі виявлення під час формування та подання заяви невідповідності застрахованої особи або її страхувальника вимогам надання одноразової матеріальної допомоги, передбаченим Законом, інформація про це повідомляється особі програмними засобами Порталу Дія або мобільного додатка Дія автоматично.

Перерахування та строки надання одноразової матеріальної допомоги

9. Списки на виплату одноразової матеріальної допомоги формуються Мінцифри на підставі поданих заяв після перевірки інформації згідно з пунктами 7 і 8 цього Порядку та надаються Мінцифри Пенсійному фонду України один раз на день, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання заяви застрахованою особою.

Не підлягають включенню до списків на виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам заяви, які подані застрахованими особами повторно, щодо яких на момент звернення відсутня інформація про незарахування одноразової матеріальної допомоги за попереднім зверненням.

10. Пенсійний фонд України передає Мінсоцполітики заявку на перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги наступного робочого дня після одержання списків на виплату одноразової матеріальної допомоги, але не пізніше 5 січня 2021 року.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1257 від 16.12.2020}

11. Кошти для виплати одноразової матеріальної допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ “Ощадбанк”.

12. Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги за списками на виплату, зазначеними у пункті 9 цього Порядку, в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики, не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після їх надходження.

13. Перерахування одноразової матеріальної допомоги проводиться АТ “Ощадбанк” на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок, що зазначено у заяві застрахованої особи.

Зарахування одноразової матеріальної допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) банками, в яких відкриті рахунки, зазначені у заяві застрахованої особи, здійснюється за умови збігу інформації про банківський рахунок, відкритий на ім’я застрахованої особи, прізвища, імені, по батькові (за наявності) застрахованої особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) та відсутності у банку даних про смерть застрахованої особи, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Незараховані суми коштів одноразової матеріальної допомоги не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після надходження коштів повертаються банками до АТ “Ощадбанк” для їх повернення Пенсійному фонду України протягом одного операційного дня після надходження коштів від банків. Одночасно АТ “Ощадбанк” надає Пенсійному фонду України інформацію в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису про прізвище, ім’я та по батькові одержувача, банківський рахунок (за стандартом IBAN), причини незарахування, суму і дату повернення коштів на рахунок Пенсійного фонду України.

14. Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів в системі електронних платежів Національного банку не справляється.

Повернення та стягнення у разі подання застрахованою особою недостовірних даних

15. У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено одноразову матеріальну допомогу, що впливають на право застрахованої особи на її одержання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою.

16. Для повернення безпідставно виплачених коштів Пенсійний фонд України надає головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві (далі - органи Пенсійного фонду України) відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам та інформацію про виявлені, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, про страхувальників та застрахованих осіб факти повідомлення застрахованими особами недостовірної інформації про відповідність їх критеріям, передбаченим частинами першою та другою статті 2 Закону, на дату звернення за одноразовою матеріальною допомогою.

Органи Пенсійного фонду України видають рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам (далі - рішення) за формою згідно з додатком 2.

Сума боргу у рішенні проставляється у гривнях з двома десятковими знаками. Під час формування рішення йому присвоюється порядковий номер. Орган Пенсійного фонду України веде облік виданих рішень в окремому реєстрі.

Рішення є виконавчим документом.

17. Рішення надсилається застрахованим особам шляхом його розміщення на електронній персональній сторінці користувача послуг на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє застраховану особу про розміщення вказаного рішення смс повідомленням.

18. Протягом 10 робочих днів з дня надсилання рішення застрахована особа зобов’язана сплатити зазначену у ньому суму.

У разі коли застрахована особа протягом 10 робочих днів не сплатила зазначену у рішенні суму, орган Пенсійного фонду України надсилає його для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи такої особи або за місцезнаходженням її майна. Одночасно орган Пенсійного фонду України повідомляє органу державної виконавчої служби про останнє місце роботи застрахованої особи за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Рішення виконується органом державної виконавчої служби  в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.

19. Відшкодовані (стягнуті в примусовому порядку або самостійно повернуті застрахованою особою) суми одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам підлягають перерахуванню органами Пенсійного фонду України на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ “Ощадбанк”, не пізніше ніж протягом наступного операційного дня після їх надходження.

20. Суми невиплаченої або відшкодованої одноразової матеріальної допомоги застрахованій особі повертаються Пенсійним фондом України до державного бюджету через рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам


Додаток 2
до Порядку

РІШЕННЯ
про відшкодування одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам