Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1231
Прийняття: 09.12.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2020 р. № 1231
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1183 від 10.11.2023}

Деякі питання реалізації статті 3 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”

Відповідно до частини восьмої статті 3 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми, що додається.

2. Установити, що одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання виплачується за заявами, отриманими міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості від суб’єктів господарювання, які надійшли до 21 грудня 2020 р. включно. Документи, надані суб’єктами господарювання для надання одноразової матеріальної допомоги після 21 грудня 2020 р., не розглядаються міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1231

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, які на дату набрання чинності Законом України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (далі - Закон) вимушено скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу найманих працівників, у тому числі через простій, після здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - обмежувальні протиепідемічні заходи), розрахунку розміру зазначеної допомоги, її стягнення, повернення невикористаної суми, а також форму заяви і перелік документів, які подаються суб’єктом господарювання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) вимушене скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у тому числі через простій, - повне або часткове скорочення робочого часу працівників у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

2) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, для якої це місце роботи є основним та яка не має права на одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам відповідно до статті 2 Закону;

3) одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання - одноразова виплата держави суб’єктам господарювання для збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам суб’єкта господарювання одноразової матеріальної допомоги в період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів;

4) суб’єкти господарювання - юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників та основний вид економічної діяльності яких не входить до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначеного Кабінетом Міністрів України відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 1 Закону;

5) територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, - обласні, Київський міський (далі - регіональні центри зайнятості), міські, районні і міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості (далі - центри зайнятості).

У цьому Порядку термін “єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

3. Одноразова матеріальна допомога надається суб’єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу працівників, у тому числі через простій, після запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, для виплати найманим працівникам на підставі заяви про надання одноразової матеріальної допомоги згідно з додатком 1 та відомостей про найманих працівників згідно з додатком 2, щодо яких виконуються вимоги статті 3 Закону.

Одноразова матеріальна допомога виплачується найманому працівникові, який на момент її отримання перебуває у трудових відносинах із суб’єктом господарювання, що подав відомості про такого працівника відповідно до абзацу першого цього пункту.

4. Одноразова матеріальна допомога не надається:

1) за найманих працівників, які:

на дату звернення працюють у роботодавця та за яких роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування менше ніж за усі місяці III кварталу 2020 р.;

працюють у роботодавця за сумісництвом;

2) суб’єктам господарювання:

період від дати державної реєстрації яких до дати набрання чинності Законом становить менше трьох місяців;

які на дату набрання чинності Законом отримують допомогу по частковому безробіттю та/або допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”;

діяльність яких на дату набрання чинності Законом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, припинена, перебуває у стані припинення або банкрутства.

5. Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8 тис. гривень на одного працівника.

У разі скорочення тривалості робочого часу працівника, розрахунок розміру одноразової матеріальної допомоги здійснюється за формулою:

де РОМД - розмір одноразової матеріальної допомоги;

ΣСРЗП3 - сума нарахованої заробітної плати працівника за III квартал 2020 р.;

ΣНРЧ3 - кількість годин нормальної тривалості робочого часу за III квартал 2020 р.;

СРЧ - кількість годин скороченого робочого часу (запланованого до скорочення робочого часу) у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів.

6. Для отримання одноразової матеріальної допомоги у строки, визначені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації статті 3 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 9 грудня 2020 р. № 1231, суб’єкт господарювання може скористатися виключно одним із таких шляхів подачі документів:

1) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг з використанням кваліфікованого електронного підпису заповнює форми заяви та відомостей згідно з додатками 1 та 2, а також подає копію наказу про скорочення або можливе скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

2) подає центру зайнятості за своїм місцезнаходженням відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (особисто або на електронну адресу відповідного центру зайнятості):

заяву за формою згідно з додатком 1;

копію наказу про скорочення або можливе скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

копію відомостей про найманих працівників, щодо яких виконуються вимоги статті 3 Закону, за формою згідно з додатком 2.

7. Рішення про виплату або відмову у виплаті одноразової матеріальної допомоги у разі наявності підстав, передбачених пунктом 4 цього Порядку, приймається центром зайнятості до 22 грудня 2020 р. включно та оформлюється наказом відповідного центру зайнятості.

8. Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється регіональними та/або міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У грудні 2020 року бюджетні кошти спрямовуються для виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, діяльність яких буде тимчасово зупинена у період обмежувальних протиепідемічних заходів у грудні 2020 року та у січні 2021 року, на виконання рішення Кабінету Міністрів України.

9. Суб’єкт господарювання зобов’язаний виплатити одноразову матеріальну допомогу на рахунок найманого працівника у строк не пізніше наступного робочого дня після надходження коштів на його рахунок за окремою платіжною відомістю для виплати одноразової матеріальної допомоги (відомістю на виплату грошей).

10. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність даних, що є підставою для надання одноразової матеріальної допомоги, та цільове використання отриманих коштів відповідно до Закону.

11. Невикористана сума одноразової матеріальної допомоги повертається суб’єктом господарювання в повному розмірі на рахунок регіонального або міського, районного чи міськрайонного центру зайнятості протягом 30 календарних днів з дня настання таких обставин:

робочий час найманих працівників у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів не скорочено або скорочено в менших обсягах, ніж заплановано;

звільнення найманого працівника відбулося до запланованого скорочення робочого часу;

тимчасова втрата працездатності найманого працівника.

У разі звільнення найманого працівника, його тимчасової втрати працездатності в період скорочення робочого часу частина невикористаної одноразової матеріальної допомоги повертається суб’єктом господарювання на рахунок центру зайнятості, який здійснював виплату, протягом 30 календарних днів у розмірі, визначеному за формулою:

де СП - сума, яка підлягає поверненню;

РОМД - розмір одноразової матеріальної допомоги;

СРЧзапланована - кількість годин запланованого до скорочення робочого часу в період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, яка була зазначена у відомостях згідно з додатком 2, на дату подання документів для отримання одноразової матеріальної допомоги;

ФСЧ - кількість годин фактично скороченого робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів.

12. У разі встановлення фактів подання недостовірних даних суб’єктом господарювання, на підставі яких надано одноразову виплату матеріальної допомоги, неперерахування ним відповідних коштів найманим працівникам, зазначеним у відомостях про найманих працівників, щодо яких виконуються вимоги статті 3 Закону, недопущення представників центрів зайнятості до проведення перевірки та/або неподання документів для її проведення сума отриманої одноразової матеріальної допомоги стягується центром зайнятості із суб’єкта господарювання.

13. Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються суб’єкту господарювання для виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних днів після виплати такої допомоги суб’єкту господарювання. Перевірка може бути проведена за місцем знаходження суб’єкта господарювання або у приміщенні центру зайнятості. Суб’єкт господарювання зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості подати відповідні документи.

Під час проведення зазначеної перевірки суб’єкт господарювання зобов’язаний надати оригінали:

наказу про скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у період дії обмежувальних протиепідемічних заходів;

відомостей про найманих працівників, щодо яких виконуються вимоги статті 3 Закону, за формою згідно з додатком 2;

платіжних відомостей для виплати одноразової матеріальної допомоги (відомість на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок найманого працівника;

табеля обліку робочого часу за період дії обмежувальних протиепідемічних заходів.

14. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати суб’єктом господарювання одноразової матеріальної допомоги, розглядаються в установленому законодавством порядку.
Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про надання одноразової матеріальної допомоги суб’єкту господарювання


Додаток 2
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про найманих працівників